doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335c - Horská 3, Praha 2, 128 03
Telefon:
+420-224355027
E-mail:
prochdan@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Procházková, D.
In: HRDLIČKA, F., MATĚJÁK, Petr, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. TLAK 2017. TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, s. 83-106. ISBN 978-80-87140-45-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
2.TLAK 2017
Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed.
TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, ISBN 978-80-87140-45-1.
Sborník
3.Challenges for research in disaster management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 436-468. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
4.NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ A RIZIKO
Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 428-435. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
5.Dekontaminace je nutným nástrojem pro zajištění bezpečnosti technologických děl
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 415-427. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
6.Judgement of conformity level of legislation with the normative for ensuring the safety of railway systems from the perspective of integral safety
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 366-372. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.Posouzení úrovně shody legislativy s normativem pro zajištění bezpečnosti drážních systémů z pohledu integrální bezpečnosti
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 355-365. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
8.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, ISBN 978-80-214-5459-0.
Sborník
9.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: REVIE, M., WALLS, L., a BEDFORD, T., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1443-1450. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: REVIE, M., BEDFORD, T., a WALLS, L., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1306-1314. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Global existential risks
Procházková, D. ed. - Kertis, T. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, ISBN 978-80-89753-10-9.
Sborník
12.Judgement of level of integral safety that ensured the risk management plan for metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 39-51. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.AKTIVITY EU V OBLASTI OCHRANY PŘED CBRNE
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 88-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
14.Risks of Processes and their Management
Procházková, D. ed.
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, ISBN 978-80-01-06144-2.
Kniha - sborník (pro KAP)
15.NEHODY MALÝCH LETADEL
Procházková, D. - Šimík, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 254-268. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
16.VELIKOST MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÉ POHROMY ZÁVISÍ NA ROZSAHU DATOVÉHO SOUBORU
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 241-253. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
17.BEZPEČNÁ SMART CITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 225-240. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
18.ŘÍZENÍ RIZIK ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST ÚZEMÍ A KRITICKÝCH OBJEKTŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 198-224. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
19.VYBRANÉ METODY POUŽÍVANÉ V INŽENÝRSKÝCH DISCIPLÍNÁCH PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 186-197. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Environmental disasters´ management and detection of priority problems for future research
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
21.Basic data necessary for the safe complex technological facilities
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 62-75. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
22.Environmental disasters´ management and detection of priority problems for future research
Procházková, D. - Rusko, M.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
23.Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra
Procházková, D. ed.
ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016
Sborník
24.Řízení rizik složitých technologických systémů
Procházková, D.
In: Globálne existenciálne riziká 2014 GER. Globálne existenciálne riziká 2014. Bratislava, 11.12.2014. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-28. ISBN 978-80-89281-99-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
25.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
Sborník
26.Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D. a KERTIS, T., eds. ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016, s. 396-404.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
27.Vybrané metody používané v bezpečnostním inženýrství
Procházková, D.
In: RUSKO, M., ed. Sustainability - Environment - Safety 2015. Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 11-19. ISBN 978-80-89753-01-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
28.Dopady pohrom, které poškozují životní prostředí a možnosti jejich zmírnění
Procházková, D. - Rusko, M.
In: PROCHÁZKA, J. a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 88-101. ISBN 978-80-89753-02-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
Sborník
30.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
Sborník
31.Příčiny technologických havárií
Procházková, D. ed.
Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. 2016, ISBN 978-80-89753-01-7.
Sborník
32.Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství
Procházková, D. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
Sborník
33.Příčiny technologických havárií
Procházková, D.
In: RUSKO, M., ed. Sustainability - Environment - Safety 2015. Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 55-64. ISBN 978-80-89753-01-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
Sborník
35.Model of critical infrastructure safety management
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 27-34. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 44-53. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
37.PŘÍKLAD ŘÍZENÍ RIZIK VE STROJÍRENSTVÍ
Král, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 91-100. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.DOPADY VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE NA METRO
Krákora, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 83-90. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
39.POSOUZENÍ KRITIČNOSTI PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK PRO METRO
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 60-75. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
40.RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Procházková, D. ed.
Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, ISBN 978-80-01-06033-9.
Sborník
41.Dopady silného zemětřesení na Nuselský most a jeho okolí
David, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 21-33. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
42.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
43.Rizika podnikových a územních procesů a poznatky pro krizové řízení
Procházková, D. ed.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, ISBN 978-80-01-06033-9. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/
Sborník
44.Risks of business and territorial processes
Procházková, D. ed.
Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, ISBN 978-80-7561-021-8. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/en/prihlaska.php?akce=vypis&mn=29
Sborník
45.BEZPEČNOST „SMART CITIES“
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 271-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
46.NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015
Procházková, D. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
Sborník
47.Results of Inspections of Risk Management Quality in Facilities of Critical Infrastructure
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(1), s. 8-17. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://www.iaras.org/iaras/journals/caijme/results-of-inspections-of-risk-management-quality-in-facilities-of-critical-infrastructure
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
48.Model of critical infrastructure safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
49.Bezpečnost je interdisciplinární a mnoho disciplinární obor
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 125-132. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
50.ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Kertis, T. ed. - Procházková, D. ed.
ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016, Dostupné z: http://www.exfos.cz/cz/archiv.php
Sborník
51.VYBRANÉ LETECKÉ NEHODY A JEJICH DOPADY
Pražan, M. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 110-121. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
52.Příčiny organizačních havárií v civilním leteckém provozu
Procházka, J. - Pražan, M., - Procházková, D.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
53.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: NOUZOVSKÝ, L., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
54.TOOLS FOR CONSTITUTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 105-116. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 474-489. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
56.VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 457-473. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
57.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, ISBN 978-1-138-02997-2.
Sborník
58.WSEAS Transactions on Computer Research
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
New York: WSEAS. 2016, ISSN 2415-1521.
Sborník
59.Risk Management Quality in Selected Critical Facilities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: MASTORAKIS, N., TRONCHIN, L., a POLITIS, D., eds. wseas transactions on computer research. 2nd International Conference on MECHANICAL and TRANSPORTATION ENGINEERING (ICMTE '16). Praha, 18.03.2016 - 20.03.2016. Athens: WSEAS Press. 2016, s. 96-108. ISSN 1991-8755.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Safety of Smart Cities
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Computers & Technology. 2016, 15(8), s. 6976-6985. ISSN 2277-3061.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
61.Řízení rizik zacílené na bezpečnost území a kritických objektů
Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 287-309. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
62.Problematika hodnocení havárií
Procházková, D.
112. 2016, 15(6), s. 22-23. ISSN 1213-7057.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
63.Bezpečnost technologických systémů
Procházková, D.
Auspicia. 2016, 12(4), s. 142-151. ISSN 1214-4967.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
64.MODEL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
65.ENVIRONMENTAL DISASTERS´ MANAGEMENT AND DETECTION OF PRIORITY PROBLEMS FOR FUTURE RESEARCH
Procházková, D. - Rusko, M.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
66.BASIC DATA NECESSARY FOR THE SAFE COMPLEX TECHNOLOGICAL FACILITIES
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(5), s. 62-75. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
67.Sustainable development and risk management
Procházková, D. - rusko, m.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), s. 91-97. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
68.Criticality of transportation infrastructure in Czech Republic
Procházková, D. - Procházka, J.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 51-58. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
69.Assets of model metro station and their criticality
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 29-37. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
70.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Sborník
71.Risk management plan for metro station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2016, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
72.Bezpečnost Smart cities
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 273-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
73.Pokrokové metody pro stanovení ohrožení kritické infrastruktury
Kertis, T. - Procházková, D.
