RNDr. Jan Procházka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224356413
E-mail:
prochj31@fd.cvut.cz
Osobní email
japro2am@seznam.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU
Procházková, D. - Procházka, J. - Beran, V. - Lukavský, J., - Šindlerová, V.
Jiná kniha česky (2019)
2.Terminologický slovník pro inženýrské disciplíny pracující s riziky v systémovém pojetí.
Procházková, D. - Procházka, J. - Adamec, V., - Schüllerová, B.
Vědecká kniha česky (2019)
3.Bezpečnost a spolehlivost technických děl
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
4.Nástroj pro zajištění koexistence technického díla s okolím
Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
5.Srovnání zvažovaných zdrojů rizik při řízení zaměřeném na spolehlivost a bezpečnost mostů
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
6.Kyberbezpečnost řízení městské dopravy s vodící dráhou
Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
7.ExFoS 2019
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2019)
8.Tlak 2019
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Beran, V. ed.
Sborník (2019)
9.Nehody a havárie v průmyslu
Procházka, J. - Procházková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
10.Criticality and Risks of Bridges
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
11.Alternatives of Work with Risks Used at Technological Facilities Safety Management
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
12.Universal Journal of Management
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
13.Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání
Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z.
Vědecká kniha česky (2018)
14.Řízení rizik procesů spojených se specifikací a umístěním technického díla do území.
Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z.
Vědecká kniha česky (2018)
15.Dekontaminace patří k základním nástrojům zajišťujícím bezpečnost technických děl
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
16.Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla
Procházka, J. - Procházková, D., - Marešová, Š.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
17.DSS pro zajištění koexistence technického díla s okolím
Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
18.Principy pro řízení rizik složitých technických děl
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
19.Zdroje rizik a opatření pro zvýšení bezpečnosti mostů
Procházka, J. - Procházková, D., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
20.Železnice - jejich rizika a nástroje pro řízení bezpečnosti
Procházková, D. - Kertis, T. - Procházka, J., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
21.Nehody a havárie v průmyslu
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
22.Systém pro podporu rozhodování pro výběr optimálního strategického řízení území
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
23.Rizika spojená s provozem na železnici
Kertis, T. - Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
24.Forenzní inženýrství zacílené na rizika
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
25.Tool for risk reduction at specific component aircraft engine welding
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku (2018)
26.Řízení rizik procesů spojených s technickými díly.
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Beran, V. ed.
Sborník (2018)
27.Expert Forensic Science Brno 2018
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
Sborník (2018)
28.Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Beran, V. ed.
Sborník (2018)
29.Aktivity ČR v rámci European Safety and Reliability Association
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2018)
30.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
31.Size of Hazard Depends on Data Files Extent
Procházková, D. - Procházka, J.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2017)
32.Risks of Drinking Water FailuresRisks of Drinking Water Failures
Procházka, J. - Vašatová, L.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
33.Tools for ensuring the safety of cities
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
34.PROBLEMATIKA MOBILNÍCH RIZIK V ÚZEMÍ
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
35.Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla.
Marešová, Š. - Procházková, D., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
36.Dekontaminace je nutným nástrojem pro zajištění bezpečnosti technologických děl
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
37.SHRNUTÍ RECENTNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU JEVŮ, KTERÉ NARUŠUJÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
38.Kritičnost a rizika mostů z pohledu zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
39.Řízení rizik zacílené na bezpečnost průmyslových objektů
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
40.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
41.DEKONTAMINACE JE NUTNÝM NÁSTROJEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNOLOGICKÝCH DĚL
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
42.Challenges for research in disaster management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
43.CHALLENGES FOR RESEARCH IN DISASTER MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
44.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2017)
45.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
46.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
47.Model for critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J. - Rusko, M. - Ilko, J., - Mikulová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
48.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2017)
49.Drinking water supply failure
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku (2017)
50.Concept of safety of complex technological facilities and tools for facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku (2017)
51.Causes of accidents in civilian aircraft operation and tools for management of selected risks
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku (2017)
52.Model of critical infrastructure safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
53.Results of Inspections of Risk Management Quality in Facilities of Critical Infrastructure
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
54.Safety of Smart Cities
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
55.MODEL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
56.Model of critical nuclear facility safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
57.Criticality of transportation infrastructure in Czech Republic
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
58.Bezpečnost smart cities
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
59.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
60.Selhání a zneužití radiologických a jadernýchmateriálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Zdenko
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
61.BEZPEČNOST „SMART CITIES“
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
62.SELHÁNÍ DODÁVEK PITNÉ VODY
Procházka, J. - Vašatová, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
63.HAVÁRIE ROPOVODŮ
Procházka, J. - Retamozová, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
64.ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Procházka, J. - Vašatová, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
65.BEZPEČNÁ SMART CITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
66.VELIKOST MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÉ POHROMY ZÁVISÍ NA ROZSAHU DATOVÉHO SOUBORU
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
67.POTÍRÁNÍ EXTREMISMU ZA VYUŽITÍ DEMOKRATICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
68.AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO VELKÁ RIZIKA
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
69.VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
70.DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
71.Příčiny organizačních havárií v civilním leteckém provozu
Procházka, J. - Pražan, M., - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
72.Dekontaminace technologických děl
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
73.Dekontamice technologických děl
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
74.Bezpečnost Smart cities
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
75.Selhání a zneužití radiologických a jaderných materiálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
76.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
77.RISKS OF DRINKING WATER FAILURES
Procházka, J. - Vašatová, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
78.TOOLS FOR CONSTITUTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
79.Model of critical infrastructure safety management
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
80.Risk Management Quality in Selected Critical Facilities
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
81.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
82.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
83.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
Sborník (2016)
84.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
Sborník (2016)
85.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2016)
86.WSEAS Transactions on Computer Research
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
Sborník (2016)
87.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
Sborník (2016)
88.Sustainability - Environment - Safety 2016
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Sborník (2016)
89.Rozvoj regionů a ochrana obyvatelstva
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
90.Boj proti terorismu v území
Procházka, J. - Procházková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
91.ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
92.Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Procházková, D. - Procházka, J.
