prof. Ing. Petr Moos, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K303 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359528
E-mail:
moospetr@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member of Council for IS and ICT / CTU
Chairman of the Specialist Board of study field 3902V036 - I of doctoral study / FTS

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.INNOVATION POTENTIAL OF THE LCC ANALYSIS
Vogl, J. - Moos, P., - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC 2019. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2019. p. 137-140. ISBN 978-80-88085-27-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
2.Information model of resonance phenomena in brain neural networks
Moos, P. - Svítek, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Neural Network World. 2018, 28(3), 225-239. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
3.Praha - Vídeň: možnosti cesty k Smart city ve střední Evropě
Moos, P. - Činčera, P. - Štěpánek, P. - Špirková, D. - Havránek, J. - Dobrucká, L. - Arkai, M., - Smola, J.
Praha: BEZK Publishing, 2016. ISBN 978-80-905254-8-1.
Jiná kniha česky (2016)
4.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Praha: BECK C. H., 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky (2015)
6.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
7.Telematika pro chytrá města
Svítek, M. - Moos, P.
Silniční obzor. 2013, 74(3), 65-67. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
8.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303922. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
9.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303923. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
10.Sensitivity Matrices in Public Transport Complex Safety and Anti-Collision System Description
Moos, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 203-206. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
11.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] 2013. Report no. 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
12.TRANSPORT - COMPLEX SAFETY SYSTEM DESCRIPTION
Moos, P.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany, 2012. p. 11-15. ISBN 978-80-7231-886-5.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2012)
13.Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby v ČR
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J., - Šnévajs, I.
[Applied Certified Methodology] 2012.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
14.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
15.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. 29062012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
16.Czech Republic [Reforming Railways]
Moos, P.
In: Reforming Railways. Hamburg: Eurailpress, 2011. p. 175-185. ISBN 978-3-7771-0415-7.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2011)
17.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. Report no. 29042011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
18.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
19.Analýza elektronického mýtného systému v ČR z hlediska shody se směrnicemi EU, tarifikace a vazby vztahu výběru mýta a vazby vztahu výběru mýta a nákladů na investice a údržbu zpoplatněné sítě
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Šnévajs, I. - Vítek, J., - Lomská, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. 30092011.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
20.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Neural Network World. 2010, 20(2), 241-247. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
21.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Applied Certified Methodology] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
22.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2010. Report no. 10122010.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
23.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2010. Report no. 30082010.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
24.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
[Research Report] Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2010. Report no. 10122010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
25.Air Rail Links and Risk Analysis of Prague Airport Project
Bína, L. - Moos, P., - Pastor, O.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(3), 100-113. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
26.Air Rail Link in Prague Airport (Czech Republic)
Bína, L. - Moos, P.
In: Rail Systems Asia 2009. Singapore: International Quality & Productivity Center, 2009.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
27.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
28.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. 042009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
29.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. 04209.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
30.Rozšíření výkonového zpoplatnění pro vozidla nad 3,5 až 12 tun a vliv na podnikatelské prostředí v ČR
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. 13032009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
31.Operation Safety and Reliability Improvement of Large Transport Systems by Complex Sensitivity Investigation
Moos, P.
Neural Network World. 2008, 18(1), 39-43. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
32.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 193-202. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
33.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 165-174. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
34.Analýza nákladů a přínosů zpoplatnění vozidel 3,5-12 t na síti dálnic a rychlostních komunikací pro léta 2009-2017 pro Hodnocení dopadů (RIA). Návrh novely zákona č.13/1997 Sb.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2008.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2008)
35.Hodnocení dopadu regulace (Velká RIA) po zavedení zpoplatnění vozidel nad 3,5 až 12 tun na síti dálnic a rychlostních silnic včetně vybraných úseků silnic I. třídy v ČR od 1.1.2009. Aktualizace podle dodatku MV ČR k 31.8.2008
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2008.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2008)
36.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. p. 23-28. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
37.Systémové vazby v rozvoji veřejné hromadné dopravy
Moos, P.
