doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355027
E-mail:
prochdan@fjfi.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Drinking water supply failure
Procházka, J. - Procházková, D.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 2235-2243. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Concept of safety of complex technological facilities and tools for facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 3559-3566. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Railway accidents in the Czech Republic, causes of risks and their mitigation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 1667-1673. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Causes of accidents in civilian aircraft operation and tools for management of selected risks
Procházková, D. - Procházka, J.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 3057-3065. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Deficits in social disasters’ management and tasks for future research
Procházková, D. - Szabo, S.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 425-432. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Challenges for research in disaster management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 436-468. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
7.NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ A RIZIKO
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 428-435. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
8.Dekontaminace je nutným nástrojem pro zajištění bezpečnosti technologických děl
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 415-427. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
9.Judgement of conformity level of legislation with the normative for ensuring the safety of railway systems from the perspective of integral safety
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 366-372. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
10.Posouzení úrovně shody legislativy s normativem pro zajištění bezpečnosti drážních systémů z pohledu integrální bezpečnosti
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 355-365. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
11.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, ISBN 978-80-214-5459-0.
Sborník
12.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: BEDFORD, T., WALLS, L., a REVIE, M., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1443-1450. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: REVIE, M., WALLS, L., a BEDFORD, T., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1306-1314. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
14.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 231. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Risk management plan for metro station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.TECHNOLOGICKÉ HAVÁRIE S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI
Procházková, D.
In: KŘIŽÁK, M., BUCSUHÁZY, K., a MIKULEC, R., eds. JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 16.04.2017. Brno: VUT v Brně. 2017, s. 297-312. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
17.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
In: BUCSUHÁZY, K., MIKULEC, R., a KŘIŽÁK, M., eds. JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 16.04.2017. Brno: VUT v Brně. 2017, s. 283-291. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
18.Global existential risks
Procházková, D. ed. - Kertis, T. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, ISBN 978-80-89753-10-9.
Sborník
19.Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Procházková, D.
In: HRDLIČKA, F., PROCHÁZKOVÁ, D., a MATĚJÁK, Petr, eds. TLAK 2017. TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, s. 83-106. ISBN 978-80-87140-45-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.TLAK 2017
Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed.
TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, ISBN 978-80-87140-45-1.
Sborník
21.Outline on Risk, Risk Management and Trade-off with Risks
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 6-26. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
22.AKTIVITY EU V OBLASTI OCHRANY PŘED CBRNE
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 88-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
23.Judgement of level of integral safety that ensured the risk management plan for metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 39-51. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Risks of Processes and their Management
Procházková, D. ed.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kniha - sborník (pro KAP)
25.Size of Hazard Depends on Data Files Extent
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 217-230. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
26.RISK MANAGEMENT DIRECTED TO SAFETY OF METRO CONTROL SYSTEMS
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 43-62. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
27.SUPER PROCESSES FOR MANAGEMENT OF RISKS IN TERRITORY AND IN TECHNOLOGICAL ENTITIES DIRECTED TO HUMAN SECURITY AND DEVELOPMENT
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 248-281. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
28.Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení.
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, ISBN 978-80-01-06182-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72582
Vědecká kniha česky
29.Conclusion with Proposals for Improvement of Work with Risks Connected with Processes
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 282-294. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
30.Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, D. ed.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, ISBN 978-80-01-06351-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/73522
Kniha - sborník (pro KAP)
31.Informační výkon a kybernetické příčiny dopravních nehod
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 44-59. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
32.Řízení rizik procesů spojených s technickými díly.
Procházková, D. ed.
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, ISBN 978-80-01-06351-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/73522
Sborník
33.Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla.
Marešová, Š. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 70-81. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.PROBLEMATIKA MOBILNÍCH RIZIK V ÚZEMÍ
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 82-93. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
35.Příčiny pohrom s přítomností radioaktivních látek.
Procházka, Z. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 94-119. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
36.Kritičnost a rizika mostů z pohledu zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 120-143. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
37.Řízení rizik zacílené na bezpečnost průmyslových objektů
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 192-209. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.NÁSTROJ PRO STANOVENÍ ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI TECHNICKÉHO DÍLA NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ VALIDITY TECHNIK POUŽÍVANÝCH PŘI PRÁCI S RIZIKY V PRAXI
Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 163-191. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
39.Integrální bezpečnost zvládá rizika spojená s koexistencí životního prostředí, lidské společnosti a technických děl
Procházková, D. - Rusko, M.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 210-223. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
40.New Trends in Process Control and Production Management
Procházková, D. ed. - Szabo, S. ed.
New Trends in Process Control and Production Management. Košice, 18.05.2017 - 22.05.2017. London: Taylor & Francis. 2017, ISBN 978-1-138-05885-9.
Sborník
41.SHRNUTÍ RECENTNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU JEVŮ, KTERÉ NARUŠUJÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 276-280. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
42.Cyber security of underground railway system operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
43.TLAK 2017
Procházková, D. ed.
Tlak 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Líbeznice: Medim, spol. s r. o. 2017, ISBN 978-80-87140-45-1.
Sborník
44.Tools for ensuring the safety of cities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
45.Facility management vyhrazených technických zařízení
Procházková, D. ed.
Facility management vyhrazených technických zařízení. Praha, 17.10.2017 - 18.10.2017. Líbeznice: Medim, spol. s r. o. 2017, ISBN 978-80-87140-48-2.
Sborník
46.Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., HRDLIČKA, F., a MATĚJÁK, Petr, eds. TLAK 2017. TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, s. 83-106. ISBN 978-80-87140-45-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
47.Posouzení validity technik používaných v praxi při práci s riziky
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Facility management vyhrazených technických zařízení. Facility management vyhrazených technických zařízení. Praha, 17.10.2017 - 18.10.2017. Líbeznice: Medim, spol. s r. o. 2017, s. 17-32. ISBN 978-80-87140-48-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Zborník zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave
Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed.
Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, ISBN 978-80-89753-12-3.
Sborník
49.Příklad nástroje pro zvládnutí rizik letového provozu
Procházková, D.
APTI. 2017, 0(10), Dostupné z: https://www.apti.cz
Článek
50.Základní pojmy inženýrství, které pracuje s riziky
Procházková, D.
http://www.technicka-zarizeni.cz. 2017, 0(11)
Článek
51.Jak zvládnout rizika technických děl
Procházková, D.
http://www.technicka-zarizeni.cz. 2017, s. 1-5. Dostupné z: http://www.technicka-zarizeni.cz
Článek
52.Assessment of Risk Targeted to Complex Technological Facilities safety
Procházková, D.
ESRA Newsletter 2017. 2017, 5(3), s. 2-3.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
53.Aktivity EU v oblasti ochrany před CBRNE
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 88-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
54.Defektoskopie
Procházková, D. ed.
Defektoskopie 2017. Chomutov, 07.11.2017 - 09.11.2017. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování. 2017, ISBN 978-80-214-5554-2.
Sborník
55.Role defektoskopických metod při identifikaci rizik v průmyslu
Procházková, D. - Svoboda, V.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Defektoskopie. Defektoskopie 2017. Chomutov, 07.11.2017 - 09.11.2017. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování. 2017, s. 223-232. ISBN 978-80-214-5554-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
56.Annals of DAAAM for 2017
Procházková, D. ed.
The 28th DAAAM. Zadar, 08.11.2017 - 11.11.2017. Vienna: DAAAM International. 2017, ISSN 2304-1382. ISBN 978-3-902734-14-3.
