doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335c - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355027
E-mail:
prochdan@fjfi.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Railway accidents in the Czech Republic, causes of risks and their mitigation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 1667-1673. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Drinking water supply failure
Procházka, J. - Procházková, D.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 2235-2243. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Concept of safety of complex technological facilities and tools for facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 3559-3566. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, D. ed.
Seminář Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, 29.11.2018. Praha: ČVUT v Praze. 2018, ISBN 978-80-01-06515-0. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/79042
5.Deficits in social disasters’ management and tasks for future research
Procházková, D. - Szabo, S.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 425-432. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Causes of accidents in civilian aircraft operation and tools for management of selected risks
Procházková, D. - Procházka, J.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 3057-3065. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Zborník zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave
Procházková, D. ed. - Rusko, M. ed.
Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, ISBN 978-80-89753-12-3.
8.Příklad nástroje pro zvládnutí rizik letového provozu
Procházková, D.
APTI. 2017, 0(10), Dostupné z: https://www.apti.cz
9.Základní pojmy inženýrství, které pracuje s riziky
Procházková, D.
http://www.technicka-zarizeni.cz. 2017, 0(11)
10.Jak zvládnout rizika technických děl
Procházková, D.
http://www.technicka-zarizeni.cz. 2017, s. 1-5. Dostupné z: http://www.technicka-zarizeni.cz
11.Assessment of Risk Targeted to Complex Technological Facilities safety
Procházková, D.
ESRA Newsletter 2017. 2017, 5(3), s. 2-3.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
12.Aktivity EU v oblasti ochrany před CBRNE
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 88-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
13.Judgement of level of integral safety that ensured the risk managemenat plan for the metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 33-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ A RIZIKO
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 431-438. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
15.DEKONTAMINACE JE NUTNÝM NÁSTROJEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNOLOGICKÝCH DĚL
Procházka, J. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 418-430. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
16.JUDGEMENT OF CONFORMITY LEVEL OF LEGISLATION WITH THE
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 368-374. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
17.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY LEGISLATIVY S NORMATIVEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DRÁŽNÍCH SYSTÉMŮ Z POHLEDU INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI
Kertis, T. - Procházková, D.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 356-367. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
18.NÁSTROJ PRO STANOVENÍ ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI TECHNICKÉHO DÍLA NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ VALIDITY TECHNIK POUŽÍVANÝCH PŘI PRÁCI S RIZIKY V PRAXI
Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 163-191. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
19.Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla.
Marešová, Š. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 70-81. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
20.Informační výkon a kybernetické příčiny dopravních nehod
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 44-59. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
21.Řízení rizik procesů spojených s technickými díly.
Procházková, D. ed.
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, ISBN 978-80-01-06351-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/73522
22.Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, D. ed.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, ISBN 978-80-01-06351-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/73522
23.Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení.
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, ISBN 978-80-01-06182-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72582
Vědecká kniha česky
24.Conclusion with Proposals for Improvement of Work with Risks Connected with Processes
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 282-294. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
25.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2017, 4(8), s. 38-44. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
26.CAUSES OF SOCIAL CRITICAL SITUATIONS
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2017, 4(7), s. 51-66. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
27.TECHNOLOGICKÉ HAVÁRIE S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI
Procházková, D.
In: KŘIŽÁK, M., BUCSUHÁZY, K., a MIKULEC, R., eds. JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 16.04.2017. Brno: VUT v Brně. 2017, s. 297-312. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
28.CHALLENGES FOR RESEARCH IN DISASTER MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 439-471. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
29.Facility management vyhrazených technických zařízení
Procházková, D. ed.
Facility management vyhrazených technických zařízení. Praha, 17.10.2017 - 18.10.2017. Líbeznice: Medim, spol. s r. o. 2017, ISBN 978-80-87140-48-2.
30.Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., HRDLIČKA, F., a MATĚJÁK, Petr, eds. TLAK 2017. TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, s. 83-106. ISBN 978-80-87140-45-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
31.TLAK 2017
Procházková, D. ed.
Tlak 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Líbeznice: Medim, spol. s r. o. 2017, ISBN 978-80-87140-45-1.
32.Tools for ensuring the safety of cities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
33.Cyber security of underground railway system operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
34.New Trends in Process Control and Production Management
Procházková, D. ed. - Szabo, S. ed.
New Trends in Process Control and Production Management. Košice, 18.05.2017 - 22.05.2017. London: Taylor & Francis. 2017, ISBN 978-1-138-05885-9.
35.SHRNUTÍ RECENTNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU JEVŮ, KTERÉ NARUŠUJÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 276-280. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
36.Integrální bezpečnost zvládá rizika spojená s koexistencí životního prostředí, lidské společnosti a technických děl
Procházková, D. - Rusko, M.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 210-223. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
37.Řízení rizik zacílené na bezpečnost průmyslových objektů
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 192-209. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.Size of Hazard Depends on Data Files Extent
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 217-230. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
39.Risk management plan for metro station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: BEDFORD, T., WALLS, L., a REVIE, M., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1443-1450. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
41.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: REVIE, M., WALLS, L., a BEDFORD, T., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1306-1314. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
42.RISK MANAGEMENT DIRECTED TO SAFETY OF METRO CONTROL SYSTEMS
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 43-62. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
43.Outline on Risk, Risk Management and Trade-off with Risks
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 6-26. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
44.Risks of Processes and their Management
Procházková, D. ed.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
45.AKTIVITY EU V OBLASTI OCHRANY PŘED CBRNE
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 88-91. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
46.Judgement of level of integral safety that ensured the risk management plan for metro station operation
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a RUSKO, Miroslav, eds. Global existential risks. Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 39-51. ISBN 978-80-89753-10-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.Global existential risks
Procházková, D. ed. - Kertis, T. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Global existential risks. Bratislava, 15.11.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, ISBN 978-80-89753-10-9.
48.Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Procházková, D.
In: HRDLIČKA, F., PROCHÁZKOVÁ, D., a MATĚJÁK, Petr, eds. TLAK 2017. TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, s. 83-106. ISBN 978-80-87140-45-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
49.TLAK 2017
Hrdlička, F. ed. - Procházková, D. ed., - Matěják, Petr ed.
TLAK 2017. Hradec Králové, 14.02.2017 - 16.02.2017. Praha: MEDIM. 2017, ISBN 978-80-87140-45-1.
50.Challenges for research in disaster management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 436-468. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, ISBN 978-80-214-5459-0.
52.Judgement of conformity level of legislation with the normative for ensuring the safety of railway systems from the perspective of integral safety
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 366-372. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
53.Posouzení úrovně shody legislativy s normativem pro zajištění bezpečnosti drážních systémů z pohledu integrální bezpečnosti
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 355-365. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
54.Dekontaminace je nutným nástrojem pro zajištění bezpečnosti technologických děl
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 415-427. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
55.NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ A RIZIKO
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 428-435. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
56.PROBLEMATIKA MOBILNÍCH RIZIK V ÚZEMÍ
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 82-93. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
57.Kritičnost a rizika mostů z pohledu zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 120-143. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
58.SUPER PROCESSES FOR MANAGEMENT OF RISKS IN TERRITORY AND IN TECHNOLOGICAL ENTITIES DIRECTED TO HUMAN SECURITY AND DEVELOPMENT
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 248-281. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
59.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 53-62. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
60.Model for critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J. - Rusko, M. - Ilko, J., - Mikulová, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Annals of DAAAM for 2017. The 28th DAAAM. Zadar, 08.11.2017 - 11.11.2017. Vienna: DAAAM International. 2017, s. 1-15. ISSN 2304-1382. ISBN 978-3-902734-14-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.Annals of DAAAM for 2017
Procházková, D. ed.
The 28th DAAAM. Zadar, 08.11.2017 - 11.11.2017. Vienna: DAAAM International. 2017, ISSN 2304-1382. ISBN 978-3-902734-14-3.
62.Role defektoskopických metod při identifikaci rizik v průmyslu
Procházková, D. - Svoboda, V.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Defektoskopie. Defektoskopie 2017. Chomutov, 07.11.2017 - 09.11.2017. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování. 2017, s. 223-232. ISBN 978-80-214-5554-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
63.Defektoskopie
Procházková, D. ed.
Defektoskopie 2017. Chomutov, 07.11.2017 - 09.11.2017. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování. 2017, ISBN 978-80-214-5554-2.
64.Příčiny pohrom s přítomností radioaktivních látek.
