Ing. Tomáš Vítů, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
E-s131 - Resslova 9, Praha
F307 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359265
+420-224359918
E-mail:
vitu@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Sliding properties of Zr-DLC coatings: The effect of tribolayer formation
Vítů, T. - Escudeiro, A. - Polcar, T., - Cavaleiro, A.
Surface and Coatings Technology. 2014, 258s. 734-745. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
2.Visualization of Airfoil Boundary Layer by Infrared Thermography to Determine Influence of Roughness-Due-to-Insect
Kuklová, J. - Popelka, L. - Souckova, N., - Vítů, T.
In: Journal of QIRT. International Conference on Quantitative InfraRed Thermography. Naples, 11.06.2012 - 14.06.2012. Napoli: University of Napoli. 2012, ISBN 9788890648441. Dostupné z: http://qirt.gel.ulaval.ca/archives/qirt2012/papers/QIRT-2012-332.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.THE PHYSICS STUDENT LABS IN THE DAYS OF INTERNET
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: KOKTAVÝ, P. a BRÜSTLOVÁ, J., eds. Proceedings of the conference NTF 2012. NEW TRENDS IN PHYSICS 2012. Brno, 11.10.2012 - 12.10.2012. Brno: Department of Physics FEEC, Brno University of Technology. 2012, s. 235-237. ISBN 978-80-214-4594-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
4.Tribological properties of heat-treated electroless Ni-P coatings on AZ91 alloy
Novak, M. - Vojtech, D. - Novak, P., - Vítů, T.
Applied Surface Science. 2011, 257(23), s. 9982-9985. ISSN 0169-4332.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
5.VISUALIZATION OF BOUNDARY LAYER SEPARATION AND PASSIVE FLOW CONTROL ON AIRFOILS AND BODIES IN WIND-TUNNEL AND IN-FLIGHT EXPERIMENTS
Popelka, L. - Kuklová, J. - Šimurda, D. - Součková, N. - Matějka, M. - Uruba, V., - Vítů, T.
In: International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings. International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011. Jičín, 22.11.2011 - 25.11.2011. Liberec: Technical University of Liberec. 2011, s. 405-416. ISBN 978-80-7372-784-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
6.DETERMINATION OF COATING THICKNESS - INDUSTRIAL STANDARD IN THE PHYSICS PRACTICAL EDUCATION
Malá, Z. - Vítů, T., - Nováková, D.
In: Proceedings: SEFI - PTEE 2011. 7. International Conference on Phycics Teaching in Engineering Education. Mannheim, 21.09.2011 - 23.09.2011. Mannheim: HOCHSCHULE MANNHEIM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. 2011, ISBN 978-3-931569-18-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.TESTING OF THE IMPACT LOAD AND TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF W-C:H HARD COMPOSITE COATINGS
Fort, T. - Vítů, T. - Novák, R. - Grossman, J. - Sobota, J., - Vyskocil, J.
Chemické listy. 2011, 105(S2), s. S102-S104. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
8.Effects of carbon content on the high temperature friction and wear of chromium carbonitride coatings
Polcar, T. - Vítů, T. - Cvrček, L. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
Tribology International. 2010, 43(7), s. 1228-1233. ISSN 0301-679X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
9.Influence of heat treatment on tribological properties of electroless Ni-P and Ni-P-Al2O3 coatings on Al-Si casting alloy
Novák, M. - Vojtěch, D., - Vítů, T.
Applied Surface Science. 2010, 256(9), s. 2956-2960. ISSN 0169-4332.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
10.INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NI-P-AL(2)O(3) ELECTROLESS COATINGS
Novak, M. - Vojtech, D., - Vítů, T.
In: METAL 2010. METAL 2010. Rožnov pod Radhoštěm, 18.05.2010 - 20.05.2010. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská. 2010, s. 606-610. 1. ISBN 978-80-87294-17-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.Influence of heat treatment on microstructure and adhesion of Al2O3 fiber-reinforced electroless Ni-P coating on Al-Si casting alloy
Novak, M. - Vojtech, D., - Vítů, T.
Materials Characterization. 2010, 61(6), s. 668-673. ISSN 1044-5803.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
12.COULD HUMIDITY AFFECT THE MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON BASED COATINGS?
Sobota, J. - Grossman, J. - Vyskocil, J. - Novák, R. - Fort, T. - Vítů, T., - Dupak, L.
Chemické listy. 2010, 104(0), s. S375-S377. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
13.INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NI-P ELECTROLESS COATINGS
Novak, M. - Vojtech, D. - Zelinkova, M., - Vítů, T.
