Ing. Jiří First

Head of student project:

Safe Motorcycle
  16X1CD - Bachelor's Degree Programme
Active, passive safety and construction of Vehicles
  16X1OD - Bachelor's Degree Programme
  16X1OS - Bachelor's Degree Programme
  16X2OD - Master's Degree Programme
  16X2OS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Motostudent - Závodní benzínový motocykl 2018
First, J. - Toman, P. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Svoboda, J. - Mík, J. - Orlický, A. - Válek, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Růžička, M., - Rozhdestvenskiy, D.
Funkční vzorek (2018)
2.Motostudent - Závodní elektrický motocykl 2018
Toman, P. - Mík, J. - First, J. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Orlický, A. - Plomer, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Skarolek, P. - Ira, L. - Válek, J. - Růžička, M., - Paprčka, O.
Funkční vzorek (2018)
3.Motostudent Petrol 2017/2018 project
Toman, P. - Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Orlický, A. - First, J. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Mík, J. - Růžička, M. - Paprčka, O. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Technická zpráva (2018)
4.Motostudent Electric 2017/2018 project
Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Toman, P. - Jozová, Š. - Bouchner, P. - First, J. - Plomer, J. - Mík, J. - Skarolek, P. - Ira, L. - Růžička, M. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Technická zpráva (2018)
5.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Heřmanová, J.
Vědecká kniha česky (2017)
6.Czech Convertible and Coupé in the Course of a Century. The Exhibition's anthology.
First, J. - Válek, J. - Heřmanová, J., - Bouchner, P.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2017)
7.Způsob kontroly stability vozidla, zejména užitkového, a systém k provádění tohoto způsobu
First, J.
Tuzemský patent (2017)
8.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
Pořádání výstavy (2016)
9.Studentský závodní motocykl
First, J. - Štěrba, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Růžička, M., - Nehasil, M.
Funkční vzorek (2016)
10.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Sborník (2016)
11.Czech Motorcycle, Exhibition Catalogue
First, J. - Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Válek, J., - Straka, M.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
12.Flywheel energy storage retrofit system for hybrid and electric vehicles
First, J. - Plomer, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
13.Český motocykl v historii a současnosti
Mík, J. org. - First, J. org., - Bouchner, P. org.
Pořádání výstavy (2014)
14.Český motocykl, almanach výstavy
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Straka, M.
Vědecká kniha česky (2014)
15.Energetická analýza pozemní dopravy
First, J.
Vědecká kniha česky (2014)
16.Riding Comfort on the Motorcycle Objective Evaluation Methods and Impact on Safety
Šotola, M. - First, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
17.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
18.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
Software splňující podmínky RIV (2010)
19.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
20.Airbags for motorcycles situated on the tank
Hönig, M. - Kovanda, J., - First, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
21.Zkoušení automobilů a motocyklů - Příručka pro konstruktéry
First, J.
Vědecká kniha česky (2008)
22.Pairing preference method application on pedestrian passive safety factors
Schejbalová, Z. - First, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
23.Metodika zkoušek kolize chodec-vozidlo
Kovanda, J. - First, J. - Šotola, M., - Kovandová, H.
Uplatněná certifikovaná metodika (2008)
24.Prezentace ČVUT v Praze FD na výstavě MOTOCYKL 2008
First, J. - Šotola, M. - Hönig, M. - Schejbalová, Z., - Jírů, P.
Umělecká výstava - salon (2008)
25.Pedestrian passive safety - evaluation methodology of accidental factors influence on consequences seriousness
First, J. - Schejbalová, Z., - Kovanda, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
26.The motorcycle sitting geometry like safety element
First, J. - Šotola, M. - Kovanda, J. - Šafránek, J., - Krejčí, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
27.Konstrukce jednostopého vozidla, zejména motocyklu
First, J. - Šotola, M.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2007)
28.Konstrukce jednostopého vozidla, zejména motocyklu
First, J. - Šotola, M.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2007)
29.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
30.Alternativní energie v dopravě s využitím vody v českopolském příhraničí
Kovanda, J. - First, J. - Tošovský, J., - Kvášová, A.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
31.Kolize motocyklu a osobního automobilu
Kovanda, J. - First, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
32.Urychlovací dráha pro nárazové zkoušky
First, J. - Kovanda, J., - Šotola, M.
Funkční vzorek (2005)
33.Urychlovací dráha pro nárazové zkoušky
First, J. - Kovanda, J., - Šotola, M.
Prototyp (2005)
34.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
35.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
36.Pasivní bezpečnost při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních technologií
Schejbalová, Z. - Kovanda, J. - First, J. - Boušková, M. - Kovandová, H., - Lenk, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
37.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
38.Měření vibrací na motocyklu JAWA 650
First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T., - Šotola, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
39.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
40.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
41.Vývoj mobilního zařízení pro urychlení vozidel při zkoušce pasivní bezpečnosti
First, J. - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
42.Zlepšení informovanosti mezi obory s ohledem na bezpečnost dopravy
Boušková, M. - First, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
43.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
44.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
45.Zařízení pro urychlení vozidel při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
46.Kolize motocykl - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
47.Kolize automobil - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
48.Vulkan a Perun
First, J.
Článek (2004)
49.Kawasaki
First, J.
Článek (2004)
50.Rösler & Javering
First, J.
Článek (2004)
51.Radvan a Meteor
First, J.
Článek (2004)
52.Matchless
First, J.
Článek (2004)
53.JAWA Pérák
First, J.
Článek (2004)
54.motocykl v dopravě
First, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
55.Kolize motocykl-automobil
First, J. - Kovanda, J., - Boušková, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
56.Gilera
First, J.
Článek (2003)
57.Čas a aeros
First, J.
Článek (2003)
58.Norton
First, J.
Článek (2003)
59.Sachs a české motocykly
First, J.
Článek (2003)
60.Suzuki
First, J.
Článek (2003)
61.Husqvarna
First, J.
Článek (2003)
62.Grizzly
First, J.
Článek (2003)
63.moto Guzzi
First, J.
Článek (2003)
64.Manet a ti druzí
First, J.
Článek (2003)
65.Sagitta
First, J.
Článek (2003)
66.Harley Davidson
First, J.
Článek (2003)
67.Zeus
First, J.
Článek (2003)
68.Yamaha
First, J.
Článek (2002)
69.BMW
First, J.
Článek (2002)
70.triumph
First, J.
Článek (2002)
71.MV AGUSTA
First, J.
Článek (2002)
72.eso z Divisova
First, J.
Článek (2002)
73.mz-motorradwerke zchopau
First, J.
Článek (2002)
74.koncepce a konstrukce automobilů
First, J.
Článek (2002)
75.Honda
First, J.
Článek (2002)

* information comes from a university database VVVS

1.Technické a přístrojové vybavení laboratoře pro výuku odborných předmětů
First, J.
2007 - 2007
851