In: MÍK, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
74.DOPADY VYBRANÝCH JADERNÝCH HAVÁRIÍ A TESTŮ
Procházka, Z. - Procházková, D., - Borovička, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 122-163. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
75.AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO VELKÁ RIZIKA
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 317-328. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
76.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2016, s. 231. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
77.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Risk, reliability and safety: innovating theory and practice. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
78.HISTORICKÉ ÚDAJE O POHROMÁCH JSOU DŮLEŽITÉ PRO STAVBU TECHNOLOGICKÝCH KOMPLEXŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 329-339. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
79.JEVY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 340-352. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
80.POHROMY A CHARAKTERISTIKY JEJICH DOPADŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 444-456. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
81.OCHRANA OSOB, MAJETKU A OBYVATELSTVA
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 353-443. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
82.Risks of Business and Territorial Processes
Procházková, D. ed.
Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Centrum informatiky. 2016, ISBN 978-80-7561-021-8. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/index.php
Sborník
83.Tools for Risk Management of Model Metro Station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
84.Dopady nebezpečných látek a ochrana lidí zajištěná integrální bezpečností technologických komplexů
Procházková, D.
In: KRÁLÍKOVÁ, Růžena, RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 19-28. ISBN 978-80-89753-12-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
85.Nástroje environmentálnej politiky 2016
Procházková, D. ed. - Rusko, Miroslav ed., - Králíková, Růžena ed.
Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-12-3.
Sborník
86.Selhání a zneužití radiologických a jadernýchmateriálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Zdenko
In: PROCHÁZKOVÁ, D., RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKA, J., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
87.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
88.Model of critical nuclear facility safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2016, 3(pp. 6120-6126), s. 6120-6126. ISSN 2458-9403.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
89.Bezpečnost smart cities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: SCHWARZ, R., HORÁK, S., a HORÁK, R., eds. Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno, 21.06.2016 - 22.06.2016. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2016, s. 300-310. ISBN 978-80-86710-87-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
90.Manažérstvo životného prostredia 2016
Rusko, Miroslav ed. - Procházková, D. ed., - Králíková, Růžena ed.
Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Sborník
91.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY NORMATIVNÍHO MODELU STANICE
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KRÁLÍKOVÁ, Růžena, a RUSKO, Miroslav, eds. Manažérstvo životného prostredia 2016. Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 73-78. ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
92.Causes of social critical situations
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01072016), s. 51-66. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
93.Oblasti řízení pohrom v Evropě, které potřebují výzkum
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., RUSKO, Miroslav, a KRÁLÍKOVÁ, Růžena, eds. Manažérstvo životného prostredia 2016. Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-29. ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
94.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01082016), s. 38-44. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
95.Sustainability - Environment - Safety 2016
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-08-6.
Sborník
96.Integrated environmental permitting process in Slovakia
Procházková, D. - Králíková, R. - Rusko, M., - Wessely, E.
In: DAAAM International Week. Daaam. vienna, 18.10.2015 - 25.10.2015. Vienna: DAAAM International. 2015, s. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Dostupné z: http://daaam.info/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
97.Security Challenges for Europe
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2015. European Safety and Reliability Conference. Zürich, 07.09.2015 - 10.09.2015. Leiden: A. A. Balkema Publishers. 2015, s. 3863-3871. ISBN 978-1-138-02879-1.
Stať ve sborníku
98.Competent crisis plan for crisis management of municipalities and complex facilities
Procházková, D. - Procházka, J. - Santos, A., - Carvalho, L.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 245-253. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku
99.Security Challenges for Europe
Procházková, D.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 3863-3871. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
100.Safety of complex critical facilities – concept, assignment of conditions and timing management.
Procházková, D.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 3945-3952. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
101.Security risks and their management
Procházková, D.
In: STRYMPLOVÁ, V., et al., eds. Rizika podnikových procesů 2015. Rizika podnikových procesů 2015. ČVUT Děčín, 29.10.2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2015, s. 87-112. Rizika podnikových procesů. ISBN 978-80-7414-967-2.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
102.Results of systematic study of traffic accidents with hazardous substance presence
Procházková, D.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostic. Deterioration, Dependability, Diagnostic. Brno, 06.10.2015 - 07.10.2015. Brno: Univerzita obrany. 2015, s. 149-157. ISBN 978-80-7231-431-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
103.Critical facilities safety
Procházková, D.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2015, 9(2), s. 60-67. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
104.IMPACTS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH HAZARDOUS SUBSTANCES
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Selected Risks of Business Processes. Rizika podnikových procesů 2015. Děčín, 29.10.2015 - 30.10.2015. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, s. 113-125. ISBN 978-80-01-05831-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
105.System approach to study of traffic accidents with hazardous substances presence
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
106.Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain
Kertis, T. - Procházková, D.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku
107.Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Procházková, D. - Procházka, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05792-6.
Vědecká kniha česky
108.Rizika podnikových procesů 2015
Procházková, D. ed.
Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2015, ISBN 978-80-7414-967-2.
Kniha - sborník (pro KAP)
109.Selected risks of business processes
Procházková, D. ed.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05831-2.
Kniha - sborník (pro KAP)
110.Critical Facilities Safety
Procházková, D.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2015, 8(2), s. 60-67. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
111.Bezpečnost složitých technologických systémů
Procházková, D.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05771-1.
Vědecká kniha česky
112.Rozvoj regionů a ochrana obyvatelstva
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2), s. 51-61. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
113.Safety of complex technological facilities
Procházková, D.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2015, ISBN 978-3-659-74632-1.
Zahraniční vědecká kniha
114.Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě
Procházková, D.
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2015(2), s. 55-69. ISSN 1805-3246.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
115.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. First IEEE International Smart Cities Conference. Guadalajara, 25.10.2015 - 28.10.2015. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. 2015, ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
116.Optimum concept of management and trade-off with risks
Procházková, D.
In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. ESREL. Wroclaw, 14.09.2014 - 18.09.2014. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. 2015, s. 1463-1471. ISBN 978-1-138-02681-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
117.The results of a systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances
Procházková, D. - Procházka, J., - Patáková, H.
In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. ESREL. Wroclaw, 14.09.2014 - 18.09.2014. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. 2015, s. 1663-1670. ISBN 978-1-138-02681-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
118.Integrated environmental permitting process in Slovakia
Procházková, D. - Králíčková, R. - Rusko, M., - Wessely, E.
In: DAAAM International Week. Daaam. vienna, 18.10.2015 - 25.10.2015. Vienna: DAAAM International. 2015, s. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Dostupné z: http://daaam.info/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
119.Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 144-151. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
120.Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu
Procházková, D.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 138-155. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
121.Koncept života s riziky
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 117-137. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
122.Akceschopný krizový plán pro bezpečnostní a zdravotní rizika
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 100-116. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
123.Výsledky vyhodnocení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 152-158. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
124.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín, 19.11.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2015, s. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
125.Bezpečnost složitých kritických technologických zařízení
Procházková, D. - Procházka, J.