In: METAL 2009. METAL 2009. Hradec nad Moravicí, 19.05.2009 - 21.05.2009. Ostrava: Tanger. 2009, s. 279-284. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
14.Systém pro depozici tenkých vrstev a povlaků a měření jejich parametrů
Novák, R. - Kubart, T. - Polcar, T., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
15.Zařízení pro určování parametrů vakuových soustav
Novák, R. - Kubart, T. - Polcar, T., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
16.Laboratorní zařízení pro měření charakteristik elektrostatického pole
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
17.Laboratorní zařízení pro mapování magnetického pole
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
18.Laboratorní zařízení pro určení parametrů rezonančního obvodu
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
19.Laboratorní zařízení pro stanovení tloušťky tenkého povlaku
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
20.Laboratorní zařízení pro stanovení přístrojové křivky spektroskopu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
21.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu některých materiálů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
22.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu vzduchu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
23.Laboratorní zařízení pro stanovení vlnové délky zdroje záření
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
24.Laboratorní zařízení pro stanovení momentu setrvačnosti nepravidelných těles
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
25.Laboratorní zařízení pro měření emisivity povrchů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
26.Fyzika I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
3. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04220-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
27.Tribological behaviour of nanostructured Ti-C:H coatings for biomedical applications
Polcar, T. - Vítů, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
Solid State Sciences. 2009, 11(11), s. 1757-1761. ISSN 1293-2558. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2008.10.006
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
28.Evaluation of Specific Charge of the Electron
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Physics Teaching in Engineering Education 2009. Wroclaw, 10.09.2009 - 12.09.2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology. 2009, s. 93-96. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Laboratorní cvičení z Fyziky I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2009, ISBN 978-80-01-04311-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
30.High temperature tribology of CrN and multilayered Cr/CrN coatings
Polcar, T. - Martinez, R. - Vítů, T. - Kopecký, L. - Rodriguez, R., - Cavaleiro, A.
Surface and Coatings Technology. 2009, 203(20-21), s. 3254-3259. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
31.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Vítů, T.
2. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04359-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
32.Computer Controlled Experiments as a New Approach to Practical Physics Teaching
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Physics Teaching in Engineering Education 2009. Wroclaw, 10.09.2009 - 12.09.2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology. 2009, s. 37-40. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures
Polcar, T. - Vítů, T. - Sondor, J., - Cavaleiro, A.
Plasma Processes and Polymers. 2009, 6(S), s. 935-940. ISSN 1612-8850.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
34.TRIBOLOGY OF Me-C:H BASED COATINGS
Vítů, T. - Novák, R., - Cvrček, L.
In: Vrstvy a povlaky 2009. Vrstvy a povlaky 2009. Rožnov pod Radhoštěm, 30.09.2009 - 01.10.2009. Trenčín: Digital Graphic. 2009, s. 117-122. ISBN 978-80-969310-9-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Mechanical properties of carbon based coatings affected by humidity
Sobota, J. - Novák, R. - Buršíková, V. - Fořt, T. - Vítů, T. - Dupák, L., - Vyskočil, J.
In: Vrstvy a povlaky 2009. Vrstvy a povlaky 2009. Rožnov pod Radhoštěm, 30.09.2009 - 01.10.2009. Trenčín: Digital Graphic. 2009, s. 101-102. ISBN 978-80-969310-9-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Laboratorní zařízení pro měření poloměru křivosti ploch
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
37.Zařízení pro měření intenzity zvuku
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
38.Zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z protažení drátu
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
39.Laboratorní zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
40.Laboratorní zařízení pro měření modulu délkové teplotní roztažnosti
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Funkční vzorek]. 2009
Funkční vzorek
41.Comparative FEM analysis for ball-coating contact in the tribological pin-on-disc test
Fričová, M. - Vítů, T. - Polcar, T., - Jurenka, J.
In: Proceedings of Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2008). The Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen, 15.09.2008 - 19.09.2008. Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering. 2008, s. 307. Dostupné z: http://www.pse2008.net/
Abstrakt ve sborníku
42.Tribological behavior of nanostructured Ti-C:H coatings used for biomedical applications
Polcar, T. - Vítů, T. - Novák, R. - Cvrcek, L. - Vyskocil, J., - Cavaleiro, A.
In: E-MRS 2008 Spring Meeting - Abstracts. E-MRS 2008 Spring Meeting. Strasbourg, 26.05.2008 - 30.05.2008. Strasbourg: European Materials Research Society. 2008, s. 18.
