covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
E-mail:
pusmavla@fd.cvut.cz
Pozice:
odborník na organizaci veřejné dopravy a tramvajový provoz.
Osobní email
pusmanv@gmail.com

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12VERD - Veřejná doprava v sídlech a regionech

Vedoucí studentského projektu:

Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vzaimootnošenija meždu otděľnymi parametrami seti obščestvěnnogo transporta
Čarský, J. - Pušman, V.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2015, 13(1 (48)), 82-84. ISSN 2073-7432.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
2.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
3.The Influence of Interval Length and Operation Punctuality on the Vehicles Occupancy
Pušman, V.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
4.Optimalizace systému organizace veřejné hromadné dopravy
Pušman, V.
Defense date 2013-11-29. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Transportation Systems.
Doktorská práce (Ph.D.) (2013)
5.Neubaustrecke nach Barrandov
Pušman, V.
[Unpublished Lecture] TU Dresden. 2007-06-02.
Nepublikovaná přednáška (2007)
6.Operative Betriebsplanung während des Hochwassers in Prag in 2002
Pušman, V.
[Unpublished Lecture] TU Dresden. 2007-06-02.
Nepublikovaná přednáška (2007)
7.Koordinace časových poloh spojů tramvajových linek v Praze
Pušman, V.
Praha: Defense date 2006-01-10. Master Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Diplomová práce (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.