Procházka, Z. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 94-119. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
65.Posouzení validity technik používaných v praxi při práci s riziky
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Facility management vyhrazených technických zařízení. Facility management vyhrazených technických zařízení. Praha, 17.10.2017 - 18.10.2017. Líbeznice: Medim, spol. s r. o. 2017, s. 17-32. ISBN 978-80-87140-48-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
66.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 231. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
67.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
In: BUCSUHÁZY, K., MIKULEC, R., a KŘIŽÁK, M., eds. JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 16.04.2017. Brno: VUT v Brně. 2017, s. 283-291. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
68.AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO VELKÁ RIZIKA
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 317-328. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
69.NEHODY MALÝCH LETADEL
Procházková, D. - Šimík, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 254-268. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
70.JEVY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 340-352. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
71.POHROMY A CHARAKTERISTIKY JEJICH DOPADŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 444-456. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
72.OCHRANA OSOB, MAJETKU A OBYVATELSTVA
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 353-443. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
73.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
74.Rizika podnikových a územních procesů a poznatky pro krizové řízení
Procházková, D. ed.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, ISBN 978-80-01-06033-9. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/
75.Risks of business and territorial processes
Procházková, D. ed.
Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, ISBN 978-80-7561-021-8. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/en/prihlaska.php?akce=vypis&mn=29
76.BEZPEČNOST „SMART CITIES“
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 271-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
77.Results of Inspections of Risk Management Quality in Facilities of Critical Infrastructure
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(1), s. 8-17. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://www.iaras.org/iaras/journals/caijme/results-of-inspections-of-risk-management-quality-in-facilities-of-critical-infrastructure
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
78.ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Kertis, T. ed. - Procházková, D. ed.
ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016, Dostupné z: http://www.exfos.cz/cz/archiv.php
79.Model of critical infrastructure safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
80.Bezpečnost je interdisciplinární a mnoho disciplinární obor
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 125-132. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
81.NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015
Procházková, D. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
82.VELIKOST MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÉ POHROMY ZÁVISÍ NA ROZSAHU DATOVÉHO SOUBORU
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 241-253. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
83.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
84.Bezpečnost Smart cities
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 273-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
85.Pokrokové metody pro stanovení ohrožení kritické infrastruktury
Kertis, T. - Procházková, D.
In: MÍK, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
86.Příčiny organizačních havárií v civilním leteckém provozu
Procházka, J. - Pražan, M., - Procházková, D.
In: KRAUS, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
87.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
88.TOOLS FOR CONSTITUTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 105-116. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
89.DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 474-489. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
90.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 44-53. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
91.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
92.Model of critical infrastructure safety management
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 27-34. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
93.Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství
Procházková, D. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
94.Příčiny technologických havárií
Procházková, D.
In: RUSKO, M., ed. Sustainability - Environment - Safety 2015. Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 55-64. ISBN 978-80-89753-01-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
95.Příčiny technologických havárií
Procházková, D. ed.
Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. 2016, ISBN 978-80-89753-01-7.
96.Vybrané metody používané v bezpečnostním inženýrství
Procházková, D.
In: RUSKO, M., ed. Sustainability - Environment - Safety 2015. Sustainability - Environment - Safety 2015. Bratislava, 04.12.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 11-19. ISBN 978-80-89753-01-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
97.Dopady pohrom, které poškozují životní prostředí a možnosti jejich zmírnění
Procházková, D. - Rusko, M.
In: PROCHÁZKA, J. a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 88-101. ISBN 978-80-89753-02-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
98.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
99.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
100.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
101.Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D. a KERTIS, T., eds. ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016, s. 396-404.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
102.Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra
Procházková, D. ed.
ExFoS - Expert Forensic Science XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 29.01.2016 - 30.01.2016. Brno: VUT v Brně. 2016
103.Řízení rizik složitých technologických systémů
Procházková, D.
In: Globálne existenciálne riziká 2014 GER. Globálne existenciálne riziká 2014. Bratislava, 11.12.2014. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-28. ISBN 978-80-89281-99-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
104.Environmental disasters´ management and detection of priority problems for future research
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
105.Basic data necessary for the safe complex technological facilities
Procházková, D.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 62-75. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
106.Environmental disasters´ management and detection of priority problems for future research
Procházková, D. - Rusko, M.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
107.ŘÍZENÍ RIZIK ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST ÚZEMÍ A KRITICKÝCH OBJEKTŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 198-224. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
108.Criticality of transportation infrastructure in Czech Republic
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 51-58. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
109.DOPADY VYBRANÝCH JADERNÝCH HAVÁRIÍ A TESTŮ
Procházka, Z. - Procházková, D., - Borovička, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 122-163. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
110.VYBRANÉ LETECKÉ NEHODY A JEJICH DOPADY
Pražan, M. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 110-121. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
111.PŘÍKLAD ŘÍZENÍ RIZIK VE STROJÍRENSTVÍ
Král, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 91-100. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
112.DOPADY VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE NA METRO
Krákora, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 83-90. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
113.POSOUZENÍ KRITIČNOSTI PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK PRO METRO
Kertis, T. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 60-75. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
114.RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Procházková, D. ed.
Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, ISBN 978-80-01-06033-9.
115.Dopady silného zemětřesení na Nuselský most a jeho okolí
David, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 21-33. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
116.VYBRANÉ METODY POUŽÍVANÉ V INŽENÝRSKÝCH DISCIPLÍNÁCH PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 186-197. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
117.BEZPEČNÁ SMART CITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 225-240. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
118.HISTORICKÉ ÚDAJE O POHROMÁCH JSOU DŮLEŽITÉ PRO STAVBU TECHNOLOGICKÝCH KOMPLEXŮ
Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 329-339. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
119.VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 457-473. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
120.Problematika hodnocení havárií
Procházková, D.
112. 2016, 15(6), s. 22-23. ISSN 1213-7057.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
121.Bezpečnost technologických systémů
Procházková, D.
Auspicia. 2016, 12(4), s. 142-151. ISSN 1214-4967.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
122.MODEL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
123.ENVIRONMENTAL DISASTERS´ MANAGEMENT AND DETECTION OF PRIORITY PROBLEMS FOR FUTURE RESEARCH
Procházková, D. - Rusko, M.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(5), s. 76-82. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
124.BASIC DATA NECESSARY FOR THE SAFE COMPLEX TECHNOLOGICAL FACILITIES
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(5), s. 62-75. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
125.Sustainable development and risk management
Procházková, D. - rusko, m.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), s. 91-97. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
126.Assets of model metro station and their criticality
Procházková, D. - Kertis, T.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 29-37. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
127.Safety of Smart Cities
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Computers & Technology. 2016, 15(8), s. 6976-6985. ISSN 2277-3061.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
128.Řízení rizik zacílené na bezpečnost území a kritických objektů
Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 287-309. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
129.Risk Management Quality in Selected Critical Facilities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: MASTORAKIS, N., TRONCHIN, L., a POLITIS, D., eds. wseas transactions on computer research. 2nd International Conference on MECHANICAL and TRANSPORTATION ENGINEERING (ICMTE '16). Praha, 18.03.2016 - 20.03.2016. Athens: WSEAS Press. 2016, s. 96-108. ISSN 1991-8755.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
130.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, ISBN 978-1-138-02997-2.
131.WSEAS Transactions on Computer Research
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
New York: WSEAS. 2016, ISSN 2415-1521.
132.POSOUZENÍ ÚROVNĚ SHODY NORMATIVNÍHO MODELU STANICE
Procházková, D.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKOVÁ, D., a KRÁLÍKOVÁ, Růžena, eds. Manažérstvo životného prostredia 2016. Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 73-78. ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
133.Manažérstvo životného prostredia 2016
Rusko, Miroslav ed. - Procházková, D. ed., - Králíková, Růžena ed.
Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
134.Model of critical nuclear facility safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2016, 3(pp. 6120-6126), s. 6120-6126. ISSN 2458-9403.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
135.Bezpečnost smart cities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: SCHWARZ, R., HORÁK, R., a HORÁK, S., eds. Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno, 21.06.2016 - 22.06.2016. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2016, s. 300-310. ISBN 978-80-86710-87-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
136.Risk Management Plan for Metro Station Safe Operation
Procházková, D. - Kertis, T.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. Risk, reliability and safety: innovating theory and practice. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, s. 209. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
137.Nástroje environmentálnej politiky 2016
Procházková, D. ed. - Rusko, Miroslav ed., - Králíková, Růžena ed.
Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-12-3.
138.Selhání a zneužití radiologických a jadernýchmateriálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Zdenko
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
139.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
140.Sustainability - Environment - Safety 2016
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-08-6.
141.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01082016), s. 38-44. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
142.Causes of social critical situations
Procházková, D.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 4(01072016), s. 51-66. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
143.Oblasti řízení pohrom v Evropě, které potřebují výzkum
Procházková, D.
