Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-420 - Horská 3, Praha
E-mail:
smejkiva@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
12Y2MH - Measurement and Modeling of Traffic Noise
Training course:
12UMUP - Sustainable Mobility and Land - Use Planning

Head of student project:

Traffic Safety and Design Elements for Accident Rate Elimination
  12X1BN - Bachelor's Degree Programme
  12X2BN - Master's Degree Programme
Transport and Environment
  12X1DZ - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Problémová místa vybraných protihlukových clon
Neubergová, K. - Šturmová, I. - Michek, J., - Faltus, V.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2014. pp. 177-184. ISBN 978-80-86502-85-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
2.Vliv jednotlivých druhů dopravy na utváření sídel v krajině z historického pohledu na příkladě obce Černošice
Neubergová, K. - Šturmová, I.
In: V. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2012. pp. 41-47. ISBN 978-80-86502-41-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
3.Vliv jednotlivých druhů doprav na utváření sídel v krajině
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Venkovská krajina 2009. Hostetín: Česká společnost pro krajinu, 2009. pp. 358-362. ISBN 978-80-87154-65-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
4.Výuka předmětu krajinné ekologie na FD ČVUT
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Venkovská krajina 2009. Hostetín: Česká společnost pro krajinu, 2009, pp. 166-171. ISBN 978-80-87154-65-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
5.Funkce zeleně podél dopravních cest
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2008. pp. 199-204. ISBN 978-80-86502-54-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
6.Dopravní hluk v kontextu trvale udržitelného rozvoje
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2008.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
7.Výuka problematiky Doprava a životní prostředí na FD
Neubergová, K. - Smejkalová, I.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2008, pp. 193-198. ISBN 978-80-86502-54-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
8.Historie hlukového mapování
Smejkalová, I.
In: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. pp. 249-252. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)

* information comes from a university database VVVS

1.Problematika hluku v dopravě
Šturmová, I.
2007 - 2007
CTU0708716