Ing. František Kopecký, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20HITS - Hodnocení účinnosti v ITS

Vedoucí studentského projektu:

Krkonošské metro - univerzitní dráha
  20X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
2.Technická specifikace pro projekt „AKČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU MOBILITU"
Hrubeš, P. - Kopecký, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
3.Univerzální řídicí telematický systém pro dopravu a přepravu osob a nákladní přepravu, zejména nebezpečných nákladů
Svítek, M. - Kopecký, F.
Tuzemský patent (2009)
4.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
5.Zásady pro nové přístupy v oblasti organizace provozu vedlejších tratí
Kopecký, F. - Leso, M. - Kohl, J. - Marvan, M., - Matlafus, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
6.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
7.Telematika pro regionální dopravu 2008
Kopecký, F. ed.
Sborník (2008)
8.A Brief Monograph on the Fundaments of Transport Telematics
Kopecký, F. ed. - Kohl, J. ed. - Pichl, M. ed. - Svítek, M. ed., - Věžník, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2008)
9.Stručná monografie základů dopravní telematiky
Kopecký, F. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2008)
10.Funkční vzorek vozidlové jednotky využitelné v regionální dopravě
Tvrzký, T. - Svítek, M., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2007)
11.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Svítek, M. org. - Kopecký, F. org.
Pořádání konference (2005)
12.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
13.Systém dynamického řízení veřejné dopravy
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
14.Problematika rozhraní v ITS
Votruba, Z. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
15.Základná principy železniční telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
16.Transport of Dangerous and Oversized Goods
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
17.Dopravní telematika a železniční doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
18.Projekt ITS v dopravně telekomunikačním prostředí
Svítek, M. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
19.Doprava spoléhá na telematiku
Kopecký, F. - Pichl, M., - Svítek, M.
Článek (2002)
20.Evropský program GALILEO a doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
21.Architektura dopravního telematického systému- část.1
Svítek, M. - Kopecký, F., - Čábelka, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
22.Informační podpora logistiky v multimodální dopravě
Čábelka, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
23.Inteligentní dopravní systémy v dopravně-telekomunikačním prostředí ČD
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
24.Aplikace projektu Galileo v železniční dopravě
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
25.Význam železniční telematiky
Svítek, M. - Kopecký, F., - Borka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
26.Aplikace telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
27.Architecture of transport telematics in multimodal trasnportation
Kopecký, F. - Svítek, M., - Čábelka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
28.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
29.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
30.Ekonomické telekomunikace
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek (2001)
31.Přístupové sítě pro dopravní telematiku
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek (2001)
32.Umíte využít moderní systémy racionálně?
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek (2001)
33.Telematika a železniční infrastruktura
Kopecký, F. - Svítek, M., - Pěnička, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
34.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 2. část: Nástin systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
35.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 1. část
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
36.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení-možnosti systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M., - Lániček, I.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
37.Systémový model integrovaného železničního telematického systému
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
38.Úvod do telematiky
Vlček, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
39.Ekonomická analýza teleinformatiky
Svítek, M. - Kopecký, F.
Článek (2000)
40.Teleinformatika na přelomu století
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
Článek (2000)
41.Elektronické platby za dopravní infrastrukturu
Svítek, M. - Kopecký, F.
Článek (2000)
42.Telematika - nástroj realizace aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
Článek (2000)
43.Modernizace regionálních železnic
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.