Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D.

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
12BA - Road Safety Audit

Head of student project:

Analysis of Traffic Accidents
  22X1AD - Bachelor's Degree Programme
  22X2AD - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Reklamní zařízení a jejich působení na dopravní proud v České republice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Znalectvo. 2019, XV.(1), 26-32. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Poznatky řešitelů z provedených bezpečnostních inspekcí na železničních přejezdech ve Středočeském kraji
Kácovský, J. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Silniční obzor. 2019, 80(4), 107-112. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
3.Integration of safety assessment in bim for transportation infrastructure
Svatý, Z. - Kocián, K., - Mičunek, T.
In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives) - Volume XLII-5/W3. Munich: ISPRS, 2019. p. 143-148. ISSN 2194-9034.
Stať ve sborníku (2019)
4.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Silniční obzor. 2018, 79(4), 94-99. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
5.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), 30-34. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
6.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 244-252. ISBN 978-80-214-5600-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
8.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
9.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Silnice Železnice. 2017, 12(1), 119-122. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
10.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specialized Map with Expert Content] 2017.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
11.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2017.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
12.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
In: Sborník příspěvků - konference dopravní infrastruktura 2017. Praha 5: Ing. Jindřich Volf, CSc. - Agentura Viaco, 2017.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
13.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
15.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
16.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Silniční obzor. 2016, 77(4), 99-103. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
17.Comprehensive Safety Evaluation of the Intersection Osvoboditelů in Žatec
Kocián, K. - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
18.Safety Inspection on Selected Roads of I. Class in the Karlovy Vary Region
Kocián, K. - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
19.Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 - Road I/35 in Liberec Region
Kocián, K. - Hájková, B., - Nouzovský, L.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2016. pp. 41-48. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
20.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
22.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
23.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
[Research Report] Libštát: Městys Libštát, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
29.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly
Kocián, K. - Čarský, J. - Moudrá, K., - Nováček, O.
[Research Report] Úvaly: Městský úřad Úvaly, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
31.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
32.Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové - zpracování bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Kocián, K.
[Research Report] Česká Třebová: Město Česká Třebová, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
33.Dopravně - inženýrská analýza návrhu řešení autobusového terminálu v Mohelnici
Kocourek, J. - Kocián, K.
[Research Report] Mohelnice: Město Mohelnice, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
34.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1108 Jaroměř - Trutnov
Hradil, J. - Uhlík, M. - Eichler, F. - Slabý, P. - Kocián, K. - Kocourek, J., - Vébr, L.
[Research Report] Praha: ŘSD ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
35.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR
Hradil, J. - Vébr, L. - Uhlík, M. - Slabý, P. - Eichler, F. - Kocián, K., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ŘSD ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
36.Posudek na projekt II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - studie
Kocourek, J. - Kocián, K.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
37.Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Road Safety Inspection
Kocián, K. - Hájková, B.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
38.Tram vs. Pedestrian Collisions Caused by the Pedestrian Behavior
Hájková, B. - Kocián, K.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
39.Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis
Kocián, K. - Hájková, B.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
40.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
41.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
42.Přestavba křižovatky D8 x I/16 u Nové Vsi
Landa, J. - Kocián, K.
Silniční obzor. 2014, 75(9), 254-259. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
43.Shortened analysis of cause and process of traffic accident
Kocián, K.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. pp. 64-70. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
44.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
45.Nedání přednosti v jízdě má různé příčiny
Krpešová, K. - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2013, 8(2), 21-24. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
46.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Frydrýn, M. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Soudní inženýrství. 2013, 24(2), 126-132. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
47.Analysis of traffic accidents on the speedway R46
Kocián, K.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-50169-2.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
48.Problematika dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly
Smilek, P. - Kocián, K., - Krpešová, K.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 117-128. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
49.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K. - Krpešová, K., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. pp. 137-144. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
50.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 395-404. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
51.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2012,(1), 21-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
52.Analýza nehodovosti na R 46
Dvořák, J. - Kocián, K., - Junek, P.
In: Sborník příspěvků JuFoS. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2012. pp. 19-23. ISBN 978-80-214-4485-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
53.Hodnocení bezpečnostní úrovně silnic v ČR dle EURORAP
Kocián, K.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha: CityPlan s.r.o., 2012. pp. 28.
Abstrakt ve sborníku (2012)
54.Analýza dopravních nehod na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K.
Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2012)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.