covid-19 info

Ing. Stanislav Metelka

fotografie osoby
Room:
A-262 - Horská 3, Praha
E-mail:
metelsta@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member - Student - AS / FTS
Member of Legislative Committee - AS / FTS
fotografie osoby
Department:
Department of Logistics and Management of Transport (16117)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
T - Technology and Management in Transportaion and Telecommunications
Supervisor:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
full-time study
Location:
Prague
Study field:
T - Technology and Management in Transportaion and Telecommunications

No teaching.

Head of student project:

Competitive Public Transport
  17X1KC - Bachelor's Degree Programme
  17X2KC - Master's Degree Programme
Regional Mobility Support
  17X1RG - Bachelor's Degree Programme

Professional focus:

 • Bus transport
 • Cableways
 • Public transport
 • Railway transport
 • Rapid transit systems
 • Regional transport
 • Tramway transport
 • Transport enterprises
 • Trolleybus transport
 • Underground (transport)
 • Underground stations
 • Urban bus transport

* information comes from a university database VVVS

1.Public perception of the railway factor – railway line no. 113 Lovosice – Most case study
Metelka, S. - Janoš, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 58-64. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Expertní posudek na Studii APC "Komercionalizace provozu SC Pendolino"
Janoš, V. - Fridrišek, P. - Metelka, S. - Vávra, R. - Jacura, M., - Teichmann, D.
[Research Report] 2020.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2020)
3.Přepravní průzkum na autobusových a železničních linkách DÚK vedených v oblasti trati Lovosice - Most (tzv. Švestkové dráhy)
Metelka, S. - Janoš, V.
[Research Report] 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
4.Analýza zahraniční praxe v provozu na VRT
Drábek, M. - Mikel, D. - Chýle, M. - Smetana, L. - Havel, D. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V6.
Technická zpráva (2020)
5.CK01000004 Slovník zkratek a pojmů - verze 2020
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V5.
Technická zpráva (2020)
6.Analýza východisek - ČR - provozní požadavky
Drábek, M. - Janoš, V. - Havel, D. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V7.
Technická zpráva (2020)
7.Methodology for qualitative assessment of the passenger information in public transportation systems
Metelka, S. - Titov, W., - Schlegel, T.
In: The Science behind Hands-on Sustainable Mobility. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule fur Technik, 2019.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
8.Souhrnný síťový návrh integrovaného taktového provozního konceptu na železniční síti ČR
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Metelka, S. - Růžička, J. - Karkošiaková, N., - Vašíček, R.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V3.
Technická zpráva (2019)

* information comes from a university database VVVS

1.Sběr a analýza dat pro výzkum role drážního faktoru v procesu rozhodování cestujících při volbě dopravního módu
Metelka, S.
2020 - 2021
SGS20/140/OHK2/2T/16