doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Uplatnění elektrochemických akumulátorů v osobní železniční dopravě
Opava, J.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Eliminace energetických ztrát brzděním
Opava, J.
Nová železniční technika. 2017, 25(5), 16-19. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
3.MOŽNOSTI A PODMÍNKY PROVOZU AKUMULÁTOROVÝCH KOLEJOVÝCH VOZŮ
Opava, J.
In: PRORAIL 2015 - XXII. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách – Zborník prednášok Diel I. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2015. ISBN 978-80-89276-48-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference česky (2015)
4.Traction-Energy Simulator-Trainer
Kučera, T. - Opava, J.
In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014. pp. 450-452. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
5.Exact Calculations of Traction Energy Quantities
Opava, J.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 225-230. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
6.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
[Research Report] 2012. Report no. UDT 12-12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
7.Alternativní koncept vysokorychlostních tratí v České republice
Mojžíš, V. - Opava, J., - Bulíček, J.
Silnice železnice. 2011, 6.(2), P2-VII-P2-X. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
8.Měřicí systém pro trakčně energetická měření
Opava, J.
In: VL.sešit katedry elektrotechniky. Ostrava: Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2011, pp. 65-66. ISBN 978-80-248-2432-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
9.Energetic Measurement on the City Electrobus
Opava, J.
In: ELECTROMOBILITY 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04818-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
10.Novodobé akumulátory a jejich uplatnění v osobní železniční dopravě (II)
Opava, J. - Mojžíš, V., - Duchoň, B.
Doprava. 2010, 52(5), 3-4. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
11.Novodobé akumulátory a jejich uplatnění v osobní železniční dopravě (I.)
Opava, J. - Mojžíš, V., - Duchoň, B.
Doprava. 2010, 52(4), 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
12.Energetická hlediska elektrického pohonu silničních vozidel
Opava, J.
Doprava. 2010, 52(4), 6-10. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
13.K některým otázkám elektromobility
Opava, J.
In: Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010. pp. 79-88. ISBN 978-80-01-04557-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
14.Measurement of exhaust emissions of railroad locomotives during real-world operation using an on-board system
Vojtíšek, M. - Jirků, J., - Opava, J.
In: 14th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. Zürich: ETH, 2010, pp. 110-119. ISBN 978-3-033-02531-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
15.Relation between Running Time and Energy Consumption
Opava, J.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(1), 1-8. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
16.Primární energetické zdroje a jejich využití v pozemní dopravě
Duchoň, B. - Opava, J.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 277-284. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
17.Energetické aspekty kolejové dopravy
Opava, J.
Praha: Defense date 2010-01-29. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Docentská habilitační práce (2009)
18.Energetické aspekty vysokorychlostního železničního provozu
Opava, J.
Praha: Defense date 2010-01-29. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
Habilitační přednáška (2009)
19.Aktuální vědecko-výzkumná témata v oboru elektrické trakce
Opava, J.
In: XXXIX. sešit Katedry elektrotechniky VŠB-TU Ostrava. Ostrava: Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2008. pp. 12-15. ISBN 978-80-248-1786-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
20.Energetické aspekty pohonu městského autobusu
Opava, J.
In: Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2008. pp. 1-9. ISBN 978-80-01-04053-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
21.Energetic Analysis of Land Transportation
Opava, J.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 241-244. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
22.Alternativní řešení vysokorychlostního železničního spojení Praha - Brno
Opava, J. - Mojžíš, V.
Nová železniční technika. 2007, 15(5), 15-20. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
23.Příspěvek k problematice vysokorychlostních železničních tratí v České republice
Opava, J. - Mojžíš, V., - Bulíček, J.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
24.Alternative Solutions of High-speed Railway Connection Between Prague and Brno
Opava, J. - Mojžíš, V.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 205-208. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
25.Transportation Energetics as the Object of Scientific Research
Opava, J.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 203-204. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
26.Nový pohled na simulační výpočty v elektrické trakci
Opava, J.
In: EURNEX Žel 2007 Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. pp. 148-153. ISBN 978-80-8070-678-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2007)
27.Alternativní možnosti kolejové dopravy
Opava, J. - Mojžíš, V.
In: Verejná osobná doprava 2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2007. pp. 48-52. ISBN 978-80-89275-09-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2007)
28.Výzkumná studie pro řešení dílčí etapy roku 2007 výzkumného záměru Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb
Duchoň, B. - Opava, J., - Večeřa, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007. Report no. 25/2007. ISBN 978-80-01-03948-9.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
29.Podstata návrhu alternativního řešení vysokorychlostní tratě Praha - Brno
Opava, J.
[Unpublished Lecture] VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí. 2007-06-25.
Nepublikovaná přednáška (2007)
30.Utilization of Flywheel Energy Accumulation for Electric Traction
Opava, J.
Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 2006, 12 15-26. ISSN 1211-6610.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2006)
31.Energetické akumulační systémy pro elektrickou trakci
Opava, J.
In: Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. pp. 51-56. ISBN 80-7194-880-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
32.K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ELEKTROMOBILITY
Opava, J.
In: neuvedeno. p. 79-88.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
33.Příspěvek k probelmatice vysokorychlostních železničních tratí v České republice
Opava, J. - Mojžíš, V., - Bulíček, J.
In: neuvedeno. p. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.