Ing. Bc. Kateřina Mičunková

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
2.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
4.Metody pro bezkontaktní měření textury povrchu vozovky (Methoden für die Kontaktlose Messung von Textur der Fahrbahndecke)
Mičunková, K.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
5.Evaluation of skid resistance on different pavement surfaces
Mičunková, K.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
6.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
7.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
8.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Praha, 2015-09-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Sborník (2015)
9.Možnosti využití graficko-početní metody pro analýzu rozhledových poměrů na přechodu pro chodce
Bečicová, R. - Mičunková, K.
Dopravní inženýrství. 2014, 15(2), 5-8. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
10.Možnost využití znalecké analýzy ke zjištění rozhledových poměrů na přechodu pro chodce
Bečicová, R. - Mičunková, K.
Znalec. 2014, 24(4), 19-28. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
11.The Use of Non-Contact 3D Scanning of Pavement Surface in Traffic Accident Analysis
Mičunková, K. - Schmidt, D.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. pp. 3061-3067. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
12.Determination of Skid Resistance by Using 3D Scanning
Mičunková, K. - Schmidt, D.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. pp. 66-69. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
13.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
14.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
15.Nedání přednosti v jízdě má různé příčiny
Krpešová, K. - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2013, 8(2), 21-24. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
16.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Frydrýn, M. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Soudní inženýrství. 2013, 24(2), 126-132. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
17.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 61-70. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
18.Problematika dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly
Smilek, P. - Kocián, K., - Krpešová, K.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 117-128. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
19.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K. - Krpešová, K., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. pp. 137-144. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)

* information comes from a university database VVVS

1.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K.
2015 - 2015
SVK 43/15/F6