In: KRÁLÍKOVÁ, Růžena, RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Manažérstvo životného prostredia 2016. Manažérstvo životného prostredia 2016. Bratislava, 24.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-29. ESE 28. sv. 1. ISBN 978-80-89753-09-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
144.Dopady nebezpečných látek a ochrana lidí zajištěná integrální bezpečností technologických komplexů
Procházková, D.
In: KRÁLÍKOVÁ, Růžena, RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 19-28. ISBN 978-80-89753-12-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
145.Selhání a zneužití radiologických a jaderných materiálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
146.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a RUSKO, Miroslav, eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
147.Risks of Business and Territorial Processes
Procházková, D. ed.
Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Centrum informatiky. 2016, ISBN 978-80-7561-021-8. Dostupné z: http://rpp.fvtm.ujep.cz/index.php
148.Tools for Risk Management of Model Metro Station
Kertis, T. - Procházková, D.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
149.Dopady nebezpečných látek a ochrana lidí zajištěná integrální bezpečností technologických komplexů
Procházková, D.
In: KRÁLÍKOVÁ, Růžena, RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Nástroje environmentálnej politiky 2016. Bratislava, 17.06.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 19-28. ISBN 978-80-89753-12-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
150.Safety of complex critical facilities – concept, assignment of conditions and timing management.
Procházková, D.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 3945-3952. ISBN 978-1-315-64841-5.
151.Security risks and their management
Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, Z., et al., eds. Rizika podnikových procesů 2015. Rizika podnikových procesů 2015. ČVUT Děčín, 29.10.2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2015, s. 87-112. Rizika podnikových procesů. ISBN 978-80-7414-967-2.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
152.Results of systematic study of traffic accidents with hazardous substance presence
Procházková, D.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostic. Deterioration, Dependability, Diagnostic. Brno, 06.10.2015 - 07.10.2015. Brno: Univerzita obrany. 2015, s. 149-157. ISBN 978-80-7231-431-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
153.Critical facilities safety
Procházková, D.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2015, 9(2), s. 60-67. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
154.IMPACTS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH HAZARDOUS SUBSTANCES
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Selected Risks of Business Processes. Rizika podnikových procesů 2015. Děčín, 29.10.2015 - 30.10.2015. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, s. 113-125. ISBN 978-80-01-05831-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
155.ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2/2015), s. 51-62. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
156.Boj proti terorismu v území
Procházka, J. - Procházková, D.
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2(2/2015), s. 18-28. ISSN 1805-3246.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
157.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 44-53. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
158.Model of critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 27-34. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
159.Bezpečnost složitých kritických technologických zařízení
Procházková, D. - Procházka, J.
In: MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 63-73. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 23. ISBN 978-80-89753-02-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
160.The results of a systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances
Procházková, D. - Procházka, J., - Patáková, H.
In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. ESREL. Wroclaw, 14.09.2014 - 18.09.2014. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. 2015, s. 1663-1670. ISBN 978-1-138-02681-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
161.Rizika podnikových procesů 2015
Procházková, D. ed.
Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2015, ISBN 978-80-7414-967-2.
162.Selected risks of business processes
Procházková, D. ed.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05831-2.
163.Bezpečnost složitých technologických systémů
Procházková, D.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05771-1.
Vědecká kniha česky
164.Rozvoj regionů a ochrana obyvatelstva
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2), s. 51-61. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
165.Safety of complex technological facilities
Procházková, D.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2015, ISBN 978-3-659-74632-1.
Zahraniční vědecká kniha
166.Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě
Procházková, D.
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2015(2), s. 55-69. ISSN 1805-3246.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
167.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. First IEEE International Smart Cities Conference. Guadalajara, 25.10.2015 - 28.10.2015. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. 2015, ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
168.Optimum concept of management and trade-off with risks
Procházková, D.
In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. ESREL. Wroclaw, 14.09.2014 - 18.09.2014. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. 2015, s. 1463-1471. ISBN 978-1-138-02681-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
169.Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain
Kertis, T. - Procházková, D.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
170.Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Procházková, D. - Procházka, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05792-6.
Vědecká kniha česky
171.System approach to study of traffic accidents with hazardous substances presence
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
172.Security Challenges for Europe
Procházková, D.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 3863-3871. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
173.Security Challenges for Europe
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2015. European Safety and Reliability Conference. Zürich, 07.09.2015 - 10.09.2015. Leiden: A. A. Balkema Publishers. 2015, s. 3863-3871. ISBN 978-1-138-02879-1.
174.Competent crisis plan for crisis management of municipalities and complex facilities
Procházková, D. - Procházka, J. - Santos, A., - Carvalho, L.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 245-253. ISBN 978-1-315-64841-5.
175.Integrated environmental permitting process in Slovakia
Procházková, D. - Králíková, R. - Rusko, M., - Wessely, E.
In: DAAAM International Week. Daaam. vienna, 18.10.2015 - 25.10.2015. Vienna: DAAAM International. 2015, s. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Dostupné z: http://daaam.info/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
176.Koncept života s riziky
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 117-137. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
177.Integrated environmental permitting process in Slovakia
Procházková, D. - Králíčková, R. - Rusko, M., - Wessely, E.
In: DAAAM International Week. Daaam. vienna, 18.10.2015 - 25.10.2015. Vienna: DAAAM International. 2015, s. 359-368. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-902734-05-1. Dostupné z: http://daaam.info/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
178.Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu
Procházková, D.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 138-155. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
179.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín, 19.11.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2015, s. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
180.Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 144-151. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
181.Výsledky vyhodnocení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 152-158. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
182.Akceschopný krizový plán pro bezpečnostní a zdravotní rizika
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 100-116. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
183.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 2523-2531. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
184.Criticalities of Concepts Used at Management and Trade-off with Risks
Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 32-38. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
185.Process Model of Supply Chain Trading-off with Risks
Vitteková, M. - Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 26-31. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
186.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 2461-2470. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
187.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
In: STEENBERGEN, R., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 519. ISBN 978-1-138-00123-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
188.Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: STEENBERGEN, R., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 699. ISBN 978-1-138-00123-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
189.Plány pro řízení rizik jsou též nástroje podporující optimální řešení konfliktů u kritických objektů
Procházková, D.
In: Fire Safety 2014. Fire Safety 2014. Štrbské Pleso, 22.10.2014 - 24.10.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 1-12. ISBN 978-80-7385-149-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
190.Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 210-219. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
191.Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 220-231. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
192.Projektové a krizové řízení
Procházková, D.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 232-244. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
193.Comparison of seismic hazard values calculated according to selected standards
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Londýn: Taylor & Francis Group. 2014, s. 3267-3272. ISBN 978-1-315-81559-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
194.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
In: TON VROUWENVELDER, A., et al., eds. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. The European Safety and Reliability Conference. Amsterdam, 29.09.2013 - 02.10.2013. Leiden: CRC Press/Balkema. 2014, s. 534. ISBN 978-1-138-00123-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
195.Plány řízení rizik pro veřejné i soukromé subjekty
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 282-290. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
196.Výsledky analýzy havárií s kyselinou dusičnou v České republice
Procházková, D. - Procházka, Z.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 277-281. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
197.Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 272-276. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
198.Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu
Procházková, D.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 213-224. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
199.Výsledky analýzy kritických míst při odbavení cestujících na letišti
Strymplová, V. - Procházková, D.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 238-247. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
200.Koncepty řízení a vypořádání rizik používané v odborné praxi
Procházková, D.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 330-340. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
201.Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 225-237. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
202.Vybrané aspekty krizového řízení a zpracování krizového plánu pro praxi
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 341-351. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
203.Ochrana lidí před riziky spojenými s přepravou nebezpečných látek po pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H., - Procházka, J.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 319-329. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
204.Optimální koncept řízení a vypořádání rizik
Procházková, D.
In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. XIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava, 05.02.2014 - 06.02.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská. 2014, s. 181-190. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
205.Výsledky systematického studia rizik spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Strymplová, V., - Procházka, Z.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva 2014. Ochrana Obyvatel 2014. Ostrava, 05.01.2014 - 06.01.2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2014, s. 191-194. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
206.Výsledky studia chemických havárií zaměřené na dioxin
Procházková, D. - Procházka, Z.
In: Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. XIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava, 05.02.2014 - 06.02.2014. Ostrava: Vysoká škola báňská. 2014, s. 177-181. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
207.Present Concept of Integral Safety of Critical Facilities
Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů. Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. 2014, s. 16-24. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
208.Vybraná kritická místa při odbavení cestujících na letišti a identifikované zdroje rizik
Strymplová, V. - Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 81-87. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
209.Plány řízení rizik usnadňují řízení podniků zacílené na rozvoj
Procházková, D.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 73-80. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
210.ORGANIZAČNÍ HAVÁRIE
Procházková, D.
