Ing. Petr Honzík, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
23AKU - Akustika v dopravě
23NDAM - Numerická data a modely v inženýrské praxi
Cvičení:
23NDAM - Numerická data a modely v inženýrské praxi

Garant předmětu v doktorském studiu:

23AEA - Aplikovaná elektroakustika

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Karina Abramova

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modelling of a MEMS transducer with a square plate loaded by a thin fluid layer
Abramova, K. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S., - Bruneau, M.
In: Euronoise 2018. Euronoise 2018. Heraklion, Crete, 27.05.2018 - 31.05.2018. Madrid: European Acoustics Association. 2018, s. 337-340. ISSN 2226-5147. Dostupné z: http://www.euronoise2018.eu/docs/papers/58_Euronoise2018.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Modélisation analytique et numérique d'un microphone capacitif miniature à membrane carrée et couche de fluide arrière comportant une discontinuité d'épaisseur
Bruneau, M. - Honzík, P. - Durand, S., - Joly, N.
In: CFA 2018. CFA 2018. Le Havre, 23.04.2018 - 27.04.2018. Societé Francaise d'Acoustique. 2018
Abstrakt ve sborníku
3.Modeling of 1D acoustic device composed of a planar beam and a fluid gap with discontinuity in thickness
Honzík, P. - Novák, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: Proceedings of Meetings on Acoustics. Melville: Acoustical Society of America. 2017, ISSN 1939-800X. Dostupné z: http://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4989233
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
4.Experimental estimation of unknown parameters of equivalent circuits of low-cost electret microphones
Abramova, K. - Honzík, P.
Akustické listy. 2017, 23(1-4), s. 9-17. ISSN 1212-4702. Dostupné z: https://www.czakustika.cz/misc/aklisty/23-14.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
5.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/09/Hlukov%C3%BD-senzor.pdf
Funkční vzorek
6.Dynamic behaviour of a planar micro-beam loaded by a fluid-gap: Analytical and numerical approach in a high frequency range, benchmark solutions
Novák, A. - Honzík, P., - Bruneau, M.
Journal of Sound and Vibration. 2017, 401s. 36-53. ISSN 0022-460X. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2017.04.026
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
7.Impulse Response Measurements Using MLS Technique on Nonsynchronous Devices
Novák, A. - Rund, F., - Honzík, P.
Journal of Audio Engineering Society. 2016, 64(12), s. 978-987. ISSN 1549-4950. Dostupné z: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=18532
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
8.Modélisation par méthode intégrale d’un transducteur à membrane carrée et à électrode arrière de taille reduite
Honzík, P. - Durand, S. - Guianvarc’h, C. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: CFA2016 Le Mans. CFA2016. Le Mans, 11.04.2016 - 15.04.2016. Paris: Société Francaise d'Acoustique. 2016, Dostupné z: http://www.conforg.fr/cfa2016/cdrom/data/articles/000259.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
9.Étude de filtre pour protecteur auditif passif
Novák, A. - Honzík, P. - Bruneau, M., - Fohr, F.
In: CFA2016 Le Mans. CFA2016. Le Mans, 11.04.2016 - 15.04.2016. Paris: Société Francaise d'Acoustique. 2016, s. 631-632. Dostupné z: http://www.conforg.fr/cfa2016/cdrom/data/articles/000280.pdf
Abstrakt ve sborníku
10.Modélisation analytique et contrôle numérique du comportement d'une micro-poutre vibrante chargée par une couche de fluide à l'arrière
Novák, A. - Honzík, P. - Bruneau, M., - Joly, N.
In: CFA2016 Le Mans. CFA2016. Le Mans, 11.04.2016 - 15.04.2016. Paris: Société Francaise d'Acoustique. 2016, s. 601-605. Dostupné z: http://www.conforg.fr/cfa2016/cdrom/data/articles/000281.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
11.Influence des conditions de gaz, pression et température sur le comportement mécano-acoustique de microphones capacitifs : caractérisation théorique et expérimentale
Guianvarc'h, C. - Risegari, L. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S. - Rodrigues, D. - Gavioso, R.M., - Bruneau, M.
In: CFA2016 Le Mans. CFA2016. Le Mans, 11.04.2016 - 15.04.2016. Paris: Société Francaise d'Acoustique. 2016, s. 589-594. Dostupné z: http://www.conforg.fr/cfa2016/cdrom/data/articles/000258.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
12.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
In: Book of Abstracts First ECSA Conference 2016. First International ECSA Conference 2016 Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy. Berlin, 19.05.2016 - 21.05.2016. Leipzig: HELMHOLTZ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH - UFZ. 2016, s. 57. Dostupné z: http://www.ecsa2016.eu/assets/book_of_abstracts_ecsa2016.pdf
Abstrakt ve sborníku
13.Acoustic Fields in Thin Fluid Layers Between Vibrating Walls and Rigid Boundaries: Integral Method
Honzík, P. - Bruneau, M.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2015, 101s. 859-862. ISSN 1610-1928.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
14.Deska se senzory plynů typu MOS
Honzík, P. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Funkční vzorek]. 2015
Funkční vzorek
15.Modeling of capacitive MEMS microphone with square membrane or plate using integral method
Honzík, P. - Guianvarc’h, C., - Bruneau, M.