In: MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 63-73. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 23. ISBN 978-80-89753-02-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
126.Model of critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 27-34. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
127.ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2/2015), s. 51-62. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
128.Boj proti terorismu v území
Procházka, J. - Procházková, D.
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2(2/2015), s. 18-28. ISSN 1805-3246.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
129.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 44-53. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
130.Ochrana lidí před riziky spojenými s přepravou nebezpečných látek po pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H., - Procházka, J.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 319-329. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
131.Koncepty řízení a vypořádání rizik používané v odborné praxi
Procházková, D.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 330-340. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
132.Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 225-237. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
133.CHALLENGES CONNECTED WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-54930-4.
Zahraniční jiná kniha
134.KONCEPT ŽIVOTA S RIZIKY
Procházková, D.
In: KRIZOVÝ MANAGEMENT 2014. Krizový management 2014 - Analýza rizika a ekonomika prevence při neúplných informacích. Lázně Bohdaneč, 18.09.2014 - 19.09.2014. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2014, s. 101-116. ISBN 978-80-7395-871-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
135.Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe-Critical Points of Assessment
Procházková, D. - Demjančuková, K.
Journal of Energy and Power Engineering. 2014, 8(9), s. 1642-1646. ISSN 1934-8975.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
136.Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan
Procházková, D. - Procházka, J.
Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), s. 24-28. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
137.PRESENT CONCEPT OF INTEGRAL SAFETY OF NUCLEAR FACILITIES
Procházková, D.
Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), s. 18-22. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
138.Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05599-1.
Vědecká kniha česky
139.Boj proti terorismu projekt EU: Improving Security by Democratic Participation - ISDEP
Procházková, D.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05568-7.
Vědecká kniha česky
140.ORGANIZAČNÍ HAVÁRIE
Procházková, D.
In: Globálne existenciálne riziká. Globálne existenciálne riziká. Bratislava, 19.11.2014. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2014, s. 153-156. Edícia ESE-15. ISBN 978-80-89281-91-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
141.Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
142.Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 3267-3272. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
143.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
In: MIRAGLIA, S., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 534. ISBN 978-1-138-00123-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
144.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
In: MIRAGLIA, S., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 519. ISBN 978-1-138-00123-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
145.Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: MIRAGLIA, S., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 699. ISBN 978-1-138-00123-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
146.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 2461-2470. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
147.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 2523-2531. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
148.Criticalities of Concepts Used at Management and Trade-off with Risks
Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 32-38. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
149.Process Model of Supply Chain Trading-off with Risks
Vitteková, M. - Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 26-31. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
150.Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 210-219. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
151.Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 220-231. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
152.Projektové a krizové řízení
Procházková, D.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 232-244. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
153.Plány řízení rizik pro veřejné i soukromé subjekty
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 282-290. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
154.Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu
Procházková, D.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 213-224. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
155.Výsledky analýzy kritických míst při odbavení cestujících na letišti
Strymplová, V. - Procházková, D.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 238-247. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
156.Plány pro řízení rizik jsou též nástroje podporující optimální řešení konfliktů u kritických objektů
Procházková, D.
In: Fire Safety 2014. Fire Safety 2014. Štrbské Pleso, 22.10.2014 - 24.10.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 1-12. ISBN 978-80-7385-149-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
157.Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 272-276. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
158.Výsledky analýzy havárií s kyselinou dusičnou v České republice
Procházková, D. - Procházka, Z.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 277-281. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
159.Optimální koncept řízení a vypořádání rizik
Procházková, D.
In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. XIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava, 05.02.2014 - 06.02.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská. 2014, s. 181-190. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
160.Vybrané aspekty krizového řízení a zpracování krizového plánu pro praxi
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 341-351. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
161.Výsledky studia chemických havárií zaměřené na dioxin
Procházková, D. - Procházka, Z.
In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. XIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava, 05.02.2014 - 06.02.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská. 2014, s. 177-181. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
162.Výsledky systematického studia rizik spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Strymplová, V., - Procházka, Z.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva 2014. Ochrana Obyvatel 2014. Ostrava, 05.01.2014 - 06.01.2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2014, s. 191-194. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
163.Present Concept of Integral Safety of Critical Facilities
Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů. Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. 2014, s. 16-24. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
164.Plány řízení rizik usnadňují řízení podniků zacílené na rozvoj
Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 73-80. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
165.Vybraná kritická místa při odbavení cestujících na letišti a identifikované zdroje rizik
Strymplová, V. - Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 81-87. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
166.The Human Factor and Its Handling
Procházková, D.
In: Advances in Intelligent Vehicles. Oxford: Elsevier Science. 2014, s. 199-224. ISBN 978-0-12-397199-9. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123971999000070
Kapitola v zahraniční jiné knize
167.Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu
Procházková, D. ed.
neuvedeno. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2014, ISBN 978-80-87472-72-9.
Sborník
168.Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání
Procházková, D.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05479-6.
Jiná kniha česky
169.Integální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí
Procházková, D. - Procházka, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05480-2.
Jiná kniha česky
170.CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT
Procházková, D.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-53926-8.
Zahraniční jiná kniha
171.Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Responsible Care – How to ensure safety and quality. Responsible Business in Chemical Industry. Praha, 24.10.2013 - 25.10.2013. 2013
Stať ve sborníku z lokální konference česky
172.Analýza dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 205-208. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
173.Specification of Supply Chain Security
Lánská, M. - Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 141-148. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
174.Model for Supply Chains´ Safety Management
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 210-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
175.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), s. 47-60. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
176.Jak lze zabránit vzniku organizační havárie
Procházková, D.
SECURITY magazín. 2013, 2013(1), s. 52-54. ISSN 1210-8723.
Článek
177.Výsledky projektu FOCUS
Procházková, D.
112. 2013, 2013(3), s. 23-25. ISSN 1213-7057.
Článek
178.Jak a kdy používat jednotlivé koncepty řízení a vypořádání rizik
Procházková, D.
In: Krizový management 2013. Krizový management 2013. Lázně Bohdaneč, 23.09.2013 - 24.09.2013. Pardubice: University of Pardubice. 2013, s. 97-112. ISSN 1803-568X. ISBN 978-80-7395-740-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
179.Dopravní nehody na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, Z. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 433-439. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
180.Krizové řízení pro technické obory
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05292-1.
Vědecká kniha česky
181.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2013, 5(2), s. 27-44. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
182.Validity of Use of Various Concepts of Risk Management and Risk Engineering in Practice
Procházková, D.
International Journal of computer and Information technology. 2013, 3(1), s. 21-30. ISSN 2279-0764. Dostupné z: http://ijcit.com
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
183.Identification and Management of Risks of Systém of Systems
Procházková, D.
International Journal of computer and Information technology. 2013, 2013(2), s. 232-239. ISSN 2279-0764. Dostupné z: http://ijcit.com/current.php
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
184.Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research
Procházková, D.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 422-429. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
185.Model for Supply Chains´ Safety Management
Procházková, D.
