Ing. Jan Tichý, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-266 - Horská 3, Praha 2, 128 03
Telefon:
+420-224359165
E-mail:
tichyja3@fd.cvut.cz
Funkce:
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17ERP - Ekonomika a řízení podniku
17Y2PS - Případové studie v dopravě
Cvičení:
17ERP - Ekonomika a řízení podniku
Kombinovaná forma studia:
17W2PS - Případové studie v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomika a řízení silniční nákladní dopravy
  17X1EN - bakalářský studijní program
Kalkulace nákladů v dopravě
  17X1KN - bakalářský studijní program
  17X2KN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Kalkulace nákladů v silniční dopravě
Tichý, J.
1. vyd. Praha: IODA, z.s.. 2017, ISBN 978-80-270-1405-7. Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
2.Utilization of CNG and LNG in Transportation
Říha, Z. - Tichý, J., - Smíšek, O.
In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences. 2016, s. 901-907. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-66-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport
Říha, Z. - Tichý, J.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 778-783. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka zapsaného spolku IODA za rok 2015
Tichý, J.
2016, Dostupné z: http://www.ioda.cz/?m=kontakt
Výroční zpráva
5.Budování informačního systému pro podporu facility managementu
Tichý, J. - Tichá, A.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2016, 2016ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/fm-sluzby/13970-budovani-informacniho-systemu-pro-podporu-facility-managementu
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
6.The Economics of Using Biofuels in Transport
Říha, Z. - Tichý, J., - Dolský, F.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. CMDTUR 2016. Žilina, 19.10.2016 - 20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Nákladové indexy v silniční nákladní dopravě
Říha, Z. - Tichý, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. CMDTUR 2016. Žilina, 19.10.2016 - 20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
8.Ekonomika podniku
Tichý, J.
1. vyd. 2016, ISBN 978-80-260-9699-3. Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
9.Posudek odborné studie Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji
Tichý, J.
Pardubice: Univerzita Pardubice. 2016
Technická zpráva
10.Nákladový index silniční nákladní dopravy v letech 2014 a 2015
Tichý, J. - Říha, Z.
2016, 2016(3), Dostupné z: http://info.odoprave.cz/nakladove-indexy-silnicni-nakladni-dopravy
Článek
11.Analýza vývoje výběru mýta na zpoplatněných pozemních komunikacích v ČR
Tichý, J. - Němec, M., - Novák, M.
2016, ISBN 978-80-260-9468-5. Dostupné z: http://www.ioda.cz/?m=publikace
Výzkumná zpráva v češtině
12.Klíčování prokazatelné ztráty vyplývající z dopravní obslužnosti v oblasti Rudná u Prahy
Říha, Z. - Tichý, J.
Rytířská 10, Praha 1, 110 00: ROPID. 2016
Technická zpráva
13.Demografický vývoj a zaměstnanost v silniční nákladní dopravě
Tichý, J. org. - Říha, Z. org., - Faifrová, V. org.
[Pořádání konference]. 2015
Pořádání konference
14.Kalkulační vzorec usnadní práci studentům i dopravcům
Tichý, J.
Dopravní noviny. 2015, 24(1-2), s. 1. ISSN 1210-1141. Dostupné z: http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/kalkulacni-vzorec-usnadni-praci-studentum-i-dopravcum
Článek
15.Metodika pro navrhování prvků z UHPC
Kolísko, J. - Tej, P. - Tichý, J., - Kalný, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
16.Metodika pro návrh UHPC a pro materiálové zkoušky
Kolísko, J. - Bouška, P. - Čítek, D. - Rydval, M. - Vokáč, M. - Tichý, J., - Kalný, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
17.Obvyklá cena dopravního výkonu v MHD Česká Lípa
Tichý, J.
2015
Technická zpráva
18.Kalkulování nákladů silniční dopravy
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.dlprofi.cz
Článek
19.Systém veřejné dopravy
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.transparentnidoprava.cz
Článek
20.Financování veřejné dopravy
Říha, Z. - Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.transparentnidoprava.cz
Článek
21.Kalkulace nákladů v dopravě
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.transparentnidoprava.cz
Článek
22.Metodika pro výrobu prvků z UHPC a pro kontrolu jejich provedení
Kolísko, J. - Vokáč, M. - Čítek, D. - Tichý, J. - Kalný, M., - Trefil, Vladislav
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
23.Kvalitní evidence jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě
Tichý, J.
05.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
24.IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12366
Článek
25.Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě, kompenzace slev jízdného a další údaje o ekonomice autobusové dopravy
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12413
Článek
26.Změny v důchodovém systému budou mít dopad i na dopravce
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/zmeny-v-duchodovem-systemu-budou-mit-dopad-i-na-dopravce
Článek
27.Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12492&secid=6
Článek
28.Veřejná doprava v České republice
Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M.