In: Globálne existenciálne riziká. Globálne existenciálne riziká. Bratislava, 19.11.2014. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2014, s. 153-156. Edícia ESE-15. ISBN 978-80-89281-91-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
211.Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
212.PRESENT CONCEPT OF INTEGRAL SAFETY OF NUCLEAR FACILITIES
Procházková, D.
Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), s. 18-22. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
213.Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05599-1.
Vědecká kniha česky
214.Boj proti terorismu projekt EU: Improving Security by Democratic Participation - ISDEP
Procházková, D.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05568-7.
Vědecká kniha česky
215.Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe-Critical Points of Assessment
Procházková, D. - Demjančuková, K.
Journal of Energy and Power Engineering. 2014, 8(9), s. 1642-1646. ISSN 1934-8975.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
216.Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan
Procházková, D. - Procházka, J.
Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), s. 24-28. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
217.KONCEPT ŽIVOTA S RIZIKY
Procházková, D.
In: KRIZOVÝ MANAGEMENT 2014. Krizový management 2014 - Analýza rizika a ekonomika prevence při neúplných informacích. Lázně Bohdaneč, 18.09.2014 - 19.09.2014. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2014, s. 101-116. ISBN 978-80-7395-871-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
218.Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání
Procházková, D.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05479-6.
Jiná kniha česky
219.Integální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí
Procházková, D. - Procházka, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05480-2.
Jiná kniha česky
220.CHALLENGES CONNECTED WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-54930-4.
Zahraniční jiná kniha
221.CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT
Procházková, D.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-53926-8.
Zahraniční jiná kniha
222.Úkoly budoucího výzkumu pro bezpečnou Evropu
Procházková, D. ed.
neuvedeno. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2014, ISBN 978-80-87472-72-9.
223.The Human Factor and Its Handling
Procházková, D.
In: Advances in Intelligent Vehicles. Oxford: Elsevier Science. 2014, s. 199-224. ISBN 978-0-12-397199-9. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123971999000070
Kapitola v zahraniční jiné knize
224.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: LUDĚK, L., ed. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. Praha: VeRBuM. 2013, s. 58-72. ISBN 978-80-87500-35-4.
Kapitola v jiné knize česky
225.Phenomena Disturbing the Europe Security and Tasks for Future research
Procházková, D.
Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. 2013, 8(1), s. 27-34. ISSN 1805-3238.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
226.Jak lze zabránit vzniku organizační havárie
Procházková, D.
Security magazín. 2013, 2013(1), s. 52-54. ISSN 1210-8723. Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/
227.Natural Disasters Management and Detection of Priority Problems
Procházková, D.
Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(2), s. 127-144. ISSN 1314-2119. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
228.Study of Disasters and Disaster Management
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05246-4.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
229.Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05245-7.
Vědecká kniha česky
230.Krizové řízení pro technické obory
Procházková, D.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05292-1.
Vědecká kniha česky
231.Specification of Supply Chain Security
Lánská, M. - Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 141-148. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
232.Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Responsible Care – How to ensure safety and quality. Responsible Business in Chemical Industry. Praha, 24.10.2013 - 25.10.2013. 2013
Stať ve sborníku z lokální konference česky
233.Analýza dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 205-208. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
234.Model for Supply Chains´ Safety Management
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 210-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
235.Dopravní nehody na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, Z. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 433-439. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
236.Jak a kdy používat jednotlivé koncepty řízení a vypořádání rizik
Procházková, D.
In: Krizový management 2013. Krizový management 2013. Lázně Bohdaneč, 23.09.2013 - 24.09.2013. Pardubice: University of Pardubice. 2013, s. 97-112. ISSN 1803-568X. ISBN 978-80-7395-740-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
237.Výsledky projektu FOCUS
Procházková, D.
112. 2013, 2013(3), s. 23-25. ISSN 1213-7057.
238.Open problems in protection of live-giving infrastructures and supply chains
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), s. 61-72. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
239.Phenomena disturbing the Europe security and tasks for future research
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(1), s. 47-60. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
240.Jak lze zabránit vzniku organizační havárie
Procházková, D.
SECURITY magazín. 2013, 2013(1), s. 52-54. ISSN 1210-8723.
241.The EU Civil Protection Upgrading Needs
Procházková, D.
Information & Security: An International Journal. 2013, 2013(1), s. 88-108. ISSN 1314-2119. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
242.Příčiny nehod a havárií a způsoby řízení bezpečnosti technologických systémů s ohledem na dopady havárií
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 151-157. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
243.Řízení technologických pohrom a detekce prioritních problémů pro budoucí výzkum
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 249-255. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
244.Řízení pohrom a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
In: KAVAN, Š., SVATOŠ, R., a BÍLÝ, J., eds. Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. České Budějovice: VSERS. 2013, s. 166-172. ISBN 978-80-87472-48-4.
Kapitola v jiné knize česky
245.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2013, 5(2), s. 27-44. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
246.Modely řízení bezpečnosti a jejich procesy v komunitě
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 407-414. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
247.Prevence organizačních havárií
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2013. Manažérstvo životného prostredia 2013. Bratislava, 18.04.2013 - 19.04.2013. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2013, s. 231-235. ESE-14. ISBN 978-80-89281-90-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
248.Řízení lidského faktoru
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Ostrava, 15.05.2013 - 16.05.2013. 2013, s. 102-106. ISBN 978-80-7385-125-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
249.Validity of Use of Various Concepts of Risk Management and Risk Engineering in Practice
Procházková, D.
International Journal of computer and Information technology. 2013, 3(1), s. 21-30. ISSN 2279-0764. Dostupné z: http://ijcit.com
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
250.Identification and Management of Risks of Systém of Systems
Procházková, D.
International Journal of computer and Information technology. 2013, 2013(2), s. 232-239. ISSN 2279-0764. Dostupné z: http://ijcit.com/current.php
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
251.Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research
Procházková, D.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 422-429. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
252.Possible Scenarios of Human System Development and of EU Research
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 218-227. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
253.Model for Supply Chain Safety Management
Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 210-217. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
254.Zásady ochrany dopravní infrastruktury
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 214-218. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
255.Model pro řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 209-213. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
256.Strategické řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 415-425. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
257.Výzvy pro bezpečnostní výzkum v EU
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 426-432. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
258.Zásady obnovy infrastruktur z pohledu ochrany obyvatelstva
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ostrava, 29.01.2013 - 30.01.2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2013, s. 133-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-122-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
259.Model for Supply Chains´ Safety Management
Procházková, D.
In: 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Praha, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 213-219. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
260.Bezpečnost a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání, VŠERS, České Budějovice 2013. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání. České Budějovice, 21.03.2013. České Budějovice: VSERS. 2013, s. 86-98. ISBN 978-80-87472-58-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
261.Stanovení seismického ohrožení a jeho příspěvku k integrálnímu riziku jaderného zařízení
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
262.Otkrytye Problemy Zashhity Infrastruktur
Procházková, D.
Radio-electronic and computer systems. 2013, 2013(5), s. 77-87. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
263.Qualified Safety Management Ensures Sustainable Human Life Quality
Procházková, D.
In: Environmental Software Systems. International Symposium, ISESS 2013. Neusiedl Am See, 09.10.2013 - 11.10.2013. Heidelberg: Springer. 2013, s. 472-488. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-41150-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
264.Koncepty řízení a vypořádání rizik a jejich správná aplikace
Procházková, D.
In: Rizika Podnikových procesů. Rizika Podnikových procesů. Ústí nad Labem, 21.11.2013 - 22.11.2013. Ústí nad Labem: UJEP. 2013, s. 55-61. ISBN 978-80-7414-628-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
265.Comparison of Safety Management and Environmental Management
Procházková, D. - Rusko, M., - Tureková, I.
Journal of Environmental Management and Safety. 2013, 2013(1), s. 10-17. ISSN 2141-1824.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
266.Analysis of Cyber Networks
Procházková, D. - Procházka, J., - Srp, J.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 413-421. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
267.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Deteritoration, Dependability, Diagnostics. Deteritoration, Dependability, Diagnostics.. rno, 01.10.2013 - 02.10.2013. Brno: Univerzita obrany. 2013, s. 137-146. ISBN 978-80-7231-939-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
268.Model pro hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Ostrava, 23.10.2013 - 24.10.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
269.Současný koncept integrální bezpečnosti jaderných zařízení
Procházková, D.
In: Fire Safety 2013. Fire Safety 2013. Loučná nad Desnou, 16.10.2013 - 17.10.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-7385-133-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
270.Problémy ochrany obyvatel v EU
Procházková, D. - Šenovský, M., - Mozga, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 270-274. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
271.Risk management and risk engineering as a ground for noise diagnostic during accidents
Procházková, D.
