info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Petr Ivasienko

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované městské inženýrství
  20X2AI - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S