Dr. Ing. Jan Přikryl

fotografie osoby
Working place:
Room:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-224359914
+420-224890718
E-mail:
prikrjan@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Manager for Projects / Department of Applied Mathematics / FTS
Member:
Labolatory of Applied Mathematics in Transport and Logistics
Laboratory of traffic management and modelling

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Comparing numerical integration schemes for a car-following model with real-world data
Přikryl, J. - Vaniš, M.
In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. p. 89-96. ISBN 978-80-85823-67-7.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
2.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A. - Anany, H. - Přibyl, O., - Přikryl, J.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
3.Modelling Occupancy-Queue Relation Using Gaussian Process
Přikryl, J. - Kocijan, Juš
Neural Network World. 2015, 25(1), 35-52. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
4.On Distributed Traffic Signal Control
Přikryl, J. - Novotný, J., - Šmídl, V.
In: Proccedings of the 18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems. Piscataway: IEEE, 2015. pp. 894-899. ISBN 978-1-4673-6595-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
5.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
6.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 39. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
7.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
In: Telematics - Support for Transport. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 166-173. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
8.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
9.Graphics card as a cheap supercomputer
Přikryl, J.
In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013. pp. 162-167. ISBN 978-80-85823-62-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2013)
10.Simple model for urban traffic between two signalized intersections
Přikryl, J.
In: Proceedings of 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Red Hook, NY: Curran Associates, 2013, pp. 41-46. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4799-2914-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
11.Stochastic Analysis of a Queue Length Model Using a Graphics Processing Unit
Přikryl, J. - Kocijan, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(2), 55-62. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
12.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Archives of Transport System Telematics. 2012, 5(4), 26-30. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
13.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
In: Transport Systems Telematics 12th International Conference. Silesian University of Technology, 2012. pp. 76. ISBN 978-83-927504-1-3.
Abstrakt ve sborníku (2012)
14.Financial modeling using Gaussian process models
Petelin, Dejan - Šindelář, Jan - Přikryl, J., - Kocijan, Juš
In: IDAACS'2011 - Proceedings of the 6th IEEE International Cnonference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. Prague: IEEE, THEY, CTU, 2011, pp. 672-677. ISBN 978-1-4577-1423-8. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6072854
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
15.Model dopravního chování satelitních celků
Přikryl, J. - Přibyl, O., - Matras, T.
[Pilot Plant] 2010.
Poloprovoz (2010)
16.Soft sensor for faulty measurements detection and reconstruction in urban traffic
Kocijan, Juš - Přikryl, J.
In: MELECON 2010, 15th IEEE Mediterranian Electromechanical Conference, Valletta, Malta. Malta (Valletta): IEEE Malta Section, Region 8, 2010, pp. 172-177. ISBN 978-1-4244-5794-6. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5476311
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
17.An Empirical Model of Occupancy-Queue Relation
Přikryl, J. - Kocijan, J.
In: 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems Control in Transportation Systems. Long Beach: IFAC, 2009, pp. 456-461. ISBN 978-3-902661-50-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
18.Software pro měření parametrů dopravního proudu.
Mardar, J. - Přikryl, J.
[Software] 2008.
Software splňující podmínky RIV (2008)
19.Software pro přenos videosignálu z přehledových kamer.
Nebeský, Š. - Přikryl, J.
[Software] 2007.
Software splňující podmínky RIV (2007)
20.Software pro automatickou analýzu směrových vztahů na křižovatce s použitím videodetekce.
Kolín, P. - Přikryl, J.
[Software] 2007.
Software splňující podmínky RIV (2007)
21.Software for Road sign detection.
Hodný, L. - Přikryl, J.
[Software] 2006.
Software splňující podmínky RIV (2006)
22.Software pro porovnávání obrázků v komprimované podobě.
Milfait, L. - Přikryl, J.
[Software] 2006.
Software splňující podmínky RIV (2006)
23.Overview of Distributed Decision-Making for Urban Traffic Control
Přikryl, J.
In: Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint. Praha: ÚTIA AV ČR, 2006, pp. 177-182. ISBN 80-903834-1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
