RNDr. Jan Procházka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224356413
E-mail:
prochj31@fd.cvut.cz
Osobní email
japro2am@seznam.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:

  • Doprava
  • Energetika
  • Fyzika
  • Informatika
  • Teorie systémů
  • Vodní hospodářství

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Drinking water supply failure
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Concept of safety of complex technological facilities and tools for facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Causes of accidents in civilian aircraft operation and tools for management of selected risks
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
5.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
6.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
7.Dekontaminace je nutným nástrojem pro zajištění bezpečnosti technologických děl
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
8.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2017)
9.Size of Hazard Depends on Data Files Extent
Procházková, D. - Procházka, J.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2017)
10.PROBLEMATIKA MOBILNÍCH RIZIK V ÚZEMÍ
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
11.Risks of Drinking Water FailuresRisks of Drinking Water Failures
Procházka, J. - Vašatová, L.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
12.Challenges for research in disaster management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
13.Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla.
Marešová, Š. - Procházková, D., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
14.Řízení rizik zacílené na bezpečnost průmyslových objektů
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
15.Kritičnost a rizika mostů z pohledu zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
16.SHRNUTÍ RECENTNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU JEVŮ, KTERÉ NARUŠUJÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
17.CHALLENGES FOR RESEARCH IN DISASTER MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
18.DEKONTAMINACE JE NUTNÝM NÁSTROJEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNOLOGICKÝCH DĚL
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
19.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2017)
20.Tools for ensuring the safety of cities
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku (2017)
21.Model for critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J. - Rusko, M. - Ilko, J., - Mikulová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
22.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
23.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
Sborník (2016)
24.Model of critical infrastructure safety management
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
25.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
Sborník (2016)
26.Sustainability - Environment - Safety 2016
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Sborník (2016)
27.VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
28.AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO VELKÁ RIZIKA
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
29.POTÍRÁNÍ EXTREMISMU ZA VYUŽITÍ DEMOKRATICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
30.VELIKOST MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÉ POHROMY ZÁVISÍ NA ROZSAHU DATOVÉHO SOUBORU
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
31.BEZPEČNÁ SMART CITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
32.ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Procházka, J. - Vašatová, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
33.HAVÁRIE ROPOVODŮ
Procházka, J. - Retamozová, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
34.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
35.SELHÁNÍ DODÁVEK PITNÉ VODY
Procházka, J. - Vašatová, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
36.BEZPEČNOST „SMART CITIES“
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
37.Results of Inspections of Risk Management Quality in Facilities of Critical Infrastructure
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
38.Model of critical infrastructure safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
39.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
40.Bezpečnost smart cities
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
41.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2016)
42.WSEAS Transactions on Computer Research
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
Sborník (2016)
43.Risk Management Quality in Selected Critical Facilities
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
44.Safety of Smart Cities
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
45.MODEL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
46.Criticality of transportation infrastructure in Czech Republic
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
47.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2016)
48.Bezpečnost Smart cities
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
49.Příčiny organizačních havárií v civilním leteckém provozu
Procházka, J. - Pražan, M., - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
50.TOOLS FOR CONSTITUTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
51.RISKS OF DRINKING WATER FAILURES
Procházka, J. - Vašatová, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
52.DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
53.Selhání a zneužití radiologických a jadernýchmateriálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Zdenko
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
54.Dekontaminace technologických děl
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
55.Model of critical nuclear facility safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
56.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
57.Dekontamice technologických děl
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
58.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
59.Selhání a zneužití radiologických a jaderných materiálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
60.Rozvoj regionů a ochrana obyvatelstva
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
61.The results of a systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances
Procházková, D. - Procházka, J., - Patáková, H.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
62.ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
63.Boj proti terorismu v území
Procházka, J. - Procházková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
64.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
65.Model of critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
66.Bezpečnost složitých kritických technologických zařízení
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
67.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
68.System approach to study of traffic accidents with hazardous substances presence
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
69.IMPACTS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH HAZARDOUS SUBSTANCES
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
70.Security Challenges for Europe
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku (2015)
71.Competent crisis plan for crisis management of municipalities and complex facilities
Procházková, D. - Procházka, J. - Santos, A., - Carvalho, L.
Stať ve sborníku (2015)
72.Úvod do optoelektroniky
Procházka, J.