1. vyd. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2015, ISBN 978-80-260-8734-2. Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
29.Analýza vývoje výběru mýta v ČR
Tichý, J.
1. vyd. 2015, Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
30.The Costs Calculation And Modelling In Transport
Říha, Z. - Tichý, J.
In: Transport Means 2015. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2015, s. 388-391. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
31.Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
Tichý, J.
2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12620&secid=6
Článek
32.Časový fond řidičů jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě
Tichý, J.
21.04.2015.
Nepublikovaná přednáška
33.Spolupráce prospěšná studentům i firmám
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.iprosperita.cz/auta/5179-spoluprace-prospesna-studentum-i-firmam
Článek
34.Tam, kde nečekají na zázrak
Tichý, J.
Prosperita. 2014, ISSN 1213-6492. Dostupné z: http://www.iprosperita.cz/lobby-info/5256-tam-kde-necekaji-na-zazrak
Článek
35.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 40/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
36.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast sever
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 39/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
37.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Slaný a.s. - oblast západ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 38/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
38.Data o dopravě veřejně přístupná na webu IODA.cz
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=11888
Článek
39.Novinky IODA: Výroční zprávy, Ročenky a další zdrojové dokumenty na VýRočenky.cz
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12161
Článek
40.Novinky IODA: Nová data o výnosech z mýta, stavu nosných konstrukcí mostů a rozpočtu SFDI
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12043
Článek
41.Novinky IODA: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12239
Článek
42.IODA - Informace pro dopravní analýzy
Tichý, J. - Říha, Z., - Faifrová, V.
[Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiný software (nejde do RIV)
43.Metodika kalkulace nákladů v silniční dopravě
Tichý, J. - Říha, Z.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz/veda-a-vyzkum/dopravni-aplikace-a-metodiky.html
Jiná metodika (nejde do RIV)
44.Moderní webová databáze IODA
Tichý, J. - Faifrová, V.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2014, 19(38), ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://vtsb.cd.cz/VTS/CLANKY/vts38/3810.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
45.VýRočenky.cz
Faifrová, V. - Tichý, J.
[Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.vyrocenky.cz
Jiný software (nejde do RIV)
46.Minimální cena dopravního výkonu
Tichý, J.
20.04.2014.
Nepublikovaná přednáška
47.Vyhodnocení dotazníků v platformě Doprava v rámci projektu ESF ČR reg.č. CZ.1.04/1.1.01/95.00003
Tichý, J. - Faifrová, V.
SAČM (Sdružení autodopravců Čech a Moravy ČR). 2014
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
48.Vliv provozu na pozemních komunikacích na financování dopravní infrastruktury ČR
Tichý, J.
26.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
49.Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě - Liberecký kraj
Tichý, J. - Sliacky, M. - Říha, Z., - Němec, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, LSS432/14.
Výzkumná zpráva v češtině
50.Posouzení nabídkové ceny společnosti BuSline, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 37/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Kalkulace nákladů v dopravě a financování dopravy
Tichý, J.
20.03.2013.
Nepublikovaná přednáška
52.Facility management
Tichý, J.
25.11.2013.
Nepublikovaná přednáška
53.Ekonomika dopravy
Tichý, J.
25.03.2013.
Nepublikovaná přednáška
54.Výroba předem předpjatých mostních nosníků z UHPC
Kolísko, J. - Trefil, Vladislav - Kalný, M., - Tichý, J.
[Prototyp]. 2013
Prototyp
55.Oil Price Development and Economic Impacts on the Transport Sector
Říha, Z. - Tichý, J., - Skolilová, P.
In: TransComp, XVI medzynarodowa konferencja naukowa Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Zakopane, 03.12.2012 - 06.12.2012. Radom: Uniwersytet technologiczno-humanystyczny im. Kazimierza Pulaskiego. 2012, s. 463-469. Příloha časopisu Technika Transportu Szynowego. ISSN 1232-3829.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Financing of Transportation in the Czech Republic
Tichý, J. - Tichá, A.
In: PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. Lednice, 07.11.2012 - 09.11.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2012, s. 227-232. ISBN 978-80-214-4628-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
57.Možnosti a potřeby internalizace externích nákladů
Faifrová, V. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2012, 7(2), s. 73-75. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
58.Externí náklady dopravního systému
Faifrová, V. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2012, 7(1), s. 61-63. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
59.Technical Notes on Project of the Database of Czech Transportation
Honců, M. - Tichý, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(1), s. 53-54. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
60.Project of the Database of Czech Transportation
Tichý, J. - Honců, M.
Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft. 2011, 58(4), s. 18-20.
Článek
61.Databáze informací a statistických údajů o dopravě v ČR
Vaňková, A. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2011, 6.(5), s. P2-II-P2-IV. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
62.Předpoklady dosažení ekonomické samostatnosti ČD, a.s.
Kunst, J. - Tichý, J.
In: POLIAK, M., ed. CMDTUR 2009. CMDTUR 2009. Žilina, 04.11.2009 - 05.11.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 112-119. ISBN 978-80-554-0132-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
63.Ekonomika a řízení podniku
Říha, Z. - Tichý, J. - Honců, M., - Kunst, J.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04434-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
64.Návrh praktických pravidel pro zavedení regulované konkurence ve veřejné dopravě v českých podmínkách
Duchoň, B. - Tichý, J. - Říha, Z. - Veselá, K. - Kašík, J. - Riley, P. - Pospíšil, T. - Pleva, M. - Nováková, Š., - Baxa, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, CG722-044-190/2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
65.NEMO - Informační systém pro správu nemovitostí
Tichý, J.
In: Management stavebnictví 2008. Management stavebnictví 2008. Brno, 23.04.2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-7204-580-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
66.Životnost autobusových terminálů s ohledem na rozvoj dopravní infrastruktury
Tichý, J.
In: Cena a životní cyklus stavebního díla. Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno, 26.04.2006. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2006, s. 156-159. ISBN 80-214-3189-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Návrh a vývoj informačního systému pro správu nemovitostí
Tichý, J. - Tichý, Z., - Votrubec, J.
In: Cena a životní cyklus stavebního díla. Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno, 26.04.2006. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2006, s. 160-164. ISBN 80-214-3189-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.Algoritmizace financování veřejné dopravní obslužnosti v prostředí Matlab - Simulink
Tichý, J.
In: Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice, 15.11.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2006, s. 151-154. ISBN 80-7194-904-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy
Tichý, J.
2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.)
70.Význam investic do dopravní infastruktury s důrazem na vzájemnou polohu autobusového a železničního nádraží ve městě
Tichý, J. - Faifrová, V.
In: Juniorstav 2005. Juniorstav 2005. Brno, 02.02.2005. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2005, s. 50-53. ISBN 80-214-2832-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Srovnání přestupních podmínek v některých městech České republiky
Tichý, J. - Faifrová, V.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha, 10.05.2005. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2005, s. 1-4. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Autobusová nádraží významná součast dopravních systémů v současných provozně-ekonomických podmínkách
Lánská, M. - Tichý, J.
In: POTĚŠIL, T., ed. Dopravní systémy 2005. Dopravní systémy 2005. Pardubice, 29.11.2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2005, s. 190-197. ISBN 80-7194-805-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.Současná metodika financování dopravní obslužnosti území veřejnou osobní autobusovou dopravou
Tichý, J.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha, 19.05.2004. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2004, s. 1-5. ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
74.Relation between investment value and ground traffic service
Tichý, J.
In: Juniorstav 2004. 6. Odborná konference doktorského studia. Brno, 04.02.2004 - 05.02.2004. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2004, s. 100-104. ISBN 80-214-2560-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Doprava v procesu globalizace
Říha, Z. - Faifrová, V., - Tichý, J.
In: BIRNEROVÁ, E., ed. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Rajecké Teplice, 06.10.2004 - 07.10.2004. Žilina: Žilinská univerzita. 2004, s. 98-104. ISBN 80-8070-310-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
76.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část A
Tichá, A. - Vysloužil, R., - Tichý, J.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004, ISBN 80-214-2639-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
77.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část D
Tichý, J. - Tichá, A.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004, ISBN 80-214-2639-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
78.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část B
Tichá, A. - Tichý, J., - Vysloužil, R.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004, ISBN 80-214-2639-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
79.Návrh modelu v tabulkách a grafech
Tichý, J.
Stavitel. 2003, 11(1), s. 37-39. ISSN 1210-4825.
Článek
80.Model financování hromadné výstavby bytů
Tichý, J.
Moderní obec. 2002, 8(10), s. 10-12. ISSN 1211-0507. Dostupné z: http://www.ihned.moderniobec.cz
Článek
81.Novinky z IODA: nové logo, nový web, nová data
Tichý, J.
Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12983&secid=6
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.eDRUID - elektronická databáze reálných ukazatelů a informací o dopravě v ČR
Tichý, J.
2012 - 2012
SGS12/083/OHK5/1T/16
2.Modelování nákladů v dopravě
Tichý, J.
2004 - 2004
2112/G5