Ing. Martin Jareš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-438 - Horská 3, Praha
E-mail:
jaresmar@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12IDOS - Integrované dopravní systémy
12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Regionální integrovaná doprava
  12X1RI - bakalářský studijní program
  12X2RI - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Integrovaná doprava v praxi
Jareš, M.
Vědecká kniha česky (2016)
2.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Vědecká kniha česky (2015)
3.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Vědecká kniha česky (2015)
4.1961 - 2011: 50 let od rozdělení Berlína a jeho městské železnice S-Bahn
Jareš, M. - Chmela, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
5.Využití železnice pro vnitroměstské a příměstské přepravní vztahy v PID
Jacura, M. - Jareš, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
6.Metrobusy - atraktivnější a efektivnější autobusová doprava pro metropole
Jareš, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
7.Úloha regionálních železničních tratí v IDS
Jacura, M. - Jareš, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
8.Tangenciální autobusové linky a jejich význam pro městskou dopravu
Jareš, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
9.Integrované dopravní systémy a jejich uplatnění v praxi
Jareš, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh a hodnocení systémů integrované dopravy
Jareš, M.
2006 - 2006
CTU0611916