Předměty vyučované na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)Studium BAKALÁŘSKÉ
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Kód Název povinného předmětu
semestr | jazyk | obor
Forma studia Detail
12APE

Aplikovaná ekologie

 • 5 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12DOPS

Dopravní průzkumy a simulace

 • 4 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12MDE

Modely dopravy a dopravní excesy

 • 3 | čeština, angličtina | společná část studia
prezenční a kombinovanánáhled
12MKOD

Městská kolejová doprava

 • 5 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12OMHD

Organizace a řízení městské hromadné dopravy

 • 6 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12PPMK

Provoz a projektování místních komunikací

 • 6 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12PPOK

Projektování pozemních komunikací

 • 3 | čeština, angličtina | společná část studia
 • zimní | angličtina | ERASMUS
prezenční a kombinovanánáhled
12SDK

Silnice, dálnice a křižovatky

 • 4 | čeština | DOS
 • letní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12VERD

Veřejná doprava v sídlech a regionech

 • 5 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12ZAR

Základy architektonického plánování

 • 6 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12ZELP

Železniční provoz

 • 5 | čeština | DOS
prezenčnínáhled
12ZTS

Železniční tratě a stanice

 • 2 | čeština, angličtina | společná část studia
 • letní | angličtina | ERASMUS
prezenční a kombinovanánáhled
12ZYDI

Základy dopravního inženýrství

 • 1 | čeština, angličtina | společná část studia
 • 1 | čeština | PIL
 • 1 | čeština | TUL
 • zimní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12ZYDK

Základy dopravního inženýrství

 • 1 | čeština | společná část studia
kombinovanánáhled

Studium BAKALÁŘSKÉ
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Kód Název povinně volitelného předmětu
semestr | jazyk | obor
Forma studia Detail
12Y1C1

Projektování komunikací v Civil 3D I

 • 4 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1C2

Projektování komunikací v Civil 3D II

 • 5 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1DS

Dokumentace staveb v praxi

 • 5 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1HD

Hluk z dopravy

 • 4 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1KN

Kombinovaná nákladní doprava

 • 5 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1PC

Pěší a cyklistická doprava

 • 4 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1PD

Posuzování dopravních staveb

 • 5 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1PU

Provozní uspořádání stanic

 • 4 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1SU

Správa a údržba pozemních komunikací

 • 4 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1VC

Vodní cesty a plavba

 • 5 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y1ZU

Základy urbanismu

 • 5 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled


Studium NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Kód Název povinného předmětu
semestr | jazyk | obor
Forma studia Detail
12BA

Bezpečnostní audit v dopravě

 • 3 | čeština | BT
 • 3 | čeština | DS
 • 3 | angličtina | IS
 • zimní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12DOUP

Doprava v územním plánování

 • 2 | čeština | DS
prezenčnínáhled
12DZP

Doprava a životní prostředí

 • 1 | čeština | DS
 • 3 | čeština, angličtina | IS
 • zimní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12IDOS

Integrované dopravní systémy

 • 3 | čeština | DS
prezenčnínáhled
12IKOD

Infrastruktura kolejové dopravy

 • 1 | čeština | DS
prezenčnínáhled
12NAP

Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů

 • 2 | čeština | DS
prezenčnínáhled
12TDP

Teorie dopravního proudu

 • 1 | čeština, angličtina | IS
 • zimní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12TEPR

Teorie provozu na pozemních komunikacích

 • 3 | čeština | DS
prezenčnínáhled
12TKV

Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací

 • 1 | čeština | BT
 • 1 | čeština | DS
prezenčnínáhled

Studium NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Kód Název povinně volitelného předmětu
semestr | jazyk | obor
Forma studia Detail
12Y2BM

Bezpečnost na místních komunikacích

 • 3 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y2IS

Inženýrské sítě

 • 3 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y2KE

Krajinná ekologie

 • 3 | čeština | všechny obory
 • zimní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12Y2KS

Kolejová doprava v sídlech a regionech

 • 3 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y2MD

Metody regulace a prognózy dopravy

 • 2 | čeština | všechny obory
 • letní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12Y2MH

Měření a modelování hluku z dopravy

 • 2 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y2MZ

Modernizace železničních tratí a stanic

 • 2 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y2RD

Realizace dopravních staveb

 • 2 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y2UD

Udržitelná doprava

 • 2 | čeština | všechny obory
 • letní | angličtina | ERASMUS
prezenčnínáhled
12Y2VT

Vysokorychlostní tratě

 • 3 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled
12Y2ZK

Zklidňování dopravy

 • 3 | čeština | všechny obory
prezenčnínáhled


Studium DOKTORSKÉ
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
Kód Název volitelného předmětu
jazyk | obor
Forma studia Detail
12BZD

Bezpečnost dopravy

 • čeština, angličtina | D
 • čeština, angličtina | P
prezenční a kombinovanánáhled
12DIN

Dopravní inženýrství

 • čeština, angličtina | D
prezenční a kombinovanánáhled
12DRU

Dopravní řešení v územním plánování

 • čeština, angličtina | D
prezenční a kombinovanánáhled
12EDS

Estetika a ekologie dopravních staveb

 • čeština, angličtina | D
prezenční a kombinovanánáhled
12KOD

Kolejová doprava

 • čeština, angličtina | D
prezenční a kombinovanánáhled
12REX

Řízení dopravy a dopravní excesy

 • čeština, angličtina | D
prezenční a kombinovanánáhled
12TIR2

Teorie dopravního proudu II

 • čeština, angličtina | D
prezenční a kombinovanánáhled
12VODA

Vodní doprava

 • čeština, angličtina | D
prezenční a kombinovanánáhled
12VPE

Vybrané problémy ekologie v dopravě

 • čeština, angličtina | D
 • čeština, angličtina | T
prezenční a kombinovanánáhled

Studium DOKTORSKÉ
Logistika (P 3713)
Kód Název volitelného předmětu
jazyk | obor
Forma studia Detail
12BZDL

Bezpečnost dopravy

 • čeština, angličtina | L
prezenční a kombinovanánáhled
12DINL

Dopravní inženýrství

 • čeština, angličtina | L
prezenční a kombinovanánáhled
12DRUL

Dopravní řešení v územním plánování

 • čeština, angličtina | L
prezenční a kombinovanánáhled
12VPEL

Vybrané problémy ekologie v dopravě

 • čeština, angličtina | L
prezenční a kombinovanánáhled

Studium DOKTORSKÉ
Inženýrská informatika (P 3902)
Kód Název volitelného předmětu
jazyk | obor
Forma studia Detail
12BZDI

Bezpečnost dopravy

 • čeština, angličtina | I
prezenční a kombinovanánáhled
počet nalezených předmětů: 59