In: Procedia Engineering Special Issue Eurosensors 2015. Eurosensors 2015. Freiburg, 06.09.2015 - 09.09.2015. Oxford: Elsevier Ltd. 2015, s. 418-421. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://authors.elsevier.com/sd/article/S187770581502319X
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
16.Transfer function of small convergent–divergent (C–D) nozzles and opposite (D–C) devices filled with thermo-viscous fluid at rest
Honzík, P. - Fohr, F., - Bruneau, M.
Applied Acoustics. 2015, 99(0), s. 118-124. ISSN 0003-682X. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.06.001
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
17.Modulární nízkošumový předzesilovač pro kondenzátorové/elektretové mikrofony
Honzík, P. - Fukar, T.
[Funkční vzorek]. 2015
Funkční vzorek
18.Funkční vzorek hlukového senzoru
Honzík, P.
[Prototyp]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Prototyp
19.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
2014
Poloprovoz
20.Fonction de transfert de petits éléments acoustiques réalisés par association de tubes convergents-divergents en fluide thermo-visqueux au repos
Honzík, P. - Fohr, F., - Bruneau, M.
In: CFA 2014 Proceedings. 12e Congres Francais d'Acoustique. Poitiers, 22.04.2014 - 25.04.2014. Poitiers: Université de Poitiers. 2014, s. 1139-1144. Dostupné z: http://www.conforg.fr/cfa2014/cdrom/data/articles/000204.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Modele acoustique pour fine couche de fluide thermo-visqueux a l'arriere d'une source étendue
Honzík, P. - Bruneau, M.
In: CFA 2014 Proceedings. 12e Congres Francais d'Acoustique. Poitiers, 22.04.2014 - 25.04.2014. Poitiers: Université de Poitiers. 2014, s. 1133-1138. Dostupné z: http://www.conforg.fr/cfa2014/cdrom/data/articles/000108.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Experimental investigation on the electrostatic receiver with small-sized backing electrode
Honzík, P. - Podkovskiy, A. - Durand, S., - Joly1, N.
In: Forum Acusticum 2014. Forum Acusticum 2014. Krakow, 07.09.2014 - 12.09.2014. Wroclaw: Polish Acoustical Society. 2014, ISSN 2221-3767. Dostupné z: http://www.fa2014.agh.edu.pl/fa2014_cd/article/RS/R05A_1.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Funkční vzorek mikrovlnného detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Honzík, P.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
24.Tester měřícího a komunikačního modulu senzorické stanice
Jirovský, V. - Horák, M., - Honzík, P.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
25.Modélisation analytique et numérique d’un microphone MEMS circulaire ou rectangulaire à électrode arrière de taille réduite
Podkovskiy, A. - Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: CFA 2014 Proceedings. 12e Congres Francais d'Acoustique. Poitiers, 22.04.2014 - 25.04.2014. Poitiers: Université de Poitiers. 2014, s. 183-188. Dostupné z: http://www.conforg.fr/cfa2014/cdrom/data/articles/000203.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Analytical and numerical modeling of an axisymmetrical electrostatic transducer with interior geometrical discontinuity
Honzík, P. - Podkovskiy, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2013, 134(5), s. 3573-3579. ISSN 0001-4966. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/asa/journal/jasa/134/5/10.1121/1.4824342
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
27.On the Acoustic Transfer Function of Slowly Tapered Small Horns Filled With Thermo-Viscous Fluid
Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2013, 99(5), s. 694-702. ISSN 1610-1928. Dostupné z: http://www.ingentaconnect.com/content/dav/aaua/2013/00000099/00000005/art00004
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
28.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek
29.Miniaturized electrostatic receiver with small-sized backing electrode
Podkovskiy, A. - Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: Proceedings of Meeting on Acoustics. 21st International Congress on Acoustics. Montréal, 02.06.2013 - 07.06.2013. Melville: Acoustical Society of America. 2013, ISSN 1939-800X. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/asa/journal/poma/19/1/10.1121/1.4799310
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
30.Finite element modelling of acoustic field inside small components: Application to an annular slit terminated by an aperture in an infinite screen
Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S. - Rodrigues, D. - Durocher, J.-N., - Bruneau, M.