In: 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Praha, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 213-219. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
186.Zásady obnovy infrastruktur z pohledu ochrany obyvatelstva
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ostrava, 29.01.2013 - 30.01.2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2013, s. 133-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-122-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
187.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 415-425. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
188.Výzvy pro bezpečnostní výzkum v EU
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 426-432. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
189.Zásady ochrany dopravní infrastruktury
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 214-218. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
190.Model pro řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 209-213. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
191.Model for Supply Chain Safety Management
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 210-217. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
192.Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 218-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
193.Study of Disasters and Disaster Management
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05246-4.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
194.Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05245-7.
Vědecká kniha česky
195.Řízení pohrom a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
In: SVATOŠ, R., KAVAN, Š., a BÍLÝ, J., eds. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. České Budějovice: VSERS. 2013, s. 166-172. ISBN 978-80-87472-48-4.
Kapitola v jiné knize česky
196.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: LUDĚK, L., ed. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. Praha: VeRBuM. 2013, s. 58-72. ISBN 978-80-87500-35-4.
Kapitola v jiné knize česky
197.Řízení technologických pohrom a detekce prioritních problémů pro budoucí výzkum
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 249-255. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
198.Příčiny nehod a havárií a způsoby řízení bezpečnosti technologických systémů s ohledem na dopady havárií
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 151-157. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
199.Natural Disasters Management and Detection of Priority Problems
Procházková, D.
Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(2), s. 127-144. ISSN 1314-2119. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
200.The EU Civil Protection Upgrading Needs
Procházková, D.
Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(1), s. 88-108. ISSN 1314-2119. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
201.Jak lze zabránit vzniku organizační havárie
Procházková, D.
Security magazín. 2013, 2013(1), s. 52-54. ISSN 1210-8723. Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/
Článek
202.Bezpečnost a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, VŠERS, České Budějovice 2013. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání. České Budějovice, 21.03.2013. České Budějovice: VSERS. 2013, s. 86-98. ISBN 978-80-87472-58-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
203.Stanovení seismického ohrožení a jeho příspěvku k integrálnímu riziku jaderného zařízení
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
204.Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 407-414. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
205.Prevence organizačních havárií
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 231-235. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
206.Phenomena Disturbing the Europe Security and Tasks for Future research
Procházková, D.
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. 2013, 8(1), s. 27-34. ISSN 1805-3238.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
207.Analysis of Cyber Networks
Procházková, D. - Procházka, J., - Srp, J.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 413-421. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
208.Koncepty řízení a vypořádání rizik a jejich správná aplikace
Procházková, D.
In: Rizika Podnikových procesů. Rizika Podnikových procesů. Ústí nad Labem, 21.11.2013 - 22.11.2013. Ústí nad Labem: UJEP. 2013, s. 55-61. ISBN 978-80-7414-628-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
209.Comparison of Safety Management and Environmental Management
Procházková, D. - Rusko, M., - Tureková, I.
Journal of Environmental Management and Safety. 2013, 2013(1), s. 10-17. ISSN 2141-1824.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
210.Model pro hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Ostrava, 23.10.2013 - 24.10.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
211.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Deteritoration, Dependability, Diagnostics. Deteritoration, Dependability, Diagnostics.. rno, 01.10.2013 - 02.10.2013. Brno: Univerzita obrany. 2013, s. 137-146. ISBN 978-80-7231-939-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
212.Otkrytye Problemy Zashhity Infrastruktur
Procházková, D.
Radio-electronic and computer systems. 2013, 2013(5), s. 77-87. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
213.Současný koncept integrální bezpečnosti jaderných zařízení
Procházková, D.
In: Fire Safety 2013. Fire Safety 2013. Loučná nad Desnou, 16.10.2013 - 17.10.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-7385-133-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
214.Qualified Safety Management Ensures Sustainable Human Life Quality
Procházková, D.
In: Environmental Software Systems. International Symposium, ISESS 2013. Neusiedl Am See, 09.10.2013 - 11.10.2013. Heidelberg: Springer. 2013, s. 472-488. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-41150-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
215.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), s. 61-72. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
216.Řízení lidského faktoru
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Ostrava, 15.05.2013 - 16.05.2013. 2013, s. 102-106. ISBN 978-80-7385-125-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
217.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), s. 126-137. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_282012.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
218.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
219.Autobusová nádraží a jejich rizika
Lánská, M. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 144-147. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
220.Výsledky případové studie simulující dopady nehody v tunelu
Procházková, D. - Lánská, M.
SECURITY magazín. 2012, XVIII(6), s. 14-17. ISSN 1210-8723.
Článek
221.Screening pro potřeby řízení bezpečnosti území
Procházka, J. - Procházka, Z. - Říha, J., - Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 127-131. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
222.Results of Selected Methods Evaluation
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2012, 11(2), s. 47-51. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
223.Principy udržitelného rozvoje
Procházková, D.
České Budějovice: VSERS. 2012, ISBN 978-80-87472-21-7.
Vědecká kniha česky
224.Bezpečnost kritické infrastruktury
Procházková, D.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, ISBN 978-80-01-05103-0.
Vědecká kniha česky
225.Critical Infrastructure Safety management
Procházková, D.
In: STODOLA, Jiří a VALIŠ, David, eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany. 2012, s. 205-216. ISBN 978-80-7231-886-5.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
226.Co je třeba pro zajištění udržitelného rozvoje v oblasti bezpečnosti
Procházková, D.
In: PÁNA, L., DUŠEK, J., a SVATOŠ, R., eds. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2012, s. 205-210. ISBN 978-80-87472-20-0.
Kapitola v jiné knize česky
227.Principles o Mitigating and Managing Human System Risks.
Procházková, D.
Information & Security. 2012, 28(1), s. 21-36. ISSN 0861-5160.
Článek
228.KRITICKÉ DOPADY VYŘAZENÍ VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE
Mocková, D. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 175-179. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
229.Recent Researches in Environmental Science and Landscaping
Procházková, D.
In: Recent Researches in Environmental Science and Landscaping. Recent Researches in Environmental Science and Landscaping. Faro, 02.05.2012 - 04.05.2012. Faro: University of Algarve. 2012, s. 168-173. ISBN 978-1-61804-090-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
230.Řízení pohrom spojených s technologiemi a infrastrukturami
Procházková, D. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 246-249. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
231.Nedostatky při řízení živelních pohrom
Procházková, D. - Mozga, J. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 239-245. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
232.Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering
Procházková, D.
Information & Security. 2012, 28(2), s. 167-178. ISSN 0861-5160. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek
233.Optimalizace rizika
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 417-430. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
234.Facts for the EU Security Concept
Procházková, D.
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 2012, 7(1), s. 59-64. ISSN 1213-1962.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
235.Ochrana objektů před haváriemi
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 399-416. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
236.Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe - Critical Points of Assessment.
