Ing. Jan Tichý, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-244 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359165
E-mail:
tichyja3@fd.cvut.cz
Funkce:
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vedoucí studentského projektu:

Kalkulace nákladů v dopravě
  17X1KN - bakalářský studijní program
  17X2KN - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Economic Evaluation of LNG Use in Road Freight Transport
Říha, Z. - Tichý, J., - Smíšek, O.
Stať ve sborníku (2018)
2.Kalkulace nákladů v silniční dopravě
Tichý, J.
Jiná kniha česky (2017)
3.Budování informačního systému pro podporu facility managementu
Tichý, J. - Tichá, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
4.Ekonomika podniku
Tichý, J.
Jiná kniha česky (2016)
5.Nákladové indexy v silniční nákladní dopravě
Říha, Z. - Tichý, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
6.Utilization of CNG and LNG in Transportation
Říha, Z. - Tichý, J., - Smíšek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport
Říha, Z. - Tichý, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
8.The Economics of Using Biofuels in Transport
Říha, Z. - Tichý, J., - Dolský, F.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
9.Analýza vývoje výběru mýta na zpoplatněných pozemních komunikacích v ČR
Tichý, J. - Němec, M., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
10.Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka zapsaného spolku IODA za rok 2015
Tichý, J.
Výroční zpráva (2016)
11.Nákladový index silniční nákladní dopravy v letech 2014 a 2015
Tichý, J. - Říha, Z.
Článek (2016)
12.Posudek odborné studie Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji
Tichý, J.
Technická zpráva (2016)
13.Klíčování prokazatelné ztráty vyplývající z dopravní obslužnosti v oblasti Rudná u Prahy
Říha, Z. - Tichý, J.
Technická zpráva (2016)
14.Demografický vývoj a zaměstnanost v silniční nákladní dopravě
Tichý, J. org. - Říha, Z. org., - Faifrová, V. org.
Pořádání konference (2015)
15.Veřejná doprava v České republice
Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M.
Jiná kniha česky (2015)
16.Analýza vývoje výběru mýta v ČR
Tichý, J.
Jiná kniha česky (2015)
17.The Costs Calculation And Modelling In Transport
Říha, Z. - Tichý, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
18.Metodika pro návrh UHPC a pro materiálové zkoušky
Kolísko, J. - Bouška, P. - Čítek, D. - Rydval, M. - Vokáč, M. - Tichý, J., - Kalný, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
19.Metodika pro navrhování prvků z UHPC
Kolísko, J. - Tej, P. - Tichý, J., - Kalný, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
20.Metodika pro výrobu prvků z UHPC a pro kontrolu jejich provedení
Kolísko, J. - Vokáč, M. - Čítek, D. - Tichý, J. - Kalný, M., - Trefil, Vladislav
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
21.Systém veřejné dopravy
Tichý, J.
Článek (2015)
22.Financování veřejné dopravy
Říha, Z. - Tichý, J.
Článek (2015)
23.Kalkulace nákladů v dopravě
Tichý, J.
Článek (2015)
24.Obvyklá cena dopravního výkonu v MHD Česká Lípa
Tichý, J.
Technická zpráva (2015)
25.Kalkulování nákladů silniční dopravy
Tichý, J.
Článek (2015)
26.Časový fond řidičů jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě
Tichý, J.
Nepublikovaná přednáška (2015)
27.Kvalitní evidence jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě
Tichý, J.
Nepublikovaná přednáška (2015)
28.Kalkulační vzorec usnadní práci studentům i dopravcům
Tichý, J.
Článek (2015)
29.Změny v důchodovém systému budou mít dopad i na dopravce
Tichý, J.
Článek (2015)
30.Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě, kompenzace slev jízdného a další údaje o ekonomice autobusové dopravy
Tichý, J.
Článek (2015)
31.IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
Tichý, J.
Článek (2015)
32.Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Tichý, J.
Článek (2015)
33.Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
Tichý, J.
Článek (2015)
34.Moderní webová databáze IODA
Tichý, J. - Faifrová, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
35.Metodika kalkulace nákladů v silniční dopravě
Tichý, J. - Říha, Z.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2014)
36.VýRočenky.cz
Faifrová, V. - Tichý, J.
Jiný software (nejde do RIV) (2014)
37.IODA - Informace pro dopravní analýzy
Tichý, J. - Říha, Z., - Faifrová, V.
