doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-472 - Jugoslávských partyzánů , Praha
216 - Pohraniční 1, Děčín
B-113 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224357998
+420-224359001
E-mail:
Drahomir.Schmidt@cvut.cz
Position at CTU:
Head / Department of Economic and Administrative IS / CIC
Collegium Member / CIC
Member:
Laboratory of Measuring Methods in Transportation

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
2.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
4.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
[Research Report] 2016. Report no. 0111-02/16/16122/1615.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
5.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
[Research Report] 2016. Report no. 0105-01/16/16122/1611.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
6.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
7.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
8.Determination of Skid Resistance by Using 3D Scanning
Mičunková, K. - Schmidt, D.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. pp. 66-69. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
9.The Use of Non-Contact 3D Scanning of Pavement Surface in Traffic Accident Analysis
Mičunková, K. - Schmidt, D.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. pp. 3061-3067. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
10.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
In: PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. Ohrid: Biro za sudski vestačenija, 2014.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
11.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Neural Network World. 2013, 23(6), 609-622. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
12.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2013, 24(4), 317-321. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
13.Funkce asistenčního systému držení jízdního pruhu v pracovních místech na pozemních komunikacích
Dvořák, J. - Schmidt, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), 106-109. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
14.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
PROMET - Traffic&Transportation. 2013, 25(6), 543-554. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
15.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
International Journal of Engineering Research and Development. 2013, 11(7), 26-34. ISSN 2278-800X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
16.Automatický trigger pro spuštění záznamu vysokorychlostní kamery
Schmidt, D. - Mičunek, T.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
17.Pavement Friction as an Input Parameter for Modelling Accident Process
Schmidt, D.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-51045-8.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
18.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303922. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
19.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303923. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
20.Automobilové černé skříňky - problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost
Lenková, A. - Schmidt, D.
In: ExFoS 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. pp. 246-252. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
21.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. pp. 128-136. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
22.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
23.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
24.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
25.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník mezinárodní konference Najnovšie poznatky znaleckej činnosti a výskumu v odbore Doprava cestná. Žilina: Žilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině, 2013. ISBN 978-80-554-1129-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
26.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
27.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
28.Kontinuální prostorové skenování komunikace
Mičunek, T. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), 92-93. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
29.Detekce jízdní stability nákladních vozidel
Lenková, A. - Schmidt, D.
Silnice železnice. 2012, 7(5), 85-87. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
30.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2012,(1), 21-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
31.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
32.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
33.Použití 3D skeneru pro dokumentaci míst dopravních nehod
Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Marek, Z.
In: Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Jihlava: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě, 2012. pp. 135-144. ISBN 978-80-260-3621-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
34.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
35.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha: CityPlan s.r.o., 2012. pp. 23.
Abstrakt ve sborníku (2012)
36.Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
In: Vehicle Forensic Science 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2011, pp. 82-91. ISBN 978-80-214-4294-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
37.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04638-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
38.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Neobvyklé dopravní nehody. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2008. pp. 21-22. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
39.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 285-290. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
40.Rezervy v prevenci dopravních nehod
Šachl, J. - Schmidt, D.
In: Sborník III. konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut, 2008. pp. 19-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
42.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-491-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
43.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
44.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Soudní inženýrství. 2006,(2), 83-89. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
45.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
46.Increasement of Data Transmition Abilities of Computer Network and Add Wiring in Computer Laboratory in the Konviktska Street
Klečáková, J. - Kalika, M., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 50-53. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
47.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Klečáková, J. org. - Kalika, M. org., - Schmidt, D. org.
[Workshop Hosting] 2001.
Pořádání workshopu (2001)
48.Towards to Transport System Modelling
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Brumovský, M.
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 23-24. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
49.Identifikace parametrů modelu dopravního systému s využitím Bayesovského přístupu
Brumovský, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Svítek, M.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999, pp. 59-66.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
50.The Mathematical Modelling and Bayesian Estimation in Transportation System
Svítek, M. - Palla, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 425.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.