Ing. arch. Michal Postránecký

fotografie osoby
Department:
Department of Transport Telematics (16120)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Engineering Informatics
Code of programme:
P 3902
Study field:
I - Engineering Informatics of Transportation and Communication
Supervisor:
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
Form of study:
part-time study
E-mail:
Michal.Postranecky@cvut.cz
Room:
A-401 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Phone:
+420-224354252
+420-728794343
Position at CTU:
Director / Center of City of Future / CIIRC
Board Member / CIIRC
Personal website
http://postranecky.com
Personal email
postranecky@gmail.com
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Engineering Informatics
Code of programme:
P 3902
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
I - Engineering Informatics of Transportation and Communication

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.SynopCity (c) Virtual HUB-A Testbed for Smart Cities
Postránecký, M. - Svítek, M., - Zambrano, E.C.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2018, 10 50-57. ISSN 1939-1390.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
2.SynopCity© Virtual HUB-A Testbed for Smart Cities
Postránecký, M. - Svítek, M., - Zambrano, E.C.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2018, 10(2), 50-57. ISSN 1939-1390.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
3.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Praha: NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
Vědecká kniha česky (2018)
4.Conceptual Model of Complex Multi-agent System Smart City 4.0
Svítek, M. - Postránecký, M.
In: Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Cham: Springer, 2017. p. 215-226. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-64634-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.