In: Dopravní infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, pp. 26. ISBN 978-80-8070-913-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
38.Mýtný systém z hlediska dopravní politiky ČR
Moos, P.
In: Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. p. 3-8. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
39.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2008. p. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
40.Tři vrstvy bezpečnosti a komfortu v dopravních systémech
Moos, P. - Lokaj, Z.
In: Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování bezpečnosti a komfortu cestujících. Plzeň: Západočeská Universita, 2008, pp. 56-59. ISBN 978-80-7043-668-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
42.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 07/2008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
43.Rozšíření RIA pro zavedení mýtného na vozidla nad 3,5 tun. Etapa I. Vazba sazeb mýtného na propočet nákladů na pozemní komunikace
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Lehovec, F.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 112008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
44.Posouzení projektu PPP D3. Etapa II. Průběžné posouzení Koncesního projektu PPP připravované dálnice D3/R3 z hlediska platebního mechanismu a dopravně inženýrské přípravy
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V. - Mertlová, O., - Jašek, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 122008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
45.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 072008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
46.Posouzení projektu PPP D3. Etapa 2.1 Analýza pravidel a doporučení pro PPP projekty v rámci EU a Eurostatu a navržení způsobu zařazení projektů PPP mimo rozvahu veřejného sektoru na základě jednání s ČSÚ a Eurostatem
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Mertlová, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 072008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
47.Sustainable Neighbourhood - from Lisbon to Leipzig through Research
Fona, S.R. ed.
Praha, 2008-08-22/2008-08-23. Lipsko: FONA, 2008.
Sborník (2008)
48.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04064-5.
Překlad monografie (nejde do RIV) (2008)
49.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04064-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2008)
50.GERMAN DAYS 2008
Moos, P.
[Unpublished Lecture] Deutch-Tschechishe Industrie- und Handelskammer. 2008-09-15.
Nepublikovaná přednáška (2008)
51.Cenové normativy
Bína, L. - Hodač, J. - Moos, P., - Lehovec, F.
[Unpublished Lecture] Ministerstvo Dopravy ČR. 2008-07-16.
Nepublikovaná přednáška (2008)
52.Dopravní síť a produkční funkce regionů
Moos, P.
In: Optimalizace výstavby silnic a železnic v ČR. Vimperk: Milan Zevl - LUCIE, 2007. p. 66-75. ISBN 80-903639-9-7.
Kapitola v jiné knize česky (2007)
53.Rozvoj veřejné dopravy - priority
Moos, P.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 173-177. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
54.Strategie podpory projektů z fondů EU v operačním programu
Moos, P.
In: Sborník referátů - Mezinrodní konference a odborná výstava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2007, pp. 161-168. ISBN 978-80-248-1643-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
55.Transportation Infrastructure and Economical Growth
Moos, P.
In: National and Economical Aspect of Transport System. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007, ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
56.Complex Assesment of Reliability and Safety in the Transport System
Moos, P.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno: Univerzita Obrany, 2007, pp. 191-196. ISBN 978-80-7231-294-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
57.Description of a Public Transport Complex Safety System
Moos, P.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 52-55. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
58.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
59.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2007. Report no. 1512207.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
60.Struktura souborů normativů typizovaných úseků silničních dopravních staveb - vyhodnocení situace v zemích EU a dalších dostupných zemích formou benchmarking- Analýza tvorby rozpočtů staveb u projektových a realizačních organizací v ČR.
Moos, P. - Lehovec, F. - Bína, L., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 31122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
61.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 15112007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
62.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
63.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
64.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 16042007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
65.Virtual Teams and KMS in the Rail Research
Moos, P.
[Unpublished Lecture] European Projects & Management, Oesterreichische Computer Gesselschaft, ePSIplus. 2007-04-11.
