Ing. Václav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-430 - Horská 3, Praha
E-mail:
novotva2@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
12UMUP - Sustainable Mobility and Land - Use Planning
Training course:
12DOUP - Transport and Land - Use Planning

Head of student project:

Sustainable Mobility in Prague
  12X1UM - Bachelor's Degree Programme
  12X2UM - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Optimální poloha stanic a zastávek na tratích regionálního významu
Novotný, V.
In: Člověk, stavba a územní plánování 12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2019. p. 225-245. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06634-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
2.Optimální poloha stanic a zastávek na tratích regionálního významu
Novotný, V. ed.
Praha, 2018-11-07. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2019. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-06634-8.
Sborník (2019)
3.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), 111-126. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
4.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Silesian University of Technology, 2015, pp. 699-710. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
5.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Perner's Contacts. 2013, 8(3), 55-68. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
6.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2013, pp. 53-56. ISBN 978-80-89565-10-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
7.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 76-81. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
8.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 55-58. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
9.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
[Technical Work] - Prov. org. SUDOP PRAHA a.s., Praha, Olšanská 1a, dat. prov. - zač. 2012-11-29 ukonč. 2012-11-29.
Technické dílo (2012)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.