Ing. Tomáš Kertis

fotografie osoby
Department:
Department of Security Technologies and Engineering (16123)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Engineering Informatics
Code of programme:
P 3902
Study field:
I - Engineering Informatics of Transportation and Communication
Supervisor:
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
Form of study:
part-time study
E-mail:
kertitom@fd.cvut.cz
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Engineering Informatics
Code of programme:
P 3902
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
I - Engineering Informatics of Transportation and Communication

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.APLIKACE TEORIE CITLIVOSTI PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 37-65. ISBN 978-80-01-06786-4.
Kapitola v jiné knize česky (2020)
2.Certification Cycles of Train Cyber Gateway
Procházka, J. - Novobilsky, P. - Procházková, D., - Kertis, T.
In: Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2020. ISBN 978-981-14-8593-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2020)
3.PROBLÉMY BEZPEČNOSTI AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 65-75. ISBN 978-80-01-06656-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
4.Rizika spojená s provozem na železnici
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ExFoS 2019. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. p. 568-577. ISBN 978-80-214-5708-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
5.ExFoS 2019
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Brno, 2019-01-24/2019-01-25. Brno: Ústav Soudního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.
Sborník (2019)
6.Identification of Assets of Metro Operation in Prague and Determination of Their Criticality
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL). Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 3342-3349. ISBN 978-981-11-2724-3.
Stať ve sborníku (2019)
7.Informační výkon pro bezpečnost drážních systémů.
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Aktivity ČR v rámci European Safety and Reliability Association. Praha: ČSVTS, 2018. p. 15-26. ISBN 978-80-02-02841-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
8.Železnice - jejich rizika a nástroje pro řízení bezpečnosti
Procházková, D. - Kertis, T. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 128-169. ISBN 978-80-01-06515-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
9.Identifikace aktiv provozu pražského metra a stanovení jejich kritičností
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, 2018. p. 92-108. ISBN 978-80-01-06515-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
10.Rizika spojená s provozem na železnici
Kertis, T. - Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
11.Aktivity ČR v rámci European Safety and Reliability Association
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Praha, 2018-12-07. Praha: ČSVTS, 2018. ISBN 978-80-02-02841-3.
Sborník (2018)
12.RISK MANAGEMENT DIRECTED TO SAFETY OF METRO CONTROL SYSTEMS
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 43-62. ISBN 978-80-01-06186-2.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
13.Cyber security of underground railway system operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: 2017 Smart City Symposium Prague. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
14.Informační výkon a kybernetické příčiny dopravních nehod
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 44-59. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
15.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY LEGISLATIVY S NORMATIVEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DRÁŽNÍCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 356-367. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
16.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
In: JuFos 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 283-291. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
17.Judgement of conformity level of legislation with the normative for ensuring the safety of railway systems from the perspective of integral safety
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 366-372. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
18.JUDGEMENT OF CONFORMITY LEVEL OF LEGISLATION WITH THE
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno: VUTIUM Press, 2017. p. 368-374. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
19.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 53-62. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2017)
20.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. London: Taylor & Francis, 2017. p. 1306-1314. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
21.Judgement of level of integral safety that ensured the risk management plan for metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Global existential risks. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. p. 39-51. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
22.Judgement of level of integral safety that ensured the risk managemenat plan for the metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Global existential risks. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. p. 33-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
23.Risk management plan for metro station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. Londýn: Taylor & Francis Group, 2017. pp. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
24.Global existential risks
Procházková, D. ed. - Kertis, T. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Bratislava, 2016-11-15. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2017. ISBN 978-80-89753-10-9.
Sborník (2017)
25.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Brno, 2017-01-27/2017-01-28. Brno: VUTIUM Press, 2017. ISBN 978-80-214-5459-0.
Sborník (2017)
26.Railway accidents in the Czech Republic, causes of risks and their mitigation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Safety and Reliability – Theory and Applications. London: Taylor & Francis, 2017. p. 1667-1673. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku (2017)
27.Assets of model metro station and their criticality
Procházková, D. - Kertis, T.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 29-37. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
28.POSOUZENÍ KRITIČNOSTI PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK PRO METRO
Kertis, T. - Procházková, D.
In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 60-75. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
29.Pokrokové metody pro stanovení ohrožení kritické infrastruktury
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
30.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
31.POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ PRO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ
Kertis, T.
In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. pp. 34-59. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
32.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
33.Tools for Risk Management of Model Metro Station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
34.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: Risk, reliability and safety: innovating theory and practice. London: CRC Press, 2016. pp. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
35.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Praha, 2016-05-04. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Sborník (2016)
36.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Glasgow, 2016-09-25/2016-09-29. London: CRC Press, 2016. ISBN 978-1-138-02997-2.
Sborník (2016)
37.Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
38.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2015. pp. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.