Vědecká kniha česky (2015)
93.Úvod do optoelektroniky
Procházka, J.
Vědecká kniha česky (2015)
94.System approach to study of traffic accidents with hazardous substances presence
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
95.Akceschopný krizový plán pro bezpečnostní a zdravotní rizika
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
96.Koncept života s riziky
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
97.PŘÍČINY SELHÁNÍ ELEKTROENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A IDENTIFIKACE OBLASTÍ, KTERÉ VYŽADUJÍ PREVENCI A PŘIPRAVENOST
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
98.Důsledky selhání technických kritických infrastruktur
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
99.Definice a vizualizace terorismu v historii a dnes
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
100.Výsledky vyhodnocení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
101.Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
102.Bezpečnost složitých kritických technologických zařízení
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
103.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
104.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
105.COMPETENT CRISIS PLAN ADAPTS RESPONSE TO HIGH RISKS
Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
106.IMPACTS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH HAZARDOUS SUBSTANCES
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
107.The results of a systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances
Procházková, D. - Procházka, J., - Patáková, H.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
108.Model of critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
109.Security Challenges for Europe
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku (2015)
110.Competent crisis plan for crisis management of municipalities and complex facilities
Procházková, D. - Procházka, J. - Santos, A., - Carvalho, L.
Stať ve sborníku (2015)
111.Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan
Procházková, D. - Procházka, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
112.Integální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí
Procházková, D. - Procházka, J.
Jiná kniha česky (2014)
113.Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
Vědecká kniha česky (2014)
114.Rekognoskace kritických míst na dálnici D1
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
115.Koordinace bezpečnostního managementu
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
116.Výsledky systematického studia rizik spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Strymplová, V., - Procházka, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
117.Analýza rizik spojených se zásahy složek integrovaného záchranného systému při dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
118.Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
119.Kritická místa při přepravě nebezpečných látek po dálnici D1
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
120.Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
121.Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
122.Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
123.Přeprava nebezpečných látek v České republice mezi hraničními přechody Břeclav a Rozvadov
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
124.Zranitelnost a změny chování při radikalizaci
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
125.Vybrané aspekty krizového řízení a zpracování krizového plánu pro praxi
Procházka, J. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
126.Ochrana lidí před riziky spojenými s přepravou nebezpečných látek po pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H., - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
127.Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
128.Potírání extrémismu za využití demokratických prostředků
Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
129.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13.
Patáková, H. - Procházka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
130.Analýza dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
131.Kontrolní seznam pro posouzení kritičnosti vybraných míst pozemních komunikací
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
132.Analýza údajů o dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
133.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce dálnice D1 a silnice 1. třídy č. 52
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
134.Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
135.Dopravní nehody na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, Z. - Procházka, J., - Strymplová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
136.Analýza údajů o dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
137.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce dálnice D1 a silnice i třídy č. 52
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
138.Kontrolní seznam pro posuzování kvality krizového plánu obcí s rozšířenou působností
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
139.Kontrolní seznam pro posouzení kritičnosti vybraných míst pozemních komunikací
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
140.Kontrolní seznam pro posuzování kvality krizového plánu obcí s rozšířenou působností
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
141.Model pro hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
142.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2013)
143.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
144.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13.
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
145.Analysis of Data on Traffic Incidents with Presence of Hazardous Substances
Patáková, H. - Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
146.Analysis of Cyber Networks
Procházková, D. - Procházka, J., - Srp, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
147.HODNOCENÍ RIZIK V OBJEKTECH
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
148.Kontrolní seznamy pro vybranou fyzikální laboratoř zaměřené na řízení bezpečnosti - laboratoř nízkoteplotní luminiscence
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
149.KYBERNETICKÁ INFRASTRUKTURA IDENTIFIKACE KRITICKÝCH MÍST A DOPADY JEJÍHO SELHÁNÍ
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
150.Využití kontrolních seznamů pro potřeby požární ochrany
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
151.KONTROLNÍ SEZNAMY PRO OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY - vhodné hodnotové stupnice
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
152.Screening pro potřeby řízení bezpečnosti území
Procházka, J. - Procházka, Z. - Říha, J., - Procházková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
153.Pěstování krystalů polovodičů a příprava polovodičových součástek
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
154.CHECKLIST FOR SELECTED PHYSICAL LABORATORY DIRECTED TO SAFETY MANAGEMENT
Procházka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
155.Kybernetická infrastruktura - identifikace kritických míst a dopady jejího selhání
Procházka, J. - Procházková, D.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
156.Nedostatky při řízení živelních pohrom
Procházková, D. - Mozga, J. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
157.Řízení pohrom spojených s technologiemi a infrastrukturami
Procházková, D. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
158.Vlastnosti Optomateriálů
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
159.Vlastnosti Optomateriálů
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
160.Detekce nebezpečného záření
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
161.Polovodičové detektory nabízí nové možnosti pro oblast jaderné bezpečnosti
Procházka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
162.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
163.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
164.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
Abstrakt ve sborníku (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.