info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jana Talová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-261a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359164
E-mail:
talova@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / katedra chytrých měst a regionů / FD
sekretářka / katedra chytrých měst a regionů / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S