In: REACTOR NOISE. Knowledge Transfer Meeting 2012. REACTOR NOISE. Knowledge Transfer Meeting 2012. Praha, 16.10.2012 - 19.10.2012. Praha: Teris a.s.. 2012, ISSN 1805-6156.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
272.Řízení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D.
In: FIRE SAFETY 2012. FIRE SAFETY 2012. Valtice, 02.10.2012 - 04.10.2012. Ostrava: VŠB-TUO. 2012, ISBN 978-80-7385-116-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
273.Inženýrské disciplíny, které podporují bezpečnost území a její řízení
Procházková, D.
In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Crisis management - 7.vědecká mezinárodní konference: Ochrana životních podmínek obyvatelstva. Brno, 13.06.2012 - 14.06.2012. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2012, s. 449-469. ISBN 978-80-86710-57-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
274.Konference PSAM11 A ESREL 2012
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 279-280. ISBN 978-80-7385-115-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
275.Pohromy ohrožující životní prostředí
Procházková, D.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Sustainability - Environment - Safety. Bratislava, 03.12.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 231-235. ISBN 978-80-89281-84-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
276.Případová studie simulující dopady nehody v tunelu pod Vítkovem
Procházková, D. - Lánská, M.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 253-256. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
277.Problémy bankovního sektoru
Procházková, D. - Kopecký, Z.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 250-252. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
278.Řízení pohrom spojených s technologiemi a infrastrukturami
Procházková, D. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 246-249. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
279.Nedostatky při řízení živelních pohrom
Procházková, D. - Mozga, J. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 239-245. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
280.Inženýrské disciplíny realizující výsledky řízení rizik
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 230-238. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
281.Effectively mitigating and managing the risk to public assets
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. European Safety and Reliability Conference. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2012, s. 273-274. ISBN 978-0-415-68379-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
282.Fine exact methods of safety, security and risk engineering
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. European Safety and Reliability Conference. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Leiden: Taylor & Francis/Balkema. 2012, s. 164-165. ISBN 978-0-415-68379-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
283.Autobusová nádraží a jejich rizika
Lánská, M. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 144-147. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
284.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
285.Výsledky případové studie simulující dopady nehody v tunelu
Procházková, D. - Lánská, M.
SECURITY magazín. 2012, XVIII(6), s. 14-17. ISSN 1210-8723.
286.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), s. 126-137. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_282012.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
287.Results of Selected Methods Evaluation
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2012, 11(2), s. 47-51. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
288.Screening pro potřeby řízení bezpečnosti území
Procházka, J. - Procházka, Z. - Říha, J., - Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 127-131. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
289.Critical Infrastructure Safety management
Procházková, D.
In: VALIŠ, David a STODOLA, Jiří, eds. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany. 2012, s. 205-216. ISBN 978-80-7231-886-5.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
290.Principy udržitelného rozvoje
Procházková, D.
České Budějovice: VSERS. 2012, ISBN 978-80-87472-21-7.
Vědecká kniha česky
291.Bezpečnost kritické infrastruktury
Procházková, D.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, ISBN 978-80-01-05103-0.
Vědecká kniha česky
292.Principles o Mitigating and Managing Human System Risks.
Procházková, D.
Information & Security. 2012, 28(1), s. 21-36. ISSN 0861-5160.
293.Co je třeba pro zajištění udržitelného rozvoje v oblasti bezpečnosti
Procházková, D.
In: DUŠEK, J., SVATOŠ, R., a PÁNA, L., eds. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2012, s. 205-210. ISBN 978-80-87472-20-0.
Kapitola v jiné knize česky
294.Recent Researches in Environmental Science and Landscaping
Procházková, D.
In: Recent Researches in Environmental Science and Landscaping. Recent Researches in Environmental Science and Landscaping. Faro, 02.05.2012 - 04.05.2012. Faro: University of Algarve. 2012, s. 168-173. ISBN 978-1-61804-090-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
295.Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering
Procházková, D.
Information & Security. 2012, 28(2), s. 167-178. ISSN 0861-5160. Dostupné z: http://infosec.procon.bg
296.KRITICKÉ DOPADY VYŘAZENÍ VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE
Mocková, D. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 175-179. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
297.Seismic Hazard Assessment for Selected Real Locality in Central Europe - Critical Points of Assessment.
Procházková, D. - Demjančuková, K.
In: Transactions – Top Safe 2012. Transactions – Top Safe 2012. Helsinki, 22.04.2012 - 26.04.2012. Brusel: European Nuclear Society. 2012, s. 51-55. ISBN 978-92-95064-15-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
298.Optimalizace rizika
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 417-430. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
299.Ochrana objektů před haváriemi
Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 399-416. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
300.Facts for the EU Security Concept
Procházková, D.
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 2012, 7(1), s. 59-64. ISSN 1213-1962.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
301.Plíživé pohromy, které ohrožují životní prostředí.
Procházková, D.
Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3s. 118-122. ISSN 1338-3922.
302.Trvalo udržatelný rozvoj mest a opetovne využitie hnedych polí
Rusko, M. - Szekeres, K. - Manová, A., - Procházková, D.
Fyzikálne faktory prostredia. 2012, 3s. 123-129. ISSN 1338-3922.
303.Systémová analýza kybernetických sítí.
Srp, J. - Procházková, D.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, s. 506-513. ISBN 978-80-7231-871-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
304.Kybernetická infrastruktura - identifikace kritických míst a dopady jejího selhání
Procházka, J. - Procházková, D.
In: CYTER 2012. CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
305.Analysis of Cyber Networks in System Concept
Srp, J. - Procházková, D.
In: CYTER 2012. CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
306.Identifikace a řízení rizik systému systémů
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 132-136. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
307.Výsledky výzkumu zaměřeného na selhání vybraného úseku D1
Procházková, D. - Mocková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), s. 20-22. ISSN 1210-8723.
308.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Procházková, D. - Mocková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
309.Kam patří? Bezpečnost a řízení bezpečnosti nelze vědecky zaškatulkovat
Procházková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), s. 4-8. ISSN 1210-8723.
310.Poznatky z konference ESREL 2011
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 137-139. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
311.Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území.
Procházková, D.
Periodica Academica. 2012, 7(1), s. 102-115. ISSN 1802-2626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
312.Identification and Management of Risks of System of Systems
Procházková, D.
In: IPSAM and ESRA Proceedings. PSAM11 and ESREL2012. Helsinky, 25.06.2012 - 29.06.2013. Helsinky: PSAM. 2012, s. 6542-6551. ISBN 978-1-62276-436-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
313.Scénáře vybraných pohrom
Procházková, D. - Říha, J.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 153-157. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
314.Rámec pro ochranu obyvatelstva EU
Procházková, D. - Šenovský, P., - Bártlová, I.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 158-162. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
315.Srovnání strategií používaných v oblasti vnitřní bezpečnosti Evropské unie a České republiky na úseku kriminálně-policejním.
Procházková, D. - Binková, P., - Horáková, A.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 21-25. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
316.Otevřené problémy v řízení sociální oblasti
Procházková, D. - Pešková, I.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 257-261. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
317.Úroveň řízení procesů, kterými životní prostředí a planeta reagují na lidské činnosti
Procházková, D. - Říha, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 262-265. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
318.Inženýrské disciplíny pro řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
Periodica Academica. 2012, (1), s. 102-115. ISSN 1802-2626.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
319.Bezpečnost - interdisciplinární a mnoho disciplinární obor
Procházková, D.
In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Lázně Bohdaneč, 11.12.2012 - 12.12.2012. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2012, ISBN 978-80-86466-31-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
320.Jevy, které narušují bezpečí Evropy a úkoly budoucího výzkumu
Procházková, D.
In: Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Role integrovaného záchranného systému v kontextu. Lázně Bohdaneč, 11.12.2012 - 12.12.2012. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2012, ISBN 978-80-86466-31-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
321.Human Factor and Its Handling
Procházková, D.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012. Sustainability - Environment - Safety. Bratislava, 03.12.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 215-230. ISBN 978-80-89281-84-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
322.Bezpečnost a řízení bezpečnosti jsou mnohaoborové a průřezové disciplíny
Procházková, D.
In: Management of Environment 2012. Management of Environment 2012. Bratislava, 19.11.2012 - 20.11.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 132-140. ISBN 978-80-89281-85-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
323.Pohromy a charakteristiky jejich dopadů
Procházková, D.
In: Global Existential Risks 2012. Global Existential Risks 2012. Bratislava, 29.11.2012 - 30.11.2012. Žilina: Strix et VeV.. 2012, s. 218-226. ISBN 978-80-89281-86-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
324.Solution of Problems Involving the Sustainable Development
Procházková, D.
