covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Petr Honzík, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Telefon:
+420-224359562
E-mail:
honzikp@fd.cvut.cz
Pozice:
acoustic microsystems, electroacoustic transducers, MEMS microphones, wireless noise monitoring
Člen:
Laboratoř speciálních projektů při Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství (K623)

Garant předmětů v doktorském studiu:

23AEA - Aplikovaná elektroakustika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

23AKU - Akustika v dopravě (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Karina Šimonová

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Measurement of nonlinear distortion of MEMS microphones
Novák, A. - Honzík, P.
Applied Acoustics. 2021, 2021(175), ISSN 0003-682X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
2.Modelling approach for miniaturized receiving transducers with square membrane and small sized back plate
Honzík, P. - Bruneau, M. - Durand, S., - Joly, N.
Journal of Sound and Vibration. 2021,(490), ISSN 0022-460X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
3.Modelling approach for MEMS transducers with rectangular clamped plate loaded by a thin fluid layer
Šimonová, K. - Honzík, P. - Bruneau, M., - Gatignol, P.
Journal of Sound and Vibration. 2020, 473 ISSN 0022-460X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
4.Experience from the pilot project of the air quality sensor network in Litoměřice
Brynda, P. - Honzík, P. - Kosová, Z., - Šimonová, K.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. p. 1-6. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
5.Modelling of a MEMS Transducer with a Moving Electrode in Form of Perforated Square Plate
Šimonová, K. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S., - Bruneau, M.
In: Forum Acusticum 2020. Societé Francaise d'Acoustique, 2020. p. 2539-2542.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
6.Study of environmental conditions effects on the mechanical-acoustic properties of microphones
Guianvarc'h, C. - Honzík, P. - Lavergne, T., - Risegari, L.
In: Forum Acusticum 2020. Societé Francaise d'Acoustique, 2020. p. 2241-2243.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
7.Improved modelling of a MEMS transducer with a planar micro-beam and a reduced-size backplate
Honzík, P. - Novak, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: Forum Acusticum 2020. Societé Francaise d'Acoustique, 2020. p. 2535-2538.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
8.Numerical Modelling of Boundary Layers and Far Field Acoustic Propagation in Thermoviscous Fluid
Joly, N. - Honzík, P.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2019, 105(6), 1137-1148. ISSN 1610-1928.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
9.Plně digitální senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S., - Šimonová, K.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
10.Modelling of a MEMS transducer using approximate eigenfunctions of a square clamped plate
Šimonová, K. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S., - Bruneau, M.
In: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019. Dresden: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019. p. 7361-7368. ISSN 2226-7808. ISBN 978-3-939296-15-7.
Stať ve sborníku (2019)
11.Analytical modelling of a MEMS transducer composed of a rigid micro-beam attached at one end to a flat spring moving against a reduced-size backplate
Honzík, P. - Novák, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019. Dresden: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019. p. 7410-7416. ISSN 2226-7808. ISBN 978-3-939296-15-7.
Stať ve sborníku (2019)
12.Temperature effects on condenser microphone's mecano-acoustic properties : experimental characterization
Guianvarc'h, C. - Lavergne, T. - Risegari, L. - Honzík, P. - Rodrigues, D., - Gavioso, R.M.
In: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019. Dresden: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019. p. 7369-7374. ISSN 2226-7808. ISBN 978-3-939296-15-7.
Stať ve sborníku (2019)
13.Measurement of Nonlinear Distortion of low-cost Microphones
Kolář, J. - Honzík, P.
Akustické listy. 2018, 24(1-2), 3-6. ISSN 1212-4702.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
14.Jednotka IoT pro monitorování stavu životního prostředí
Jirovský, V. - Vondráček, S., - Honzík, P.
[Prototype] 2018.
Prototyp (2018)
15.Dispositif expérimental pour la caractérisation de microphones capacitifs par grille d’entraînement en conditions contrôlées de gaz, pression et température
Lavergne, T. - Risegari, L. - Gavioso, R. - Guianvarc’h, C., - Honzík, P.
In: CFA 2018. Societé Francaise d'Acoustique, 2018. pp. 853-857.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
16.Effets de la température sur les propriétés électro-mécaniques d’un microphone capacitif et de son préamplificateur
Lavergne, T. - Guianvarc'h, C. - Risegari, L. - Honzík, P., - Gavioso, R.
In: CFA 2018. Societé Francaise d'Acoustique, 2018. pp. 168-171.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
17.Modelling of a MEMS transducer with a square plate loaded by a thin fluid layer
Abramova, K. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S., - Bruneau, M.
In: Euronoise 2018. Madrid: European Acoustics Association, 2018. p. 337-340. ISSN 2226-5147.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
18.Modélisation numérique du rayonnement acoustique en milieu ouvert en fluide thermovisqueux
Joly, N. - Durand, S., - Honzík, P.
