Ing. Petr Ivasienko

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
ivasipet@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika a řízení dopravních procesů
Kód programu:
P1041D040008
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Budoucnost a aplikace metod adaptivního řízení úrovně dopravní ústředny do dynamického řízení SSZ v úrovni dopravního řadiče
Ivasienko, P.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.