Nepublikovaná přednáška (2007)
66.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03598-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
67.Informační systémy a technologie
Moos, P. - Malinovský, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. ISBN 80-903298-5-3.
Jiná kniha česky (2006)
68.Nástroje aktivní dopravní politiky
Moos, P.
In: e-Toll ´06 Slovakia. Praha: WIRELESSCOM, 2006, Available from: http://www.e-toll.sk
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
69.Telecommunication Services on the Way to Knowledge Sharing in the New EU
Moos, P.
In: Visioning the Future. ???: Deloitte Touche Tohmatsu,, 2006, pp. 1-27.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
70.Virtual Teams and KMS in the Rail Research
Moos, P.
In: EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurenceschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006, pp. 174-179. ISBN 80-8070-550-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
71.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
[Unpublished Lecture] University of Sarajevo. 2006-09-26.
Nepublikovaná přednáška (2006)
72.Challenges of Western Europe vs Central Europe
Moos, P.
[Unpublished Lecture] Deloitte Cantral Europe. 2006-10-20.
Nepublikovaná přednáška (2006)
73.Nástroje aktivní dopravní politiky
Moos, P.
Technologies & Prosperity. 2006, 11(speciál), 24. ISSN 1213-7162.
Článek (2006)
74.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Proceedings of International Scientific Symposium: "Role of Tranport Sciences Faculties in European Transport Development" Sarajevo 2006. Sarajevo: University of Sarajevo, 2006. pp. 93-103. ISBN 9958-619-12-1.
Abstrakt ve sborníku (2006)
75.Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii
Moos, P. ed. - Švecová, M. ed.
Praha, 2005-03-09/2005-03-10. Praha: ABF, 2005.
Sborník (2005)
76.Hodnocení výběru tras metodou koeficientů
Neubergová, K. - Moos, P.
Silniční obzor. 2004, 65(4), 102-105. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
77.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
78.EURnEX WP 4 WORKSHOP
Moos, P. org.
[Workshop Hosting] 2004.
Pořádání workshopu (2004)
79.Regenerace prostoru - genetický kód, identita
Mansfeldová, A. - Moos, P.
In: Proměny krajů - Regenerace prostoru; Lidé-stavby-krajina. Praha: ABF, 2003, pp. 1-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
80.Koncept znalostní sítě ČVUT
Moos, P. - Klečáková, J., - Kalika, M.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 65-69. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
81.Strukturální modely a kauzální citlivosti v informačních systémech
Moos, P. - Kalika, M., - Klečáková, J.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 199-204. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
82.European Perspectives in Transport - the Role of Information Environment
Klečáková, J. - Kalika, M., - Moos, P.
In: EISCO 2003. Aalborg: EISCO, 2003, pp. 45-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
83.Citlivosti a optimalizace organizačních struktur
Moos, P.
In: Soudobé trendy v řízení jakosti - VIII. Praha: ISQ, 2002, pp. 46-52.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
84.Intermodální koridor Sever - Jih
Bína, L. - Mašín, L. - Mojžíš, V. - Moos, P., - Sellner, K.
In: CZ-INTERMODAL & LOGI 2002. Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2002. pp. 13-29. ISBN 80-7194-483-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
85.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
86.Přenositelnost čísel v praxi
Moos, P. - Veselá, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(4), 51. ISSN 1213-7162.
Článek (2002)
87.Na prahu Moravsko-slezské brány
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Fórum architektury a stavitelství. 2002, 10(4), 72-77. ISSN 1211-5975.
Článek (2002)
88.Number Portability practically
Moos, P. - Veselá, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(4), 52. ISSN 1213-7162.
Článek (2002)
89.Intermodální koridor Sever - Jih
Bína, L. - Mašín, L. - Mojžíš, V. - Moos, P., - Sellner, K.
[Unpublished Lecture] Jihočeský kraj. 2002-12-04.
