doc. Ing. Vlastimil Jáneš, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K508 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359555
E-mail:
janes@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / Zkušební laboratoř Fakulty dopravní / FD
Člen:
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Krkonošské metro - univerzitní dráha
  20X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: MATOUŠEK, Radek, ed. Mendel 2012. Mendel 2012 - 18th International Conference on Soft Computing. Brno, 27.06.2012 - 29.06.2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2012, s. 94-99. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
In: Proceedings of the Work in Progress Session - DSD 2011. 14th Euromicro Conference on Digital System Design. Oulu, 31.08.2011 - 02.09.2011. Oulu: University of Oulu. 2011, s. 3-4. ISBN 978-3-902457-30-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Neural Network World. 2011, 21(4), s. 299-309. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
4.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Lille, 01.09.2010 - 03.09.2010. Linz: Johannes Kepler University. 2010, s. 8-9. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Lille, 01.09.2010 - 03.09.2010. Linz: Johannes Kepler University. 2010, s. 16-17. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Stará Ĺubovňa, 20.09.2010 - 22.09.2010. Košice: Technická Univerzita. 2010, s. 295-301. ISBN 978-80-8086-164-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
7.Logical control with respecting of faults
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Patras, 27.08.2009 - 29.08.2009. Linz: J. Kepler University - FAW. 2009, s. 27-28. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Patras, 27.08.2009 - 29.08.2009. Linz: J. Kepler University - FAW. 2009, s. 25-26. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: JÁNEŠOVÁ, M. a FÁBERA, V., eds. Translation Regular Expressions. EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, s. 24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.A new Sight at Delay Element
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 161-167. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
12.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Computer Science and Engineering. Stará Lesná, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Technická Univerzita. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: BOKR, J. a JÁNEŠOVÁ, M., eds. Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net. EUROMICRO Conference on Digital System Design 11th. Parma, 02.09.2008 - 05.09.2008. Linz: J. Kepler University - FAW. 2008, s. 23-24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: GROSSPIETSCH, E.G. a KLOCKNER, K.K., eds. Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. EUROMICRO Conference on Digital System Design 10th. Lübeck, 27.08.2007 - 31.08.2007. Linz: Johannes Kepler University. 2007, s. 21-22. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
15.Dynamic System
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Acta Electrotechnica et Informatica. 2007, 7(2), s. 18-23. ISSN 1335-8243.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
16.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: GROSSPIETSCH, E.G. a KLOCKNER, K.K., eds. Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. EUROMICRO Conference on Digital System Design 10th. Lübeck, 27.08.2007 - 31.08.2007. Linz: Johannes Kepler University. 2007, s. 19-20. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
17.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: FÁBERA, V. a JÁNEŠ, V., eds. Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, s. 218-224. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.Estimation of Dependency on Variables of Boolean Function using Boolean Cube - Case Study
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: FÁBERA, V. a JÁNEŠ, V., eds. Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, s. 239-242. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Logical Structural Models with multiplexors
Bokr, J. - Jáneš, V.
Acta Polytechnica. 2006, 46(1), s. 57-60. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
20.State of a Logical Object
Bokr, J. - Jáneš, V.
Acta Polytechnica. 2006, 46(1), s. 61-65. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
21.Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006
Fábera, V. ed. - Jáneš, V. ed.
Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, ISBN 80-8073-598-0.
Sborník
22.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Dubrovník, 30.08.2006 - 01.09.2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2006, s. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Logic Object Decomposition
Bokr, J. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: FÁBERA, V. a JÁNEŠ, V., eds. Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Electronic Computers and Informatics. Košice-Herlany, 20.09.2006 - 22.09.2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov. 2006, s. 218-224. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Dubrovník, 30.08.2006 - 01.09.2006. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2006, s. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.Neurčitost v popisu technologických procesů
Bokr, J. - Jáneš, V.