Sborník
57.Model for critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J. - Rusko, M. - Ilko, J., - Mikulová, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Annals of DAAAM for 2017. The 28th DAAAM. Zadar, 08.11.2017 - 11.11.2017. Vienna: DAAAM International. 2017, s. 1-15. ISSN 2304-1382. ISBN 978-3-902734-14-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 53-62. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
59.JUDGEMENT OF CONFORMITY LEVEL OF LEGISLATION WITH THE
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 368-374. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
60.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY LEGISLATIVY S NORMATIVEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DRÁŽNÍCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI
Kertis, T. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 356-367. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
61.NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ A RIZIKO
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 431-438. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
62.DEKONTAMINACE JE NUTNÝM NÁSTROJEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNOLOGICKÝCH DĚL
Procházka, J. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 418-430. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
63.CHALLENGES FOR RESEARCH IN DISASTER MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 439-471. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
64.CAUSES OF SOCIAL CRITICAL SITUATIONS
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2017, 4(7), s. 51-66. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
65.Judgement of level of integral safety that ensured the risk managemenat plan for the metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 33-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2017, 4(8), s. 38-44. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
67.Risks of Business and Territorial Processes
Procházková, D. ed.
Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Centrum informatiky. 2016, ISBN 978-80-7561-021-8. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/index.php
Sborník
68.Tools for Risk Management of Model Metro Station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
69.BASIC DATA NECESSARY FOR THE SAFE COMPLEX TECHNOLOGICAL FACILITIES
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(5), s. 62-75. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
70.Sustainable development and risk management
Procházková, D. - rusko, m.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), s. 91-97. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
71.Criticality of transportation infrastructure in Czech Republic
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 51-58. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
72.Assets of model metro station and their criticality
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 29-37. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
73.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Sborník
74.Bezpečnost Smart cities
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 273-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
75.Pokrokové metody pro stanovení ohrožení kritické infrastruktury
Kertis, T. - Procházková, D.
In: MÍK, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
76.Příčiny organizačních havárií v civilním leteckém provozu
Procházka, J. - Pražan, M., - Procházková, D.
In: KRAUS, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
77.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
78.TOOLS FOR CONSTITUTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 105-116. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
79.DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 474-489. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
80.VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 457-473. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
81.Dopady nebezpečných látek a ochrana lidí zajištěná integrální bezpečností technologických komplexů
Procházková, D.
In: KRÁLÍKOVÁ, Růžena, RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 19-28. ISBN 978-80-89753-12-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
82.POHROMY A CHARAKTERISTIKY JEJICH DOPADŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 444-456. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
83.OCHRANA OSOB, MAJETKU A OBYVATELSTVA
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 353-443. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
84.JEVY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 340-352. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
85.Bezpečnost technologických systémů
Procházková, D.
Auspicia. 2016, 12(4), s. 142-151. ISSN 1214-4967.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
86.HISTORICKÉ ÚDAJE O POHROMÁCH JSOU DŮLEŽITÉ PRO STAVBU TECHNOLOGICKÝCH KOMPLEXŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 329-339. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
87.Model of critical nuclear facility safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2016, 3(pp. 6120-6126), s. 6120-6126. ISSN 2458-9403.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
88.Bezpečnost smart cities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: SCHWARZ, R., HORÁK, R., a HORÁK, S., eds. Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno, 21.06.2016 - 22.06.2016. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2016, s. 300-310. ISBN 978-80-86710-87-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
89.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. Risk, reliability and safety: innovating theory and practice. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
90.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, ISBN 978-1-138-02997-2.
Sborník
91.WSEAS Transactions on Computer Research
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
New York: WSEAS. 2016, ISSN 2415-1521.
Sborník
92.Risk Management Quality in Selected Critical Facilities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: MASTORAKIS, N., TRONCHIN, L., a POLITIS, D., eds. wseas transactions on computer research. 2nd International Conference on MECHANICAL and TRANSPORTATION ENGINEERING (ICMTE '16). Praha, 18.03.2016 - 20.03.2016. Athens: WSEAS Press. 2016, s. 96-108. ISSN 1991-8755.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
93.RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Procházková, D. ed.
Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, ISBN 978-80-01-06033-9.
Sborník
94.Dopady silného zemětřesení na Nuselský most a jeho okolí
David, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 21-33. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
95.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
96.Rizika podnikových a územních procesů a poznatky pro krizové řízení
Procházková, D. ed.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, ISBN 978-80-01-06033-9. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/
Sborník
97.Risks of business and territorial processes
Procházková, D. ed.
Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, ISBN 978-80-7561-021-8. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/en/prihlaska.php?akce=vypis&mn=29
Sborník
98.BEZPEČNOST „SMART CITIES“
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 271-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
99.Results of Inspections of Risk Management Quality in Facilities of Critical Infrastructure
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(1), s. 8-17. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://www.iaras.org/iaras/journals/caijme/results-of-inspections-of-risk-management-quality-in-facilities-of-critical-infrastructure
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
100.ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Kertis, T. ed. - Procházková, D. ed.
ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016, Dostupné z: http://www.exfos.cz/cz/archiv.php
Sborník
101.Model of critical infrastructure safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
102.Bezpečnost je interdisciplinární a mnoho disciplinární obor
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 125-132. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
103.NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015
Procházková, D. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
Sborník
104.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 44-53. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
105.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
Sborník
106.Model of critical infrastructure safety management
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 27-34. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
107.Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství
Procházková, D. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
Sborník
108.Příčiny technologických havárií
Procházková, D.
In: RUSKO, M., ed. Sustainability - Environment - Safety 2015. Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 55-64. ISBN 978-80-89753-01-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
109.Příčiny technologických havárií
Procházková, D. ed.
Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. 2016, ISBN 978-80-89753-01-7.
Sborník
110.Vybrané metody používané v bezpečnostním inženýrství
Procházková, D.
In: RUSKO, M., ed. Sustainability - Environment - Safety 2015. Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 11-19. ISBN 978-80-89753-01-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
111.Dopady pohrom, které poškozují životní prostředí a možnosti jejich zmírnění
Procházková, D. - Rusko, M.
In: PROCHÁZKA, J. a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 88-101. ISBN 978-80-89753-02-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
112.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
Sborník
113.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
Sborník
114.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
Sborník
115.Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D. a KERTIS, T., eds. ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016, s. 396-404.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
116.Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra
Procházková, D. ed.
ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016
Sborník
117.Řízení rizik složitých technologických systémů
Procházková, D.
In: Globálne existenciálne riziká 2014 GER. Globálne existenciálne riziká 2014. Bratislava, 11.12.2014. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-28. ISBN 978-80-89281-99-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
118.Dopady nebezpečných látek a ochrana lidí zajištěná integrální bezpečností technologických komplexů
Procházková, D.
In: KRÁLÍKOVÁ, Růžena, RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 19-28. ISBN 978-80-89753-12-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
119.Selhání a zneužití radiologických a jaderných materiálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
120.POSOUZENÍ KRITIČNOSTI PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK PRO METRO
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 60-75. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
121.Basic data necessary for the safe complex technological facilities
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 62-75. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
122.Environmental disasters´ management and detection of priority problems for future research
Procházková, D. - Rusko, M.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
123.Environmental disasters´ management and detection of priority problems for future research
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
124.DOPADY VYBRANÝCH JADERNÝCH HAVÁRIÍ A TESTŮ
Procházka, Z. - Procházková, D., - Borovička, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 122-163. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
125.ŘÍZENÍ RIZIK ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST ÚZEMÍ A KRITICKÝCH OBJEKTŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 198-224. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
126.VYBRANÉ METODY POUŽÍVANÉ V INŽENÝRSKÝCH DISCIPLÍNÁCH PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 186-197. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
127.DOPADY VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE NA METRO
Krákora, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 83-90. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
128.PŘÍKLAD ŘÍZENÍ RIZIK VE STROJÍRENSTVÍ
Král, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 91-100. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
129.VYBRANÉ LETECKÉ NEHODY A JEJICH DOPADY
Pražan, M. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 110-121. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
130.VELIKOST MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÉ POHROMY ZÁVISÍ NA ROZSAHU DATOVÉHO SOUBORU
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 241-253. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
131.BEZPEČNÁ SMART CITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 225-240. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
132.Sustainability - Environment - Safety 2016
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-08-6.
Sborník
133.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01082016), s. 38-44. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
134.Causes of social critical situations
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01072016), s. 51-66. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
135.Oblasti řízení pohrom v Evropě, které potřebují výzkum
Procházková, D.
