Ing. Jan Tichý, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-266 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359165
E-mail:
tichyja3@fd.cvut.cz
Funkce:
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17RAC - Racionalizace a kvalita dopravy
17Y2PS - Případové studie v dopravě
Cvičení:
17HDI - Hodnocení dopravních investic
17RAC - Racionalizace a kvalita dopravy
Kombinovaná forma studia:
17W2PS - Případové studie v dopravě

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petr Velek

Vedoucí studentského projektu:

Ekonomika a řízení silniční nákladní dopravy
  17X1EN - bakalářský studijní program
Kalkulace nákladů v dopravě
  17X1KN - bakalářský studijní program
  17X2KN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Kalkulace nákladů v silniční dopravě
Tichý, J.
1. vyd. Praha: IODA, z.s.. 2017, ISBN 978-80-270-1405-7. Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
2.Klíčování prokazatelné ztráty vyplývající z dopravní obslužnosti v oblasti Rudná u Prahy
Říha, Z. - Tichý, J.
Rytířská 10, Praha 1, 110 00: ROPID. 2016
Technická zpráva
3.Utilization of CNG and LNG in Transportation
Říha, Z. - Tichý, J., - Smíšek, O.
In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences. 2016, s. 901-907. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-66-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
4.Ekonomika podniku
Tichý, J.
1. vyd. 2016, ISBN 978-80-260-9699-3. Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
5.Posudek odborné studie Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji
Tichý, J.
Pardubice: Univerzita Pardubice. 2016
Technická zpráva
6.Nákladový index silniční nákladní dopravy v letech 2014 a 2015
Tichý, J. - Říha, Z.
2016, 2016(3), Dostupné z: http://info.odoprave.cz/nakladove-indexy-silnicni-nakladni-dopravy
Článek
7.The Economics of Using Biofuels in Transport
Říha, Z. - Tichý, J., - Dolský, F.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. CMDTUR 2016. Žilina, 19.10.2016 - 20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Budování informačního systému pro podporu facility managementu
Tichý, J. - Tichá, A.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2016, 2016ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/fm-sluzby/13970-budovani-informacniho-systemu-pro-podporu-facility-managementu
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
9.Analýza vývoje výběru mýta na zpoplatněných pozemních komunikacích v ČR
Tichý, J. - Němec, M., - Novák, M.
2016, ISBN 978-80-260-9468-5. Dostupné z: http://www.ioda.cz/?m=publikace
Výzkumná zpráva v češtině
10.Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka zapsaného spolku IODA za rok 2015
Tichý, J.
2016, Dostupné z: http://www.ioda.cz/?m=kontakt
Výroční zpráva
11.Nákladové indexy v silniční nákladní dopravě
Říha, Z. - Tichý, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. CMDTUR 2016. Žilina, 19.10.2016 - 20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
12.The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport
Říha, Z. - Tichý, J.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 778-783. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.IODA slaví 60 000 údajů ve 440 datových řadách
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12366
Článek
14.Kalkulační vzorec usnadní práci studentům i dopravcům
Tichý, J.
Dopravní noviny. 2015, 24(1-2), s. 1. ISSN 1210-1141. Dostupné z: http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/kalkulacni-vzorec-usnadni-praci-studentum-i-dopravcum
Článek
15.Demografický vývoj a zaměstnanost v silniční nákladní dopravě
Tichý, J. org. - Říha, Z. org., - Faifrová, V. org.
[Pořádání konference]. 2015
Pořádání konference
16.Kvalitní evidence jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě
Tichý, J.
05.05.2015.
Nepublikovaná přednáška
17.Časový fond řidičů jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě
Tichý, J.
21.04.2015.
Nepublikovaná přednáška
18.Obvyklá cena dopravního výkonu v MHD Česká Lípa
Tichý, J.
2015
Technická zpráva
19.Kalkulování nákladů silniční dopravy
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.dlprofi.cz
Článek
20.Systém veřejné dopravy
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.transparentnidoprava.cz
Článek
21.Financování veřejné dopravy
Říha, Z. - Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.transparentnidoprava.cz
Článek
22.Kalkulace nákladů v dopravě
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.transparentnidoprava.cz
Článek
23.The Costs Calculation And Modelling In Transport
Říha, Z. - Tichý, J.
In: Transport Means 2015. Transport means 2015. Kaunas, 22.10.2015 - 23.10.2015. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2015, s. 388-391. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
24.Vývoj cen autobusů, struktura nákladů ve veřejné linkové dopravě, kompenzace slev jízdného a další údaje o ekonomice autobusové dopravy
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12413
Článek
25.Změny v důchodovém systému budou mít dopad i na dopravce
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.dnoviny.cz/dopravni-politika/zmeny-v-duchodovem-systemu-budou-mit-dopad-i-na-dopravce
Článek
26.Spotřeba pohonných hmot a energií v dopravě
Tichý, J.
neuvedeno. 2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12492&secid=6
Článek
27.Metodika pro návrh UHPC a pro materiálové zkoušky
Kolísko, J. - Bouška, P. - Čítek, D. - Rydval, M. - Vokáč, M. - Tichý, J., - Kalný, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
28.Metodika pro navrhování prvků z UHPC
Kolísko, J. - Tej, P. - Tichý, J., - Kalný, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
29.Metodika pro výrobu prvků z UHPC a pro kontrolu jejich provedení
Kolísko, J. - Vokáč, M. - Čítek, D. - Tichý, J. - Kalný, M., - Trefil, Vladislav
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015
Uplatněná certifikovaná metodika
30.Veřejná doprava v České republice
Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M.