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: Transactions – Top Safe 2012. Transactions – Top Safe 2012. Helsinki, 22.04.2012 - 26.04.2012. Brusel: European Nuclear Society. 2012, s. 51-55. ISBN 978-92-95064-15-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
237.Otevřené problémy v řízení sociální oblasti
Procházková, D. - Pešková, I.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 257-261. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
238.Případová studie simulující dopady nehody v tunelu pod Vítkovem
Procházková, D. - Lánská, M.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 253-256. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
239.Problémy bankovního sektoru
Procházková, D. - Kopecký, Z.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 250-252. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
240.Systémová analýza kybernetických sítí.
Srp, J. - Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 506-513. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
241.Plíživé pohromy, které ohrožují životní prostředí.
Procházková, D.
Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3s. 118-122. ISSN 1338-3922.
Článek
242.Trvalo udržatelný rozvoj mest a opetovne využitie hnedych polí
Rusko, M. - Szekeres, K. - Manová, A., - Procházková, D.
Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3s. 123-129. ISSN 1338-3922.
Článek
243.Kybernetická infrastruktura - identifikace kritických míst a dopady jejího selhání
Procházka, J. - Procházková, D.
In: CYTER 2012. CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
244.Analysis of Cyber Networks in System Concept
Srp, J. - Procházková, D.
In: CYTER 2012. CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
245.Kam patří? Bezpečnost a řízení bezpečnosti nelze vědecky zaškatulkovat
Procházková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), s. 4-8. ISSN 1210-8723.
Článek
246.Výsledky výzkumu zaměřeného na selhání vybraného úseku D1
Procházková, D. - Mocková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), s. 20-22. ISSN 1210-8723.
Článek
247.Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území.
Procházková, D.
Periodica Academica. 2012, 7(1), s. 102-115. ISSN 1802-2626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
248.Identifikace a řízení rizik systému systémů
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 132-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
249.Poznatky z konference ESREL 2011
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 137-139. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
250.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Procházková, D. - Mocková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
251.Identification and Management of Risks of System of Systems
Procházková, D.
In: IPSAM and ESRA Proceedings. PSAM11 and ESREL2012. Helsinky, 25.06.2012 - 29.06.2013. Helsinky: PSAM. 2012, s. 6542-6551. ISBN 978-1-62276-436-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
252.Scénáře vybraných pohrom
Procházková, D. - Říha, J.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 153-157. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
253.Rámec pro ochranu obyvatelstva EU
Procházková, D. - Šenovský, P., - Bártlová, I.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 158-162. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
254.Srovnání strategií používaných v oblasti vnitřní bezpečnosti Evropské unie a České republiky na úseku kriminálně-policejním.
Procházková, D. - Binková, P., - Horáková, A.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 21-25. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
255.Inženýrské disciplíny realizující výsledky řízení rizik
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 230-238. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
256.Úroveň řízení procesů, kterými životní prostředí a planeta reagují na lidské činnosti
Procházková, D. - Říha, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 262-265. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
257.Vybrané bezpečnostní problémy dodavatelských řetězců
Procházková, D. - Říha, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 266-269. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
258.Konference PSAM11 A ESREL 2012
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 279-280. ISBN 978-80-7385-115-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
259.Problémy ochrany obyvatel v EU
Procházková, D. - Šenovský, M., - Mozga, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 270-274. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
260.Probabilistic and Deterministic Approach of Seismic Hazard Assessment- Comparison and Discussion of Results.
Demjančuková, K. - Procházková, D.
In: Transactions. European Nuclear Conference. Manchester, 09.12.2012 - 12.12.2012. Brusel: European Nuclear Society. 2012, ISBN 978-92-95064-14-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
261.Risk management and risk engineering as a ground for noise diagnostic during accidents
Procházková, D.
In: REACTOR NOISE. Knowledge Transfer Meeting 2012. REACTOR NOISE. Knowledge Transfer Meeting 2012. Praha, 16.10.2012 - 19.10.2012. Praha: Teris a.s.. 2012, ISSN 1805-6156.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
262.Inženýrské disciplíny, které podporují bezpečnost území a její řízení
Procházková, D.
In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Crisis management - 7.vědecká mezinárodní konference: Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Brno, 13.06.2012 - 14.06.2012. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2012, s. 449-469. ISBN 978-80-86710-57-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
263.Řízení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D.
In: FIRE SAFETY 2012. FIRE SAFETY 2012. Valtice, 02.10.2012 - 04.10.2012. Ostrava: VŠB-TUO. 2012, ISBN 978-80-7385-116-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
264.Bezpečnost - interdisciplinární a mnoho disciplinární obor
Procházková, D.
In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Lázně Bohdaneč, 11.12.2012 - 12.12.2012. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2012, ISBN 978-80-86466-31-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
265.Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu
Procházková, D.
In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Lázně Bohdaneč, 11.12.2012 - 12.12.2012. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2012, ISBN 978-80-86466-31-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
266.Pohromy ohrožující životní prostředí
Procházková, D.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Sustainability - Environment - Safety. Bratislava, 03.12.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 231-235. ISBN 978-80-89281-84-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
267.Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
Periodica Academica. 2012, (1), s. 102-115. ISSN 1802-2626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
268.Bezpečnost a řízení bezpečnosti jsou mnohaoborové a průřezové disciplíny
Procházková, D.
In: Management of Environment 2012. Management of Environment 2012. Bratislava, 19.11.2012 - 20.11.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 132-140. ISBN 978-80-89281-85-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
269.Solution of Problems Involving the Sustainable Development
Procházková, D.
In: Global Existential Risks 2012. Global Existential Risks 2012. Bratislava, 29.11.2012 - 30.11.2012. Žilina: Strix et VeV.. 2012, s. 227-232. ISBN 978-80-89281-86-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
270.Pohromy a charakteristiky jejich dopadů
Procházková, D.
In: Global Existential Risks 2012. Global Existential Risks 2012. Bratislava, 29.11.2012 - 30.11.2012. Žilina: Strix et VeV.. 2012, s. 218-226. ISBN 978-80-89281-86-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
271.Human Factor and Its Handling
Procházková, D.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Sustainability - Environment - Safety. Bratislava, 03.12.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 215-230. ISBN 978-80-89281-84-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
272.Earthquakes, Hazards and Principles for Trade-off with Risks
Procházková, D. - Demjančuková, K.
Pilsen: University of West Bohemia. 2012, ISBN 978-80-261-0170-3.
Tuzemská kniha s nadnárodní působností
273.Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Manažerstvo životného prostredia 2010. Bratislava, 16.12.2010 - 17.12.2010. Žilina: Strix et VeV.. 2011, s. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
274.Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu
Procházková, D.
In: INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011. INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011. Trnava, 01.12.2011. Trnava: AlumniPress. 2011, s. 74-82. ISBN 978-80-8096-153-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
275.Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Manažerstvo životného prostredia 2010. Bratislava, 16.12.2010 - 17.12.2010. Žilina: Strix et VeV.. 2011, s. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
276.Effectively mitigating and managing the risk to public assets
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Troyes: Troyes University of Technology. 2011, s. 1709-1716. ISBN 978-0-203-13510-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
277.Jevy, které poškozují lidský systém a charakteristiky jejich dopadů
Procházková, D.