In: KRÁLÍKOVÁ, Růžena, RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Manažérstvo životného prostredia 2016. Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-29. ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
136.NEHODY MALÝCH LETADEL
Procházková, D. - Šimík, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 254-268. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
137.Selhání a zneužití radiologických a jadernýchmateriálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Zdenko
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
138.AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO VELKÁ RIZIKA
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 317-328. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
139.Problematika hodnocení havárií
Procházková, D.
112. 2016, 15(6), s. 22-23. ISSN 1213-7057.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
140.ENVIRONMENTAL DISASTERS´ MANAGEMENT AND DETECTION OF PRIORITY PROBLEMS FOR FUTURE RESEARCH
Procházková, D. - Rusko, M.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
141.MODEL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
142.Manažérstvo životného prostredia 2016
Rusko, Miroslav ed. - Procházková, D. ed., - Králíková, Růžena ed.
Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Sborník
143.Safety of Smart Cities
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Computers & Technology. 2016, 15(8), s. 6976-6985. ISSN 2277-3061.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
144.Řízení rizik zacílené na bezpečnost území a kritických objektů
Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 287-309. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
145.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY NORMATIVNÍHO MODELU STANICE
Procházková, D.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKOVÁ, D., a KRÁLÍKOVÁ, Růžena, eds. Manažérstvo životného prostredia 2016. Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 73-78. ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
146.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
147.Nástroje environmentálnej politiky 2016
Procházková, D. ed. - Rusko, Miroslav ed., - Králíková, Růžena ed.
Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-12-3.
Sborník
148.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a RUSKO, Miroslav, eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
149.ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2/2015), s. 51-62. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
150.Boj proti terorismu v území
Procházka, J. - Procházková, D.
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2(2/2015), s. 18-28. ISSN 1805-3246.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
151.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 44-53. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
152.Model of critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 27-34. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
153.Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 144-151. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
154.The results of a systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances
Procházková, D. - Procházka, J., - Patáková, H.
In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. ESREL. Wroclaw, 14.09.2014 - 18.09.2014. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. 2015, s. 1663-1670. ISBN 978-1-138-02681-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
155.Optimum concept of management and trade-off with risks
Procházková, D.
In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. ESREL. Wroclaw, 14.09.2014 - 18.09.2014. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. 2015, s. 1463-1471. ISBN 978-1-138-02681-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
156.Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě
Procházková, D.
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2015(2), s. 55-69. ISSN 1805-3246.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
157.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. First IEEE International Smart Cities Conference. Guadalajara, 25.10.2015 - 28.10.2015. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. 2015, ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
158.Rozvoj regionů a ochrana obyvatelstva
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2), s. 51-61. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
159.Safety of complex technological facilities
Procházková, D.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2015, ISBN 978-3-659-74632-1.
Zahraniční vědecká kniha
160.Bezpečnost složitých technologických systémů
Procházková, D.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05771-1.
Vědecká kniha česky
161.Rizika podnikových procesů 2015
Procházková, D. ed.
Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2015, ISBN 978-80-7414-967-2.
Kniha - sborník (pro KAP)
162.Selected risks of business processes
Procházková, D. ed.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05831-2.
Kniha - sborník (pro KAP)
163.Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Procházková, D. - Procházka, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05792-6.
Vědecká kniha česky
164.Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain
Kertis, T. - Procházková, D.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
165.System approach to study of traffic accidents with hazardous substances presence
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
166.Critical facilities safety
Procházková, D.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2015, 9(2), s. 60-67. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
167.IMPACTS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH HAZARDOUS SUBSTANCES
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Selected Risks of Business Processes. Rizika podnikových procesů 2015. Děčín, 29.10.2015 - 30.10.2015. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, s. 113-125. ISBN 978-80-01-05831-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
168.Results of systematic study of traffic accidents with hazardous substance presence
Procházková, D.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostic. Deterioration, Dependability, Diagnostic. Brno, 06.10.2015 - 07.10.2015. Brno: Univerzita obrany. 2015, s. 149-157. ISBN 978-80-7231-431-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
169.Security risks and their management
Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, Z., et al., eds. Rizika podnikových procesů 2015. Rizika podnikových procesů 2015. ČVUT Děčín, 29.10.2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2015, s. 87-112. Rizika podnikových procesů. ISBN 978-80-7414-967-2.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
170.Safety of complex critical facilities – concept, assignment of conditions and timing management.
Procházková, D.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 3945-3952. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku
171.Security Challenges for Europe
Procházková, D.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 3863-3871. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
172.Competent crisis plan for crisis management of municipalities and complex facilities
Procházková, D. - Procházka, J. - Santos, A., - Carvalho, L.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 245-253. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku
173.Security Challenges for Europe
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2015. European Safety and Reliability Conference. Zürich, 07.09.2015 - 10.09.2015. Leiden: A. A. Balkema Publishers. 2015, s. 3863-3871. ISBN 978-1-138-02879-1.
Stať ve sborníku
174.Integrated environmental permitting process in Slovakia
Procházková, D. - Králíčková, R. - Rusko, M., - Wessely, E.
In: DAAAM International Week. Daaam. vienna, 18.10.2015 - 25.10.2015. Vienna: DAAAM International. 2015, s. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Dostupné z: http://daaam.info/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
175.Integrated environmental permitting process in Slovakia
Procházková, D. - Králíková, R. - Rusko, M., - Wessely, E.
In: DAAAM International Week. Daaam. vienna, 18.10.2015 - 25.10.2015. Vienna: DAAAM International. 2015, s. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Dostupné z: http://daaam.info/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
176.Akceschopný krizový plán pro bezpečnostní a zdravotní rizika
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 100-116. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
177.Koncept života s riziky
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 117-137. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
178.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín, 19.11.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2015, s. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
179.Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu
Procházková, D.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 138-155. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
180.Výsledky vyhodnocení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 152-158. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
181.Bezpečnost složitých kritických technologických zařízení
Procházková, D. - Procházka, J.
In: MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 63-73. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 23. ISBN 978-80-89753-02-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
182.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 2523-2531. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
183.Criticalities of Concepts Used at Management and Trade-off with Risks
Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 32-38. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
184.Process Model of Supply Chain Trading-off with Risks
Vitteková, M. - Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 26-31. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
185.Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: STEENBERGEN, R., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 699. ISBN 978-1-138-00123-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
186.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 2461-2470. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
187.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
In: TON VROUWENVELDER, A., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 534. ISBN 978-1-138-00123-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
188.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
In: STEENBERGEN, R., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 519. ISBN 978-1-138-00123-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
189.Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 210-219. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
190.Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 220-231. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
191.Projektové a krizové řízení
Procházková, D.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 232-244. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
192.Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 3267-3272. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
193.Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 225-237. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
194.Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu
Procházková, D.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 213-224. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
195.Výsledky analýzy kritických míst při odbavení cestujících na letišti
Strymplová, V. - Procházková, D.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 238-247. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
196.Plány pro řízení rizik jsou též nástroje podporující optimální řešení konfliktů u kritických objektů
Procházková, D.
In: Fire Safety 2014. Fire Safety 2014. Štrbské Pleso, 22.10.2014 - 24.10.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 1-12. ISBN 978-80-7385-149-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
197.Plány řízení rizik pro veřejné i soukromé subjekty
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 282-290. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
198.Výsledky analýzy havárií s kyselinou dusičnou v České republice
Procházková, D. - Procházka, Z.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 277-281. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
199.Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 272-276. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
200.ORGANIZAČNÍ HAVÁRIE
Procházková, D.
In: Globálne existenciálne riziká. Globálne existenciálne riziká. Bratislava, 19.11.2014. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2014, s. 153-156. Edícia ESE-15. ISBN 978-80-89281-91-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
201.Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
202.Koncepty řízení a vypořádání rizik používané v odborné praxi
Procházková, D.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 330-340. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
203.Ochrana lidí před riziky spojenými s přepravou nebezpečných látek po pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H., - Procházka, J.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 319-329. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
204.Vybrané aspekty krizového řízení a zpracování krizového plánu pro praxi
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 341-351. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
205.Optimální koncept řízení a vypořádání rizik
Procházková, D.