Abstrakt ve sborníku
43.Structure and tribology of biocompatible Ti-C:H coatings
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Macák, J. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
Surface and Coatings Technology. 2008, 202(22-23), s. 5790-5793. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
44.Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures
Vítů, T. - Polcar, T. - Kubart, T. - Sondor, J., - Cavaleiro, A.
In: Proceedings of Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2008). The Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen, 15.09.2008 - 19.09.2008. Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering. 2008, s. 287. Dostupné z: http://www.pse2008.net/
Abstrakt ve sborníku
45.Tribological Behaviour of Nanostructured Ti-C:H Coatings Used for Biomedical Applications
Vítů, T. - Cvrček, L. - Novák, R., - Nováková, D.
In: Proceedings of the SAIT International Tribology Conference Tribology 2008. Tribology 2008. Pretoria, 02.04.2008 - 04.04.2008. Pretoria: SAIT. 2008, s. 114-119. ISBN 978-0-620-38082-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
46.Tribological Performance of DLC/WC Coatings at Elevated Temperatures
Vítů, T. - Novák, R., - Nováková, D.
Plasma Processes and Polymers. 2007, 4(S1), s. S237-S240. ISSN 1612-8850. Dostupné z: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/114261542/PDFSTART
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
47.The Measurement of Air Refractive Index Using Optical Interferometry
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. New Trends in Physics 2007. Brno, 15.11.2007 - 16.11.2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc.. 2007, s. 340-343. ISBN 978-80-7355-078-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
48.Evaluation of Temperature Fields Using Infrared Camera
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the 5th International Confernce on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2007. the 5th conference on Physics Teaching in Engineering Education. Delft, 25.10.2007 - 26.10.2007. Delft: Delft University of Technology. 2007, ISBN 978-90-8649-108-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELECTED TYPES OF NANOSTRUCTURED COATINGS
Vítů, T. - Novák, R. - Cvrček, L., - Široký, P.
In: Abstract Booklet of the Int. Conf. NANO´07. Nano´07. Brno, 08.10.2007 - 10.10.2007. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie. 2007, s. 20. ISBN 978-80-214-3460-8.
Abstrakt ve sborníku
50.Structure and Tribology of Biocompatible Ti-C:H Coatings
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Macák, J. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
In: Proceedings of Sixth Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2007). The Sixth Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering. Nagasaki, 24.09.2007 - 29.09.2007. Nagasaki: Asian Joint Committee on Plasma Surface Engineering (AJC/PSE). 2007, s. 361.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.The Evaluation of Coating Wear Rate Using Confocal Microscopy
Vítů, T. - Novák, R.
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. New Trends in Physics 2007. Brno, 15.11.2007 - 16.11.2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc.. 2007, s. 11. ISBN 978-80-7355-078-3.
Abstrakt ve sborníku
52.Tribological Behaviour of Nanostructured Ti-C:H Coatings Used for Biomedical Applications
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R., - Vyskočil, J.
In: ALI, N., ed. ABSTRACTS BOOK of 2nd International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials. International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials. Algarve, 09.07.2007 - 11.07.2007. Algarve: Society of Nanoscience and Nanotechnology. 2007, s. 159.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.Laboratorní cvičení z Fyziky II
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-03889-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Obnova a modernizace laboratorního cvičení z fyziky na Fakultě dopravní
Vítů, T.
2013 - 2013
1327/2012
2.Realizace předmětu Fyzika pevných látek pro mezifakultní obor Elektromobilita na Fakultě dopravní
Vítů, T.
2012 - 2012
1271/2012
3.Multifunkční nanostrukturní uhlíkové povlaky pro tribologické aplikace
Vítů, T.
2010 - 2012
GPP108/10/P446
4.Studium vlivu distribuované drsnosti povrchu na vývoj mezní vrstvy obtékaného profilu pomocí termovize
Vítů, T.
2011 - 2012
SGS11/138/OHK2/2T/16
5.Modernizace laboratorního cvičení z fyziky na Fakultě dopravní
Vítů, T.
2011 - 2011
2575/2011
6.Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
Vítů, T.
2007 - 2009
KJB201240701
7.Uplatnění progresivních metod v laboratorním cvičení z fyziky
Vítů, T.
2008 - 2008
1256/2008
8.Prezentace výsledků projektu IG 2005 na konferenci Plasma Surface Engineering 2006
Vítů, T.
2006 - 2006
CTU0614112
9.Tření a opotřebení povlaků DLC/WC
Vítů, T.
2005 - 2005
CTU0504012