RNDr. Jan Procházka, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335a - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224356413
E-mail:
prochj31@fjfi.cvut.cz
Osobní email
japro2am@seznam.cz

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Drinking water supply failure
Procházka, J. - Procházková, D.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 2235-2243. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Concept of safety of complex technological facilities and tools for facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 3559-3566. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Causes of accidents in civilian aircraft operation and tools for management of selected risks
Procházková, D. - Procházka, J.
In: ČEPIN, M., ed. Safety and Reliability – Theory and Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 - 22.06.2017. London: Taylor & Francis. 2018, s. 3057-3065. ISBN 978-1-138-62937-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 231. ISBN 978-1-138-02997-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
5.ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, ISBN 978-80-214-5459-0.
Sborník
6.Problems Connected with Determination of Size of Maximum Expected Disaster in Selected Site
Procházková, D. - Procházka, J.
In: BEDFORD, T., REVIE, M., a WALLS, L., eds. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practices. ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: Taylor & Francis. 2017, s. 1443-1450. ISBN 978-1-315-37498-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
7.Risks of Drinking Water FailuresRisks of Drinking Water Failures
Procházka, J. - Vašatová, L.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 27-42. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
8.Challenges for research in disaster management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 436-468. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.Dekontaminace je nutným nástrojem pro zajištění bezpečnosti technologických děl
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 415-427. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
10.Nástroj ke snížení rizik při svařování specifických dílů motoru letadla.
Marešová, Š. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 70-81. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
11.Size of Hazard Depends on Data Files Extent
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 217-230. ISBN 978-80-01-06186-2. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/72542
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
12.Model for critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J. - Rusko, M. - Ilko, J., - Mikulová, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Annals of DAAAM for 2017. The 28th DAAAM. Zadar, 08.11.2017 - 11.11.2017. Vienna: DAAAM International. 2017, s. 1-15. ISSN 2304-1382. ISBN 978-3-902734-14-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Tools for ensuring the safety of cities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PŘIBYL, O., ed. 2017 Smart City Symposium Prague. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
14.SHRNUTÍ RECENTNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU JEVŮ, KTERÉ NARUŠUJÍ BEZPEČÍ EVROPY
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 276-280. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
15.Řízení rizik zacílené na bezpečnost průmyslových objektů
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 192-209. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
16.Kritičnost a rizika mostů z pohledu zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 120-143. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
17.PROBLEMATIKA MOBILNÍCH RIZIK V ÚZEMÍ
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2017, s. 82-93. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
18.ZDROJE RIZIK PRO DOPRAVU NA ŽELEZNICI V ČR
Procházka, J. - Kertis, T., - Procházková, D.
In: BUCSUHÁZY, K., MIKULEC, R., a KŘIŽÁK, M., eds. JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 16.04.2017. Brno: VUT v Brně. 2017, s. 283-291. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
19.CHALLENGES FOR RESEARCH IN DISASTER MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 439-471. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.DEKONTAMINACE JE NUTNÝM NÁSTROJEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNOLOGICKÝCH DĚL
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 - 28.01.2017. Brno: VUTIUM Press. 2017, s. 418-430. ISBN 978-80-214-5459-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
21.Domains of Railway Traffic in the Czech Repiblic, which need the Safety Improvement
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: JÍRA, J., ed. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2017, s. 53-62. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
22.SAFETY OF CRITICAL FACILITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2017, 4(8), s. 38-44. ISSN 1339-5270. Dostupné z: http://www.sszp.eu
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
23.MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-02-4.
Sborník
24.Results of Inspections of Risk Management Quality in Facilities of Critical Infrastructure
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(1), s. 8-17. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://www.iaras.org/iaras/journals/caijme/results-of-inspections-of-risk-management-quality-in-facilities-of-critical-infrastructure
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
25.Model of critical infrastructure safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
26.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 44-53. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
27.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-05-5.
