Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-221 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-724903178
E-mail:
polanann@fd.cvut.cz
Member:
Air Operations Laboratory K621

Head of student project:

Operation and Economic of the Air Transport
  21X1PE - Bachelor's Degree Programme
  21X2PE - Master's Degree Programme
Air Transport Operations
  21X1PV - Bachelor's Degree Programme
  21X2PV - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.GNSS for VFR flights
Hospodka, J. - Polánecká, A.
In: Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means. Kaunas: Technologija, 2015. pp. 555-558. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
2.Operator-designed Nonstandard Continuous Descent Final Approaches (CDFA)
Polánecká, A.
In: Proceedings of the Electronic International Interdisciplinary Conference 2012. Žilina: ITALL s.r.o., 2012. pp. 1-4. ISSN 1338-7871. ISBN 978-80-554-0551-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
3.Design Procedures for Optimized Vertical Profile Approaches
Polánecká, A.
In: Proceedings of the Electronic International Interdisciplinary Conference 2012. Žilina: ITALL s.r.o., 2012. pp. 1-5. ISSN 1338-7871. ISBN 978-80-554-0551-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
4.Mitigation of EU ETS impact on airlines through improved in-flight procedures - Continuous Descent Approach
Polánecká, A.
In: IV. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2011. pp. 1115-1119. ISBN 978-80-7248-711-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
5.Emission Reduction Through Continuous Descent Approaches
Polánecká, A. - Capoušek, L.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 104-106. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.