In: Bezpečná společnost 2011. Bezpečná společnost 2011. Lázně Bohdaneč, 14.12.2011 - 15.12.2011. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva. 2011, s. 101-117. ISBN 978-80-87544-08-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
278.Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 65-72. ISBN 978-966-662-226-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
279.Vybrané exaktní metody bezpečnostního inženýrství
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2011, 11(1), s. 41-47. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
280.Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu
Procházková, D.
112. 2011, 10(12), s. 14-15. ISSN 1213-7057.
Článek
281.Size and Return Peiod of Extreme Disasters
Procházková, D. - Rusko, M.
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 30(1), s. 83-91. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
282.Voda a udržitelný rozvoj lidského systému
Procházková, D.
112. 2011, 10(10), s. 14-15. ISSN 1213-7057.
Článek
283.Bezpečnostní projekt Evropské unie
Procházková, D.
112. 2011, 10(10), s. 28. ISSN 1213-7057.
Článek
284.Zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu s koncentrací na jadernou energetiku
Procházková, D.
Zpravodaj české nukleární společnosti. 2011, 2011(3), s. 1-3.
Článek
285.Systém pro podporu rozhodování pro výběr optimálního strategickoho řízení území
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 415-423. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
286.Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 250-262. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
287.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D.
112. 2011, 10(4), s. 24-27. ISSN 1213-7057.
Článek
288.Identifikace dopadů při selhání kybernetické infrastruktury
Procházková, D.
In: CYTER 2011. CYTER 2011 International Conference on Cyber Terrorism and Crime. Praha, 14.06.2011 - 15.06.2011. Prague: Czech Technical University. 2011, s. 100-119. Doc. Ing. Václav Jirovský. ISBN 978-80-01-04846-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
289.Nástroje bezpečnostnej politiky
Rusko, M. - Procházková, D.
In: Sustainability – Environment – Safety. Sustainability – Environment – Safety 2011. Bratislava, 16.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 212-216. ISBN 978-80-89281-77-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
290.Scénář a příklady scénářů udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Sustainability – Environment – Safety. Sustainability – Environment – Safety 2011. Bratislava, 16.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 204-211. ISBN 978-80-89281-77-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
291.Nástroje bezpečnostnej politiky Europskej Únie
Rusko, M. - Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2011 – Management of Environment 2011. Manažérstvo životného prostredia 2011 – Management of Environment 2011. Bratislava, 07.11.2011 - 08.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 133-137. ISBN 978-80-89281-78-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
292.Solution of problems of the sustainable development management
Rusko, M. - Procházková, D.
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 31(31), s. 77-84. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
293.Nástroj pro hodnocení rizika systému systémů
Procházková, D.
In: Environmentálna a bezpečnostná informatika. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 404-411. ISBN 978-80-89281-19-0.
Kapitola v jiné knize česky
294.Safety Management of Critical Infrastructure
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 102-112. ISBN 978-966-662-226-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
295.Principles of Mitigating and Managing the Human System Risks
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 4-22. ISBN 978-966-662-226-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
296.Risk Management, Risk Engineering and Nuclear Safety
Procházková, D.
In: NUSIM 2011. NUSIM 2011. Plzeň, 10.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
297.Experiences with Risk Management in the Czech Republic
Procházková, D.
In: Transatlantic Nuclear days 2011. Transatlantic Nuclear days 2011. Praha, 06.10.2011 - 07.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011, ISSN 1805-1367.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
298.Ochrana lidí a majetku
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04843-6.
Jiná kniha česky
299.Strategické řízení bezpečnosti území a organizace
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04844-3.
Jiná kniha česky
300.Seismic hazard and seismic risk
Procházková, D.
In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Řež, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: ÚJV Řež. 2011, s. 1-40. Dostupné z: http://www.oecd.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
301.Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04842-9.
Jiná kniha česky
302.Analýza a řízení rizik
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04841-2.
Jiná kniha česky
303.Principles of the Seismology and Seismic Engineering
Procházková, D.
In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Řež, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: ÚJV Řež. 2011, s. 1-77. Dostupné z: http://www.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
304.Human System Safety Management and Environmental Management Relation
Procházková, D. - Wessely, E. - Rusko, M., - Králíková, R.
In: DAAAM International Scientific Book 2011. Vídeň: DAAAM International Vienna. 2011, s. 103-118. sv. 10. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-901509-84-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize
305.Analýza a řízení rizik
Procházková, D.
1. vyd. Prague: Czech Technical University. 2011, ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-04841-2.
Vědecká kniha česky
306.Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Procházková, D.
1. vyd. Prague: Czech Technical University. 2011, ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-04842-9.
Vědecká kniha česky
307.Ochrana lidí a majetku
Procházková, D.
Prague: Czech Technical University. 2011, ISBN 978-80-01-04843-6.
Vědecká kniha česky
308.Ochrana osob a majetku v kontextu lidského systému
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva - Dekontam 2011. Ochrana obyvatelstva - Dekontam 2011. Ostrava, 02.02.2011 - 03.02.2011. Ostrava: VŠB-TUO. 2011, s. 91-99. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-096-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
309.Co je třeba udělat pro realizaci Petersbergských úkolů
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 217-220. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
310.Jevy, které mohou odstartovat sociální krize
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 101-118. ISBN 978-80-905084-1-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
311.Modely řízení bezpečnosti komunity
Procházková, D.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2011. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2011. Brno, 19.10.2011 - 20.10.2011. Brno: Univerzita obrany. 2011, s. 101-108. ISBN 978-80-260-0659-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
312.Safety Culture and Critical Infrastructure Safety
Procházková, D.
In: ICVES 2011. Vehicular Electronics and Safety (ICVES) 2011. Beijing, 10.07.2011 - 12.07.2011. Binjiang: IEEE. 2011, s. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
313.Inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost a jejich vybrané .nástroje
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 282-287. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
314.Bezpečný vodní systém je základem udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Universita Pardubice. 2011, s. 103-118. ISBN 978-80-7395-424-6.
Kapitola v jiné knize česky
315.Analýza havárie jaderné elektrárny Fukushima a první poučení
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
316.Data o dopadech vybraných pohrom shromážděná pomocí kombinace metody Co se stane, když a metodiky případové studie pro podporu rozhodování
Procházková, D. - Bartlová, I., - Šenovský, M.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
317.Safety Culture and Critical Infrastructure Safety
Procházková, D.
In: ICVES 2011. Vehicular Electronics and Safety (ICVES) 2011. Beijing, 10.07.2011 - 12.07.2011. Binjiang: IEEE. 2011, s. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
318.Real Problems of Critical Infrastructure Threating the Region Safety
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 424-431. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
319.Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 228-249. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
320.Nástroj pro sestavení podkladů pro řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. XI. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. Ostrava, 11.05.2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2011, s. 157-169. ISBN 978-80-248-2424-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
321.Nástroj pro zajištění bezpečného území
Procházková, D. - Rusko, M.
