covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Kateřina Bajaja

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Obor:
L - Dopravní logistika
Školitel:
prof. Ing. Ivan Gros, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
mruzkkat@fd.cvut.cz
Osobní email
katka.bajaja@gmail.com
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
L - Dopravní logistika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Inventory Optimization
Bajaja, K.
Acta Logistica Moravica. 2015, 5(1), 1-11. ISSN 1804-8315.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
2.Případová studie optimalizace zásob
Bajaja, K.
[Unpublished Lecture] Vysoká škola logistiky v Přerově. 2015-04-24.
Nepublikovaná přednáška (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.