In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. XIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava, 05.02.2014 - 06.02.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská. 2014, s. 181-190. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
206.Výsledky studia chemických havárií zaměřené na dioxin
Procházková, D. - Procházka, Z.
In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. XIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava, 05.02.2014 - 06.02.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská. 2014, s. 177-181. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
207.Výsledky systematického studia rizik spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Strymplová, V., - Procházka, Z.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva 2014. Ochrana Obyvatel 2014. Ostrava, 05.01.2014 - 06.01.2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2014, s. 191-194. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
208.Plány řízení rizik usnadňují řízení podniků zacílené na rozvoj
Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 73-80. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
209.Present Concept of Integral Safety of Critical Facilities
Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů. Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. 2014, s. 16-24. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
210.Vybraná kritická místa při odbavení cestujících na letišti a identifikované zdroje rizik
Strymplová, V. - Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 81-87. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
211.Integální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí
Procházková, D. - Procházka, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05480-2.
Jiná kniha česky
212.CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT
Procházková, D.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-53926-8.
Zahraniční jiná kniha
213.CHALLENGES CONNECTED WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-54930-4.
Zahraniční jiná kniha
214.KONCEPT ŽIVOTA S RIZIKY
Procházková, D.
In: KRIZOVÝ MANAGEMENT 2014. Krizový management 2014 - Analýza rizika a ekonomika prevence při neúplných informacích. Lázně Bohdaneč, 18.09.2014 - 19.09.2014. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2014, s. 101-116. ISBN 978-80-7395-871-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
215.Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe-Critical Points of Assessment
Procházková, D. - Demjančuková, K.
Journal of Energy and Power Engineering. 2014, 8(9), s. 1642-1646. ISSN 1934-8975.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
216.Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan
Procházková, D. - Procházka, J.
Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), s. 24-28. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
217.PRESENT CONCEPT OF INTEGRAL SAFETY OF NUCLEAR FACILITIES
Procházková, D.
Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), s. 18-22. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
218.Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05599-1.
Vědecká kniha česky
219.Boj proti terorismu projekt EU: Improving Security by Democratic Participation - ISDEP
Procházková, D.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05568-7.
Vědecká kniha česky
220.Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu
Procházková, D. ed.
neuvedeno. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2014, ISBN 978-80-87472-72-9.
Sborník
221.Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání
Procházková, D.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05479-6.
Jiná kniha česky
222.The Human Factor and Its Handling
Procházková, D.
In: Advances in Intelligent Vehicles. Oxford: Elsevier Science. 2014, s. 199-224. ISBN 978-0-12-397199-9. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123971999000070
Kapitola v zahraniční jiné knize
223.Řízení pohrom a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
In: KAVAN, Š., SVATOŠ, R., a BÍLÝ, J., eds. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. České Budějovice: VSERS. 2013, s. 166-172. ISBN 978-80-87472-48-4.
Kapitola v jiné knize česky
224.Dopravní nehody na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, Z. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 433-439. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
225.Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Responsible Care – How to ensure safety and quality. Responsible Business in Chemical Industry. Praha, 24.10.2013 - 25.10.2013. 2013
Stať ve sborníku z lokální konference česky
226.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), s. 47-60. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
227.Jak lze zabránit vzniku organizační havárie
Procházková, D.
SECURITY magazín. 2013, 2013(1), s. 52-54. ISSN 1210-8723.
Článek
228.Výsledky projektu FOCUS
Procházková, D.
112. 2013, 2013(3), s. 23-25. ISSN 1213-7057.
Článek
229.Study of Disasters and Disaster Management
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05246-4.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
230.Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05245-7.
Vědecká kniha česky
231.Krizové řízení pro technické obory
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05292-1.
Vědecká kniha česky
232.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2013, 5(2), s. 27-44. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
233.Jak a kdy používat jednotlivé koncepty řízení a vypořádání rizik
Procházková, D.
In: Krizový management 2013. Krizový management 2013. Lázně Bohdaneč, 23.09.2013 - 24.09.2013. Pardubice: University of Pardubice. 2013, s. 97-112. ISSN 1803-568X. ISBN 978-80-7395-740-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
234.Model for Supply Chains´ Safety Management
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 210-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
235.Specification of Supply Chain Security
Lánská, M. - Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 141-148. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
236.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: LUDĚK, L., ed. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. Praha: VeRBuM. 2013, s. 58-72. ISBN 978-80-87500-35-4.
Kapitola v jiné knize česky
237.Natural Disasters Management and Detection of Priority Problems
Procházková, D.
Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(2), s. 127-144. ISSN 1314-2119. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
238.The EU Civil Protection Upgrading Needs
Procházková, D.
Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(1), s. 88-108. ISSN 1314-2119. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
239.Příčiny nehod a havárií a způsoby řízení bezpečnosti technologických systémů s ohledem na dopady havárií
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 151-157. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
240.Řízení technologických pohrom a detekce prioritních problémů pro budoucí výzkum
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 249-255. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
241.Jak lze zabránit vzniku organizační havárie
Procházková, D.
Security magazín. 2013, 2013(1), s. 52-54. ISSN 1210-8723. Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/
Článek
242.Phenomena Disturbing the Europe Security and Tasks for Future research
Procházková, D.
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. 2013, 8(1), s. 27-34. ISSN 1805-3238.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
243.Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 218-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
244.Model for Supply Chain Safety Management
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 210-217. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
245.Výzvy pro bezpečnostní výzkum v EU
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 426-432. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
246.Zásady ochrany dopravní infrastruktury
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 214-218. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
247.Model pro řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 209-213. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
248.Prevence organizačních havárií
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 231-235. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
249.Řízení lidského faktoru
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Ostrava, 15.05.2013 - 16.05.2013. 2013, s. 102-106. ISBN 978-80-7385-125-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
250.Validity of Use of Various Concepts of Risk Management and Risk Engineering in Practice
Procházková, D.
International Journal of computer and Information technology. 2013, 3(1), s. 21-30. ISSN 2279-0764. Dostupné z: http://ijcit.com
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
251.Identification and Management of Risks of Systém of Systems
Procházková, D.
International Journal of computer and Information technology. 2013, 2013(2), s. 232-239. ISSN 2279-0764. Dostupné z: http://ijcit.com/current.php
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
252.Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research
Procházková, D.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 422-429. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
253.Model for Supply Chains´ Safety Management
Procházková, D.
In: 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Praha, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 213-219. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
254.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 415-425. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
255.Zásady obnovy infrastruktur z pohledu ochrany obyvatelstva
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ostrava, 29.01.2013 - 30.01.2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2013, s. 133-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-122-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
256.Bezpečnost a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, VŠERS, České Budějovice 2013. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání. České Budějovice, 21.03.2013. České Budějovice: VSERS. 2013, s. 86-98. ISBN 978-80-87472-58-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
257.Stanovení seismického ohrožení a jeho příspěvku k integrálnímu riziku jaderného zařízení
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
258.Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 407-414. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
259.Koncepty řízení a vypořádání rizik a jejich správná aplikace
Procházková, D.
In: Rizika Podnikových procesů. Rizika Podnikových procesů. Ústí nad Labem, 21.11.2013 - 22.11.2013. Ústí nad Labem: UJEP. 2013, s. 55-61. ISBN 978-80-7414-628-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
260.Qualified Safety Management Ensures Sustainable Human Life Quality
Procházková, D.
In: Environmental Software Systems. International Symposium, ISESS 2013. Neusiedl Am See, 09.10.2013 - 11.10.2013. Heidelberg: Springer. 2013, s. 472-488. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-41150-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
261.Analysis of Cyber Networks
Procházková, D. - Procházka, J., - Srp, J.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 413-421. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
262.Comparison of Safety Management and Environmental Management
Procházková, D. - Rusko, M., - Tureková, I.
Journal of Environmental Management and Safety. 2013, 2013(1), s. 10-17. ISSN 2141-1824.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
263.Otkrytye Problemy Zashhity Infrastruktur
Procházková, D.