Nepublikovaná přednáška (2002)
90.Na prahu Moravsko-slezské brány
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Fórum architektury a stavitelství. 2002, X(4), 72-77. ISSN 1211-5975.
Článek (2002)
91.Technické vzdělávání a humanistické aspekty
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 210-213. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
92.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
93.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
94.Věda o dopravě
Svoboda, V. ed. - Moos, P. ed., - Kovanda, J. ed.
Praha, 2001-11-06/2001-11-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. ISBN 80-01-02437-7.
Sborník (2001)
95.Problematika kolize chodec-vozidlo
Moos, P. ed. - Svoboda, V. ed., - Kovanda, J. ed.
Praha, 2001-11-06/2001-11-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02437-7.
Sborník (2001)
96.Telekomunikace, vize pro 21. století
Moos, P.
Právní zpravodaj. 2000, 5(2), 14-16. ISSN 1212-8694.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
97.Česká vize telekomunikací pro 21. století
Moos, P.
EUROjournal pro management. 2000, 2(3/4), 56-58. ISSN 1434-4440.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2000)
98.Dopravní sítě - významný faktor rozvoje regionu
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Sborník "Strategie rozvoje". Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 30-34.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
99.Telekomunikační infrastruktura a regionální informační systémy
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Sborník "Strategie rozvoje". Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 39-40.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
100.Information Power in Transport
Vlček, J. - Moos, P., - Votruba, Z.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
101.Information Power in Transport Telematics
Votruba, Z. - Moos, P., - Vlček, J.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
102.Genetic Code of Settlements in Urban Planning
Moos, P. - Mansfeldová, A.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 646. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
103.Information Power in Transport Telematics
Moos, P. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 669. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
104.Liberalization and Number Portability
Moos, P.
In: Reifen und Fahrwerk - Proceedings. Graz: TH Graz, 2000, pp. 64-86.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2000)
105.Regulation and Convergention
Moos, P.
In: Reifen und Fahrwerk - Proceedings. Graz: TH Graz, 2000, pp. 1-24.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2000)
106.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: LAI, 2000. Report no. 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
107.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
108.Osmisvazková encyklopedie DIDEROT, hesla k oblasti Informatika a výpočetní technika
Moos, P.
Praha: Diderot, 2000.
Encyklopedie (2000)
109.Institut for International Research - sborník prezentací
Moos, P. ed.
Praha, 2000-03-12/2000-03-13. Praha: Institut for International Research, 2000.
Sborník (2000)
110.Ostravsko potřebuje slanou Odru
Moos, P.
Vodní cesty a plavba. 1999, 12(1-2), 12-16. ISSN 1211-2232.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
111.Rozvoj dopravní infrastruktury v České republice
Moos, P.
Stavební kontakt. 1999,(10), 6. ISSN 1210-0382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
112.Udržitelný rozvoj mobility - výzva pro vědu o dopravě
Moos, P.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. pp. 1-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
113.Genetický kód a identita sídel a staveb
Mansfeldová, A. - Moos, P.
In: International Conference on Engineering Education. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 35-39.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
114.Information Power
Votruba, Z. - Moos, P.
In: Computer Engineering and Informatics. Košice: TU Košice, 1999, pp. 48-49. ISBN 80-88922-05-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1999)
115.Projekt GRADIENT
Moos, P.
Inovační podnikání a transfer technologií. 1999, 7(3), 22. ISSN 1210-4612.
Článek (1999)
116.Synergetika v tvorbě sídel a regionů
Moos, P. - Mansfeldová, A.
Strategie rozvoje řízení. 1999, 1(1), 58-62.
Článek (1999)
117.Podpora alternativních místních sítí hromadné dopravy v severních Čechách
Moos, P. - Šindelářová, T. - Skurovec, V. - Neničková, O., - Michálková, L.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel Občanské sdružení MOBILIS, Praha 1999-12-18.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (1999)
118.Education of Technologists and Humanistic Aspects
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Civil Engineering Learning Technology. 1999, 3(9), 245-248.
