Ing. Jiří First

Head of student project:

Safe Motorcycle
  16X1CD - Bachelor's Degree Programme
  16X1CM - Bachelor's Degree Programme
  16X2CD - Master's Degree Programme
Active, passive safety and construction of Vehicles
  16X1OD - Bachelor's Degree Programme
  16X1OS - Bachelor's Degree Programme
  16X2OD - Master's Degree Programme
  16X2OS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Motostudent - Závodní benzínový motocykl 2018
First, J. - Toman, P. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Svoboda, J. - Mík, J. - Orlický, A. - Válek, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Růžička, M., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
2.Motostudent - Závodní elektrický motocykl 2018
Toman, P. - Mík, J. - First, J. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Orlický, A. - Plomer, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Skarolek, P. - Ira, L. - Válek, J. - Růžička, M., - Paprčka, O.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
3.Motostudent Electric 2017/2018 project
Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Toman, P. - Jozová, Š. - Bouchner, P. - First, J. - Plomer, J. - Mík, J. - Skarolek, P. - Ira, L. - Růžička, M. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Technická zpráva (2018)
4.Motostudent Petrol 2017/2018 project
Toman, P. - Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Orlický, A. - First, J. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Mík, J. - Růžička, M. - Paprčka, O. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Technická zpráva (2018)
5.České vozy velkých cen
Bouchner, P. org. - Mík, J. org. - First, J. org. - Skolilová, P. org., - Válek, J. org.
[Exhibition Hosting] 2017.
Pořádání výstavy (2017)
6.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Heřmanová, J.
Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2017. ISBN 978-80-01-06082-7.
Vědecká kniha česky (2017)
7.Czech Convertible and Coupé in the Course of a Century. The Exhibition's anthology.
First, J. - Válek, J. - Heřmanová, J., - Bouchner, P.
Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2017. 1. ISBN 978-80-01-06367-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2017)
8.Způsob kontroly stability vozidla, zejména užitkového, a systém k provádění tohoto způsobu
First, J.
Czech Republic. Patent CZ 306973. 2017-09-13.
Tuzemský patent (2017)
9.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
[Exhibition Hosting] 2016.
Pořádání výstavy (2016)
10.Studentský závodní motocykl
First, J. - Štěrba, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Růžička, M., - Nehasil, M.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
11.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2016.
Sborník (2016)
12.Czech Motorcycle, Exhibition Catalogue
First, J. - Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Válek, J., - Straka, M.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05827-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
13.Flywheel energy storage retrofit system for hybrid and electric vehicles
First, J. - Plomer, J.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
14.Český motocykl v historii a současnosti
Mík, J. org. - First, J. org., - Bouchner, P. org.
[Exhibition Hosting] 2014.
Pořádání výstavy (2014)
15.Energetická analýza pozemní dopravy
First, J.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. ISBN 978-80-01-05664-6.
Vědecká kniha česky (2014)
16.Český motocykl, almanach výstavy
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Straka, M.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Historie dopravních prostředků na FD ČVUT. vol. 1. ISBN 978-80-01-05661-5.
Vědecká kniha česky (2014)
17.Riding Comfort on the Motorcycle Objective Evaluation Methods and Impact on Safety
Šotola, M. - First, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
18.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP2013-21.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
19.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
20.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
21.Airbags for motorcycles situated on the tank
Hönig, M. - Kovanda, J., - First, J.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(3), 135-144. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
22.Zkoušení automobilů a motocyklů - Příručka pro konstruktéry
First, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. ISBN 978-80-254-1805-5.
Vědecká kniha česky (2008)
23.Pairing preference method application on pedestrian passive safety factors
Schejbalová, Z. - First, J.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008, pp. 52-56. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
24.Metodika zkoušek kolize chodec-vozidlo
Kovanda, J. - First, J. - Šotola, M., - Kovandová, H.
[Certified Methodology (for RIV)] 2008.
Uplatněná certifikovaná metodika (2008)
25.Prezentace ČVUT v Praze FD na výstavě MOTOCYKL 2008
First, J. - Šotola, M. - Hönig, M. - Schejbalová, Z., - Jírů, P.
[Art Exhibition - Salon] 2008-03-05 - 2008-03-09 Incheba Praha spol. s r.o., Výstaviště Holešovice.
Umělecká výstava - salon (2008)
26.The motorcycle sitting geometry like safety element
First, J. - Šotola, M. - Kovanda, J. - Šafránek, J., - Krejčí, P.
In: TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. pp. 173-179. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
27.Pedestrian passive safety - evaluation methodology of accidental factors influence on consequences seriousness
First, J. - Schejbalová, Z., - Kovanda, J.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 167-172. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