1. vyd. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2015, ISBN 978-80-260-8734-2. Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
31.Analýza vývoje výběru mýta v ČR
Tichý, J.
1. vyd. 2015, Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiná kniha česky
32.Průměrné hrubé mzdy řidičů, pojištění v dopravě a další ...
Tichý, J.
2015, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12620&secid=6
Článek
33.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast sever
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 39/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
34.Minimální cena dopravního výkonu
Tichý, J.
20.04.2014.
Nepublikovaná přednáška
35.Vyhodnocení dotazníků v platformě Doprava v rámci projektu ESF ČR reg.č. CZ.1.04/1.1.01/95.00003
Tichý, J. - Faifrová, V.
SAČM (Sdružení autodopravců Čech a Moravy ČR). 2014
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
36.Posouzení nabídkové ceny společnosti BuSline, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 37/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
37.Data o dopravě veřejně přístupná na webu IODA.cz
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=11888
Článek
38.VýRočenky.cz
Faifrová, V. - Tichý, J.
[Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.vyrocenky.cz
Jiný software (nejde do RIV)
39.IODA - Informace pro dopravní analýzy
Tichý, J. - Říha, Z., - Faifrová, V.
[Jiný software (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.ioda.cz
Jiný software (nejde do RIV)
40.Metodika kalkulace nákladů v silniční dopravě
Tichý, J. - Říha, Z.
[Jiná metodika (nesplňující podmínky RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz/veda-a-vyzkum/dopravni-aplikace-a-metodiky.html
Jiná metodika (nejde do RIV)
41.Spolupráce prospěšná studentům i firmám
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.iprosperita.cz/auta/5179-spoluprace-prospesna-studentum-i-firmam
Článek
42.Tam, kde nečekají na zázrak
Tichý, J.
Prosperita. 2014, ISSN 1213-6492. Dostupné z: http://www.iprosperita.cz/lobby-info/5256-tam-kde-necekaji-na-zazrak
Článek
43.Novinky IODA: Věková struktura autobusů registrovaných v ČR
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12239
Článek
44.Novinky IODA: Výroční zprávy, Ročenky a další zdrojové dokumenty na VýRočenky.cz
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12161
Článek
45.Novinky IODA: Nová data o výnosech z mýta, stavu nosných konstrukcí mostů a rozpočtu SFDI
Tichý, J.
neuvedeno. 2014, Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12043
Článek
46.Moderní webová databáze IODA
Tichý, J. - Faifrová, V.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2014, 19(38), ISSN 1214-9047. Dostupné z: http://vtsb.cd.cz/VTS/CLANKY/vts38/3810.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
47.Vliv provozu na pozemních komunikacích na financování dopravní infrastruktury ČR
Tichý, J.
26.11.2014.
Nepublikovaná přednáška
48.Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě - Liberecký kraj
Tichý, J. - Sliacky, M. - Říha, Z., - Němec, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, LSS432/14.
Výzkumná zpráva v češtině
49.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Slaný a.s. - oblast západ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 38/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
50.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 80: Liberecký kraj, odbor dopravy; IČ: 70891508. 2014, 40/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Ekonomika dopravy
Tichý, J.
25.03.2013.
Nepublikovaná přednáška
52.Výroba předem předpjatých mostních nosníků z UHPC
Kolísko, J. - Trefil, Vladislav - Kalný, M., - Tichý, J.
[Prototyp]. 2013
Prototyp
53.Kalkulace nákladů v dopravě a financování dopravy
Tichý, J.
20.03.2013.
Nepublikovaná přednáška
54.Facility management
Tichý, J.
25.11.2013.
Nepublikovaná přednáška
55.Financing of Transportation in the Czech Republic
Tichý, J. - Tichá, A.
In: PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. Lednice, 07.11.2012 - 09.11.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2012, s. 227-232. ISBN 978-80-214-4628-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
56.Možnosti a potřeby internalizace externích nákladů
Faifrová, V. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2012, 7(2), s. 73-75. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
57.Externí náklady dopravního systému
Faifrová, V. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2012, 7(1), s. 61-63. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
58.Technical Notes on Project of the Database of Czech Transportation
Honců, M. - Tichý, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(1), s. 53-54. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
59.Oil Price Development and Economic Impacts on the Transport Sector
Říha, Z. - Tichý, J., - Skolilová, P.
