Ing. Martin Jareš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-438 - Horská 3, Praha
E-mail:
jaresmar@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12IDOS - Integrované dopravní systémy
12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Regionální integrovaná doprava
  12X1RI - bakalářský studijní program
  12X2RI - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Integrovaná doprava v praxi
Jareš, M.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05896-1.
Vědecká kniha česky (2016)
2.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
3.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
4.1961 - 2011: 50 let od rozdělení Berlína a jeho městské železnice S-Bahn
Jareš, M. - Chmela, P.
Silnice železnice. 2011, 6(4), 39-41. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
5.Využití železnice pro vnitroměstské a příměstské přepravní vztahy v PID
Jacura, M. - Jareš, M.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011, pp. 28-31. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
6.Metrobusy - atraktivnější a efektivnější autobusová doprava pro metropole
Jareš, M.
DP Kontakt. 2008, 2007(1), 6-7. ISSN 1212-6349.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
7.Úloha regionálních železničních tratí v IDS
Jacura, M. - Jareš, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 79-82. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
8.Tangenciální autobusové linky a jejich význam pro městskou dopravu
Jareš, M.
Silniční obzor. 2007, 2007(7), 13-14. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
9.Integrované dopravní systémy a jejich uplatnění v praxi
Jareš, M.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 223-225. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh a hodnocení systémů integrované dopravy
Jareš, M.
2006 - 2006
CTU0611916