info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Alena Rybičková, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMOL - Application of Operations Research Methods in Logistics (přednášející, cvičící)
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Rozhodování v logistice
  17X1RO - bakalářský studijní program
  17X2RO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Transportation graph algorithms
řešitel: Rybičková, A.
spoluřešitel: Jánský, O.
2021 - 2021
Programy a fondy Evropské unie (nevědecké) - projekty podpořené ze zahraničí - 101004029
2.Aplikace exaktní a metaheuristických metod na úlohu VRP (okružních jízd) v dopravě
řešitel: Rybičková, A.
spoluřešitelé: Brodský, J. - Burketová, A. - Mocková, D.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/163/OHK2/2T/16