In: TransComp, XVI medzynarodowa konferencja naukowa Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Zakopane, 03.12.2012 - 06.12.2012. Radom: Uniwersytet technologiczno-humanystyczny im. Kazimierza Pulaskiego. 2012, s. 463-469. Příloha časopisu Technika Transportu Szynowego. ISSN 1232-3829.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Project of the Database of Czech Transportation
Tichý, J. - Honců, M.
Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft. 2011, 58(4), s. 18-20.
Článek
61.Databáze informací a statistických údajů o dopravě v ČR
Vaňková, A. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2011, 6.(5), s. P2-II-P2-IV. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
62.Ekonomika a řízení podniku
Říha, Z. - Tichý, J. - Honců, M., - Kunst, J.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04434-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
63.Návrh praktických pravidel pro zavedení regulované konkurence ve veřejné dopravě v českých podmínkách
Duchoň, B. - Tichý, J. - Říha, Z. - Veselá, K. - Kašík, J. - Riley, P. - Pospíšil, T. - Pleva, M. - Nováková, Š., - Baxa, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, CG722-044-190/2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
64.Předpoklady dosažení ekonomické samostatnosti ČD, a.s.
Kunst, J. - Tichý, J.
In: POLIAK, M., ed. CMDTUR 2009. CMDTUR 2009. Žilina, 04.11.2009 - 05.11.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 112-119. ISBN 978-80-554-0132-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
65.NEMO - Informační systém pro správu nemovitostí
Tichý, J.
In: Management stavebnictví 2008. Management stavebnictví 2008. Brno, 23.04.2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-7204-580-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
66.Návrh a vývoj informačního systému pro správu nemovitostí
Tichý, J. - Tichý, Z., - Votrubec, J.
In: Cena a životní cyklus stavebního díla. Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno, 26.04.2006. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2006, s. 160-164. ISBN 80-214-3189-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy
Tichý, J.
2006. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.)
68.Algoritmizace financování veřejné dopravní obslužnosti v prostředí Matlab - Simulink
Tichý, J.
In: Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice, 15.11.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2006, s. 151-154. ISBN 80-7194-904-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.Životnost autobusových terminálů s ohledem na rozvoj dopravní infrastruktury
Tichý, J.
In: Cena a životní cyklus stavebního díla. Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno, 26.04.2006. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2006, s. 156-159. ISBN 80-214-3189-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
70.Autobusová nádraží významná součast dopravních systémů v současných provozně-ekonomických podmínkách
Lánská, M. - Tichý, J.
In: POTĚŠIL, T., ed. Dopravní systémy 2005. Dopravní systémy 2005. Pardubice, 29.11.2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2005, s. 190-197. ISBN 80-7194-805-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Srovnání přestupních podmínek v některých městech České republiky
Tichý, J. - Faifrová, V.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha, 10.05.2005. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2005, s. 1-4. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Význam investic do dopravní infastruktury s důrazem na vzájemnou polohu autobusového a železničního nádraží ve městě
Tichý, J. - Faifrová, V.
In: Juniorstav 2005. Juniorstav 2005. Brno, 02.02.2005. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2005, s. 50-53. ISBN 80-214-2832-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část A
Tichá, A. - Vysloužil, R., - Tichý, J.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004, ISBN 80-214-2639-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
74.Relation between investment value and ground traffic service
Tichý, J.
In: Juniorstav 2004. 6. Odborná konference doktorského studia. Brno, 04.02.2004 - 05.02.2004. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2004, s. 100-104. ISBN 80-214-2560-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Současná metodika financování dopravní obslužnosti území veřejnou osobní autobusovou dopravou
Tichý, J.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha, 19.05.2004. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2004, s. 1-5. ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
76.Doprava v procesu globalizace
Říha, Z. - Faifrová, V., - Tichý, J.
In: BIRNEROVÁ, E., ed. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Rajecké Teplice, 06.10.2004 - 07.10.2004. Žilina: Žilinská univerzita. 2004, s. 98-104. ISBN 80-8070-310-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
77.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část B
Tichá, A. - Tichý, J., - Vysloužil, R.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004, ISBN 80-214-2639-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
78.Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, Díl I, Část D
Tichý, J. - Tichá, A.
1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2004, ISBN 80-214-2639-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
79.Návrh modelu v tabulkách a grafech
Tichý, J.
Stavitel. 2003, 11(1), s. 37-39. ISSN 1210-4825.
Článek
80.Model financování hromadné výstavby bytů
Tichý, J.
Moderní obec. 2002, 8(10), s. 10-12. ISSN 1211-0507. Dostupné z: http://www.ihned.moderniobec.cz
Článek
81.Novinky z IODA: nové logo, nový web, nová data
Tichý, J.
Dostupné z: http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=12983&secid=6
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.eDRUID - elektronická databáze reálných ukazatelů a informací o dopravě v ČR
Tichý, J.
2012 - 2012
SGS12/083/OHK5/1T/16
2.Modelování nákladů v dopravě
Tichý, J.
2004 - 2004
2112/G5