covid-19 info

prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-269 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359159
E-mail:
pastoott@fd.cvut.cz

Course supervisor in doctoral study:

17DOLL - Transportation Logistics
17MOSL - Modeling of Logistical Systems

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
17EMY - Management Science
17MEKA - Methods of Economics Analysis
Part-time study:
17EMY - Management Science
17MEKA - Methods of Economics Analysis

Supervisor of doctoral students:

Ing. Markéta Svárovská

Head of student project:

Economic and Financial Tools for Optimization of Transport and Communication System
  17X1EF - Bachelor's Degree Programme
  17X2EF - Master's Degree Programme
Modelling of Economic Risk of Bussiness Projects
  17X1MR - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Praha: BECK C. H., 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky (2015)
2.Telecommunication Companies in BrandZ Top 100
Kmoníček, O. - Pastor, O.
Sdělovací technika. 2014, 10 ISSN 0036-9942.
Článek (2014)
3.Chemie a terraformace Marsu
Kocour, V. - Pastor, O.
Chemické listy. 2013, 44(2), 325-327. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded, jiný než světový jazyk (2013)
4.Vliv znalosti budoucích dodávek na optimalizační strategii u prediktivního řízení pro logistické systémy
Pastor, O. - Kodada, J.
Nové železniční trendy. 2013, 21(5), 23-24. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
5.Volba délky horizontu predikce u prediktivního řízení pro logistické problémy
Pastor, O. - Kodada, J.
Nové železniční trendy. 2013, 21(4), 16-17. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
6.MOŽNOSTI APLIKACÍ KVANTITATIVNÍCH METOD V PROBLEMATICE VAZEB TECHNOLOGIE DOPRAVY A LOGISTIKY
Pastor, O.
In: Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2013, ISBN 978-80-225-3646-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
7.Systems Relationship: Theory and Technology of Transport - Logistics - Economy
Pastor, O.
In: Multidisciplinary academic research 2012. Praha: AV Consulting o.s., 2012, ISBN 978-80-260-2184-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
8.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
In: Proceedings of the Work in Progress Session - DSD 2011. Oulu: University of Oulu, 2011. pp. 3-4. ISBN 978-3-902457-30-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
9.Nový přístup k marketingu
Pastor, O.
Acta Oeconomica Pragensia. 2010, 45(2), 99-100. ISSN 0572-3043.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
10.Nový přístup k marketingu
Pastor, O.
Acta Oeconomica Pragensia. 2010,(2), 99-100. ISSN 0572-3043.
Recenze monografie (v časopisu) (2010)
11.Air Rail Links and Risk Analysis of Prague Airport Project
Bína, L. - Moos, P., - Pastor, O.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(3), 100-113. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
12.K problematice modelování rizikové expozice dopravních projektů - meze a možnosti
Pastor, O.
Doprava a Logistika. 2009, 1(6), 418-420. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
13.On Linkage of Transportation theory and Logistics
Pastor, O.
Machines, Technologies, Materials. 2008, 2(6-7), 32-34. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
14.Finance Analysis at UIC
Štěrba, R. - Pastor, O.
Internationales Verkehrswesen. 2008, 60(10), 397-400. ISSN 0020-9511.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
15.Ovlivňování lokality environmentálními technologiemi
Pastor, O.
In: Management of Manufacturing Systems. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2008, pp. 135-137. ISBN 978-80-553-0068-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
16.Teoretické zázemí rozvojových procesů v logistice na fakultě dopravní ČVUT v Praze
Pastor, O.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 245-248. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
17.Determination of Carriage Demand
Štěrba, R. - Pastor, O.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 305-306. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
18.On Linkage of Transportation Theory and Logistics
Pastor, O.
In: Trans & Motauto´08. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering, 2008, pp. 5-7. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
19.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
20.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 072008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
21.Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě
Štěrba, R. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Logistika. 2007, 13(5), 60-61. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
22.Seminář OSŽD na téma Reformy v železničním sektoru
Štěrba, R. - Pastor, O.
Doprava. 2007, 49(4), 33-34. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
23.Dopravní obslužnost území z pohledu podpory regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
Doprava. 2007, 49(3), 35-36. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
24.Východiska modelování kvality přepravy
Pastor, O.
Doprava a Logistika. 2007, 2(mimořádné), 115-120. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