Článek (1999)
119.Inovační management s.r.o
Moos, P.
Meritum. 1999, 1(2), 8-9.
Článek (1999)
120.Nejen revitalizace, ale též podpora inovačních projektů
Moos, P. - Dvořák, I.
Inovační podnikání a transfer technologií. 1999, 7(4), 24-25. ISSN 1210-4612.
Článek (1999)
121.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Praha: C.H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-132-6.
Jiná kniha česky (1998)
122.Transport in new millenium - intelligent transport systems
Moos, P.
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 13-14.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1998)
123.Zasedání výboru APEC v Bruselu
Vaníček, Z. - Moos, P.
In: Bulletin APKT. Praha: APKT, 1997, pp. 1-82.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)
124.Tvorba sídel a vznik synergetických fenoménů
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Stavební obzor. 1996, 5(3), 65-69. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
125.Tvorba sídel a vznik synergetických fenoménů
Mansfeldová, A. - Moos, P.
Stavební obzor. 1996, 5(3), 65-69. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
126.Strukturální a vázané citlivosti dopravních systémů
Moos, P. - Vlček, J.
In: Metody řízení dopravy. 1996, pp. 78-89.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
127.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transport System predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: ISF 96. 1996, pp. 56.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
128.The Role of Structural Sensitives in The Design of Hight Reliable
Moos, P.
In: Information System for Transportation. 1996, pp. 1079-1080.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
129.The Role of Transportation in Creation of Settlements and Developmesnt of the Synergic Phenomena
Moos, P.
In: Information System for Transportation. 1996, pp. 1081-1082.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
130.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. 1996,
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
131.Doprava, předmět vědeckého zkoumání: smysl a cíle sborníku
Moos, P.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1996, pp. 7-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
132.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996,
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
133.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1996, pp. 109-122.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
134.The Role of Structural Sensitivities in Production Function of Information Systems
Moos, P.
Neural Network World. 1995, 5(6), 917-928. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1995)
135.The Role of Structural Sensitivities in Production Function of Information Systems
Moos, P.
Neural Network World. 1995, 5(6), 917-928. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1995)
136.Cable Television in CR
Moos, P.
In: Cable Television and Telecommunication. Prague: SEO, 1995, pp. 7-9.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1995)
137.Support of Transportation Management by Information Systems
Moos, P.
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 867-868.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1995)
138.Distributed Monitoring and Road Traffic Control
Moos, P. - Lhotská, L.
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 869-870.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1995)
139.Methodology and Design of High Reliable Transportation Systems
Moos, P. - Vlček, J.
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 865-866.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1995)
140.Úloha dopravy v tvorbě sídel a rozvoj synergetických fenoménů
Moos, P. - Mansfeldová, A.
[Technical Report] 1995.
Technická zpráva (1995)
141.Technika a životní prostředí
Vlček, J. - Moos, P.
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994. ISBN 80-01-01199-2.
Jiná kniha česky (1994)
142.Technika a životní prostředí
Vlček, J. - Moos, P.
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994. ISBN 80-01-01199-2.
Jiná kniha česky (1994)
143.Informační technologie
Moos, P.
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-01048-1.
Jiná kniha česky (1993)

* information comes from a university database VVVS

1.EURNEX - Evropská síť Excellence
Moos, P.
2005 - 2007
506513
2.Analýza funkční spolehlivosti systémových aliancí
Moos, P.
2003 - 2005
IAA2124301
3.05241-Mimoř.aktivity k VZ 024
Moos, P.
2005 - 2005
MSM6840770024
4.Teoretické základy technologie a řízení kombinované dopravy
Moos, P.
1994 - 1996
GA103/94/1394
5.Teorie a metody návrhu systémů se zvýšenou spolehlivostí
Moos, P.
1993 - 1995
GA101/93/0430