Radio-electronic and computer systems. 2013, 2013(5), s. 77-87. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
264.Současný koncept integrální bezpečnosti jaderných zařízení
Procházková, D.
In: Fire Safety 2013. Fire Safety 2013. Loučná nad Desnou, 16.10.2013 - 17.10.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-7385-133-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
265.Model pro hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Ostrava, 23.10.2013 - 24.10.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
266.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Deteritoration, Dependability, Diagnostics. Deteritoration, Dependability, Diagnostics.. rno, 01.10.2013 - 02.10.2013. Brno: Univerzita obrany. 2013, s. 137-146. ISBN 978-80-7231-939-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
267.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), s. 61-72. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
268.Analýza dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 205-208. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
269.Optimalizace rizika
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 417-430. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
270.Facts for the EU Security Concept
Procházková, D.
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 2012, 7(1), s. 59-64. ISSN 1213-1962.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
271.Ochrana objektů před haváriemi
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 399-416. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
272.Solution of Problems Involving the Sustainable Development
Procházková, D.
In: Global Existential Risks 2012. Global Existential Risks 2012. Bratislava, 29.11.2012 - 30.11.2012. Žilina: Strix et VeV.. 2012, s. 227-232. ISBN 978-80-89281-86-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
273.Pohromy a charakteristiky jejich dopadů
Procházková, D.
In: Global Existential Risks 2012. Global Existential Risks 2012. Bratislava, 29.11.2012 - 30.11.2012. Žilina: Strix et VeV.. 2012, s. 218-226. ISBN 978-80-89281-86-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
274.Human Factor and Its Handling
Procházková, D.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Sustainability - Environment - Safety. Bratislava, 03.12.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 215-230. ISBN 978-80-89281-84-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
275.Bezpečnost a řízení bezpečnosti jsou mnohaoborové a průřezové disciplíny
Procházková, D.
In: Management of Environment 2012. Management of Environment 2012. Bratislava, 19.11.2012 - 20.11.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 132-140. ISBN 978-80-89281-85-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
276.Pohromy ohrožující životní prostředí
Procházková, D.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Sustainability - Environment - Safety. Bratislava, 03.12.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 231-235. ISBN 978-80-89281-84-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
277.Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
Periodica Academica. 2012, (1), s. 102-115. ISSN 1802-2626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
278.Bezpečnost - interdisciplinární a mnoho disciplinární obor
Procházková, D.
In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Lázně Bohdaneč, 11.12.2012 - 12.12.2012. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2012, ISBN 978-80-86466-31-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
279.Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu
Procházková, D.
In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Lázně Bohdaneč, 11.12.2012 - 12.12.2012. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2012, ISBN 978-80-86466-31-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
280.Probabilistic and Deterministic Approach of Seismic Hazard Assessment- Comparison and Discussion of Results.
Demjančuková, K. - Procházková, D.
In: Transactions. European Nuclear Conference. Manchester, 09.12.2012 - 12.12.2012. Brusel: European Nuclear Society. 2012, ISBN 978-92-95064-14-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
281.Risk management and risk engineering as a ground for noise diagnostic during accidents
Procházková, D.
In: REACTOR NOISE. Knowledge Transfer Meeting 2012. REACTOR NOISE. Knowledge Transfer Meeting 2012. Praha, 16.10.2012 - 19.10.2012. Praha: Teris a.s.. 2012, ISSN 1805-6156.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
282.Řízení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D.
In: FIRE SAFETY 2012. FIRE SAFETY 2012. Valtice, 02.10.2012 - 04.10.2012. Ostrava: VŠB-TUO. 2012, ISBN 978-80-7385-116-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
283.Inženýrské disciplíny, které podporují bezpečnost území a její řízení
Procházková, D.
In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Crisis management - 7.vědecká mezinárodní konference: Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Brno, 13.06.2012 - 14.06.2012. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2012, s. 449-469. ISBN 978-80-86710-57-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
284.Konference PSAM11 A ESREL 2012
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 279-280. ISBN 978-80-7385-115-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
285.Principles o Mitigating and Managing Human System Risks.
Procházková, D.
Information & Security. 2012, 28(1), s. 21-36. ISSN 0861-5160.
Článek
286.Co je třeba pro zajištění udržitelného rozvoje v oblasti bezpečnosti
Procházková, D.
In: DUŠEK, J., SVATOŠ, R., a PÁNA, L., eds. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2012, s. 205-210. ISBN 978-80-87472-20-0.
Kapitola v jiné knize česky
287.Effectively mitigating and managing the risk to public assets
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. European Safety and Reliability Conference. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2012, s. 273-274. ISBN 978-0-415-68379-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
288.Fine exact methods of safety, security and risk engineering
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. European Safety and Reliability Conference. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2012, s. 164-165. ISBN 978-0-415-68379-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
289.Autobusová nádraží a jejich rizika
Lánská, M. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 144-147. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
290.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
291.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), s. 126-137. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_282012.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
292.Výsledky případové studie simulující dopady nehody v tunelu
Procházková, D. - Lánská, M.
SECURITY magazín. 2012, XVIII(6), s. 14-17. ISSN 1210-8723.
Článek
293.Screening pro potřeby řízení bezpečnosti území
Procházka, J. - Procházka, Z. - Říha, J., - Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 127-131. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
294.Principy udržitelného rozvoje
Procházková, D.
České Budějovice: VSERS. 2012, ISBN 978-80-87472-21-7.
Vědecká kniha česky
295.Results of Selected Methods Evaluation
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2012, 11(2), s. 47-51. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
296.Bezpečnost kritické infrastruktury
Procházková, D.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, ISBN 978-80-01-05103-0.
Vědecká kniha česky
297.Critical Infrastructure Safety management
Procházková, D.
In: VALIŠ, David a STODOLA, Jiří, eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany. 2012, s. 205-216. ISBN 978-80-7231-886-5.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
298.Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering
Procházková, D.
Information & Security. 2012, 28(2), s. 167-178. ISSN 0861-5160. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek
299.KRITICKÉ DOPADY VYŘAZENÍ VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE
Mocková, D. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 175-179. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
300.Recent Researches in Environmental Science and Landscaping
Procházková, D.
In: Recent Researches in Environmental Science and Landscaping. Recent Researches in Environmental Science and Landscaping. Faro, 02.05.2012 - 04.05.2012. Faro: University of Algarve. 2012, s. 168-173. ISBN 978-1-61804-090-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
301.Kybernetická infrastruktura - identifikace kritických míst a dopady jejího selhání
Procházka, J. - Procházková, D.
In: CYTER 2012. CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
302.Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe - Critical Points of Assessment.
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: Transactions – Top Safe 2012. Transactions – Top Safe 2012. Helsinki, 22.04.2012 - 26.04.2012. Brusel: European Nuclear Society. 2012, s. 51-55. ISBN 978-92-95064-15-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
303.Systémová analýza kybernetických sítí.
Srp, J. - Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 506-513. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
304.Plíživé pohromy, které ohrožují životní prostředí.
Procházková, D.
Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3s. 118-122. ISSN 1338-3922.
Článek
305.Trvalo udržatelný rozvoj mest a opetovne využitie hnedych polí
Rusko, M. - Szekeres, K. - Manová, A., - Procházková, D.
Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3s. 123-129. ISSN 1338-3922.
Článek
306.Analysis of Cyber Networks in System Concept
Srp, J. - Procházková, D.
In: CYTER 2012. CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
307.Kam patří? Bezpečnost a řízení bezpečnosti nelze vědecky zaškatulkovat
Procházková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), s. 4-8. ISSN 1210-8723.
Článek
308.Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území.
Procházková, D.
Periodica Academica. 2012, 7(1), s. 102-115. ISSN 1802-2626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
309.Identifikace a řízení rizik systému systémů
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 132-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
310.Výsledky výzkumu zaměřeného na selhání vybraného úseku D1
Procházková, D. - Mocková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), s. 20-22. ISSN 1210-8723.
Článek
311.Scénáře vybraných pohrom
Procházková, D. - Říha, J.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 153-157. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
312.Identification and Management of Risks of System of Systems
Procházková, D.
