Ing. Josef Filip, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
E-mail:
filipjos@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12Y2MI - Městské inženýrství

Vedoucí studentského projektu:

Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Výukový materiál pro AutoCAD Civil 3D 2008
Filip, J.
Praha: Autodesclub.cz, 2008.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
2.Analýzy povrchu v Civil 3D
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2008, 2008(1),
Článek (2008)
3.Tvorba tunelů v AutoCAD Civil 3D 2008 - 3. díl
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(5),
Článek (2007)
4.Stanovení objemu zemních prací
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007,(3),
Článek (2007)
5.Odsazení podsestav
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(6),
Článek (2007)
6.Tvorba definic štítků
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(6),
Článek (2007)
7.Problém s podsestavami v AutoCAD Civil 3D 2008
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(6),
Článek (2007)
8.Civil 3D ve Švýcarsku
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(9),
Článek (2007)
9.Tvorba rámečku pro tisk výkresu
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(11),
Článek (2007)
10.Autodesk Academia Forum 2007
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007,
Článek (2007)
11.Vizualizace v civil 3D
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(3),
Článek (2007)
12.Výukový materiál pro Autodesk Civil 3D 2007
Filip, J.
Praha: Autodesclub.cz, 2007.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
13.Lokalizace názvu podsestav
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(3),
Článek (2007)
14.Jak používat styly sady kódů
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(3),
Článek (2007)
15.Transparentní příkazy
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(4),
Článek (2007)
16.Tvorba bodů parcel
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(5),
Článek (2007)
17.Tvorba tunelů v AutoCAD Civil 3D 2008 - 1. díl
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(5),
Článek (2007)
18.Popis koridoru
Filip, J.
www.autodeskclub.cz. 2007, 2007(4),
Článek (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Stanovení vlivu pěšího provozu na kapacitu křižovatek
Filip, J.
2010 - 2010
SGS10/100/OHK1/1T/16
2.Vliv pěšího provozu na kapacitu úrovňových křižovatek
Filip, J.
2007 - 2007
CTU0708616