Nehnuteĺnosti a bývanie. 2011, 2011(2), s. 88-97. ISSN 1336-944X. Dostupné z: http://www.rozvojbyvania.sk
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
322.Fine exact methods of safety, security and risk engineering
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Troyes: Troyes University of Technology. 2011, s. 1043-1051. ISBN 978-0-203-13510-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
323.Critical Infrastructure is Prerequisite for Region Safety
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 153-163. ISBN 978-966-662-226-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
324.Effectively mitigating and managing the risk to public assets
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. European Safety and Reliability Conference. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2011, s. 273-274. ISBN 978-0-415-68379-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
325.Fine exact methods of safety, security and risk engineering
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. European Safety and Reliability Conference. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2011, s. 164-165. ISBN 978-0-415-68379-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
326.Jevy, které mohou odstartovat sociální krize
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 101-102. ISBN 978-80-905084-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
327.EXPERIMENTALLY VERIFICATION OF THE SEISMIC WAVE ATTENUATION EXCITED BY THE HEAVY LOAD DROP
Procházková, D. - Šimůnek, P., - Pečínka, L.
In: ENGINEERING MECHANICS 2010. ENGINEERING MECHANICS 2010. Svratka, 10.05.2010 - 13.05.2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2010, s. 101-102. ISBN 978-80-87012-26-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
328.Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost
Procházková, D. ed.
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 02.06.2010 - 03.06.2010. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2010, ISBN 978-80-554-0201-7.
Sborník
329.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D. ed.
Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Trnava, 29.04.2010. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2010, ISBN 978-80-8096-119-0.
Sborník
330.Voda a udržitelný rozvoj lidského systému
Procházková, D.
24.05.2010.
Nepublikovaná přednáška
331.Strategické řízení území zaměřené na přežití obyvatelstva
Procházková, D.
In: Bezpečnost světa a domoviny. Bezpečnost světa a domoviny. Brno, 16.06.2010 - 17.06.2010. Brno: Univerzita obrany. 2010, ISBN 978-80-7231-728-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
332.Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2010. Požární ochrana 2010. Ostrava, 08.09.2010 - 09.09.2010. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2010, s. 250-265. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-087-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
333.Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek
Procházková, D. ed.
Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 09.02.2010 - 10.02.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-080-7.
Sborník
334.Humanitární pomoc do zahraničí po živelních pohromách realizovaná pomocí USAR týmů
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 1(1), s. 97-112. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
335.Lidský faktor a bezpečnost
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 22.11.2010 - 26.11.2010. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 92-93. ISBN 978-80-254-8493-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
336.Vybrané exaktní metody pro řešení problémů rizikového inženýrství
Procházková, D.
20.10.2010.
Nepublikovaná přednáška
337.Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2010. Ostrava: VŠB-TUO. 2010, s. 169-180. 1. ISBN 978-80-7385-087-6.
Kapitola v jiné knize česky
338.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: VSERS. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize česky
339.Konference o bezpečnostním výzkumu v Ostende
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 2(2), s. 143-144. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
340.REACH - nakládání s chemickými látkami
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 2(2), s. 129-141. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
341.Humanitární pomoc do zahraničí
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 190-197. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
342.Management věcí veřejných ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 198-216. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
343.Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 228-249. ISBN 978-80-89282-33-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
344.Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 250-262. ISBN 978-80-89282-33-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
345.Lidský faktor a bezpečnost
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 22.11.2010 - 26.11.2010. Praha: CASRI. 2010, s. 50-69. ISBN 978-80-254-8493-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
346.Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
1. vyd. Praha: Univerzita J.A.Komenského. 2010, ISBN 978-80-86723-97-6.
Jiná kniha česky
347.Řízení lidských zdrojů a BOZP
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava, 11.05.2010 - 12.05.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, ISBN 978-80-248-2207-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
348.Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva 2010. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 09.02.2010 - 10.02.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, s. 309-318. ISBN 978-80-7385-080-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
349.Nakládání s chemickými látkami
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 217-224. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
350.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Kapitola v jiné knize česky
351.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D.
In: Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Trnava, 29.04.2010. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2010, s. 183-196. ISBN 978-80-8096-119-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
352.Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost
Procházková, D.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 02.06.2010 - 03.06.2010. Žilina: University of Žilina. 2010, s. 587-597. ISBN 978-80-554-0201-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
353.Real problems of critical infrastructure threatening the region safety
Procházková, D.
In: Reliability, Risk and Safety. London: Tailor & Francis Group. 2010, s. 2387-2394. ISBN 978-0-415-60427-7.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize
354.Role of process models in safety management
Procházková, D. - Rusko, MR
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2010, 18(28), s. 131-139. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
355.Critical Infrastructure Safety Management. Transactions on Transport Sciences
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), s. 157-168. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
356.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování.
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Kapitola v jiné knize česky
357.Seismic Waves Attenuation with Distance in the Bohemian Massif
Procházková, D. - Malý, J.
In: Pressure Wessels and Piping. Pressure Wessels and Piping. Praha, 26.07.2009 - 30.07.2009. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2009, s. 721-725. ISBN 978-0-7918-3854-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
358.Vybrané aspekty moderního krizového řízení
Procházková, D.
Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), s. 447-490. ISSN 1803-1803.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
359.Bezpečnostní plánování (územní, nouzové a krizové plánování).
Procházková, D.
1. vyd. České Budějovice: VSERS. 2009, ISBN 978-80-86708-80-5.
Jiná kniha česky
360.Monitoring zdrojů ohrožení v území
Procházková, D.
České Budějovice: VSERS. 2009, ISBN 978-80-86708-87-4.
Jiná kniha česky
361.Poučení z konference ASME 2009
Procházková, D.
112. 2009, 8(9), s. 28-29. ISSN 1213-7057.
Článek
362.Nástroje pro podporu ochrany obyvatelstva a udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva 2009. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 11.02.2009 - 12.02.2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2009, s. 246-256. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-059-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
363.Systém řízení bezpečnosti organizace
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava, 12.05.2009 - 13.05.2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2009, s. 223-232. ISBN 978-80-248-2010-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
364.Náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj.
Procházková, D.
In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 25.05.2009 - 27.05.2009. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2009, s. 256-265. ISBN 978-80-86131-82-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
365.Řízení rizik v organizaci a program na zvyšování bezpečnosti v organizaci
Procházková, D.
In: 14. medzinarodna vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 2009. 14. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 27.05.2009 - 28.05.2009. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2009, ISBN 978-80-554-0014-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
366.Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj
Procházková, D.
In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST. Bezpečnostní managment a společnost. Brno, 06.05.2009 - 07.05.2009. Brno: Univerzita obrany. 2009, s. 330-343. ISBN 978-80-7231-653-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
367.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D.
In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. European Safety and Reliability Conference 2009. Praha, 07.09.2009 - 10.09.2009. Leiden: CRC Press/Balkema. 2009, s. 741-750. ISBN 978-0-415-55509-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
368.Nástroje pro zajištění bezpečné organizace
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2009, 1(1), s. 53-82. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
369.Expense for Security and Sustainable Development
Procházková, D.
In: Sustainability Accounting and Reporting (at macroeconomic and microeconomic level).. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 25.05.2009 - 27.05.2009. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2009, s. 241-250. ISBN 978-80-86131-83-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
370.Kritická infrastruktura a zásady pro její bezpečnost.
Procházková, D.
In: Technologies and Prosperity. Energomatika 2009. Praha, 09.09.2009 - 10.09.2009. Praha: Technology&Prosperity. 2009, ISBN 978-80-87205-09-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
371.Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj
Procházková, D.