In: IPSAM and ESRA Proceedings. PSAM11 and ESREL2012. Helsinky, 25.06.2012 - 29.06.2013. Helsinky: PSAM. 2012, s. 6542-6551. ISBN 978-1-62276-436-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
313.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Procházková, D. - Mocková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
314.Poznatky z konference ESREL 2011
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 137-139. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
315.Srovnání strategií používaných v oblasti vnitřní bezpečnosti Evropské unie a České republiky na úseku kriminálně-policejním.
Procházková, D. - Binková, P., - Horáková, A.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 21-25. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
316.Otevřené problémy v řízení sociální oblasti
Procházková, D. - Pešková, I.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 257-261. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
317.Případová studie simulující dopady nehody v tunelu pod Vítkovem
Procházková, D. - Lánská, M.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 253-256. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
318.Rámec pro ochranu obyvatelstva EU
Procházková, D. - Šenovský, P., - Bártlová, I.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 158-162. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
319.Inženýrské disciplíny realizující výsledky řízení rizik
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 230-238. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
320.Problémy bankovního sektoru
Procházková, D. - Kopecký, Z.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 250-252. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
321.Řízení pohrom spojených s technologiemi a infrastrukturami
Procházková, D. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 246-249. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
322.Nedostatky při řízení živelních pohrom
Procházková, D. - Mozga, J. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 239-245. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
323.Vybrané bezpečnostní problémy dodavatelských řetězců
Procházková, D. - Říha, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 266-269. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
324.Earthquakes, Hazards and Principles for Trade-off with Risks
Procházková, D. - Demjančuková, K.
Pilsen: University of West Bohemia. 2012, ISBN 978-80-261-0170-3.
Tuzemská kniha s nadnárodní působností
325.Problémy ochrany obyvatel v EU
Procházková, D. - Šenovský, M., - Mozga, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 270-274. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
326.Úroveň řízení procesů, kterými životní prostředí a planeta reagují na lidské činnosti
Procházková, D. - Říha, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 262-265. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
327.Fine exact methods of safety, security and risk engineering
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Troyes: Troyes University of Technology. 2011, s. 1043-1051. ISBN 978-0-203-13510-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
328.Solution of problems of the sustainable development management
Rusko, M. - Procházková, D.
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 31(31), s. 77-84. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
329.Size and Return Peiod of Extreme Disasters
Procházková, D. - Rusko, M.
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 30(1), s. 83-91. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
330.Vybrané exaktní metody bezpečnostního inženýrství
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2011, 11(1), s. 41-47. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
331.Zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu s koncentrací na jadernou energetiku
Procházková, D.
Zpravodaj české nukleární společnosti. 2011, 2011(3), s. 1-3.
Článek
332.Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu
Procházková, D.
112. 2011, 10(12), s. 14-15. ISSN 1213-7057.
Článek
333.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D.
112. 2011, 10(4), s. 24-27. ISSN 1213-7057.
Článek
334.Voda a udržitelný rozvoj lidského systému
Procházková, D.
112. 2011, 10(10), s. 14-15. ISSN 1213-7057.
Článek
335.Bezpečnostní projekt Evropské unie
Procházková, D.
112. 2011, 10(10), s. 28. ISSN 1213-7057.
Článek
336.Nástroj pro zajištění bezpečného území
Procházková, D. - Rusko, M.
Nehnuteĺnosti a bývanie. 2011, 2011(2), s. 88-97. ISSN 1336-944X. Dostupné z: http://www.rozvojbyvania.sk
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
337.Identifikace dopadů při selhání kybernetické infrastruktury
Procházková, D.
In: CYTER 2011. CYTER 2011 International Conference on Cyber Terrorism and Crime. Praha, 14.06.2011 - 15.06.2011. Prague: Czech Technical University. 2011, s. 100-119. Doc. Ing. Václav Jirovský. ISBN 978-80-01-04846-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
338.Experiences with Risk Management in the Czech Republic
Procházková, D.
In: Transatlantic Nuclear days 2011. Transatlantic Nuclear days 2011. Praha, 06.10.2011 - 07.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011, ISSN 1805-1367.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
339.Risk Management, Risk Engineering and Nuclear Safety
Procházková, D.
In: NUSIM 2011. NUSIM 2011. Plzeň, 10.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
340.Ochrana lidí a majetku
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04843-6.
Jiná kniha česky
341.Strategické řízení bezpečnosti území a organizace
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04844-3.
Jiná kniha česky
342.Analýza a řízení rizik
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04841-2.
Jiná kniha česky
343.Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04842-9.
Jiná kniha česky
344.Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Procházková, D.
1. vyd. Prague: Czech Technical University. 2011, ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-04842-9.
Vědecká kniha česky
345.Seismic hazard and seismic risk
Procházková, D.
In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Řež, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: ÚJV Řež. 2011, s. 1-40. Dostupné z: http://www.oecd.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
346.Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu
Procházková, D.
In: INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011. INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011. Trnava, 01.12.2011. Trnava: AlumniPress. 2011, s. 74-82. ISBN 978-80-8096-153-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
347.Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Manažerstvo životného prostredia 2010. Bratislava, 16.12.2010 - 17.12.2010. Žilina: Strix et VeV.. 2011, s. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
348.Effectively mitigating and managing the risk to public assets
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Troyes: Troyes University of Technology. 2011, s. 1709-1716. ISBN 978-0-203-13510-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
349.Jevy, které poškozují lidský systém a charakteristiky jejich dopadů
Procházková, D.
In: Bezpečná společnost 2011. Bezpečná společnost 2011. Lázně Bohdaneč, 14.12.2011 - 15.12.2011. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva. 2011, s. 101-117. ISBN 978-80-87544-08-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
350.Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 65-72. ISBN 978-966-662-226-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
351.Nástroj pro sestavení podkladů pro řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. XI. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. Ostrava, 11.05.2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2011, s. 157-169. ISBN 978-80-248-2424-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
352.Systém pro podporu rozhodování pro výběr optimálního strategickoho řízení území
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 415-423. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
353.Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 250-262. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
354.Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 228-249. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
355.Real Problems of Critical Infrastructure Threating the Region Safety
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 424-431. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
356.Safety Culture and Critical Infrastructure Safety
Procházková, D.
In: ICVES 2011. Vehicular Electronics and Safety (ICVES) 2011. Beijing, 10.07.2011 - 12.07.2011. Binjiang: IEEE. 2011, s. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
357.Human System Safety Management and Environmental Management Relation
Procházková, D. - Wessely, E. - Rusko, M., - Králíková, R.
In: DAAAM International Scientific Book 2011. Vídeň: DAAAM International Vienna. 2011, s. 103-118. sv. 10. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-901509-84-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize
358.Analýza a řízení rizik
Procházková, D.
1. vyd. Prague: Czech Technical University. 2011, ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-04841-2.
Vědecká kniha česky
359.Principles of the Seismology and Seismic Engineering
Procházková, D.
In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Řež, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: ÚJV Řež. 2011, s. 1-77. Dostupné z: http://www.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
360.Ochrana lidí a majetku
Procházková, D.
Prague: Czech Technical University. 2011, ISBN 978-80-01-04843-6.
Vědecká kniha česky
361.Ochrana osob a majetku v kontextu lidského systému
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva - Dekontam 2011. Ochrana obyvatelstva - Dekontam 2011. Ostrava, 02.02.2011 - 03.02.2011. Ostrava: VŠB-TUO. 2011, s. 91-99. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-096-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
362.Co je třeba udělat pro realizaci Petersbergských úkolů
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 217-220. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
363.Safety Culture and Critical Infrastructure Safety
Procházková, D.
In: ICVES 2011. Vehicular Electronics and Safety (ICVES) 2011. Beijing, 10.07.2011 - 12.07.2011. Binjiang: IEEE. 2011, s. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
364.Inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost a jejich vybrané .nástroje
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 282-287. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
365.Bezpečný vodní systém je základem udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Universita Pardubice. 2011, s. 103-118. ISBN 978-80-7395-424-6.
