Mgr. Oldřich Hykš

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F310 - Na Florenci 27, Praha
D-305a - Resslova 9, Praha
Telefon:
+420-224359265
+420-224358423
+420-224357539
+420-224890721
E-mail:
matouold@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Osobní www stránky
http://euler.fd.cvut.cz/~matousek/

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11CAL2 - Calculus 2
11GIE - Geometrie
11SSF - Středoškolská fyzika

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vegetace podél dopravních cest z hlediska krajinotvorné funkce a bezpečnosti dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Venkovská krajina 2017. Venkovská krajina 2017. Hostětín, 19.05.2017 - 21.05.2017. Lesnická práce, s.r.o.. 2017, s. 1-156. ISBN 978-80-7458-095-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
2.Vliv plynulosti jízdy na ekonomické a ekologické aspekty dopravy
Hykš, O. - Neubergová, K., - Přibyl, P.
In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina, 03.10.2017 - 04.10.2017. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2017, s. 1-238. ISBN 978-80-554-1370-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
3.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
Mariánské náměstí 2: Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy, OSI. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
4.Vliv kongescí na ekonomii a ekologickou stopu individuální automobilové dopravy
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: JANDOVÁ, V. a LIČBINSKÝ, R., eds. Doprava, zdraví a životní prostředí. VII. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno, 07.11.2016 - 08.11.2016. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2016, s. 5-154. ISBN 978-80-88074-42-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
5.Mature Vegetation along Roads
Neubergová, K. - Hykš, O.
Transactions on Transport Sciences. 2014, 7(4), s. 117-124. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
6.Vzrostlá zeleň podél dopravních cest
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno, 10.11.2014 - 11.11.2014. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2014, s. 177-184. ISBN 978-80-86502-85-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
7.Od chatových osad k satelitním městům
Neubergová, K. - Hykš, O.
In: Člověk, stavba a územní plánování 6. VI. ročník konference Člověk, stavba a územní plánování. Praha, 24.05.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2012, s. 108-112. ISBN 978-80-01-05025-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
8.Geogebra na technických školách
Voráčová, Š. - Surynková, P., - Hykš, O.
In: HAŠEK, R., ed. Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 5. Konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice, 03.11.2011 - 05.11.2011. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2011, s. 410-417. ISBN 978-80-7394-324-0. Dostupné z: http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2011/sbornik/
Stať ve sborníku z lokální konference česky
9.Perspektiva ve výtvarném umění - cesta k realistickému zobrazení prostoru
Hykš, O.
In: JIROTKOVÁ, D. a STEHLÍKOVÁ, N., eds. Dva dny s didaktikou matematiky 2006. Dva dny s didaktikou matematiky 2006. Praha, 02.02.2006 - 03.02.2006. Praha: UK PedF. 2007, s. 9-18. ISBN 978-80-7290-286-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
10.Geometrie fullerových bání a možnosti jejich praktického využití
Hykš, O.
In: BORECKÁ, K., ed. 27. konference o geometrii a počítačové grafice. 27th Conference on Geometry and Computer Graphics. Nedvědice, 10.09.2007 - 14.09.2007. Brno: VUT v Brně. 2007, s. 81-86. ISBN 978-80-85763-41-6. Dostupné z: http://math.fce.vutbr.cz/gcg/
Stať ve sborníku z lokální konference česky
11.Development and Application of Fullerene Cages
Hykš, O.
In: 26. konference o geometrii a počítačové grafice. 26.konference o geometrii a počítačové grafice. Nové Město na Moravě, 11.09.2006 - 15.09.2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2006, s. 73-78. ISBN 80-7040-902-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
12.Zrod a užití lineární perspektivy v malířství
Hykš, O.
In: ANDREJSOVÁ, D., PŘÍHONSKÁ, J., a PŘÍVRATSKÁ, J., eds. International Conference Presentation of Mathematics '05. International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec, 20.09.2005 - 23.09.2005. Liberec: Technická univerzita. 2006, s. 97-104. ISBN 80-7372-055-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
13.Linear Perspective in Painting - A Tool Supporting Geometric Education
Hykš, O.
In: OLIVÍK, S., ed. Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Janov nad Nisou, 12.09.2005 - 16.09.2005. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků. 2005, s. 89-94. ISBN 80-7015-013-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zkvalitnění výuky technické geometrie na FD ČVUT
Hykš, O.
2007 - 2007
1333