Ing. Tomáš Kučera

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-224 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359385
E-mail:
kucerto2@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití videodetekce pro provádění dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Dopravní inženýrství. 2012, 2012(2), 26-28. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
2.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
3.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
4.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
5.Moderní nástroj pro realizaci směrových dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Dopravní inženýrství. 2010,(2), 30-32. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.