Kapitola v jiné knize česky
366.Jevy, které mohou odstartovat sociální krize
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 101-118. ISBN 978-80-905084-1-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
367.Modely řízení bezpečnosti komunity
Procházková, D.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2011. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2011. Brno, 19.10.2011 - 20.10.2011. Brno: Univerzita obrany. 2011, s. 101-108. ISBN 978-80-260-0659-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
368.Data o dopadech vybraných pohrom shromážděná pomocí kombinace metody Co se stane, když a metodiky případové studie pro podporu rozhodování
Procházková, D. - Bartlová, I., - Šenovský, M.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
369.Analýza havárie jaderné elektrárny Fukushima a první poučení
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
370.Critical Infrastructure is Prerequisite for Region Safety
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 153-163. ISBN 978-966-662-226-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
371.Principles of Mitigating and Managing the Human System Risks
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 4-22. ISBN 978-966-662-226-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
372.Nástroj pro hodnocení rizika systému systémů
Procházková, D.
In: Environmentálna a bezpečnostná informatika. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 404-411. ISBN 978-80-89281-19-0.
Kapitola v jiné knize česky
373.Safety Management of Critical Infrastructure
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 102-112. ISBN 978-966-662-226-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
374.Nástroje bezpečnostnej politiky Europskej Únie
Rusko, M. - Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2011 – Management of Environment 2011. Manažérstvo životného prostredia 2011 – Management of Environment 2011. Bratislava, 07.11.2011 - 08.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 133-137. ISBN 978-80-89281-78-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
375.Scénář a příklady scénářů udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Sustainability – Environment – Safety. Sustainability – Environment – Safety 2011. Bratislava, 16.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 204-211. ISBN 978-80-89281-77-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
376.Nástroje bezpečnostnej politiky
Rusko, M. - Procházková, D.
In: Sustainability – Environment – Safety. Sustainability – Environment – Safety 2011. Bratislava, 16.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 212-216. ISBN 978-80-89281-77-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
377.Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Manažerstvo životného prostredia 2010. Bratislava, 16.12.2010 - 17.12.2010. Žilina: Strix et VeV.. 2011, s. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
378.Jevy, které mohou odstartovat sociální krize
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 101-102. ISBN 978-80-905084-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
379.Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost
Procházková, D. ed.
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 02.06.2010 - 03.06.2010. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2010, ISBN 978-80-554-0201-7.
Sborník
380.EXPERIMENTALLY VERIFICATION OF THE SEISMIC WAVE ATTENUATION EXCITED BY THE HEAVY LOAD DROP
Procházková, D. - Šimůnek, P., - Pečínka, L.
In: ENGINEERING MECHANICS 2010. ENGINEERING MECHANICS 2010. Svratka, 10.05.2010 - 13.05.2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2010, s. 101-102. ISBN 978-80-87012-26-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
381.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D. ed.
Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Trnava, 29.04.2010. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2010, ISBN 978-80-8096-119-0.
Sborník
382.Voda a udržitelný rozvoj lidského systému
Procházková, D.
24.05.2010.
Nepublikovaná přednáška
383.Strategické řízení území zaměřené na přežití obyvatelstva
Procházková, D.
In: Bezpečnost světa a domoviny. Bezpečnost světa a domoviny. Brno, 16.06.2010 - 17.06.2010. Brno: Univerzita obrany. 2010, ISBN 978-80-7231-728-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
384.Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek
Procházková, D. ed.
Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 09.02.2010 - 10.02.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-080-7.
Sborník
385.Lidský faktor a bezpečnost
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 22.11.2010 - 26.11.2010. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 92-93. ISBN 978-80-254-8493-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
386.Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2010. Požární ochrana 2010. Ostrava, 08.09.2010 - 09.09.2010. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2010, s. 250-265. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-087-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
387.Vybrané exaktní metody pro řešení problémů rizikového inženýrství
Procházková, D.
20.10.2010.
Nepublikovaná přednáška
388.Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2010. Ostrava: VŠB-TUO. 2010, s. 169-180. 1. ISBN 978-80-7385-087-6.
Kapitola v jiné knize česky
389.Humanitární pomoc do zahraničí po živelních pohromách realizovaná pomocí USAR týmů
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 1(1), s. 97-112. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
390.REACH - nakládání s chemickými látkami
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 2(2), s. 129-141. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
391.Humanitární pomoc do zahraničí
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 190-197. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
392.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: VSERS. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize česky
393.Konference o bezpečnostním výzkumu v Ostende
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 2(2), s. 143-144. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
394.Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 228-249. ISBN 978-80-89282-33-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
395.Management věcí veřejných ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 198-216. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
396.Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
1. vyd. Praha: Univerzita J.A.Komenského. 2010, ISBN 978-80-86723-97-6.
Jiná kniha česky
397.Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 250-262. ISBN 978-80-89282-33-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
398.Lidský faktor a bezpečnost
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 22.11.2010 - 26.11.2010. Praha: CASRI. 2010, s. 50-69. ISBN 978-80-254-8493-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
399.Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva 2010. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 09.02.2010 - 10.02.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, s. 309-318. ISBN 978-80-7385-080-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
400.Nakládání s chemickými látkami
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 217-224. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
401.Řízení lidských zdrojů a BOZP
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava, 11.05.2010 - 12.05.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, ISBN 978-80-248-2207-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
402.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování.
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Kapitola v jiné knize česky
403.Critical Infrastructure Safety Management. Transactions on Transport Sciences
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), s. 157-168. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
404.Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost
Procházková, D.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 02.06.2010 - 03.06.2010. Žilina: University of Žilina. 2010, s. 587-597. ISBN 978-80-554-0201-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
405.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Kapitola v jiné knize česky
406.Real problems of critical infrastructure threatening the region safety
Procházková, D.
In: Reliability, Risk and Safety. London: Tailor & Francis Group. 2010, s. 2387-2394. ISBN 978-0-415-60427-7.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize
407.Role of process models in safety management
Procházková, D. - Rusko, MR
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2010, 18(28), s. 131-139. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
408.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D.
In: Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Trnava, 29.04.2010. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2010, s. 183-196. ISBN 978-80-8096-119-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
409.Vybrané aspekty moderního krizového řízení
Procházková, D.
Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), s. 447-490. ISSN 1803-1803.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
410.Bezpečnostní plánování (územní, nouzové a krizové plánování).
Procházková, D.
1. vyd. České Budějovice: VSERS. 2009, ISBN 978-80-86708-80-5.
Jiná kniha česky
411.Monitoring zdrojů ohrožení v území
Procházková, D.
České Budějovice: VSERS. 2009, ISBN 978-80-86708-87-4.
Jiná kniha česky
412.Poučení z konference ASME 2009
Procházková, D.
112. 2009, 8(9), s. 28-29. ISSN 1213-7057.
Článek
413.Kritická infrastruktura a zásady pro její bezpečnost.
Procházková, D.
In: Technologies and Prosperity. Energomatika 2009. Praha, 09.09.2009 - 10.09.2009. Praha: Technology&Prosperity. 2009, ISBN 978-80-87205-09-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
414.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D.
In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. European Safety and Reliability Conference 2009. Praha, 07.09.2009 - 10.09.2009. Leiden: CRC Press/Balkema. 2009, s. 741-750. ISBN 978-0-415-55509-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
415.Nástroje pro podporu ochrany obyvatelstva a udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva 2009. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 11.02.2009 - 12.02.2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2009, s. 246-256. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-059-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
416.Náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj.
Procházková, D.
In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 25.05.2009 - 27.05.2009. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2009, s. 256-265. ISBN 978-80-86131-82-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
417.Systém řízení bezpečnosti organizace
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava, 12.05.2009 - 13.05.2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2009, s. 223-232. ISBN 978-80-248-2010-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
418.Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj
Procházková, D.
In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST. Bezpečnostní managment a společnost. Brno, 06.05.2009 - 07.05.2009. Brno: Univerzita obrany. 2009, s. 330-343. ISBN 978-80-7231-653-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
419.Řízení rizik v organizaci a program na zvyšování bezpečnosti v organizaci
Procházková, D.
