doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Uplatnění elektrochemických akumulátorů v osobní železniční dopravě
Opava, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Eliminace energetických ztrát brzděním
Opava, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
3.MOŽNOSTI A PODMÍNKY PROVOZU AKUMULÁTOROVÝCH KOLEJOVÝCH VOZŮ
Opava, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
4.Traction-Energy Simulator-Trainer
Kučera, T. - Opava, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
5.Exact Calculations of Traction Energy Quantities
Opava, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
6.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
7.Alternativní koncept vysokorychlostních tratí v České republice
Mojžíš, V. - Opava, J., - Bulíček, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
8.Měřicí systém pro trakčně energetická měření
Opava, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
9.Energetic Measurement on the City Electrobus
Opava, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
10.Novodobé akumulátory a jejich uplatnění v osobní železniční dopravě (II)
Opava, J. - Mojžíš, V., - Duchoň, B.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
11.Energetická hlediska elektrického pohonu silničních vozidel
Opava, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
12.Novodobé akumulátory a jejich uplatnění v osobní železniční dopravě (I.)
Opava, J. - Mojžíš, V., - Duchoň, B.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
13.K některým otázkám elektromobility
Opava, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
14.Measurement of exhaust emissions of railroad locomotives during real-world operation using an on-board system
Vojtíšek, M. - Jirků, J., - Opava, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
15.Relation between Running Time and Energy Consumption
Opava, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
16.Primární energetické zdroje a jejich využití v pozemní dopravě
Duchoň, B. - Opava, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
17.Energetické aspekty vysokorychlostního železničního provozu
Opava, J.
Habilitační přednáška (2009)
18.Energetické aspekty kolejové dopravy
Opava, J.
Docentská habilitační práce (2009)
19.Energetické aspekty pohonu městského autobusu
Opava, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
20.Aktuální vědecko-výzkumná témata v oboru elektrické trakce
Opava, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
21.Energetic Analysis of Land Transportation
Opava, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
22.Alternativní řešení vysokorychlostního železničního spojení Praha - Brno
Opava, J. - Mojžíš, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
23.Příspěvek k problematice vysokorychlostních železničních tratí v České republice
Opava, J. - Mojžíš, V., - Bulíček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
24.Transportation Energetics as the Object of Scientific Research
Opava, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
25.Alternative Solutions of High-speed Railway Connection Between Prague and Brno
Opava, J. - Mojžíš, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
26.Alternativní možnosti kolejové dopravy
Opava, J. - Mojžíš, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2007)
27.Nový pohled na simulační výpočty v elektrické trakci
Opava, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2007)
28.Výzkumná studie pro řešení dílčí etapy roku 2007 výzkumného záměru Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb
Duchoň, B. - Opava, J., - Večeřa, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
29.Podstata návrhu alternativního řešení vysokorychlostní tratě Praha - Brno
Opava, J.
Nepublikovaná přednáška (2007)
30.Utilization of Flywheel Energy Accumulation for Electric Traction
Opava, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2006)
31.Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci
Opava, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
32.K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ELEKTROMOBILITY
Opava, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
33.Příspěvek k probelmatice vysokorychlostních železničních tratí v České republice
Opava, J. - Mojžíš, V., - Bulíček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.