25.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Acta Polytechnica. 2007, 47(1), 17-20. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
26.Suport for Expert Estimations in Transportation Prejects
Pastor, O.
Acta Polytechnica. 2007, 47(1), 21-22. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2007)
27.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Sovremennyj naučnyj vestnik. 2007, 19(1), 69-77. ISSN 1561-6886.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
28.Theoretical Platform for the Provision of Modelling of Logistics Systems Development
Pastor, O.
Sovremennyj naučnyj vestnik. 2007, 19(1), 82-87. ISSN 1561-6886.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
29.Support for Expert Estimations in Transportation Projects
Pastor, O. - Novotný, P., - Melechovský, J.
Sovremennyj naučnyj vestnik. 2007, 19(1), 78-81. ISSN 1561-6886.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
30.Indirect Determination of the Risk of Transportation Projects
Pastor, O.
Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. 2007, 19(1), 69-77. ISSN 1561-6908.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
31.Theoretical Platform for the Provision of Modelling of Logistics Systems Development
Pastor, O.
Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. 2007, 19(1), 82-87. ISSN 1561-6908.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
32.Support for Expert Estimations in Transportation Projects
Pastor, O. - Novotný, P., - Melechovský, J.
Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. 2007, 19(1), 78-81. ISSN 1561-6908.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
33.Teorie dopravních systémů
Pastor, O. - Tuzar, A.
Praha: ASPI Publisting, 2007. ISBN 978-80-7357-285-3.
Jiná kniha česky (2007)
34.Rozvoj modelování vlivu organizace dopravy na kvalitu přepravy v logistických systémech
Pastor, O.
In: LOGI 2007. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, pp. 136-140. ISBN 80-86530-35-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
35.Dopravní obslužnost z pohledu regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 61. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
36.Podpora expertních odhadů v ekonomických aktivitách
Pastor, O.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 51. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
37.Funkční efektivnost dopravy a mobilita
Pastor, O.
In: Cestná a mestská doprava a trvaĺoudržatelný rozvoj (CDMTUR 2007). Žilina: Žilinská univerzita, 2007, pp. 182-184. ISBN 978-80-8070-759-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
38.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
In: Energomatika. Praha: IDG Czech, a.s., 2007. p. 20.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Modelování rizika dopravních projektů
Pastor, O.
In: Využitie kvantitatívnych metód ve vedecko-výskumnej činnosti a v praxi VIII. Bratislava: EKONÓM, 2007, pp. 10-12. ISBN 978-80-225-2409-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
40.Rozvoj spádových intermodálních terminálů v ČR v návaznosti na evropské intermodální dopravní koridory
Bína, L. - Pastor, O.
In: University a ekonomický rozvoj. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007, pp. 9-11. ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
41.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 16042007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
42.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2007. Report no. 1512207.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
43.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 15112007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
44.Grafické vyjádření ovlivňování environmentální kapacity lokality dopravními projekty
Pastor, O.
In: Pozemné komunikácie a dráhy. Košice: Technická Univerzita, 2006, pp. 97-102. ISBN 80-8073-602-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
45.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, pp. 82-86. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
46.Podpora expertních odhadů v logistických projektech
Pastor, O.
AT&P Journal. 2006, 9(9), 69. ISSN 1335-2237.
Článek (2006)
47.K některým otázkám hodnocení dopravních projektů
Pastor, O.
In: LOADO 2005. Košice: Technická Univerzita, 2005, pp. 210-211. ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
48.Základy řízení technologických procesů dopravy
Svoboda, V. - Pastor, O.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03257-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
49.Osobní doprava v území a regionech
Štěrba, R. - Pastor, O.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03185-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
50.Výuka projektového řízení na lektrotechnické fakultě ČVUT Praha
Pastor, O.
In: Výuka projektového řízení na vysokých školách. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 84-86. ISBN 80-214-2720-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
51.Hodnocení investic v dopravních projektech
Pastor, O.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 73-74. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
52.Jak připravit projekt?