Jiný software (nejde do RIV) (2014)
38.Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě - Liberecký kraj
Tichý, J. - Sliacky, M. - Říha, Z., - Němec, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
39.Posouzení nabídkové ceny společnosti BuSline, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
40.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Slaný a.s. - oblast západ
Tichý, J. - Sliacky, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
41.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
42.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast sever
Tichý, J. - Sliacky, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
43.Vyhodnocení dotazníků v platformě Doprava v rámci projektu ESF ČR reg.č. CZ.1.04/1.1.01/95.00003
Tichý, J. - Faifrová, V.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
44.Data o dopravě veřejně přístupná na webu IODA.cz
Tichý, J.
Článek (2014)
45.Novinky IODA: Nová data o výnosech z mýta, stavu nosných konstrukcí mostů a rozpočtu SFDI
Tichý, J.
Článek (2014)
46.Minimální cena dopravního výkonu
Tichý, J.
Nepublikovaná přednáška (2014)
47.Spolupráce prospěšná studentům i firmám
Tichý, J.
Článek (2014)
48.Tam, kde nečekají na zázrak
Tichý, J.
Článek (2014)
49.Novinky IODA: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR
Tichý, J.
Článek (2014)
50.Novinky IODA: Výroční zprávy, Ročenky a další zdrojové dokumenty na VýRočenky.cz
Tichý, J.
Článek (2014)
51.Vliv provozu na pozemních komunikacích na financování dopravní infrastruktury ČR
Tichý, J.
Nepublikovaná přednáška (2014)
52.Výroba předem předpjatých mostních nosníků z UHPC
Kolísko, J. - Trefil, Vladislav - Kalný, M., - Tichý, J.
Prototyp (2013)
53.Facility management
Tichý, J.
Nepublikovaná přednáška (2013)
54.Ekonomika dopravy
Tichý, J.
Nepublikovaná přednáška (2013)
55.Kalkulace nákladů v dopravě a financování dopravy
Tichý, J.
Nepublikovaná přednáška (2013)
56.Možnosti a potřeby internalizace externích nákladů
Faifrová, V. - Tichý, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
57.Externí náklady dopravního systému
Faifrová, V. - Tichý, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
58.Technical Notes on Project of the Database of Czech Transportation
Honců, M. - Tichý, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
59.Financing of Transportation in the Czech Republic
Tichý, J. - Tichá, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
60.Oil Price Development and Economic Impacts on the Transport Sector
Říha, Z. - Tichý, J., - Skolilová, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
61.Databáze informací a statistických údajů o dopravě v ČR
Vaňková, A. - Tichý, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
62.Project of the Database of Czech Transportation
Tichý, J. - Honců, M.
Článek (2011)
63.Předpoklady dosažení ekonomické samostatnosti ČD, a.s.
Kunst, J. - Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
64.Návrh praktických pravidel pro zavedení regulované konkurence ve veřejné dopravě v českých podmínkách
Duchoň, B. - Tichý, J. - Říha, Z. - Veselá, K. - Kašík, J. - Riley, P. - Pospíšil, T. - Pleva, M. - Nováková, Š., - Baxa, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
65.Ekonomika a řízení podniku
Říha, Z. - Tichý, J. - Honců, M., - Kunst, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
66.NEMO - Informační systém pro správu nemovitostí
Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
67.Životnost autobusových terminálů s ohledem na rozvoj dopravní infrastruktury
Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
68.Návrh a vývoj informačního systému pro správu nemovitostí
Tichý, J. - Tichý, Z., - Votrubec, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
69.Algoritmizace financování veřejné dopravní obslužnosti v prostředí Matlab - Simulink
Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
70.Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy
Tichý, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2006)
71.Srovnání přestupních podmínek v některých městech České republiky
Tichý, J. - Faifrová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
72.Autobusová nádraží významná součast dopravních systémů v současných provozně-ekonomických podmínkách
Lánská, M. - Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
73.Význam investic do dopravní infastruktury s důrazem na vzájemnou polohu autobusového a železničního nádraží ve městě
Tichý, J. - Faifrová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
74.Doprava v procesu globalizace
Říha, Z. - Faifrová, V., - Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
75.Současná metodika financování dopravní obslužnosti území veřejnou osobní autobusovou dopravou
Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
76.Relation between investment value and ground traffic service
Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
77.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část A
Tichá, A. - Vysloužil, R., - Tichý, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
78.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část B
Tichá, A. - Tichý, J., - Vysloužil, R.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
79.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část D
Tichý, J. - Tichá, A.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
80.Návrh modelu v tabulkách a grafech
Tichý, J.
Článek (2003)
81.Model financování hromadné výstavby bytů
Tichý, J.
Článek (2002)
82.Novinky z IODA: nové logo, nový web, nová data
Tichý, J.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.eDRUID - elektronická databáze reálných ukazatelů a informací o dopravě v ČR
Tichý, J.
2012 - 2012
SGS12/083/OHK5/1T/16
2.Modelování nákladů v dopravě
Tichý, J.
2004 - 2004
2112/G5