Metrologia. 2012, 49(1), s. 32-40. ISSN 0026-1394. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/0026-1394/49/1/006/article
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
31.Electrostatic Transducer with Square Membrane and Non-Planar Back Plate: Simplified Model
Honzík, P. - Škvor, Z. - Durand, S., - Bruneau, M.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2009, 95(5), s. 866-873. ISSN 1610-1928.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
32.Modelling of Special Types of Acoustic Receivers
Honzík, P. - Lukeš, M., - Kovář, D.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 400-401. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
33.Radiation Impedance of the Transducer Array for Loudspeaker with the Direct D/A Conversion
Motl, K. - Honzík, P.
In: POSTER 2005. POSTER 2005. Prague, 26.05.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 2005
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
34.Miniature Silicon Microphone with Non-Planar Back Plate
Honzík, P.
In: 8th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2004, May 20 2004, Prague. 8th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2004. Prague, 20.05.2004. Praha: ČVUT v Praze, FEL. 2004, s. EI10.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
35.Elektrostatický měnič s nerovinnou pevnou elektrodou jako miniaturní křemíkový mikrofon
Honzík, P.
In: Sborník příspěvků konference RADEŠÍN 2004. Radešín 2004. Hotel Radešín, Českomoravská vrchovina, 22.09.2004 - 25.09.2004. Brno: FEKT VUT v Brně. 2004, s. 52-43. ISBN 80-214-2726-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Elektrostatický měnič s čtvercovou membránou a nerovinnou pevnou elektrodou
Honzík, P.
In: Audio Technologies and Processing ATP 2004. ATP 2004 - Audio Technologies and Processing. Brno, 18.05.2004. Brno: VUT v Brně, FEKT. 2004, s. 34-41. ISBN 80-214-2643-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Realizace miniaturních křemíkových mikrofonů
Honzík, P.
In: SCHIMMEL, J. a LUKEŠ, M., eds. Audio Technologies and Processing 2003. ATP 2003. Praha, 28.05.2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2003, s. 37-44. ISBN 80-214-2391-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Modeling of Acoustic Systems
Lukeš, M. - Honzík, P., - Rund, F.
In: Proceedings of Workshop 2003. Workshop 2003. Praha, 10.02.2003 - 12.02.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 450-451. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
39.Application of Microtechnologies in Realization of Miniature Microphones
Honzík, P.
In: Poster 2003. Poster 2003. Prague, 22.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 2003, s. EI7.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
40.Použití mikromechanických technologií v elektroakustice
Honzík, P.
In: RŮŽIČKA, B., KRATOCHVÍL, T., a LAZAR, V., eds. Radešín 2003 - Sborník příspěvků. Radešín 2003. Radešín, 08.10.2003 - 11.10.2003. Brno: VUT v Brně, FEI. 2003, s. 45-46. ISBN 80-214-2479-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
41.Electroacoustic Transducers with Electrical Field
Joly, V. - Honzík, P.
In: SCHIMMEL, J. a LUKEŠ, M., eds. Audio Technologies and Processing ATP 2002. ATP 2002. Brno, 21.05.2002. Brno: VUT v Brně, FEI. 2002, s. 67-76. ISBN 80-214-2128-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
42.Electroacoustic Transducers with Electrical Field: Electrostatic Push-Pull Horn Tweeter
Škvor, Z. - Škvor, J., - Honzík, P.
In: Proceedings of Workshop 2002. Workshop 2002. Praha, 11.02.2002 - 13.02.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2002, s. 422-423. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
43.Modelování akustických soustav
Lukeš, M. - Honzík, P., - Rund, F.
In: BLÁHOVÁ, I. a JIŘÍČEK, O., eds. 65. akustický seminář. 65. akustický seminář. Skalský dvůr, 21.10.2002 - 24.10.2002. Praha: Česká akustická společnost. 2002, s. 59-64. ISBN 80-01-02638-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.Electroacoustics Transducers with Electrical Field
Honzík, P. - Joly, V.
In: POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. POSTER 2002. ČVUT v Praze, FEL, 23.05.2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 2002, s. EI8.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
45.Měření nelineárního zkreslení reproduktorových soustav pomocí MLS signálů
Honzík, P.
In: LUKEŠ, M. a SCHIMMEL, J., eds. Audio Technologies and Processing ATP 2001. ATP 2001. Praha, 12.10.2001. Brno: VUT v Brně, FEI. 2001, s. 75-80. ISBN 80-214-1950-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Senzory pro bezdrátové monitorování hluku z dopravy pomocí senzorických sítí
Honzík, P.
2018 - 2020
SGS18/200/OHK2/3T/16
2.Senzory a senzorické sítě v dopravě
Honzík, P.
2015 - 2017
SGS15/226/OHK2/3T/16
3.Modelování speciálních typů akustických přijimačů
Honzík, P.
2004 - 2004
CTU0409713