24.Distributed Bayesian Decision-Making for Urban Traffic Control
Šmídl, V. - Přikryl, J.
In: Proceedings of the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. ???: IEEE Industrial Electronic Society, 2006. p. 4695-4700. ISSN 1553-572X. ISBN 1-4244-0136-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
25.Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint
Šmídl, V. ed. - Andrýsek, J. ed., - Přikryl, J. ed.
Hrubá Skála, 2006-09-25/2006-09-30. Praha: ÚTIA AV ČR, 2006. ISBN 80-903834-1-6.
Sborník (2006)
26.From Bayesian Decision-Makers to Bayesian Agents
Šmídl, V. - Přikryl, J.
In: Self-Orgranization and Autonomic Informatics (I). Amsterdam: IOS Press, 2005. p. 62-76. ISBN 1-58603-577-0.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2005)
27.Performance of a Road Sign Shape Detector on Lossy-Compressed Image Data
Přikryl, J. - Vlček, M.
In: Proceedings of the 8th COST 276 Wokshop. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing, 2005, pp. 83-86. ISBN 82-997105-0-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
28.Flexible License Plate Recognition System
Kovář, B. - Přikryl, J., - Vlček, M.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,, 2004, pp. 72-76. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
29.Exact Regional Visibility Using Line Space Partitioning
Bittner, J. - Přikryl, J., - Slavík, P.
Computers & Graphics. 2003, 27(4), 569-580. ISSN 0097-8493.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
30.Experimental System for Visualisation of the Light Load
Čadík, M. - Slavík, P., - Přikryl, J.
In: WSCG 2003 - Posters. Pilsen: University of West Bohemia, 2003, pp. 37-40. ISBN 80-903100-2-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
31.Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Kovář, B. ed. - Přikryl, J. ed., - Vlček, M. ed.
Praha, 2003-10-02/2003-10-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. ISBN 80-01-02840-2.
Sborník (2003)
32.3rd Central European Seminar on Computer Graphics
Přikryl, J. ed. - Loffelmann, H. ed.
Budmerice, 1999-04-26/1999-04-27. Wien: Technische Universität, 1999.
Sborník (1999)
33.Three-Dimensional Information System on the World Wide Web
Berka, R. - Brachtl, M. - Holeček, A. - Novotný, M. - Přikryl, J. - Slavík, P., - Žára, J.
In: Multimedia '96. Wien: Springer, 1996, pp. 68-78. ISBN 3-211-82876-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
34.On Efficiency of Parallel Ray Tracing
Holeček, A. - Přikryl, J.
In: Poster 1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1995, pp. 135.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1995)
35.Load Balancing for Parallel Raytracer on Virtual Walls
Menzel, K. - Buriánek, J. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of the Third International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualisation 95. Plzeň: Západočeská universita, 1995. pp. 439-447. ISBN 80-7082-187-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1995)
36.Dithering as a Method for Image Data Compression
Slavík, P. - Přikryl, J.
In: The Third International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization 95 - Conference Proceedings. Volume II. Plzeň: Západočeská universita, 1995, pp. 283-288. ISBN 80-7082-186-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1995)
37.Loadbalancing for Distributed Raytracer
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 167-168.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1995)
38.Parallelisation of the Ray-tracing Algorithm
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94. Plzeň: Západočeská universita, 1994, pp. 113-117.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1994)
39.Distributed Ray Tracing under PVM
Žára, J. - Holeček, A., - Přikryl, J.
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 93-94.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1994)
40.When the Parallel Ray-tracer Starts to Be Efficient?
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of Spring School on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994, pp. 108-116. ISBN 80-223-0801-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)
41.Distributed Rendering Techniques Using Virtual Walls
Menzel, K. - Schmidt, O. - Stangenberg, F. - Hornung, C. - Lange, B. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of First European PVM Users Group Meeting. Roma: University of Roma, 1994, pp. 1-10.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)

* information comes from a university database VVVS

1.Dopravní digitální dvojče Evropská
Přikryl, J.
2021 - 2024
CK02000118
2.Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
Přikryl, J.
2008 - 2009
KJB201240701
3.Modelování obsluhujících systémů veřejné dopravy, individuální dopravy a dopravní infrastruktury v kontextu aspektů suburbanizace
Přikryl, J.
2008 - 2009
1F81A/016/190
4.Přestavba cvičení předmětu Modelování systémů a procesů
Přikryl, J.
2007 - 2007
1344