info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Alena Rybičková, Ph.D.

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMOL-E - Application of Operations Research Methods in Logistics
17MDP - Metody dopravního prognózování
17PJMG-E - Project Management

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17AMOL - Application of Operations Research Methods in Logistics (přednášející, cvičící)
17TGA - Teorie grafů a její aplikace v dopravě (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Rozhodování v logistice
  17X1RO - bakalářský studijní program
  17X2RO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S