doc. Ing. Luděk Beňo, CSc.

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

  • Air traffic
  • Air transport
  • Airports
  • Flight control
  • On-board service
  • Pre-flight preparation
  • Regular air transport
  • Transport
  • Unscheduled air transport

* information comes from a university database VVVS

1."Ab initio" výcvik z pohledu leteckého dopravce
Beňo, L.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 7-11. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.