Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha 2, 128 03
E-mail:
pusmavla@fd.cvut.cz
Osobní email
pusmanv@gmail.com

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12VDSR - Veřejná doprava v sídlech a regionech
12VERD - Veřejná doprava v sídlech a regionech

Vedoucí studentského projektu:

Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vzaimootnošenija meždu otděľnymi parametrami seti obščestvěnnogo transporta
Čarský, J. - Pušman, V.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2015, 13(1 (48)), s. 82-84. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://elibrary.ru/item.asp?id=23183374
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.Studie k budoucí organizaci jednotné integrované dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje
Kocourek, J. - Pušman, V. - Jacura, M., - Skolilová, P.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5: Středočeský kraj. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
3.Optimalizace systému organizace veřejné hromadné dopravy
Pušman, V.
2013. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
4.The Influence of Interval Length and Operation Punctuality on the Vehicles Occupancy
Pušman, V.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
5.Neubaustrecke nach Barrandov
Pušman, V.
02.06.2007.
Nepublikovaná přednáška
6.Operative Betriebsplanung während des Hochwassers in Prag in 2002
Pušman, V.
02.06.2007.
Nepublikovaná přednáška
7.Koordinace časových poloh spojů tramvajových linek v Praze
Pušman, V.
2006. Diplomová práce. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.