Sborník
28.Model of critical infrastructure safety management
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Model kritické infrastruktury bezpečnostního manažerství. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 27-34. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.BEZPEČNOST „SMART CITIES“
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 271-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
30.RISKS OF DRINKING WATER FAILURES
Procházka, J. - Vašatová, L.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 92-104. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
31.DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 474-489. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
32.VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 457-473. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
33.AKCESCHOPNÝ KRIZOVÝ PLÁN PRO VELKÁ RIZIKA
Procházka, J. - Procházková, D.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 317-328. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.POTÍRÁNÍ EXTREMISMU ZA VYUŽITÍ DEMOKRATICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 309-316. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
35.SELHÁNÍ DODÁVEK PITNÉ VODY
Procházka, J. - Vašatová, L.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 278-286. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
36.Cyber security of metropolitan railway communication infrastructure
Novobílský, P. - Kertis, T. - Procházková, D., - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 78-91. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
37.VELIKOST MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÉ POHROMY ZÁVISÍ NA ROZSAHU DATOVÉHO SOUBORU
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 241-253. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
38.BEZPEČNÁ SMART CITIES
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 225-240. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
39.ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Procházka, J. - Vašatová, L.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 174-185. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
40.HAVÁRIE ROPOVODŮ
Procházka, J. - Retamozová, P.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 164-173. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
41.Safety of Smart Cities
Procházková, D. - Procházka, J.
International Journal of Computers & Technology. 2016, 15(8), s. 6976-6985. ISSN 2277-3061.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
42.MODEL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of environmental protection, safety, education and management. 2016, 3(6), s. 68-76. ISSN 1339-5270.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
43.Criticality of transportation infrastructure in Czech Republic
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 51-58. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
44.Acta polytechnica CTU Proceedings
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Sborník
45.Bezpečnost Smart cities
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 273-277. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
46.Příčiny organizačních havárií v civilním leteckém provozu
Procházka, J. - Pražan, M., - Procházková, D.
In: VYČICHL, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
47.WSEAS Transactions on Computer Research
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed.
New York: WSEAS. 2016, ISSN 2415-1521.
Sborník
48.Risk Management Quality in Selected Critical Facilities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: TRONCHIN, L., POLITIS, D., a MASTORAKIS, N., eds. wseas transactions on computer research. 2nd International Conference on MECHANICAL and TRANSPORTATION ENGINEERING (ICMTE '16). Praha, 18.03.2016 - 20.03.2016. Athens: WSEAS Press. 2016, s. 96-108. ISSN 1991-8755.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.TOOLS FOR CONSTITUTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of business and territorial processes. Risks of Business Processes 2016. Děčín, 10.11.2016 - 11.11.2016. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2016, s. 105-116. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
50.Dekontaminace technologických děl
Procházka, J.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 67-75. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
51.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., a RUSKO, Miroslav, eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Sustainability - Environment - Safety 2016
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, Miroslav ed.
Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, ISBN 978-80-89753-08-6.
Sborník
53.Bezpečnost smart cities
Procházková, D. - Procházka, J.
In: SCHWARZ, R., HORÁK, R., a HORÁK, S., eds. Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno, 21.06.2016 - 22.06.2016. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2016, s. 300-310. ISBN 978-80-86710-87-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
54.Risk, reliability and safety: innovating theory and practice
Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Kertis, T. ed.
ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 - 29.09.2016. London: CRC Press. 2016, ISBN 978-1-138-02997-2.
Sborník
55.Model of critical nuclear facility safety management.
Procházková, D. - Procházka, J.
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2016, 3(pp. 6120-6126), s. 6120-6126. ISSN 2458-9403.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
56.Selhání a zneužití radiologických a jadernýchmateriálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Zdenko
In: PROCHÁZKOVÁ, D., RUSKO, Miroslav, a PROCHÁZKA, J., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
57.Model of critical nuclear facility safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a RUSKO, Miroslav, eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 20-30. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Dekontamice technologických děl
Procházka, J.