Automatizace. 2005, 48(1), s. 20-24. ISSN 0005-125X. Dostupné z: http://www.automatizace.cz
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
26.Interesting Applications of Atmel AVR Microcontrollers
Korbel, S. - Jáneš, V.
In: EUROMICRO Symposium on Digital System Design. EUROMICRO Symposium on Digital System Design. Rennes, 31.08.2004 - 03.09.2004. Piscataway: IEEE. 2004, s. 499-506. ISBN 0-7695-2203-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
27.Complete Design Environment for Microcode Development and Debugging with AVR Microcontrollers (MICoSS)
Korbel, S. - Jáneš, V.
In: HUDÁK, Š. a KOLLÁR, J., eds. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Electronic, Computers and Informatics. Košice - Herľany, 22.09.2004 - 24.09.2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2004, s. 340-346. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Zajímavé aplikace mikrokontrolérů AVR firmy Atmel - 2.část
Klíma, D. - Korbel, S., - Jáneš, V.
Sdělovací technika. 2004, 0(7), s. 8-10. ISSN 0036-9942. Dostupné z: http://www.stech.cz/index_first.htm
Článek
29.Zajímavé aplikace mikrokontrolétů AVR firmy Atmel - 1.část
Klíma, D. - Korbel, S., - Jáneš, V.
Sdělovací technika. 2004, 0(6), s. 17-19. ISSN 0036-9942. Dostupné z: http://www.stech.cz/index_first.htm
Článek
30.Design environment for microcode development and debugging with AVR microcontrollers (MiCoSS)
Korbel, S. - Jáneš, V.
In: ADAMSKI, M., SKOWRONSKI, Z., a ANDRZEJEVSKI, Z., eds. Proceedings of the International Workshop on Discrete-Event System Design - DESDes'04. International Workshop on Discrete-Event System Design. Dychow, 15.09.2004 - 17.09.2004. Zielona Gora: University of Zielona Gora. 2004, s. 111-116. ISBN 83-89712-15-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Design Structural Models with Multiplexors
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: HURAJ, L., ed. Informatika a informačné technológie 2004. Informatika a informačné technológie 2004. Banská Bystrica, 11.09.2004 - 12.09.2004. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2004, s. 46-51. ISBN 80-8083-017-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Monadic Predicate Formulae
Bokr, J. - Jáneš, V.
Acta Electrotechnica et Informatica. 2004, 4(4), s. 37-39. ISSN 1335-8243. Dostupné z: http://www.aei.tuke.sk
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
33.Some Interesting Applications of the Karnaugh Map
Bokr, J. - Jáneš, V.
Acta Electrotechnica et Informatica. 2003, 3(3), s. 22-27. ISSN 1335-8243. Dostupné z: http://www.aei.tuke.sk
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
34.The Modelling of the Microprogrammable Control System
Jáneš, V. - Fábera, V.
In: KOLLÁR, J., JELŠINA, M., a HUDÁK, Š., eds. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Electronic Computers and Informatics 2002. Košice-Herľany, 10.10.2002 - 11.10.2002. Košice: Vienala. 2002, s. 121-128. ISBN 80-7099-879-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.JTAG Communicator Software
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: HUDÁK, Š., JELŠINA, M., a KOLLÁR, J., eds. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Electronic Computers and Informatics 2002. Košice-Herľany, 10.10.2002 - 11.10.2002. Košice: Vienala. 2002, s. 116-120. ISBN 80-7099-879-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Universal Logic Module of the M-th Order and Pseudostochastic Arbiter
Bokr, J. - Jáneš, V.
Proceedings - University of West Bohemia. 2002, 5(1), s. 11-18. ISSN 1211-9652.
