Ing. Petr Chmela

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-438 - Horská 3, Praha
E-mail:
chmelpet@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Regionální integrovaná doprava
  12X1RI - bakalářský studijní program
  12X2RI - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.1961 - 2011: 50 let od rozdělení Berlína a jeho městské železnice S-Bahn
Jareš, M. - Chmela, P.
Silnice železnice. 2011, 6(4), 39-41. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.