Ing. Miroslav Veliš

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-421 - Horská 3, Praha
E-mail:
velismir@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Železniční stavby 30- Návody pro cvičení ze železničních stanic
Fliegel, T. - Veliš, M. - Špačková, H., - Milták, M.
2 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2003. ISBN 80-01-02701-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
2.Gležinkeliu modernizavimo ekologiniai aspektai Čekijos Respublikoje
Veliš, M.
In: 5-osios Tarptautines komferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002, pp. 85. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
3.Ecological Aspects of Modernization of Railways in the Czech Republic
Veliš, M.
In: 5-osios Tarptautines komferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. pp. 190-191. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
4.Vývoj zásad modernizace železničních tratí
Veliš, M.
In: Konference k 5. výročí založení Fakulty dopravní. Praha: ČVUT-FD, 1998, pp. 120-123.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
5.Vývoj zásad modernizace železničních tratí
Veliš, M.
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998, pp. 196-199.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
6.Železniční stavby 30 (Návody pro cvičení ze želetničních stanic)
Fliegel, T. - Veliš, M. - Špačková, H., - Milták, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 1998. ISBN 80-01-01813-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1998)
7.Modernizace železničních tratí v České republice
Fliegel, T. - Veliš, M.
Stavební obzor. 1996, 5(10), 289-292. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
8.Výsledky vyšetřování tuhosti pružných podložek v upevnění železniční kolejnice
Fliegel, T. - Veliš, M.
Stavební obzor. 1996, 5(6), 173-175. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
9.Současnost a perspektiva modernizace železničních tratí v ČR
Kubát, B. - Fliegel, T., - Veliš, M.
In: VI.seminár "Vysokorýchlostné trate". Žilina: VŠDS, 1995, pp. 47-52.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1995)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.