Článek
37.Logický objekt, jeho stav a řízení
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: HUDÁK, Š. a JELŠINA, M., eds. Proceedings of the Computer Science Education Workshop 2001. CSEW 2001. Košice-Herľany, 25.10.2001 - 26.10.2001. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2001, s. 124-135. ISBN 80-7099-705-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: CSEW 2001. CSEW´01. Košice, 20.09.2001 - 21.09.2001. Košice: SCECI. 2001, s. 20-25.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
39.A Logic Object and Its State
Bokr, J. - Jáneš, V.
Acta Polytechnica. 2001, 41(3), s. 46-52. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
40.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Jáneš, V. - Fábera, V.
In: JELŠINA, M. a HUDÁK, Š., eds. Proceedings of the Computer Science Education Workshop 2001. CSEW 2001. Košice-Herľany, 25.10.2001 - 26.10.2001. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice. 2001, s. 157-161. ISBN 80-7099-705-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
41.Vývojové prostředí pro aplikace mikroprogramovaných automatů
Jáneš, V. - Fábera, V., - Šlosárek, D.
Sdělovací technika. 2001, 49(1), s. 12-15. ISSN 0036-9942.
Článek
42.Moore's and Mealy's Automaton
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: Proceedings of University of West Bohemia 2000. neuvedeno. Plzeň: Západočeská universita. 2000, s. 13-20. ISBN 80-7082-718-1.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
43.Educational Microprogrammable Automaton
Jáneš, V. - Fábera, V.
In: KOLLÁR, J., HUDÁK, Š., a JELŠINA, M., eds. Proceedings of the Fourth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2000. Electronic Computers and Informatics 2000. Košice-Herlany, 28.09.2000 - 29.09.2000. Košice: TU Košice, FEI. 2000, s. 162-168. ISBN 80-88922-25-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Optimal Function of the Dynamic Logic
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: Proceedings University of West Bohemia 1999. neuvedeno. Plzeň: Západočeská universita. 1999, s. 25-31. ISBN 80-7082-617-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
45.Optimal Function of the Dynamic Logic Object
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: Proceedings University of West Bohemia 1999. neuvedeno. Plzeň: Západočeská universita. 1999, s. 25-31. ISBN 80-7082-617-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
46.Zápis boolovských funkcí boolovskými formulemi
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: I & IT - Informatika a informačné technológie. Informatika a informačné technológie (I&IT'99). Banská Bystrica, 10.09.1999 - 11.09.1999. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied. 1999, s. 55-62. ISBN 80-8055-335-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
47.Logické systémy
Bokr, J. - Jáneš, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, ISBN 80-01-01992-6.
Vědecká kniha česky
48.Logické systémy
Jáneš, V. - Douša, J.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1998, ISBN 80-01-01818-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
49.Logic Object and Its State
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: Electronic Computers and Informatics'98. Electronic Computers and Informatics'98. Košice-Herĺany, 08.10.1998 - 09.10.1998. Košice: TU Košice, FEI. 1998, s. 104-109. ISBN 80-88786-94-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.A Few Comments on Finite-automaton Modelling of Logic Object
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: Proceedings of University of West Bohemia. neuvedeno. Plzeň: Západočeská universita. 1998, s. 1-10.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Logic Control System and Canonical Decomposition
Bokr, J. - Jáneš, V.
In: Proceedings of University of West Bohemia. neuvedeno. Plzeň: Západočeská universita. 1997, s. 33-40.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
52.Triple Concurrent Processing Architecture Model for Higher Speed Computer Graphics Pipeline
Dawood, A. - Jáneš, V.
Acta Polytechnica. 1995, 35(3), s. 41-54. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
53.Logické systémy
Jáneš, V. - Douša, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, ISBN 80-01-01106-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
54.Modelling of Dual Concurrent Microcomputer Architecture for Excuting Graphical Functions
Dawood, A. - Jáneš, V.
Acta Polytechnica. 1993, 33(5), s. 85-95. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
55.A Graphical Processor Design Using Concurrent Processing Aproach
Dawood, A. - Jáneš, V.
Acta Polytechnica. 1993, 33(4), s. 9-25. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.