28.Konstrukce jednostopého vozidla, zejména motocyklu
First, J. - Šotola, M.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2007)
29.Konstrukce jednostopého vozidla, zejména motocyklu
First, J. - Šotola, M.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2007)
30.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
[Research Report] Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2006. Report no. VYZ616.002/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
31.Alternativní energie v dopravě s využitím vody v českopolském příhraničí
Kovanda, J. - First, J. - Tošovský, J., - Kvášová, A.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2006. Report no. VYZ 616.009/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
32.Kolize motocyklu a osobního automobilu
Kovanda, J. - First, J.
Soudní inženýrství. 2005, 16(2), 103-109. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
33.Urychlovací dráha pro nárazové zkoušky
First, J. - Kovanda, J., - Šotola, M.
[Functional Sample] 2005.
Funkční vzorek (2005)
34.Urychlovací dráha pro nárazové zkoušky
First, J. - Kovanda, J., - Šotola, M.
[Prototype] 2005.
Prototyp (2005)
35.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: STUŽ, 2005, pp. 13-20. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
36.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: STUŽ, 2005, pp. 13-16. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
37.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.011/05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
38.Pasivní bezpečnost při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních technologií
Schejbalová, Z. - Kovanda, J. - First, J. - Boušková, M. - Kovandová, H., - Lenk, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. VYZ616.007/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
39.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.003/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
40.Měření vibrací na motocyklu JAWA 650
First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T., - Šotola, M.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.001/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
41.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
42.Vývoj mobilního zařízení pro urychlení vozidel při zkoušce pasivní bezpečnosti
First, J. - Mičunek, T.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 247-255. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
43.Zlepšení informovanosti mezi obory s ohledem na bezpečnost dopravy
Boušková, M. - First, J.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 1-4. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
44.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 317-318. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
45.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
In: IRCOBI Conference Proceedings. France: IRCOBI, 2004. pp. 146-150.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
46.Zařízení pro urychlení vozidel při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. VYZ616.005/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
47.Kolize automobil - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. VYZ616.004/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
48.Kolize motocykl - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. VYZ616.003/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
49.JAWA Pérák
First, J.
Supermoto. 2004, 7(5), 76-77.
Článek (2004)
50.Matchless
First, J.
Supermoto. 2004, 7(4), 70-72.
Článek (2004)
51.Kawasaki
First, J.
Supermoto. 2004, 7(2), 58-61.
Článek (2004)
52.Rösler & Javering
First, J.
Supermoto. 2004, 7(3), 62-63.
Článek (2004)
53.Radvan a Meteor
First, J.
Supermoto. 2004, 7(3), 63.
Článek (2004)
54.Vulkan a Perun
First, J.
Supermoto. 2004, 7(1), 58-59.
Článek (2004)
55.motocykl v dopravě
First, J.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. pp. 57-62. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
56.Kolize motocykl-automobil
First, J. - Kovanda, J., - Boušková, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. Report no. ?.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
57.Čas a aeros
First, J.
supermoto. 2003,(11), 72-73.
Článek (2003)
58.Zeus
First, J.
supermoto. 2003,(3), 72-73.
Článek (2003)
59.moto Guzzi
First, J.
supermoto. 2003,(4), 54-57.
Článek (2003)
60.Husqvarna
First, J.
supermoto. 2003,(6), 60-63.
Článek (2003)
61.Gilera
First, J.
Supermoto. 2003,(12), 54-57.
Článek (2003)
62.Suzuki
First, J.
supermoto. 2003,(8), 60-63.
Článek (2003)
63.Norton
First, J.
supermoto. 2003,(10), 56-59.
Článek (2003)
64.Harley Davidson
First, J.
Supermoto. 2003,(2), 54-57.
Článek (2003)
65.Sagitta
First, J.
Supermoto. 2003,(3), 72-73.
Článek (2003)
66.Manet a ti druzí
First, J.
supermoto. 2003,(1), 70-83.
Článek (2003)
67.Grizzly
First, J.
supermoto. 2003,(7), 72-73.
Článek (2003)
68.Sachs a české motocykly
First, J.
supermoto. 2003,(9), 72-73.
Článek (2003)
69.triumph
First, J.
Supermoto. 2002, 1(2), 68-71.
Článek (2002)
70.eso z Divisova
First, J.
Supermoto. 2002, 1(7), 60-61.
Článek (2002)
71.mz-motorradwerke zchopau
First, J.
Supermoto. 2002, 1(6), 56-59.
Článek (2002)
72.MV AGUSTA
First, J.
Supermoto. 2002, 1(4), 64-67.
Článek (2002)
73.koncepce a konstrukce automobilů
First, J.
svět motocyklov. 2002, 9(8/9), 39-41.
Článek (2002)
74.Honda
First, J.
Supermoto. 2002, 1(12), 54-57.
Článek (2002)
75.Yamaha
First, J.
Supermoto. 2002, 1(8), 58-61.
Článek (2002)
76.BMW
First, J.
Supermoto. 2002, 1(10), 64-67.
Článek (2002)

* information comes from a university database VVVS

1.Technické a přístrojové vybavení laboratoře pro výuku odborných předmětů
First, J.
2007 - 2007
851