Ing. František Kopecký, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20HITS - Hodnocení účinnosti v ITS

Vedoucí studentského projektu:

Krkonošské metro - univerzitní dráha
  20X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
2.Technická specifikace pro projekt „AKČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU MOBILITU"
Hrubeš, P. - Kopecký, F.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
3.Univerzální řídicí telematický systém pro dopravu a přepravu osob a nákladní přepravu, zejména nebezpečných nákladů
Svítek, M. - Kopecký, F.
Czech Republic. Patent CZ 301113. 2009-11-11.
Tuzemský patent (2009)
4.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Applied Certified Methodology] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
5.Zásady pro nové přístupy v oblasti organizace provozu vedlejších tratí
Kopecký, F. - Leso, M. - Kohl, J. - Marvan, M., - Matlafus, A.
[Applied Certified Methodology] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
6.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
[Applied Certified Methodology] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
7.Telematika pro regionální dopravu 2008
Kopecký, F. ed.
Skalica, 2008-06-03/2008-06-04. Brno: KPM COnsult, 2008. ISBN 978-80-904167-0-3.
Sborník (2008)
8.A Brief Monograph on the Fundaments of Transport Telematics
Kopecký, F. ed. - Kohl, J. ed. - Pichl, M. ed. - Svítek, M. ed., - Věžník, M. ed.
Brno: KPM COnsult, 2008. ISBN 978-80-904167-4-1.
Kniha - sborník (pro KAP) (2008)
9.Stručná monografie základů dopravní telematiky
Kopecký, F. ed.
Brno: KPM COnsult, 2008. ISBN 978-80-904167-2-7.
Kniha - sborník (pro KAP) (2008)
10.Funkční vzorek vozidlové jednotky využitelné v regionální dopravě
Tvrzký, T. - Svítek, M., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2007.
Funkční vzorek (2007)
11.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Svítek, M. org. - Kopecký, F. org.
[Conference Hosting] 2005.
Pořádání konference (2005)
12.Systém dynamického řízení veřejné dopravy
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005, pp. 31-32. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
13.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2005. pp. 72-85. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
14.Problematika rozhraní v ITS
Votruba, Z. - Kopecký, F.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 93-100. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
15.Základná principy železniční telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: ITS'03. Praha: Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2003, pp. 109-114. ISBN 80-239-0208-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
16.Transport of Dangerous and Oversized Goods
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1200-1201. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
17.Dopravní telematika a železniční doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Nová železniční technika. 2002, 10(4), 149-151. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
18.Projekt ITS v dopravně telekomunikačním prostředí
Svítek, M. - Kopecký, F.
In: Žel 2002. Žilina: Žilinský vzdělávací servis, 2002, pp. 81-125. ISBN 80-7135-059-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
19.Doprava spoléhá na telematiku
Kopecký, F. - Pichl, M., - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(speciál), 10-11. ISSN 1213-7162.
Článek (2002)
20.Evropský program GALILEO a doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Doprava. 2001, 11(1), 10-14. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
21.Architektura dopravního telematického systému- část.1
Svítek, M. - Kopecký, F., - Čábelka, M.
Doprava. 2001, 11(2), 4-6. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
22.Informační podpora logistiky v multimodální dopravě
Čábelka, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
In: LOGI 2001. Praha: neuveden, 2001, pp. 100-105.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
23.Aplikace telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Teleinformatika 2001. Praha: WIRELESSCOM, 2001, pp. 35-40.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
24.Význam železniční telematiky
Svítek, M. - Kopecký, F., - Borka, J.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, pp. 130-135. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
25.Aplikace projektu Galileo v železniční dopravě
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, pp. 200-210. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
26.Inteligentní dopravní systémy v dopravně-telekomunikačním prostředí ČD
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, pp. 150-160. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
27.Architecture of transport telematics in multimodal trasnportation
Kopecký, F. - Svítek, M., - Čábelka, M.
In: CZ-INTERMODAL 2001. Praha: neuveden, 2001, pp. 80-85.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
28.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 105-115. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
29.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1058-1059. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
30.Umíte využít moderní systémy racionálně?
Kopecký, F. - Svítek, M.
Telekomunikace a podnikání. 2001, 10(6), 11-14.
Článek (2001)
31.Ekonomické telekomunikace
Kopecký, F. - Svítek, M.
Telekomunikace a podnikání. 2001, 10(7), 14-17.
Článek (2001)
32.Přístupové sítě pro dopravní telematiku
Kopecký, F. - Svítek, M.
Telekomunikace a podnikání. 2001, 10(5), 10-14.
Článek (2001)
33.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 2. část: Nástin systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M.
Nová železniční technika. 2000, 8(3), 81-84. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
34.Telematika a železniční infrastruktura
Kopecký, F. - Svítek, M., - Pěnička, M.
Nová železniční technika. 2000, 8(4), 113-117. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
35.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 1. část
Kopecký, F. - Svítek, M.
Nová železniční technika. 2000, 8(2), 41-45. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
36.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení-možnosti systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M., - Lániček, I.
In: Žel 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 235-241. ISBN 80-7135-054-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
37.Úvod do telematiky
Vlček, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
In: Teleinformatika 2000. Praha: Wirelesscom, 2000. pp. 101-105.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
38.Systémový model integrovaného železničního telematického systému
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
In: Žel 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 179-185. ISBN 80-7135-054-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
39.Telematika - nástroj realizace aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(2), 34-35. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
40.Elektronické platby za dopravní infrastrukturu
Svítek, M. - Kopecký, F.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(7), 27-29. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
41.Teleinformatika na přelomu století
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(9), 43-45. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
42.Ekonomická analýza teleinformatiky
Svítek, M. - Kopecký, F.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(11), 35-37. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
43.Modernizace regionálních železnic
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: neuvedeno. p. 29-30.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.