Ing. Roman Vokáč, Ph.D.

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
21Y1BC - Aviation safety and security
Training course:
21ZALD - Basics of Air Transport
Part-time study:
21W1BC - Aviation safety and security

Head of student project:

Aviation Safety and Security
  21X1BZ - Bachelor's Degree Programme
  21X2BZ - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Functional Resonance of the Airport Passengers Security Check
Havlíček, J. - Lališ, A., - Vokáč, R.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 89-94. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Public Transport to the Airport and Its Influence on Handling Process
Stojić, S. - Pazdro, V., - Vokáč, R.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(1), 6-11. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
3.Improving Centralized Security Checkpoint Area at Prague Airport
Vokáč, R. - Kučera, R., - Lališ, A.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 15-20. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
4.The need for concept of efficiency evaluation of security control at airports
Vokáč, R. - Van Den Bergh, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 57-60. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
5.Zvyšování provozní efektivity letištních bezpečnostních kontrol – studentský projekt
Vokáč, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
6.Changes to transportation systems and socio-economic impacts
Bínová, H. - Heralová, D., - Vokáč, R.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 47-52. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), 11-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
8.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 383-388. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
9.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 20-22. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
10.Queue Evolution at Airport Security
Vokáč, R. - Lipták, T.
In: Safety a Security konference Praha 2016 - Sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2016. pp. 76-81. ISBN 978-80-86841-65-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
11.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-553-2628-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
12.Passengers' Satisfaction as a key Factor for Airport Bussiness and Heading Activities
Vokáč, R. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 112-114. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
13.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2016. pp. 26. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku (2016)
14.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 109-112. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
15.Impact of Passenger Terminal Operation Quality on Customer Satisfaction
Vokáč, R.
In: Quality and Leading Innovation. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2015. pp. 14-15. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
16.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Air Transport Security 2014. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2014. pp. 131-136. ISBN 978-80-86841-51-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)

* information comes from a university database VVVS

1.Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích
Vokáč, R.
2018 - 2018
SGS18/095/OHK2/1T/16
2.Zvyšování efektivity odbavovacího toku cestujících a jejich spokojenosti
Vokáč, R.
2016 - 2017
SGS16/189/OHK2/2T/16