Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
E-mail:
pusmavla@fd.cvut.cz
Pozice:
odborník na organizaci veřejné dopravy a tramvajový provoz.
Osobní email
pusmanv@gmail.com

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12VERD - Veřejná doprava v sídlech a regionech

Vedoucí studentského projektu:

Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vzaimootnošenija meždu otděľnymi parametrami seti obščestvěnnogo transporta
Čarský, J. - Pušman, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
2.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
3.The Influence of Interval Length and Operation Punctuality on the Vehicles Occupancy
Pušman, V.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
4.Optimalizace systému organizace veřejné hromadné dopravy
Pušman, V.
Doktorská práce (Ph.D.) (2013)
5.Neubaustrecke nach Barrandov
Pušman, V.
Nepublikovaná přednáška (2007)
6.Operative Betriebsplanung während des Hochwassers in Prag in 2002
Pušman, V.
Nepublikovaná přednáška (2007)
7.Koordinace časových poloh spojů tramvajových linek v Praze
Pušman, V.
Diplomová práce (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.