info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Tomáš Kučera

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-224 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359385
E-mail:
kucerto2@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ jako zdroj dat pro dopravní modelování
řešitel: Langr, M.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Kocourek, J. - Kučera, T.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/220/OHK2/2T/16