info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Jaroslav Martínek

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Komunikace mezi vozidly
  23X1KS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S