info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Olga Mertlová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-266 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359165
E-mail:
pokorol1@fd.cvut.cz

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17FID - Financování a investování v dopravě
17RVIP - Řízení veřejných investičních projektů v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17FEU - Financování ze zdrojů EU v dopravě (přednášející, cvičící)
17PJMG - Project Management (přednášející, cvičící)
17RVIP - Řízení veřejných investičních projektů v dopravě (přednášející, cvičící)
17SFID - Správa a financování dopravy (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Daniel Pilát

Vedoucí studentského projektu:

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury
  17X1PR - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S