Pastor, O.
Slaboproudý obzor. 2003, 60(3), 15-17. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
53.Subjektivní pravděpodobnosti v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
In: Logistika a doprava. Košice: TU Košice, FBERG, Katedra geodézie a geofyziky, 2003, pp. 411-412. ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
54.Možné stanovení rizikových situací při regionálních projektech
Pastor, O. - Novotný, P.
In: Rozvoj dopravnej infraštruktúry Karpatského euroregiónu a jeho dopad na regióny. Košice: Technical University of Košice, 2003, pp. 102-103. ISBN 80-8073-052-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
55.Subjektivní pravděpodobnosti v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 211-212. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
56.Nástroje modelování ekonomického rizika inmvestičních projektů
Pastor, O.
Automatizace. 2002, 45(3), 173-176. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
57.Vyhodnocování ekonomického rizika investičních projektů
Pastor, O.
In: Sborník statí katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2002. Praha: A plus, 2002. p. 81-84. ISBN 80-902514-5-5.
Kapitola v jiné knize česky (2002)
58.Modelové nástroje přípravy regionálních projektů
Pastor, O. - Honců, M.
In: National and Regional economics IV. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2002, pp. 189-194. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
59.Projektový cyklus - činnosti a dokumenty
Pastor, O.
Automatizace. 2001, 44(12), 755-756. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
60.Příprava a realizace podnikatelských projektů
Pastor, O.
In: Sborník statí k 50. výročí založení fakulty. Praha: A plus, 2001. p. 59-62. ISBN 80-902514-4-7.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
61.Příprava a realizace podnikatelských projektů
Pastor, O.
In: Sborník statí k 50. výročí založení fakulty. Praha: A plus, 2001. p. 59-66. ISBN 80-902514-4-7.
Kapitola ve vědecké knize česky (2001)
62.Modelování ekonomického rizika v dopravních projektech
Pastor, O.
In: PRONT 2000. Plzeň: Západočeská universita, 2001, pp. 195-198. ISBN 80-7082-648-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
63.Kvantifikace ekonomických rizik dopravních projektů
Pastor, O.
In: Logistika a doprava, LOADO 2001. Košice: TU Košice, FEI, 2001, pp. 339-341. ISBN 80-7099-584-X.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
64.Nástroje rozhodovací analýzy v přípravě dopravních projektů
Pastor, O.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 261-263. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
65.Příprava a realizace regionálních projektů
Pastor, O.
In: Národná a regionálna ekonomika III. Košice: TU Košice, FEI, 2001, pp. 236-239. ISBN 80-7099-626-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
66.Marketing a konkurenční schopnost výroby
Pastor, O.
In: Sborník přednášek z 2. celostátní konference CIMA 98. Praha: CIMA, 1998, pp. 1-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
67.Marketing a konkurenční schopnost výroby
Pastor, O.
In: Sborník přednášek z II. celostátní konference CIMA 98. Praha: CIMA, 1998, pp. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
68.Projektové řízení jako součást předmětu Investiční výstavba
Pastor, O.
In: Sborník referátů z mezinárodní konference Výuka projektového řízení na vysokých školách v ČR v období před vstupem do EU. Brno: VUT v Brně, 1998, pp. 12-13. ISBN 80-214-1125-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
69.Projektové řízení jako součást výuky předmětu Investiční výstavba
Pastor, O.
In: Project Management in the Universities in the Czech Republic. Brno: VUT v Brně, 1998, pp. 12-13. ISBN 80-214-1125-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
70.Vícekriteriální optimalizace v energetice
Pastor, O.
In: Sborník prací účastníků vědeckého semináře. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997, pp. 49-54. ISBN 80-7079-500-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
71.Multicriteria Decision Making in Energetics
Pastor, O.
In: Abstracts Proceedings of the MME 97. Ostrava: VŠB-TUO, 1997, pp. 24.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1997)
72.Projektový cyklus
Pastor, O.
In: Mezinárodní seminář kogenerace technologie, ekologie, ekonomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1994,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
73.Příprava projektu
Pastor, O.
Českomoravský profit. 1994, 5(44), ISSN 0862-9870.
Článek (1994)
74.Míra priorit v energetice
Duchoň, B. - Klaban, P. - Knápek, J., - Pastor, O.
[Research Report] 1993.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
75.Vývoj cen paliv a elektrické energie
Duchoň, B. - Pastor, O.
[Technical Report] 1993.
Technická zpráva (1993)

* information comes from a university database VVVS

1.Metody výpočtu ekonomické efektivnosti budování veřejného logistického centra v dané oblasti a návrh legislativního rámce rozvoje terminálů
Pastor, O.
2007 - 2008
CG731-028-520
2.Inovace výuky kvantitativních metod
Pastor, O.
2005 - 2005
CTU0514316
3.Příprava nových předmětů Projekt v týmu a Projekt individuální
Pastor, O.
2004 - 2004
2031/F5