Ing. Jan Antoš

fotografie osoby
Department:
Department of Vehicle Technology (16116)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
D - Transportation Systems and Technology
Supervisor:
doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.
Form of study:
part-time study
E-mail:
antosja2@fd.cvut.cz
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
D - Transportation Systems and Technology

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

  • Transport

* information comes from a university database VVVS

1.Energetické úspory v dopravě
Antoš, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
2.Racionalization of the Use of Energy Recovery
Kučera, T. - Antoš, J.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.TEST - Traction energy savings in transportations
Antoš, J. - Kučera, T.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 1076-1079. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
4.Racionalization of the Use of Energy Recovery
Kučera, T. - Antoš, J.
[Research Report] 2017.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
5.Technical Support for Regenerativ Brake Mode
Antoš, J.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 12-16. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.