Ing. Jindřich Borka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
E-mail:
borkajin@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program
  20X1GS - bakalářský studijní program
Odbavovací a informační systémy
  20X1YS - bakalářský studijní program
  20X2YD - navazující magisterský studijní program
  20X2YS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Data Mining in Fare Collection Systems
Borka, J. - Sliacky, M., - Urbaniec, K.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, s. 1-6. ISBN 9781509011162. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501040/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
2.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
Zikova 1903/4, Praha 6, PSČ: 166 36: České vysoké učení technické v Praze. 2016, 50/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek (2015)
4.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek (2015)
5.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek (2015)
6.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
2015
Poloprovoz (2015)
7.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech public transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
8.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2015, Dostupné z: http://ois.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
9.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
Praha: TAČR. 2015, 57/2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
10.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2014
Svítek, M. - Sliacky, M. - Borka, J., - Jeřábek, M.
Konviktská 20: ČVUT FD. 2015, 44/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech Public Transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 30. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
12.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2013
Sliacky, M. - Borka, J.
Konviktská 20: ČVUT FD. 2014, 22/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
13.Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Borka, J. - Sliacky, M. - Srp, R., - Matějec, J.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2013, 36(36), s. 1-15. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
14.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2012
Sliacky, M. - Borka, J.
Konviktská 20: ČVUT FD. 2013, 34/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
15.Bezkontaktní technologie v odbavovacích systémech
Borka, J.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2012, 34(34), s. 1-9. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
16.Význam železniční telematiky
Svítek, M. - Kopecký, F., - Borka, J.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žel 2001. Žilina, 29.05.2001 - 30.05.2001. Žilina: Žilinský vzdelávací servis. 2001, s. 130-135. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
17.Multimedia and Data Services for Car Drivers
Prchal, J. - Borka, J., - Svítek, M.
In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 1104. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
18.Modelování systémů a procesů
Svítek, M. - Borka, J., - Vlček, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, ISBN 80-01-02361-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
19.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
Wolfsburg: Volkswagen A. G.. 2000, !!!.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, J.
2015 - 2015
SGS15/104/OHK3/1T/16