In: CFA 2018. Societé Francaise d'Acoustique, 2018. pp. 163-164.
Abstrakt ve sborníku (2018)
19.Modélisation analytique et numérique d'un microphone capacitif miniature à membrane carrée et couche de fluide arrière comportant une discontinuité d'épaisseur
Bruneau, M. - Honzík, P. - Durand, S., - Joly, N.
In: CFA 2018. Societé Francaise d'Acoustique, 2018.
Abstrakt ve sborníku (2018)
20.Experimental estimation of unknown parameters of equivalent circuits of low-cost electret microphones
Abramova, K. - Honzík, P.
Akustické listy. 2017, 23(1-4), 9-17. ISSN 1212-4702.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
21.Dynamic behaviour of a planar micro-beam loaded by a fluid-gap: Analytical and numerical approach in a high frequency range, benchmark solutions
Novák, A. - Honzík, P., - Bruneau, M.
Journal of Sound and Vibration. 2017, 401 36-53. ISSN 0022-460X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
22.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
23.Modeling of a one-dimensional acoustic device composed of a planar beam and fluid gap with discontinuity in thickness
Honzík, P. - Novák, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: Proceedings of Meetings on Acoustics. Melville: Acoustical Society of America, 2017. p. 1-7. 30. vol. 030016. ISSN 1939-800X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
24.Koncept projektu Smart and Save City
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Pastorek, A. - Galamboš, L. - Honzík, P., - Brynda, P.
[Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. Report no. 03/2016.
Technická zpráva (2017)
25.Impulse Response Measurements Using MLS Technique on Nonsynchronous Devices
Novák, A. - Rund, F., - Honzík, P.
Journal of Audio Engineering Society. 2016, 64(12), 978-987. ISSN 1549-4950.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
26.Modélisation par méthode intégrale d’un transducteur à membrane carrée et à électrode arrière de taille reduite
Honzík, P. - Durand, S. - Guianvarc’h, C. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: CFA2016 Le Mans. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2016.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2016)
27.Influence des conditions de gaz, pression et température sur le comportement mécano-acoustique de microphones capacitifs : caractérisation théorique et expérimentale
Guianvarc'h, C. - Risegari, L. - Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S. - Rodrigues, D. - Gavioso, R.M., - Bruneau, M.
In: CFA2016 Le Mans. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2016. pp. 589-594.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2016)
28.Modélisation analytique et contrôle numérique du comportement d'une micro-poutre vibrante chargée par une couche de fluide à l'arrière
Novák, A. - Honzík, P. - Bruneau, M., - Joly, N.
In: CFA2016 Le Mans. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2016. pp. 601-605.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2016)
29.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
In: Book of Abstracts First ECSA Conference 2016. Leipzig: HELMHOLTZ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH - UFZ, 2016. pp. 57.
Abstrakt ve sborníku (2016)
30.Étude de filtre pour protecteur auditif passif
Novák, A. - Honzík, P. - Bruneau, M., - Fohr, F.
In: CFA2016 Le Mans. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2016, pp. 631-632. Available from: http://www.conforg.fr/cfa2016/cdrom/data/articles/000280.pdf
Abstrakt ve sborníku (2016)
31.Acoustic Fields in Thin Fluid Layers Between Vibrating Walls and Rigid Boundaries: Integral Method
Honzík, P. - Bruneau, M.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2015, 101 859-862. ISSN 1610-1928.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
32.Transfer function of small convergent–divergent (C–D) nozzles and opposite (D–C) devices filled with thermo-viscous fluid at rest
Honzík, P. - Fohr, F., - Bruneau, M.
Applied Acoustics. 2015, 99 118-124. ISSN 0003-682X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
33.Deska se senzory plynů typu MOS
Honzík, P. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
34.Modulární nízkošumový předzesilovač pro kondenzátorové/elektretové mikrofony
Honzík, P. - Fukar, T.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
35.Modeling of capacitive MEMS microphone with square membrane or plate using integral method
Honzík, P. - Guianvarc’h, C., - Bruneau, M.
In: Procedia Engineering Special Issue Eurosensors 2015. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 418-421. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
36.Tester měřícího a komunikačního modulu senzorické stanice
Jirovský, V. - Horák, M., - Honzík, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
37.Funkční vzorek mikrovlnného detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Honzík, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
38.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
39.Funkční vzorek hlukového senzoru
Honzík, P.
[Prototype] 2014.
Prototyp (2014)
40.Fonction de transfert de petits éléments acoustiques réalisés par association de tubes convergents-divergents en fluide thermo-visqueux au repos
Honzík, P. - Fohr, F., - Bruneau, M.
In: CFA 2014 Proceedings. Poitiers: Université de Poitiers, 2014. pp. 1139-1144.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
41.Modele acoustique pour fine couche de fluide thermo-visqueux a l'arriere d'une source étendue
Honzík, P. - Bruneau, M.