In: 14. medzinarodna vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 2009. 14. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 27.05.2009 - 28.05.2009. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2009, ISBN 978-80-554-0014-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
420.Nástroje pro zajištění bezpečné organizace
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2009, 1(1), s. 53-82. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
421.Expense for Security and Sustainable Development
Procházková, D.
In: Sustainability Accounting and Reporting (at macroeconomic and microeconomic level).. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 25.05.2009 - 27.05.2009. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2009, s. 241-250. ISBN 978-80-86131-83-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
422.Náklady spojené s požáry
Procházková, D.
Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), s. 491-502. ISSN 1803-1803.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
423.Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj
Procházková, D.
In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST, SECURITY MANAGEMENTAND SOCIETY. Bezpečnostní managment a společnost. Brno, 06.05.2009 - 07.05.2009. Brno: Univerzita obrany. 2009, ISBN 978-80-7231-653-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
424.Historické souvislosti krizí a krizové řízení
Procházková, D.
Auspicia. 2009, 6(2), s. 180-182. ISSN 1214-4967.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
425.Bezpečnost, bezpečí a riziko
Procházková, D.
In: Manažerství bezpečnosti. Manažérství bezpečnosti. Košice, 10.12.2008 - 11.12.2008. Košice: VŠBM Košice. 2009, s. 207-218. ISBN 978-80-89282-29-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
426.Seismic Waves Attenuation with Distance in the Bohemian Massif
Procházková, D. - Malý, J.
In: Pressure Wessels and Piping. Pressure Wessels and Piping. Praha, 26.07.2009 - 30.07.2009. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2009, s. 721-725. ISBN 978-0-7918-3854-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
427.Synergentní účinky v průmyslových zónách
Procházková, D. - Senovský, M.
Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI. 2008, ISBN 978-80-7385-057-9.
Jiná kniha česky
428.Rozhodování o udržitelnosti krajiny a lidských sídel.
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
429.Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost.
Procházková, D.
Praha: Ministerstvo vnitra ČR. 2008, ISBN 80-7312-054-2.
Jiná kniha česky
430.Závažné rysy kritické infrastruktury
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, s. 310-318. ISBN 978-80-7385-034-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
431.Bezpečnost kritické infrastruktury
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2008, 8(2), s. 2-6. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
432.Zavádění integrované bezpečnosti.
Procházková, D. - Bártlová, I.
SPEKTRUM. 2008, 8(1), s. 5-8. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
433.Hodnocení kritické infrastruktury v ČR.
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2008, 8(2), s. 7-11. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
434.Bezpečnost kritické infrastruktury z pohledu systému systémů
Procházková, D.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 28.05.2008 - 29.05.2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2008, s. 605-610. ISBN 978-80-8070-846-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
435.Řízení bezpečnosti a jeho závislost na ohrožení a riziku.
Procházková, D.
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie"Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci". Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci. Trnava, 12.05.2008 - 13.05.2008. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2008, s. 64-74. ISBN 978-80-8096-056-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
436.Bezpečnostní dokumentace
Procházková, D.
Bezpečnostní teorie a praxe. 2008, 5(1), s. 65-70. ISSN 1801-8211.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
437.Vybrané aspekty lidské bezpečnosti.
Procházková, D.
In: Environmentálne aspekty požiarov a havárií.. Enviromentálne aspekty požiarov a havárií. Trnava, 07.02.2008. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2008, ISBN 978-80-8096-052-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
438.Kritická infrastruktura a její problémy
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
439.Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost.
Procházková, D.
Praha: Ministerstvo vnitra ČR. 2008, ISBN 80-7312-054-2.
Jiná kniha česky
440.Odezva a obnova
Procházková, D. - Šesták, B., - Polívka, L.
1. vyd. Praha: Policejní akademie. 2008, ISBN 978-80-7251-279-9.
Jiná kniha česky
441.Bezpečí a řízení bezpečnosti.
Procházková, D.
112. 2008, 7(11), s. 28-29. ISSN 1213-7057.
Článek
442.Education for Support of Security and Sustainable Development of Human System
Procházková, D. - Rusko, M.
Environmental Management for Education and Edification. 2008, 5(2), s. 14-22. ISSN 1336-5762.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
443.Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky a průmyslové nehody
Procházková, D. - Bumba, J. - Sluka, V., - Šesták, B.
Praha: Policejní akademie. 2008, ISBN 978-80-7251-275-1.
Jiná kniha česky
444.Principles of Good Governance of Public Affairs with regard to Security
Procházková, D.
In: Security and Safety Management and Public Administration. Security and Safety Management and Public Administration. Praha, 16.09.2008 - 18.09.2008. Praha: Policejní akademie. 2008, s. 266-275. ISBN 978-80-7251-289-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
445.Zavádění integrované bezpečnosti
Procházková, D. - Bártlová, I.
In: Zavádění integrované bezpečnosti.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci integrované bezpečnosti. Ostrava, 18.06.2008 - 19.06.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 167-177. ISBN 978-80-7385-038-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
446.Shrnutí poznatku o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Manažérstvo životného prostredia 2008. Bojnice, 05.12.2008 - 06.12.2008. Žilina: Strix et VeV.. 2008, s. 367-382. ISBN 978-80-89281-34-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
447.Kompendium znalostí z oblasti nebezpečných látek pro policisty a hasiče
Procházková, D.
In: Nebezpečné látky 2008. Nebezpečné látky 2008. Ostrava, 05.11.2008 - 06.11.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 198-208. ISBN 978-80-7385-042-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
448.Tool for Systems System Risk Assessment.
Procházková, D.
In: Safety Engineering 2008. Safety Engineering. Ostrava, 08.10.2008 - 09.10.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 223-229. ISBN 978-80-248-1848-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
449.Aspekty lidské bezpečnosti
Procházková, D.
In: Krizový management. krizový management. Lázně Bohdaneč, 06.12.2007 - 08.12.2007. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2008, s. 124-128. ISBN 978-80-7395-105-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
450.Safety, Security and Risk
Procházková, D.
In: Security and Safety Management and Public Administration. Security and Safety Management and Public Administration. Praha, 16.09.2008 - 18.09.2008. Praha: Policejní akademie. 2008, s. 276-285. ISBN 978-80-7251-289-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
451.Řízení lidských zdrojů a BOZP
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Manažérstvo životného prostredia 2008. Bojnice, 05.12.2008 - 06.12.2008. Žilina: Strix et VeV.. 2008, s. 142-154. ISBN 978-80-89281-34-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
452.Zranitelnost kritické infrastruktury
Procházková, D. - Senovský, M.
Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI. 2008, ISBN 978-80-7385-058-6.
Jiná kniha česky
453.Riziko a život s riziky
Procházková, D. - Šesták, B.
In: Dny vědy 2007. Dny vědy 2007. Praha, 26.11.2007 - 27.11.2007. Praha: Policejní akademie. 2007, s. 63-70. ISBN 978-80-7251-276-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
454.Principy správného řízení věcí veřejných s ohledem na bezpečí
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava, 24.02.2006 - 25.02.2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2006, s. 475-506. ISBN 978-80-89281-28-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
455.Případová studie a metodika pro její sestavení
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava, 24.02.2006 - 25.02.2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2006, s. 507-534. ISBN 978-80-89281-28-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
456.Role of process models in safety management
Procházková, D.
In: neuvedeno. neuvedeno.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Řízení bezpečnosti a ochrana kritických objektů a kritických infrastruktur
Procházková, D.
2015 - 2017
SGS15/227/OHK2/3T/16
2.Identifikace a analýza rizik na pozemních komunikacích spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D.
2013 - 2014
SGS13/158/OHK2/2T/16
3.ISDEP Zvyšování bezpečí společnosti
Procházková, D.
2012 - 2014
HOME/2011/ISEC/AG/RAD/4000002147
4.FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU
Procházková, D.
2011 - 2013
7E11072
5.FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU
Procházková, D.
2011 - 2013
7E11072