In: Global Existential Risks 2012. Global Existential Risks 2012. Bratislava, 29.11.2012 - 30.11.2012. Žilina: Strix et VeV.. 2012, s. 227-232. ISBN 978-80-89281-86-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
325.Earthquakes, Hazards and Principles for Trade-off with Risks
Procházková, D. - Demjančuková, K.
Pilsen: University of West Bohemia. 2012, ISBN 978-80-261-0170-3.
Tuzemská kniha s nadnárodní působností
326.Probabilistic and Deterministic Approach of Seismic Hazard Assessment- Comparison and Discussion of Results.
Demjančuková, K. - Procházková, D.
In: Transactions. European Nuclear Conference. Manchester, 09.12.2012 - 12.12.2012. Brusel: European Nuclear Society. 2012, ISBN 978-92-95064-14-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
327.Vybrané bezpečnostní problémy dodavatelských řetězců
Procházková, D. - Říha, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 266-269. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
328.Safety Culture and Critical Infrastructure Safety
Procházková, D.
In: ICVES 2011. Vehicular Electronics and Safety (ICVES) 2011. Beijing, 10.07.2011 - 12.07.2011. Binjiang: IEEE. 2011, s. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
329.Inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost a jejich vybrané .nástroje
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 282-287. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
330.Co je třeba udělat pro realizaci Petersbergských úkolů
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 217-220. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
331.Bezpečnostní projekt Evropské unie
Procházková, D.
112. 2011, 10(10), s. 28. ISSN 1213-7057.
332.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D.
112. 2011, 10(4), s. 24-27. ISSN 1213-7057.
333.Voda a udržitelný rozvoj lidského systému
Procházková, D.
112. 2011, 10(10), s. 14-15. ISSN 1213-7057.
334.Principles of Mitigating and Managing the Human System Risks
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 4-22. ISBN 978-966-662-226-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
335.Ochrana osob a majetku v kontextu lidského systému
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva - Dekontam 2011. Ochrana obyvatelstva - Dekontam 2011. Ostrava, 02.02.2011 - 03.02.2011. Ostrava: VŠB-TUO. 2011, s. 91-99. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-096-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
336.Ochrana lidí a majetku
Procházková, D.
Prague: Czech Technical University. 2011, ISBN 978-80-01-04843-6.
Vědecká kniha česky
337.Analýza a řízení rizik
Procházková, D.
1. vyd. Prague: Czech Technical University. 2011, ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-04841-2.
Vědecká kniha česky
338.Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Procházková, D.
1. vyd. Prague: Czech Technical University. 2011, ČVUT. sv. 1. ISBN 978-80-01-04842-9.
Vědecká kniha česky
339.Human System Safety Management and Environmental Management Relation
Procházková, D. - Wessely, E. - Rusko, M., - Králíková, R.
In: DAAAM International Scientific Book 2011. Vídeň: DAAAM International Vienna. 2011, s. 103-118. sv. 10. ISSN 1726-9687. ISBN 978-3-901509-84-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize
340.Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Manažerstvo životného prostredia 2010. Bratislava, 16.12.2010 - 17.12.2010. Žilina: Strix et VeV.. 2011, s. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
341.Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu
Procházková, D.
In: INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011. INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011. Trnava, 01.12.2011. Trnava: AlumniPress. 2011, s. 74-82. ISBN 978-80-8096-153-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
342.Poznatky a nástroje pro dosažení udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo životného prostredia 2010. Manažerstvo životného prostredia 2010. Bratislava, 16.12.2010 - 17.12.2010. Žilina: Strix et VeV.. 2011, s. 211-241. ISBN 978-80-89281-67-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
343.Seismic hazard and seismic risk
Procházková, D.
In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Řež, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: ÚJV Řež. 2011, s. 1-40. Dostupné z: http://www.oecd.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
344.Principles of the Seismology and Seismic Engineering
Procházková, D.
In: Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Seismic Engineering Knowledge Transfer Seminar. Řež, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: ÚJV Řež. 2011, s. 1-77. Dostupné z: http://www.oecd-nea.org/nsd/csni/iage/workshops/rez-2011/index.html
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
345.Březnové zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu
Procházková, D.
112. 2011, 10(12), s. 14-15. ISSN 1213-7057.
346.Size and Return Peiod of Extreme Disasters
Procházková, D. - Rusko, M.
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 30(1), s. 83-91. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
347.Nástroj pro zajištění bezpečného území
Procházková, D. - Rusko, M.
Nehnuteĺnosti a bývanie. 2011, 2011(2), s. 88-97. ISSN 1336-944X. Dostupné z: http://www.rozvojbyvania.sk
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
348.Risk Management, Risk Engineering and Nuclear Safety
Procházková, D.
In: NUSIM 2011. NUSIM 2011. Plzeň, 10.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
349.Experiences with Risk Management in the Czech Republic
Procházková, D.
In: Transatlantic Nuclear days 2011. Transatlantic Nuclear days 2011. Praha, 06.10.2011 - 07.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011, ISSN 1805-1367.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
350.Identifikace dopadů při selhání kybernetické infrastruktury
Procházková, D.
In: CYTER 2011. CYTER 2011 International Conference on Cyber Terrorism and Crime. Praha, 14.06.2011 - 15.06.2011. Prague: Czech Technical University. 2011, s. 100-119. Doc. Ing. Václav Jirovský. ISBN 978-80-01-04846-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
351.Critical Infrastructure is Prerequisite for Region Safety
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 153-163. ISBN 978-966-662-226-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
352.Fine exact methods of safety, security and risk engineering
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Troyes: Troyes University of Technology. 2011, s. 1043-1051. ISBN 978-0-203-13510-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
353.Effectively mitigating and managing the risk to public assets
Procházková, D.
In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Advances in Safety, Reliability and Risk Management. Troyes, 18.09.2011 - 22.09.2011. Troyes: Troyes University of Technology. 2011, s. 1709-1716. ISBN 978-0-203-13510-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
354.Jevy, které poškozují lidský systém a charakteristiky jejich dopadů
Procházková, D.
In: Bezpečná společnost 2011. Bezpečná společnost 2011. Lázně Bohdaneč, 14.12.2011 - 15.12.2011. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva. 2011, s. 101-117. ISBN 978-80-87544-08-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
355.Overview of Fine Exact Methods of Safety Engineering
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 65-72. ISBN 978-966-662-226-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
356.Nástroj pro sestavení podkladů pro řízení bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. XI. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. Ostrava, 11.05.2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2011, s. 157-169. ISBN 978-80-248-2424-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
357.Systém pro podporu rozhodování pro výběr optimálního strategickoho řízení území
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 415-423. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
358.Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 250-262. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
359.Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 228-249. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
360.Real Problems of Critical Infrastructure Threating the Region Safety
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia. 5. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia. Košice, 10.11.2011 - 12.11.2011. Košice: VŠBM Košice. 2011, s. 424-431. ISBN 978-80-89282-44-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
361.Ochrana lidí a majetku
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04843-6.
Jiná kniha česky
362.Strategické řízení bezpečnosti území a organizace
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04844-3.
Jiná kniha česky
363.Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04842-9.
Jiná kniha česky
364.Analýza a řízení rizik
Procházková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague. 2011, ISBN 978-80-01-04841-2.
Jiná kniha česky
365.Modely řízení bezpečnosti komunity
Procházková, D.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2011. Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2011. Brno, 19.10.2011 - 20.10.2011. Brno: Univerzita obrany. 2011, s. 101-108. ISBN 978-80-260-0659-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
366.Jevy, které mohou odstartovat sociální krize
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 101-118. ISBN 978-80-905084-1-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
367.Bezpečný vodní systém je základem udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Pardubice: Universita Pardubice. 2011, s. 103-118. ISBN 978-80-7395-424-6.
Kapitola v jiné knize česky
368.Data o dopadech vybraných pohrom shromážděná pomocí kombinace metody Co se stane, když a metodiky případové studie pro podporu rozhodování
Procházková, D. - Bartlová, I., - Šenovský, M.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
369.Analýza havárie jaderné elektrárny Fukushima a první poučení
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 288-291. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
370.Safety Culture and Critical Infrastructure Safety
Procházková, D.
In: ICVES 2011. Vehicular Electronics and Safety (ICVES) 2011. Beijing, 10.07.2011 - 12.07.2011. Binjiang: IEEE. 2011, s. 263-268. ISBN 978-1-4577-0577-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
371.Jevy, které mohou odstartovat sociální krize
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 101-102. ISBN 978-80-905084-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
372.Nástroj pro hodnocení rizika systému systémů
Procházková, D.
In: Environmentálna a bezpečnostná informatika. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 404-411. ISBN 978-80-89281-19-0.