In: CFA 2014 Proceedings. Poitiers: Université de Poitiers, 2014. pp. 1133-1138.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
42.Experimental investigation on the electrostatic receiver with small-sized backing electrode
Honzík, P. - Podkovskiy, A. - Durand, S., - Joly1, N.
In: Forum Acusticum 2014. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
43.Modélisation analytique et numérique d’un microphone MEMS circulaire ou rectangulaire à électrode arrière de taille réduite
Podkovskiy, A. - Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: CFA 2014 Proceedings. Poitiers: Université de Poitiers, 2014. pp. 183-188.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
44.Analytical and numerical modeling of an axisymmetrical electrostatic transducer with interior geometrical discontinuity
Honzík, P. - Podkovskiy, A. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2013, 134(5), 3573-3579. ISSN 0001-4966.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
45.On the Acoustic Transfer Function of Slowly Tapered Small Horns Filled With Thermo-Viscous Fluid
Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2013, 99(5), 694-702. ISSN 1610-1928.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
46.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
47.Miniaturized electrostatic receiver with small-sized backing electrode
Podkovskiy, A. - Honzík, P. - Durand, S. - Joly, N., - Bruneau, M.
In: Proceedings of Meeting on Acoustics. Melville: Acoustical Society of America, 2013. ISSN 1939-800X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
48.Finite element modelling of acoustic field inside small components: Application to an annular slit terminated by an aperture in an infinite screen
Honzík, P. - Joly, N. - Durand, S. - Rodrigues, D. - Durocher, J.-N., - Bruneau, M.
Metrologia. 2012, 49(1), 32-40. ISSN 0026-1394.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
49.Electrostatic Transducer with Square Membrane and Non-Planar Back Plate: Simplified Model
Honzík, P. - Škvor, Z. - Durand, S., - Bruneau, M.
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2009, 95(5), 866-873. ISSN 1610-1928.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
50.Modelling of Special Types of Acoustic Receivers
Honzík, P. - Lukeš, M., - Kovář, D.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 400-401. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
51.Radiation Impedance of the Transducer Array for Loudspeaker with the Direct D/A Conversion
Motl, K. - Honzík, P.
In: POSTER 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2005.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2005)
52.Elektrostatický měnič s čtvercovou membránou a nerovinnou pevnou elektrodou
Honzík, P.
In: Audio Technologies and Processing ATP 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2004. pp. 34-41. ISBN 80-214-2643-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
53.Elektrostatický měnič s nerovinnou pevnou elektrodou jako miniaturní křemíkový mikrofon
Honzík, P.
In: Sborník příspěvků konference RADEŠÍN 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. pp. 52-43. ISBN 80-214-2726-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
54.Miniature Silicon Microphone with Non-Planar Back Plate
Honzík, P.
In: 8th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2004, May 20 2004, Prague. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2004. pp. EI10.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2004)
55.Použití mikromechanických technologií v elektroakustice
Honzík, P.
In: Radešín 2003 - Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, FEI, 2003. pp. 45-46. ISBN 80-214-2479-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
56.Realizace miniaturních křemíkových mikrofonů
Honzík, P.
In: Audio Technologies and Processing 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. pp. 37-44. ISBN 80-214-2391-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
57.Modeling of Acoustic Systems
Lukeš, M. - Honzík, P., - Rund, F.
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 450-451. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
58.Application of Microtechnologies in Realization of Miniature Microphones
Honzík, P.
In: Poster 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2003. p. EI7. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-5368-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2003)
59.Modelování akustických soustav
Lukeš, M. - Honzík, P., - Rund, F.
In: 65. akustický seminář. Praha: Česká akustická společnost, 2002. pp. 59-64. ISBN 80-01-02638-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
60.Electroacoustic Transducers with Electrical Field
Joly, V. - Honzík, P.
In: Audio Technologies and Processing ATP 2002. Brno: VUT v Brně, FEI, 2002. pp. 67-76. ISBN 80-214-2128-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
61.Electroacoustic Transducers with Electrical Field: Electrostatic Push-Pull Horn Tweeter
Škvor, Z. - Škvor, J., - Honzík, P.
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 422-423. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
62.Electroacoustics Transducers with Electrical Field
Honzík, P. - Joly, V.
In: POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2002. pp. EI8.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2002)
63.Měření nelineárního zkreslení reproduktorových soustav pomocí MLS signálů
Honzík, P.
In: Audio Technologies and Processing ATP 2001. Brno: VUT v Brně, FEI, 2001. pp. 75-80. ISBN 80-214-1950-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Senzory pro bezdrátové monitorování hluku z dopravy pomocí senzorických sítí
Honzík, P.
2018 - 2020
SGS18/200/OHK2/3T/16
2.Senzory a senzorické sítě v dopravě
Honzík, P.
2015 - 2017
SGS15/226/OHK2/3T/16
3.Modelování speciálních typů akustických přijimačů
Honzík, P.
2004 - 2004
CTU0409713