In: RUSKO, Miroslav, PROCHÁZKA, J., a PROCHÁZKOVÁ, D., eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 67-75. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
59.Selhání a zneužití radiologických a jaderných materiálů a technologií
Procházková, D. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a RUSKO, Miroslav, eds. Sustainability - Environment - Safety 2016. Sustainability - Environment - Safety 2016. Bratislava, 06.12.2016. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2016, s. 170-185. ISBN 978-80-89753-08-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
60.IMPACTS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH HAZARDOUS SUBSTANCES
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Selected Risks of Business Processes. Rizika podnikových procesů 2015. Děčín, 29.10.2015 - 30.10.2015. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, s. 113-125. ISBN 978-80-01-05831-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
61.System approach to study of traffic accidents with hazardous substances presence
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
62.Důsledky selhání technických kritických infrastruktur
Procházka, J.
In: MIČUNKOVÁ, K., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
63.Úvod do optoelektroniky
Procházka, J.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2015, ISBN 978-80-01-05796-4.
Vědecká kniha česky
64.Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
Procházková, D. - Procházka, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05792-6.
Vědecká kniha česky
65.Rozvoj regionů a ochrana obyvatelstva
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2), s. 51-61. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
66.The results of a systematic study of the risks associated with the transportation of hazardous substances
Procházková, D. - Procházka, J., - Patáková, H.
In: Safety and Reliability: Methodology and Applications. ESREL. Wroclaw, 14.09.2014 - 18.09.2014. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. 2015, s. 1663-1670. ISBN 978-1-138-02681-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
67.Competent crisis plan for crisis management of municipalities and complex facilities
Procházková, D. - Procházka, J. - Santos, A., - Carvalho, L.
In: Safety and Reliability of Complex Systems. Safety and Reliability of Complex Systems. Curych, 07.09.2015 - 10.09.2015. London: Taylor & Francis. 2015, s. 245-253. ISBN 978-1-315-64841-5.
Stať ve sborníku
68.Security Challenges for Europe
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2015. European Safety and Reliability Conference. Zürich, 07.09.2015 - 10.09.2015. Leiden: A. A. Balkema Publishers. 2015, s. 3863-3871. ISBN 978-1-138-02879-1.
Stať ve sborníku
69.Výsledky vyhodnocení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 152-158. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
70.PŘÍČINY SELHÁNÍ ELEKTROENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A IDENTIFIKACE OBLASTÍ, KTERÉ VYŽADUJÍ PREVENCI A PŘIPRAVENOST
Procházka, J.
In: MELICHAR, M., et al., eds. Rizika podnikových procesů 2015. Rizika podnikových procesů 2015. ČVUT Děčín, 29.10.2015. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 2015, s. 115-123. Rizika podnikových procesů. ISBN 978-80-7414-967-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.COMPETENT CRISIS PLAN ADAPTS RESPONSE TO HIGH RISKS
Procházka, J.
In: Selected Risks of Business Processes. Rizika podnikových procesů 2015. Děčín, 29.10.2015 - 30.10.2015. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2015, s. 73-87. ISBN 978-80-01-05831-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
72.Koncept života s riziky
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 117-137. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.Výsledky hodnocení technologických havárií s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 144-151. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
74.Akceschopný krizový plán pro bezpečnostní a zdravotní rizika
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Koncept života s riziky. neuvedeno. Kladno, 02.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 100-116. ISBN 978-80-87727-11-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Definice a vizualizace terorismu v historii a dnes
Procházka, J.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. Ostrava, 04.02.2015 - 05.02.2015. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2015, s. 131-134. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-158-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
76.BEZPEČNOST SLOŽITÝCH KRITICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMU
Procházková, D. - Procházka, J., - Kertis, T.
In: BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT 2015. Zlín, 19.11.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky. 2015, s. 1-11. ISBN 978-80-7454-559-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
77.ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA
Procházková, D. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2015, 7(2/2015), s. 51-62. ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
78.Boj proti terorismu v území
Procházka, J. - Procházková, D.