Kapitola v jiné knize česky
373.Safety Management of Critical Infrastructure
Procházková, D.
In: Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Critical Infrastructure Safety and Security 2011. Kirovograd, 11.05.2011 - 13.05.2011. Yalta: IEEE LEOS (Laser & Electro-Optics Society Chapter) Ukraine. 2011, s. 102-112. ISBN 978-966-662-226-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
374.Solution of problems of the sustainable development management
Rusko, M. - Procházková, D.
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2011, 31(31), s. 77-84. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
375.Scénář a příklady scénářů udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Sustainability – Environment – Safety. Sustainability – Environment – Safety 2011. Bratislava, 16.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 204-211. ISBN 978-80-89281-77-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
376.Nástroje bezpečnostnej politiky Europskej Únie
Rusko, M. - Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2011 – Management of Environment 2011. Manažérstvo životného prostredia 2011 – Management of Environment 2011. Bratislava, 07.11.2011 - 08.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 133-137. ISBN 978-80-89281-78-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
377.Nástroje bezpečnostnej politiky
Rusko, M. - Procházková, D.
In: Sustainability – Environment – Safety. Sustainability – Environment – Safety 2011. Bratislava, 16.11.2011. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2011, s. 212-216. ISBN 978-80-89281-77-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
378.Vybrané exaktní metody bezpečnostního inženýrství
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2011, 11(1), s. 41-47. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
379.Zemětřesení v Japonsku a jeho dopady na infrastrukturu s koncentrací na jadernou energetiku
Procházková, D.
Zpravodaj české nukleární společnosti. 2011, 2011(3), s. 1-3.
380.Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost
Procházková, D. ed.
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 02.06.2010 - 03.06.2010. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA. 2010, ISBN 978-80-554-0201-7.
381.EXPERIMENTALLY VERIFICATION OF THE SEISMIC WAVE ATTENUATION EXCITED BY THE HEAVY LOAD DROP
Procházková, D. - Šimůnek, P., - Pečínka, L.
In: ENGINEERING MECHANICS 2010. ENGINEERING MECHANICS 2010. Svratka, 10.05.2010 - 13.05.2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2010, s. 101-102. ISBN 978-80-87012-26-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
382.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D. ed.
Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Trnava, 29.04.2010. Trnava: STU v Bratislave, MtF. 2010, ISBN 978-80-8096-119-0.
383.Voda a udržitelný rozvoj lidského systému
Procházková, D.
24.05.2010.
384.Strategické řízení území zaměřené na přežití obyvatelstva
Procházková, D.
In: Bezpečnost světa a domoviny. Bezpečnost světa a domoviny. Brno, 16.06.2010 - 17.06.2010. Brno: Univerzita obrany. 2010, ISBN 978-80-7231-728-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
385.Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek
Procházková, D. ed.
Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 09.02.2010 - 10.02.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-080-7.
386.Vybrané exaktní metody pro řešení problémů rizikového inženýrství
Procházková, D.
20.10.2010.
387.Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2010. Ostrava: VŠB-TUO. 2010, s. 169-180. 1. ISBN 978-80-7385-087-6.
Kapitola v jiné knize česky
388.Humanitární pomoc do zahraničí po živelních pohromách realizovaná pomocí USAR týmů
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 1(1), s. 97-112. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
389.Lidský faktor a bezpečnost
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 22.11.2010 - 26.11.2010. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 92-93. ISBN 978-80-254-8493-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
390.Metodika pro výběr optimálního modelu strategického řízení bezpečnosti území
Procházková, D.
In: Požární ochrana 2010. Požární ochrana 2010. Ostrava, 08.09.2010 - 09.09.2010. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2010, s. 250-265. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-087-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
391.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: VSERS. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize česky
392.Humanitární pomoc do zahraničí
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 190-197. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
393.REACH - nakládání s chemickými látkami
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 2(2), s. 129-141. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
394.Konference o bezpečnostním výzkumu v Ostende
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2010, 2(2), s. 143-144. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
395.Data pro podporu zvládnutí dlouhodobých výpadků elektroenergetické soustavy
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 228-249. ISBN 978-80-89282-33-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
396.Management věcí veřejných ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 198-216. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
397.Shrnutí poznatků o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Bezpečné Slovensko a Európska unia. Bezpečné Slovensko a Európska unia. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 250-262. ISBN 978-80-89282-33-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
398.Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj
Procházková, D.
1. vyd. Praha: Univerzita J.A.Komenského. 2010, ISBN 978-80-86723-97-6.
Jiná kniha česky
399.Lidský faktor a bezpečnost
Procházková, D.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 22.11.2010 - 26.11.2010. Praha: CASRI. 2010, s. 50-69. ISBN 978-80-254-8493-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
400.Řízení lidských zdrojů a BOZP
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava, 11.05.2010 - 12.05.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, ISBN 978-80-248-2207-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
401.Nouzová připravenost obyvatelstva na úseku nebezpečných látek
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva 2010. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 09.02.2010 - 10.02.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010, s. 309-318. ISBN 978-80-7385-080-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
402.Příčiny selhání elektroenergetické infrastruktury a identifikace oblastí, které vyžadují prevenci a připravenost
Procházková, D.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 02.06.2010 - 03.06.2010. Žilina: University of Žilina. 2010, s. 587-597. ISBN 978-80-554-0201-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
403.Nakládání s chemickými látkami
Procházková, D.
In: Manažerstvo bezpečnosti. Manažerstvo bezpečnosti. Košice, 11.11.2010 - 12.11.2010. Košice: VŠBM Košice. 2010, s. 217-224. ISBN 978-80-89282-34-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
404.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Kapitola v jiné knize česky
405.Role a principy bezpečnostního plánování v území
Procházková, D.
In: Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Environmentálne a bezpečnostne aspekty požiarov a havárií.. Trnava, 29.04.2010. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2010, s. 183-196. ISBN 978-80-8096-119-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
406.Role of process models in safety management
Procházková, D. - Rusko, MR
Research papers faculty of materials science and technology slovak university of technology in Trnava. 2010, 18(28), s. 131-139. ISSN 1336-1589.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
407.Real problems of critical infrastructure threatening the region safety
Procházková, D.
In: Reliability, Risk and Safety. London: Tailor & Francis Group. 2010, s. 2387-2394. ISBN 978-0-415-60427-7.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize
408.Critical Infrastructure Safety Management. Transactions on Transport Sciences
Procházková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), s. 157-168. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
409.Řízení bezpečnosti a bezpečnostní plánování.
Procházková, D.
In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2010, s. 313-319. ISBN 978-80-86708-90-4.
Kapitola v jiné knize česky
410.Systém řízení bezpečnosti organizace
Procházková, D.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava, 12.05.2009 - 13.05.2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2009, s. 223-232. ISBN 978-80-248-2010-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
411.Poučení z konference ASME 2009
Procházková, D.
112. 2009, 8(9), s. 28-29. ISSN 1213-7057.
412.Bezpečnostní plánování (územní, nouzové a krizové plánování).
Procházková, D.
1. vyd. České Budějovice: VSERS. 2009, ISBN 978-80-86708-80-5.
Jiná kniha česky
413.Monitoring zdrojů ohrožení v území
Procházková, D.
České Budějovice: VSERS. 2009, ISBN 978-80-86708-87-4.
Jiná kniha česky
414.Náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj.
Procházková, D.
In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 25.05.2009 - 27.05.2009. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2009, s. 256-265. ISBN 978-80-86131-82-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
415.Vybrané aspekty moderního krizového řízení
Procházková, D.
Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), s. 447-490. ISSN 1803-1803.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
416.Seismic Waves Attenuation with Distance in the Bohemian Massif
Procházková, D. - Malý, J.
In: Pressure Wessels and Piping. Pressure Wessels and Piping. Praha, 26.07.2009 - 30.07.2009. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2009, s. 721-725. ISBN 978-0-7918-3854-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
417.Nástroje pro podporu ochrany obyvatelstva a udržitelného rozvoje
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva 2009. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 11.02.2009 - 12.02.2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2009, s. 246-256. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-059-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
418.Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj
Procházková, D.
In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST. Bezpečnostní managment a společnost. Brno, 06.05.2009 - 07.05.2009. Brno: Univerzita obrany. 2009, s. 330-343. ISBN 978-80-7231-653-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
419.Řízení rizik v organizaci a program na zvyšování bezpečnosti v organizaci
Procházková, D.
In: 14. medzinarodna vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí 2009. 14. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 27.05.2009 - 28.05.2009. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2009, ISBN 978-80-554-0014-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
420.Nástroje pro zajištění bezpečné organizace
Procházková, D.