In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST, SECURITY MANAGEMENTAND SOCIETY. Bezpečnostní managment a společnost. Brno, 06.05.2009 - 07.05.2009. Brno: Univerzita obrany. 2009, ISBN 978-80-7231-653-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
372.Náklady spojené s požáry
Procházková, D.
Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), s. 491-502. ISSN 1803-1803.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
373.Bezpečnost, bezpečí a riziko
Procházková, D.
In: Manažerství bezpečnosti. Manažérství bezpečnosti. Košice, 10.12.2008 - 11.12.2008. Košice: VŠBM Košice. 2009, s. 207-218. ISBN 978-80-89282-29-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
374.Historické souvislosti krizí a krizové řízení
Procházková, D.
Auspicia. 2009, 6(2), s. 180-182. ISSN 1214-4967.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
375.Rozhodování o udržitelnosti krajiny a lidských sídel.
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
376.Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost.
Procházková, D.
Praha: Ministerstvo vnitra ČR. 2008, ISBN 80-7312-054-2.
Jiná kniha česky
377.Zranitelnost kritické infrastruktury
Procházková, D. - Senovský, M.
Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI. 2008, ISBN 978-80-7385-058-6.
Jiná kniha česky
378.Synergentní účinky v průmyslových zónách
Procházková, D. - Senovský, M.
Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI. 2008, ISBN 978-80-7385-057-9.
Jiná kniha česky
379.Závažné rysy kritické infrastruktury
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, s. 310-318. ISBN 978-80-7385-034-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
380.Bezpečnost kritické infrastruktury
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2008, 8(2), s. 2-6. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
381.Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky a průmyslové nehody
Procházková, D. - Bumba, J. - Sluka, V., - Šesták, B.
Praha: Policejní akademie. 2008, ISBN 978-80-7251-275-1.
Jiná kniha česky
382.Zavádění integrované bezpečnosti.
Procházková, D. - Bártlová, I.
SPEKTRUM. 2008, 8(1), s. 5-8. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
383.Bezpečí a řízení bezpečnosti.
Procházková, D.
112. 2008, 7(11), s. 28-29. ISSN 1213-7057.
Článek
384.Education for Support of Security and Sustainable Development of Human System
Procházková, D. - Rusko, M.
Environmental Management for Education and Edification. 2008, 5(2), s. 14-22. ISSN 1336-5762.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
385.Hodnocení kritické infrastruktury v ČR.
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2008, 8(2), s. 7-11. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
386.Vybrané aspekty lidské bezpečnosti.
Procházková, D.
In: Environmentálne aspekty požiarov a havárií.. Enviromentálne aspekty požiarov a havárií. Trnava, 07.02.2008. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2008, ISBN 978-80-8096-052-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
387.Kritická infrastruktura a její problémy
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
388.Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost.
Procházková, D.
Praha: Ministerstvo vnitra ČR. 2008, ISBN 80-7312-054-2.
Jiná kniha česky
389.Odezva a obnova
Procházková, D. - Šesták, B., - Polívka, L.
1. vyd. Praha: Policejní akademie. 2008, ISBN 978-80-7251-279-9.
Jiná kniha česky
390.Bezpečnostní dokumentace
Procházková, D.
Bezpečnostní teorie a praxe. 2008, 5(1), s. 65-70. ISSN 1801-8211.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
391.Řízení bezpečnosti a jeho závislost na ohrožení a riziku.
Procházková, D.
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie"Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci". Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci. Trnava, 12.05.2008 - 13.05.2008. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2008, s. 64-74. ISBN 978-80-8096-056-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
392.Bezpečnost kritické infrastruktury z pohledu systému systémů
Procházková, D.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 28.05.2008 - 29.05.2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2008, s. 605-610. ISBN 978-80-8070-846-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
393.Principles of Good Governance of Public Affairs with regard to Security
Procházková, D.
In: Security and Safety Management and Public Administration. Security and Safety Management and Public Administration. Praha, 16.09.2008 - 18.09.2008. Praha: Policejní akademie. 2008, s. 266-275. ISBN 978-80-7251-289-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
394.Zavádění integrované bezpečnosti
Procházková, D. - Bártlová, I.
In: Zavádění integrované bezpečnosti.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci integrované bezpečnosti. Ostrava, 18.06.2008 - 19.06.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 167-177. ISBN 978-80-7385-038-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
395.Tool for Systems System Risk Assessment.
Procházková, D.
In: Safety Engineering 2008. Safety Engineering. Ostrava, 08.10.2008 - 09.10.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 223-229. ISBN 978-80-248-1848-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
396.Aspekty lidské bezpečnosti
Procházková, D.
In: Krizový management. krizový management. Lázně Bohdaneč, 06.12.2007 - 08.12.2007. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2008, s. 124-128. ISBN 978-80-7395-105-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
397.Safety, Security and Risk
Procházková, D.
In: Security and Safety Management and Public Administration. Security and Safety Management and Public Administration. Praha, 16.09.2008 - 18.09.2008. Praha: Policejní akademie. 2008, s. 276-285. ISBN 978-80-7251-289-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
398.Řízení lidských zdrojů a BOZP
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Manažérstvo životného prostredia 2008. Bojnice, 05.12.2008 - 06.12.2008. Žilina: Strix et VeV.. 2008, s. 142-154. ISBN 978-80-89281-34-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
399.Shrnutí poznatku o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Manažérstvo životného prostredia 2008. Bojnice, 05.12.2008 - 06.12.2008. Žilina: Strix et VeV.. 2008, s. 367-382. ISBN 978-80-89281-34-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
400.Kompendium znalostí z oblasti nebezpečných látek pro policisty a hasiče
Procházková, D.
In: Nebezpečné látky 2008. Nebezpečné látky 2008. Ostrava, 05.11.2008 - 06.11.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 198-208. ISBN 978-80-7385-042-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
401.Riziko a život s riziky
Procházková, D. - Šesták, B.
In: Dny vědy 2007. Dny vědy 2007. Praha, 26.11.2007 - 27.11.2007. Praha: Policejní akademie. 2007, s. 63-70. ISBN 978-80-7251-276-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
402.Principy správného řízení věcí veřejných s ohledem na bezpečí
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava, 24.02.2006 - 25.02.2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2006, s. 475-506. ISBN 978-80-89281-28-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
403.Případová studie a metodika pro její sestavení
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava, 24.02.2006 - 25.02.2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2006, s. 507-534. ISBN 978-80-89281-28-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
404.Role of process models in safety management
Procházková, D.
In: neuvedeno. neuvedeno.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Řízení bezpečnosti a ochrana kritických objektů a kritických infrastruktur
Procházková, D.
2015 - 2017
SGS15/227/OHK2/3T/16
2.ISDEP Zvyšování bezpečí společnosti
Procházková, D.
2012 - 2014
HOME/2011/ISEC/AG/RAD/4000002147
3.Identifikace a analýza rizik na pozemních komunikacích spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D.
2013 - 2014
SGS13/158/OHK2/2T/16
4.FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU
Procházková, D.
2011 - 2013
7E11072
5.FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU
Procházková, D.
2011 - 2013
7E11072