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015, 2(2/2015), s. 18-28. ISSN 1805-3246.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
79.Problémy lidských sídel a udržitelný rozvoj
Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 44-53. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
80.Bezpečnost složitých kritických technologických zařízení
Procházková, D. - Procházka, J.
In: MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2015. Bratislava, 17.04.2015 - 18.04.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 63-73. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 23. ISBN 978-80-89753-02-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
81.Model of critical infrastructure safety management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 2015. Bratislava, 18.06.2015. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2015, s. 27-34. ESE – ekológia-sociológia-ekonómia, No. 24. ISBN 978-80-89753-05-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
82.Ochrana lidí před riziky spojenými s přepravou nebezpečných látek po pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H., - Procházka, J.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 319-329. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
83.Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference. Ostrava, 03.09.2014 - 04.09.2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2014, s. 272-276. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
84.Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 220-231. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
85.Potírání extrémismu za využití demokratických prostředků
Procházka, J.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 203-212. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
86.Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Uherské Hradiště, 10.09.2014 - 11.09.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 210-219. ISBN 978-80-7454-413-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
87.Kritická místa při přepravě nebezpečných látek po dálnici D1
Patáková, H. - Procházka, J.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 190-202. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
88.Problémy přepravy nebezpečných látek v České republice
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: CM - Strategie, bezpečnost, výzkum 2014. 8. Mezinárodní vědecká konference Strategie, bezpečnost, výzkum. Brno, 12.06.2014 - 13.06.2014. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 2014, s. 225-237. ISSN 1802-2626. ISBN 978-80-86710-79-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
89.Integální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí
Procházková, D. - Procházka, J.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05480-2.
Jiná kniha česky
90.Analýza rizik spojených se zásahy složek integrovaného záchranného systému při dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
In: KRIZOVÝ MANAGEMENT 2014. Krizový management 2014 - Analýza rizika a ekonomika prevence při neúplných informacích. Lázně Bohdaneč, 18.09.2014 - 19.09.2014. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2014, s. 88-100. ISBN 978-80-7395-871-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
91.Crisis Management Principles and Competent Crisis Plan
Procházková, D. - Procházka, J.
Radio-electronic and computer systems. 2014, 69(5/2014), s. 24-28. ISSN 1814-4225.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
92.Kritické vyhodnocení přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, ISBN 978-80-01-05599-1.
Vědecká kniha česky
93.Dopady dopravních nehod při přepravě nebezpečných látek po pozemních komunikacích v ČR
Procházková, D. - Procházka, J. - Procházka, Z. - Patáková, H., - Strymplová, V.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
94.Přeprava nebezpečných látek v České republice mezi hraničními přechody Břeclav a Rozvadov
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Rizika podnikových procesů 2014. Rizika podnikových procesů 2014. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. 2014, s. 96-103. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
95.Zranitelnost a změny chování při radikalizaci
Procházka, J.
In: Rizika podnikových procesů. Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem, 13.11.2014 - 14.11.2014. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. 2014, s. 104-109. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
96.Rekognoskace kritických míst na dálnici D1
Patáková, H. - Procházka, J.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva 2014. Ochrana Obyvatel 2014. Ostrava, 05.01.2014 - 06.01.2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2014, s. 146-148. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
97.Koordinace bezpečnostního managementu
Procházka, J.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva 2014. Ochrana Obyvatel 2014. Ostrava, 05.01.2014 - 06.01.2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2014, s. 173-176. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
98.Výsledky systematického studia rizik spojených s přepravou nebezpečných látek
Procházková, D. - Procházka, J. - Patáková, H. - Strymplová, V., - Procházka, Z.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva 2014. Ochrana Obyvatel 2014. Ostrava, 05.01.2014 - 06.01.2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2014, s. 191-194. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-142-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
99.Vybrané aspekty krizového řízení a zpracování krizového plánu pro praxi
Procházka, J. - Procházková, D.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Mezinárodní workshop Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 27.03.2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014, s. 341-351. ISBN 978-80-7454-337-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
100.Analýza údajů o dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 193-195. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
101.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Krizový management 2013. Krizový management 2013. Lázně Bohdaneč, 23.09.2013 - 24.09.2013. Pardubice: University of Pardubice. 2013, ISSN 1803-568X. ISBN 978-80-7395-740-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
102.Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Responsible Care – How to ensure safety and quality. Responsible Business in Chemical Industry. Praha, 24.10.2013 - 25.10.2013. 2013
Stať ve sborníku z lokální konference česky
103.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13.