The Science for Population Protection. 2009, 1(1), s. 53-82. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
421.Expense for Security and Sustainable Development
Procházková, D.
In: Sustainability Accounting and Reporting (at macroeconomic and microeconomic level).. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 25.05.2009 - 27.05.2009. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2009, s. 241-250. ISBN 978-80-86131-83-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
422.Náklady spojené s požáry
Procházková, D.
Požární ochrana 2009. 2009, 16(1), s. 491-502. ISSN 1803-1803.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
423.Kritická infrastruktura a zásady pro její bezpečnost.
Procházková, D.
In: Technologies and Prosperity. Energomatika 2009. Praha, 09.09.2009 - 10.09.2009. Praha: Technology&Prosperity. 2009, ISBN 978-80-87205-09-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
424.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D.
In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. European Safety and Reliability Conference 2009. Praha, 07.09.2009 - 10.09.2009. Leiden: CRC Press/Balkema. 2009, s. 741-750. ISBN 978-0-415-55509-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
425.Řízení rizik v organizaci zaměřené na bezpečí a rozvoj
Procházková, D.
In: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST, SECURITY MANAGEMENTAND SOCIETY. Bezpečnostní managment a společnost. Brno, 06.05.2009 - 07.05.2009. Brno: Univerzita obrany. 2009, ISBN 978-80-7231-653-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
426.Historické souvislosti krizí a krizové řízení
Procházková, D.
Auspicia. 2009, 6(2), s. 180-182. ISSN 1214-4967.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
427.Bezpečnost, bezpečí a riziko
Procházková, D.
In: Manažerství bezpečnosti. Manažérství bezpečnosti. Košice, 10.12.2008 - 11.12.2008. Košice: VŠBM Košice. 2009, s. 207-218. ISBN 978-80-89282-29-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
428.Zranitelnost kritické infrastruktury
Procházková, D. - Senovský, M.
Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI. 2008, ISBN 978-80-7385-058-6.
Jiná kniha česky
429.Synergentní účinky v průmyslových zónách
Procházková, D. - Senovský, M.
Ostrava: VSB-TUO, Department of Computer Science of FEI. 2008, ISBN 978-80-7385-057-9.
Jiná kniha česky
430.Zavádění integrované bezpečnosti.
Procházková, D. - Bártlová, I.
SPEKTRUM. 2008, 8(1), s. 5-8. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
431.Závažné rysy kritické infrastruktury
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, s. 310-318. ISBN 978-80-7385-034-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
432.Hodnocení kritické infrastruktury v ČR.
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2008, 8(2), s. 7-11. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
433.Bezpečnost kritické infrastruktury
Procházková, D.
SPEKTRUM. 2008, 8(2), s. 2-6. ISSN 1211-6920.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
434.Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky a průmyslové nehody
Procházková, D. - Bumba, J. - Sluka, V., - Šesták, B.
Praha: Policejní akademie. 2008, ISBN 978-80-7251-275-1.
Jiná kniha česky
435.Bezpečí a řízení bezpečnosti.
Procházková, D.
112. 2008, 7(11), s. 28-29. ISSN 1213-7057.
436.Education for Support of Security and Sustainable Development of Human System
Procházková, D. - Rusko, M.
Environmental Management for Education and Edification. 2008, 5(2), s. 14-22. ISSN 1336-5762.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
437.Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost.
Procházková, D.
Praha: Ministerstvo vnitra ČR. 2008, ISBN 80-7312-054-2.
Jiná kniha česky
438.Odezva a obnova
Procházková, D. - Šesták, B., - Polívka, L.
1. vyd. Praha: Policejní akademie. 2008, ISBN 978-80-7251-279-9.
Jiná kniha česky
439.Kritická infrastruktura a její problémy
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
440.Vybrané aspekty lidské bezpečnosti.
Procházková, D.
In: Environmentálne aspekty požiarov a havárií.. Enviromentálne aspekty požiarov a havárií. Trnava, 07.02.2008. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2008, ISBN 978-80-8096-052-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
441.Bezpečnostní dokumentace
Procházková, D.
Bezpečnostní teorie a praxe. 2008, 5(1), s. 65-70. ISSN 1801-8211.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
442.Řízení bezpečnosti a jeho závislost na ohrožení a riziku.
Procházková, D.
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie"Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci". Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci. Trnava, 12.05.2008 - 13.05.2008. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2008, s. 64-74. ISBN 978-80-8096-056-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
443.Bezpečnost kritické infrastruktury z pohledu systému systémů
Procházková, D.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina, 28.05.2008 - 29.05.2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva. 2008, s. 605-610. ISBN 978-80-8070-846-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
444.Zavádění integrované bezpečnosti
Procházková, D. - Bártlová, I.
In: Zavádění integrované bezpečnosti.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci integrované bezpečnosti. Ostrava, 18.06.2008 - 19.06.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 167-177. ISBN 978-80-7385-038-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
445.Principles of Good Governance of Public Affairs with regard to Security
Procházková, D.
In: Security and Safety Management and Public Administration. Security and Safety Management and Public Administration. Praha, 16.09.2008 - 18.09.2008. Praha: Policejní akademie. 2008, s. 266-275. ISBN 978-80-7251-289-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
446.Safety, Security and Risk
Procházková, D.
In: Security and Safety Management and Public Administration. Security and Safety Management and Public Administration. Praha, 16.09.2008 - 18.09.2008. Praha: Policejní akademie. 2008, s. 276-285. ISBN 978-80-7251-289-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
447.Aspekty lidské bezpečnosti
Procházková, D.
In: Krizový management. krizový management. Lázně Bohdaneč, 06.12.2007 - 08.12.2007. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2008, s. 124-128. ISBN 978-80-7395-105-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
448.Tool for Systems System Risk Assessment.
Procházková, D.
In: Safety Engineering 2008. Safety Engineering. Ostrava, 08.10.2008 - 09.10.2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2008, s. 223-229. ISBN 978-80-248-1848-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
449.Kompendium znalostí z oblasti nebezpečných látek pro policisty a hasiče
Procházková, D.
In: Nebezpečné látky 2008. Nebezpečné látky 2008. Ostrava, 05.11.2008 - 06.11.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 198-208. ISBN 978-80-7385-042-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
450.Shrnutí poznatku o spolehlivosti, riziku a bezpečnosti
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Manažérstvo životného prostredia 2008. Bojnice, 05.12.2008 - 06.12.2008. Žilina: Strix et VeV.. 2008, s. 367-382. ISBN 978-80-89281-34-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
451.Řízení lidských zdrojů a BOZP
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2008. Manažérstvo životného prostredia 2008. Bojnice, 05.12.2008 - 06.12.2008. Žilina: Strix et VeV.. 2008, s. 142-154. ISBN 978-80-89281-34-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
452.Integrální, integrovaná a dílčí bezpečnost.
Procházková, D.
Praha: Ministerstvo vnitra ČR. 2008, ISBN 80-7312-054-2.
Jiná kniha česky
453.Rozhodování o udržitelnosti krajiny a lidských sídel.
Procházková, D.
In: Ochrana obyvatel 2008.. Ochrana obyvatel 2008.. Ostrava, 13.02.2008 - 14.02.2008. Ostrava: VŠB. 2008, ISBN 978-80-7385-034-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
454.Riziko a život s riziky
Procházková, D. - Šesták, B.
In: Dny vědy 2007. Dny vědy 2007. Praha, 26.11.2007 - 27.11.2007. Praha: Policejní akademie. 2007, s. 63-70. ISBN 978-80-7251-276-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
455.Případová studie a metodika pro její sestavení
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava, 24.02.2006 - 25.02.2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2006, s. 507-534. ISBN 978-80-89281-28-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
456.Principy správného řízení věcí veřejných s ohledem na bezpečí
Procházková, D.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006. Manažérstvo životného prostredia 2006. Trnava, 24.02.2006 - 25.02.2006. Trnava: MTF STU - AlumniPress. 2006, s. 475-506. ISBN 978-80-89281-28-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
457.Role of process models in safety management
Procházková, D.
In: neuvedeno. neuvedeno.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Řízení bezpečnosti a ochrana kritických objektů a kritických infrastruktur
Procházková, D.
2015 - 2017
SGS15/227/OHK2/3T/16
2.Identifikace a analýza rizik na pozemních komunikacích spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D.
2013 - 2014
SGS13/158/OHK2/2T/16
3.ISDEP Zvyšování bezpečí společnosti
Procházková, D.
2012 - 2014
HOME/2011/ISEC/AG/RAD/4000002147
4.FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU
Procházková, D.
2011 - 2013
7E11072
5.FOCUS - Předpovídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU
Procházková, D.
2011 - 2013
7E11072