Ing. Krzysztof Paweł Urbaniec, Ph.D.

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
14PD - Data processing

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Lessons Learned from Implementing a New Testing/Educational Tool for Patients Using an Insulin Pump
Štechová, K. - Vaniš, M. - Tuháčková, M. - Urbaniec, K., - Kvapil, M.
Diabetes Technology and Therapeutics. 2018, 20(8), 524-530. ISSN 1520-9156.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
2.Data analysis with empirical probability functions as a data mining method: Employing CF-miner and pattern difference quantifiers
Urbaniec, K. - Šimůnek, M. - Nagy, I. - Borka, J., - Sliacky, M.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2018. Report no. TJ01000162-V1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
4.Continuous glucose monitoring as a screening tool for neonatal hypoglycemia in infants of diabetic mothers
Tabery, K. - Černý, M. - Urbaniec, K. - Vaniš, M. - Zoban, P., - Štechová, K.
Journal The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2018, 1-6. ISSN 1476-7058.
CLAZEJ (2018)
5.Employing Bayesian Networks and Conditional Probability Functions for Determining Dependences in Road Traffic Accidents Data
Vaniš, M. - Urbaniec, K.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.Data Mining in Fare Collection Systems
Borka, J. - Sliacky, M., - Urbaniec, K.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. pp. 1-6. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
[Research Report] 2016. Report no. 50/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
8.Mixture-based cluster detection in driving-related data
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Pecherková, P., - Urbaniec, K.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
10.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
11.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
[Technical Report] 2012.
Technická zpráva (2012)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.