Patáková, H. - Procházka, J.
The Science for Population Protection. 2013, 5ISSN 1803-568X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
104.Kontrolní seznam pro posouzení kritičnosti vybraných míst pozemních komunikací
Procházka, J.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 202-204. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
105.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce dálnice D1 a silnice 1. třídy č. 52
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Rizika Podnikových procesů. Rizika Podnikových procesů. Ústí nad Labem, 21.11.2013 - 22.11.2013. Ústí nad Labem: UJEP. 2013
Stať ve sborníku z lokální konference česky
106.Dopravní nehody na pozemních komunikacích s přítomností nebezpečných látek
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, Z. - Procházka, J., - Strymplová, V.
In: Bezpečnostní management a společnost 2013. Bezpečnostní management a společnost 2013. Brno, 22.05.2013 - 23.05.2013. Brno: Univerzita Obrany. 2013, s. 433-439. ISBN 978-80-7231-928-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
107.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce silnic číslo 7 a 13.
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Krizový management 2013. Krizový management 2013. Lázně Bohdaneč, 23.09.2013 - 24.09.2013. Pardubice: University of Pardubice. 2013, s. 88-96. ISSN 1803-568X. ISBN 978-80-7395-740-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
108.Analýza údajů o dopravních nehodách s přítomností nebezpečných látek
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 193-195. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
109.Kontrolní seznam pro posouzení kritičnosti vybraných míst pozemních komunikací
Procházka, J.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 202-204. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
110.Kontrolní seznam pro posuzování kvality krizového plánu obcí s rozšířenou působností
Procházka, J.
In: Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ostrava, 29.01.2013 - 30.01.2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2013, s. 119-122. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-122-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
111.Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce dálnice D1 a silnice i třídy č. 52
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Rizika Podnikových procesů. Rizika Podnikových procesů. Ústí nad Labem, 21.11.2013 - 22.11.2013. Ústí nad Labem: UJEP. 2013, s. 48-54. ISBN 978-80-7414-628-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
112.Analysis of Data on Traffic Incidents with Presence of Hazardous Substances
Patáková, H. - Procházka, J.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Prague: Czech Technical University. 2013, s. 207-212. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
113.Model pro hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Ostrava, 23.10.2013 - 24.10.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
114.Critical Infrastructure Safety Management
Procházková, D. - Procházka, J.
In: Deteritoration, Dependability, Diagnostics. Deteritoration, Dependability, Diagnostics.. rno, 01.10.2013 - 02.10.2013. Brno: Univerzita obrany. 2013, s. 137-146. ISBN 978-80-7231-939-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
115.Analysis of Cyber Networks
Procházková, D. - Procházka, J., - Srp, J.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 413-421. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
116.Kontrolní seznam pro posuzování kvality krizového plánu obcí s rozšířenou působností
Procházka, J.
In: Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ochrana obyvatelstva DEKONTAM 2013. Ostrava, 29.01.2013 - 30.01.2013. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2013, s. 119-122. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-122-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
117.Analýza dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních komunikacích
Procházková, D. - Patáková, H. - Procházka, J. - Procházka, Z., - Strymplová, V.
In: Požární ochrana 2013. Požární ochrana 2013. Ostrava, 04.09.2013 - 05.09.2013. Ostrava: VŠB-TUO. 2013, s. 205-208. ISBN 978-80-7385-127-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
118.HODNOCENÍ RIZIK V OBJEKTECH
Procházka, J.