Vědecká kniha česky (2015)
73.COMPETENT CRISIS PLAN ADAPTS RESPONSE TO HIGH RISKS
Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
74.Důsledky selhání technických kritických infrastruktur
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
75.PŘÍČINY SELHÁNÍ ELEKTROENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A IDENTIFIKACE OBLASTÍ, KTERÉ VYŽADUJÍ PREVENCI A PŘIPRAVENOST
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
76.Koncept života s riziky
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
77.Akceschopný krizový plán pro bezpečnostní a zdravotní rizika
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
78.Výsledky vyhodnocení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
79.Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
80.Definice a vizualizace terorismu v historii a dnes
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
81.Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Procházková, D. - Procházka, J.
Vědecká kniha česky (2015)
82.Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
83.Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
84.Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
85.Kritická místa při přepravě nebezpečných látek po dálnici D1
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
86.Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
87.Ochrana lidí před riziky spojenými s přepravou nebezpečných látek po pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
88.Potírání extrémismu za využití demokratických prostředků
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
89.Výsledky systematického studia rizik spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Strymplová, V., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
90.Vybrané aspekty krizového řízení a zpracování krizového plánu pro praxi
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
91.Koordinace bezpečnostního managementu
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
92.Zranitelnost a změny chování při radikalizaci
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
93.Rekognoskace kritických míst na dálnici D1
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
94.Přeprava nebezpečných látek v České republice mezi hraničními přechody Břeclav a Rozvadov
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
95.Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
96.Analýza rizik spojených se zásahy složek integrovaného záchranného systému při dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
97.Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
98.Integální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí
Procházková, D. - Procházka, J.
Jiná kniha česky (2014)
99.Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
Vědecká kniha česky (2014)
100.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
101.Analýza údajů o dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
102.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13.
Patáková, H. - Procházka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
103.Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
104.Kontrolní seznam pro posouzení kritičnosti vybraných míst pozemních komunikací
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
105.Analýza dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
106.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce dálnice D1 a silnice 1. třídy č. 52
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
107.Dopravní nehody na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, Z. - Procházka, J., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
108.Kontrolní seznam pro posouzení kritičnosti vybraných míst pozemních komunikací
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
109.Kontrolní seznam pro posuzování kvality krizového plánu obcí s rozšířenou působností
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
110.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce dálnice D1 a silnice i třídy č. 52
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
111.Analýza údajů o dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
112.Analysis of Data on Traffic Incidents with Presence of Hazardous Substances
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
113.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13.
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
114.Model pro hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
115.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2013)
116.Analysis of Cyber Networks
Procházková, D. - Procházka, J., - Srp, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
117.Kontrolní seznam pro posuzování kvality krizového plánu obcí s rozšířenou působností
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
118.HODNOCENÍ RIZIK V OBJEKTECH
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
119.KYBERNETICKÁ INFRASTRUKTURA IDENTIFIKACE KRITICKÝCH MÍST A DOPADY JEJÍHO SELHÁNÍ
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
120.Kontrolní seznamy pro vybranou fyzikální laboratoř zaměřené na řízení bezpečnosti - laboratoř nízkoteplotní luminiscence
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
121.Pěstování krystalů polovodičů a příprava polovodičových součástek
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
122.Screening pro potřeby řízení bezpečnosti území
Procházka, J. - Procházka, Z. - Říha, J., - Procházková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
123.Využití kontrolních seznamů pro potřeby požární ochrany
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
124.KONTROLNÍ SEZNAMY PRO OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY - vhodné hodnotové stupnice
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
125.CHECKLIST FOR SELECTED PHYSICAL LABORATORY DIRECTED TO SAFETY MANAGEMENT
Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
126.Kybernetická infrastruktura - identifikace kritických míst a dopady jejího selhání
Procházka, J. - Procházková, D.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
127.Nedostatky při řízení živelních pohrom
Procházková, D. - Mozga, J. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
128.Řízení pohrom spojených s technologiemi a infrastrukturami
Procházková, D. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
129.Vlastnosti Optomateriálů
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
130.Vlastnosti Optomateriálů
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
131.Detekce nebezpečného záření
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
132.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
Abstrakt ve sborníku (2011)
133.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
134.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
135.Polovodičové detektory nabízí nové možnosti pro oblast jaderné bezpečnosti
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.