Ing. Petr Honzík, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
23AKU - Akustika v dopravě
23NDAM - Numerická data a modely v inženýrské praxi
Cvičení:
23NDAM - Numerická data a modely v inženýrské praxi

Garant předmětu v doktorském studiu:

23AEA - Aplikovaná elektroakustika

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Karina Šimonová

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Plně digitální senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Šimonová, K. - Fukar, T., - Fabián, P.
Funkční vzorek (2019)
2.Analytical modelling of a MEMS transducer composed of a rigid micro-beam attached at one end to a flat spring moving against a reduced-size backplate
Honzík, P. - Novák, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
3.Temperature effects on condenser microphone's mecano-acoustic properties : experimental characterization
Guianvarc'h, C. - Lavergne, T. - Risegari, L. - Honzík, P. - Rodrigues, D., - Gavioso, R.M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
4.Modelling of a MEMS transducer using approximate eigenfunctions of a square clamped plate
Šimonová, K. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
5.Measurement of Nonlinear Distortion of low-cost Microphones
Kolář, J. - Honzík, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
6.Modelling of a MEMS transducer with a square plate loaded by a thin fluid layer
Abramova, K. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Dispositif expérimental pour la caractérisation de microphones capacitifs par grille d’entraînement en conditions contrôlées de gaz, pression et température
Lavergne, T. - Risegari, L. - Gavioso, R. - Guianvarc’h, C., - Honzík, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Effets de la température sur les propriétés électro-mécaniques d’un microphone capacitif et de son préamplificateur
Lavergne, T. - Guianvarc'h, C. - Risegari, L. - Honzík, P., - Gavioso, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Modélisation analytique et numérique d'un microphone capacitif miniature à membrane carrée et couche de fluide arrière comportant une discontinuité d'épaisseur
Bruneau, M. - Honzík, P. - Durand, S., - Joly, N.
Abstrakt ve sborníku (2018)
10.Modélisation numérique du rayonnement acoustique en milieu ouvert en fluide thermovisqueux
Joly, N. - Durand, S., - Honzík, P.
Abstrakt ve sborníku (2018)
11.Experimental estimation of unknown parameters of equivalent circuits of low-cost electret microphones
Abramova, K. - Honzík, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
12.Dynamic behaviour of a planar micro-beam loaded by a fluid-gap: Analytical and numerical approach in a high frequency range, benchmark solutions
Novák, A. - Honzík, P., - Bruneau, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
13.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
Funkční vzorek (2017)
14.Modeling of a one-dimensional acoustic device composed of a planar beam and fluid gap with discontinuity in thickness
Honzík, P. - Novák, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
15.Impulse Response Measurements Using MLS Technique on Nonsynchronous Devices
Novák, A. - Rund, F., - Honzík, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
16.Influence des conditions de gaz, pression et température sur le comportement mécano-acoustique de microphones capacitifs : caractérisation théorique et expérimentale
Guianvarc'h, C. - Risegari, L. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S. - Rodrigues, D. - Gavioso, R.M., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2016)
17.Modélisation par méthode intégrale d’un transducteur à membrane carrée et à électrode arrière de taille reduite
Honzík, P. - Durand, S. - Guianvarc’h, C. - Joly, N., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2016)
18.Modélisation analytique et contrôle numérique du comportement d'une micro-poutre vibrante chargée par une couche de fluide à l'arrière
Novák, A. - Honzík, P. - Bruneau, M., - Joly, N.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2016)
19.Étude de filtre pour protecteur auditif passif
Novák, A. - Honzík, P. - Bruneau, M., - Fohr, F.
Abstrakt ve sborníku (2016)
20.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
Abstrakt ve sborníku (2016)
21.Transfer function of small convergent–divergent (C–D) nozzles and opposite (D–C) devices filled with thermo-viscous fluid at rest
Honzík, P. - Fohr, F., - Bruneau, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
22.Acoustic Fields in Thin Fluid Layers Between Vibrating Walls and Rigid Boundaries: Integral Method
Honzík, P. - Bruneau, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
23.Deska se senzory plynů typu MOS
Honzík, P. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Horák, M.