In: Bezpečnostní management a společnost 2012. Bezpečnostní management a společnost 2012. Brno, 16.05.2012 - 17.05.2012. Brno: Univerzita obrany. 2012, ISBN 978-80-7231-871-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
119.KYBERNETICKÁ INFRASTRUKTURA IDENTIFIKACE KRITICKÝCH MÍST A DOPADY JEJÍHO SELHÁNÍ
Procházka, J.
In: Cyber Terrorism and Crime Conference CYTER 2012. Cyber Terrorism and Crime Conference CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012
Stať ve sborníku z lokální konference česky
120.Kontrolní seznamy pro vybranou fyzikální laboratoř zaměřené na řízení bezpečnosti - laboratoř nízkoteplotní luminiscence
Procházka, J.
In: FIRE SAFETY 2012. FIRE SAFETY 2012. Valtice, 02.10.2012 - 04.10.2012. Ostrava: VŠB-TUO. 2012, ISBN 978-80-7385-116-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
121.Screening pro potřeby řízení bezpečnosti území
Procházka, J. - Procházka, Z. - Říha, J., - Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 127-131. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
122.Pěstování krystalů polovodičů a příprava polovodičových součástek
Procházka, J.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: VŠB. 2012, s. 124-126. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
123.Využití kontrolních seznamů pro potřeby požární ochrany
Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 226-229. ISBN 978-80-7385-115-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
124.KONTROLNÍ SEZNAMY PRO OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY - vhodné hodnotové stupnice
Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, ISBN 978-80-7385-115-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
125.CHECKLIST FOR SELECTED PHYSICAL LABORATORY DIRECTED TO SAFETY MANAGEMENT
Procházka, J.
In: Management of Environment 2012. Management of Environment 2012. Bratislava, 19.11.2012 - 20.11.2012. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2012, s. 122-131. ISBN 978-80-89281-85-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
126.Kybernetická infrastruktura - identifikace kritických míst a dopady jejího selhání
Procházka, J. - Procházková, D.
In: CYTER 2012. CYTER 2012. Praha, 12.06.2012 - 13.06.2012. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.. 2012, ISBN 978-80-01-05072-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
127.Nedostatky při řízení živelních pohrom
Procházková, D. - Mozga, J. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 239-245. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
128.Řízení pohrom spojených s technologiemi a infrastrukturami
Procházková, D. - Richter, R. - Procházka, Z., - Procházka, J.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 246-249. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
129.Vlastnosti Optomateriálů
Procházka, J.
In: Požární ochrana 2011. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. 2011, s. 178-181. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
130.Detekce nebezpečného záření
Procházka, J.
In: Zvládání extrémních situací. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 100-114. ISBN 978-80-905084-1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
131.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
In: NUSIM 2011. NUSIM 2011. Plzeň, 10.10.2011 - 13.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
132.Polovodičové detektory nabízí nové možnosti pro oblast jaderné bezpečnosti
Procházka, J.
In: Fire Safety 2011. Fire Safety 2011. Liptovký Mikuláš, 17.10.2011 - 20.10.2011. Žilina: ZS VTS. 2011
Stať ve sborníku z lokální konference česky
133.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
In: Transatlantic Nuclear days 2011. Transatlantic Nuclear days 2011. Praha, 06.10.2011 - 07.10.2011. Praha: Česká nukleární společnost. 2011, ISSN 1805-1367.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
134.Detection of Hazardous Radiation
Procházka, J.
In: Coping with extreme situations. Zvládání extrémních situací. Praha, 21.11.2011 - 25.11.2011. Praha: CASRI. 2011, s. 139. ISBN 978-80-905084-0-8.
Abstrakt ve sborníku
135.Vlastnosti Optomateriálů
Procházka, J.
In: Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Požární ochrana 2011 -XX.ročník mezinárodní konference. Ostrava, 07.09.2011 - 08.09.2011. Ostrava: VŠB. 2011, s. 278-281. ISBN 978-80-7385-102-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.