Funkční vzorek (2015)
24.Modulární nízkošumový předzesilovač pro kondenzátorové/elektretové mikrofony
Honzík, P. - Fukar, T.
Funkční vzorek (2015)
25.Modeling of capacitive MEMS microphone with square membrane or plate using integral method
Honzík, P. - Guianvarc’h, C., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
26.Tester měřícího a komunikačního modulu senzorické stanice
Jirovský, V. - Horák, M., - Honzík, P.
Funkční vzorek (2014)
27.Funkční vzorek mikrovlnného detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Honzík, P.
Funkční vzorek (2014)
28.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
Poloprovoz (2014)
29.Funkční vzorek hlukového senzoru
Honzík, P.
Prototyp (2014)
30.Experimental investigation on the electrostatic receiver with small-sized backing electrode
Honzík, P. - Podkovskiy, A. - Durand, S., - Joly1, N.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
31.Modélisation analytique et numérique d’un microphone MEMS circulaire ou rectangulaire à électrode arrière de taille réduite
Podkovskiy, A. - Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
32.Modele acoustique pour fine couche de fluide thermo-visqueux a l'arriere d'une source étendue
Honzík, P. - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
33.Fonction de transfert de petits éléments acoustiques réalisés par association de tubes convergents-divergents en fluide thermo-visqueux au repos
Honzík, P. - Fohr, F., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
34.Analytical and numerical modeling of an axisymmetrical electrostatic transducer with interior geometrical discontinuity
Honzík, P. - Podkovskiy, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
35.On the Acoustic Transfer Function of Slowly Tapered Small Horns Filled With Thermo-Viscous Fluid
Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
36.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
Funkční vzorek (2013)
37.Miniaturized electrostatic receiver with small-sized backing electrode
Podkovskiy, A. - Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
38.Finite element modelling of acoustic field inside small components: Application to an annular slit terminated by an aperture in an infinite screen
Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S. - Rodrigues, D. - Durocher, J.-N., - Bruneau, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
39.Electrostatic Transducer with Square Membrane and Non-Planar Back Plate: Simplified Model
Honzík, P. - Škvor, Z. - Durand, S., - Bruneau, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
40.Modelling of Special Types of Acoustic Receivers
Honzík, P. - Lukeš, M., - Kovář, D.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
41.Radiation Impedance of the Transducer Array for Loudspeaker with the Direct D/A Conversion
Motl, K. - Honzík, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2005)
42.Elektrostatický měnič s čtvercovou membránou a nerovinnou pevnou elektrodou
Honzík, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
43.Elektrostatický měnič s nerovinnou pevnou elektrodou jako miniaturní křemíkový mikrofon
Honzík, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
44.Miniature Silicon Microphone with Non-Planar Back Plate
Honzík, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2004)
45.Realizace miniaturních křemíkových mikrofonů
Honzík, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
46.Použití mikromechanických technologií v elektroakustice
Honzík, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
47.Modeling of Acoustic Systems
Lukeš, M. - Honzík, P., - Rund, F.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
48.Application of Microtechnologies in Realization of Miniature Microphones
Honzík, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2003)
49.Modelování akustických soustav
Lukeš, M. - Honzík, P., - Rund, F.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
50.Electroacoustic Transducers with Electrical Field
Joly, V. - Honzík, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
51.Electroacoustic Transducers with Electrical Field: Electrostatic Push-Pull Horn Tweeter
Škvor, Z. - Škvor, J., - Honzík, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
52.Electroacoustics Transducers with Electrical Field
Honzík, P. - Joly, V.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2002)
53.Měření nelineárního zkreslení reproduktorových soustav pomocí MLS signálů
Honzík, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Senzory pro bezdrátové monitorování hluku z dopravy pomocí senzorických sítí
Honzík, P.
2018 - 2020
SGS18/200/OHK2/3T/16
2.Senzory a senzorické sítě v dopravě
Honzík, P.
2015 - 2017
SGS15/226/OHK2/3T/16
3.Modelování speciálních typů akustických přijimačů
Honzík, P.
2004 - 2004
CTU0409713