Ing. Martina Vitteková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
lanskmar@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2016)
2.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
3.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2015)
4.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Král, M. org. - Řezníčková, J. org. - Vašátko, J. org. - Vitteková, M. org., - Jíra, J. org.
Sborník (2015)
5.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
6.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
7.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2015)
8.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed. - Král, M. ed., - Brandejský, T. ed.
Sborník (2015)
9.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2015)
10.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2015)
11.Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Sborník (2014)
12.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
13.Process Model of Supply Chain Trading-off with Risks
Vitteková, M. - Procházková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
14.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, J. ed.
Sborník (2014)
15.A Stochastic Model of Corrective Maitenance Logistic Assurance for Railway Vehicles
Famfulík, J. - Míková, J. - Richtář, M., - Lánská, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
16.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
17.Perspektivy železniční dopravy mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. - Král, M.
Článek (2014)
18.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2014)
19.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
Pořádání workshopu (2014)
20.Compatibility of Supply Chain Security Solution
Lánská, M. - Vittek, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
21.Supply Chain Security Model for Security Performance Measurement
Lánská, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
22.Specification of Supply Chain Security
Lánská, M. - Procházková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
23.Zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
24.Supply Chain Security Frameworks Utilization for Analysis and Design of Security Performance Evaluation - Part 1
Vitteková, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
25.Supply Chain Security
Lánská, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
26.Autobusová nádraží a jejich rizika
Lánská, M. - Procházková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
27.Supply Chain Security Technologies
Lánská, M. - Horák, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
28.Aktuální evropský pohled na security logistických řetězců
Horák, T. - Lánská, M., - Vařacha, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
29.Comparison of Security Ensurance of Supply Chain in EU and U.S.
Lánská, M. - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
30.Report on Recent Scientific Applications of Self-Organizing Migration Algorithm
Horák, T. - Lánská, M., - Mastorakis, N.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
31.Návrh parametrů synergie letecké a vysokorychlostní železniční dopravy
Horák, T. - Lánská, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
32.International Supply Chain Security Programs - Introduction to Mutual Recognition and Common Problems of Compatibility
Lánská, M. - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
33.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
34.Výsledky případové studie simulující dopady nehody v tunelu
Procházková, D. - Lánská, M.
Článek (2012)
35.Případová studie simulující dopady nehody v tunelu pod Vítkovem
Procházková, D. - Lánská, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
36.Řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M. - Vittek, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
37.Inovace přestupních uzlů z hlediska pohybu cestujících - Úvod do problematiky
Lánská, M. - Čepa, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
38.Modelling of Price Demand Elasticity for Entry to Bus Terminal
Lánská, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
39.Obecný model odstavného poplatku na autobusovém nádraží pro soukromého vlastníka
Lánská, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
40.Obecný model odstavného poplatku na autobusovém nádraží pro soukromého vlastníka
Vitteková, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
41.Centrální autobusové nádraží Berlín (ZOB Berlín).
Lánská, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
42.Návrh modelu vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
43.Modelování cenové elasticity poptávky po vjezdu na autobusové nádraží
Lánská, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
44.Model financování autobusových terminálů
Lánská, M.
Doktorská práce (Ph.D.) (2008)
45.Modelování vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
46.Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
47.Optimalizace ekonomických aspektů autobusových nádraží jako součást globalizace dopravy II
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
48.Stanovení vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
49.Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
50.Principles of Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
51.Moderní autobusové nádraží ČSAD Jihotrans a.s. v Českých Budějovicích - porovnání s autobusovým nádražím ÚAN Praha Florenc
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
52.Principles of Modelling of Entrance Fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
53.Determing the Financial Relation Between the Bus Terminal Operator and Carriers Using the Services
Lánská, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2007)
54.Racionální rozvoj autobusových nádraží jako jedna z podmínek rozvoje autobusové dopravy
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
55.The Determination of the Entrance Fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
56.Centrální autobusové nádraží Hamburg, s.r.o
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
57.Optimalizace ekonomických aspektů autobusových nádraží jako součást globalizace dopravy
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
58.Základy modelování vjezdového poplatku
Lánská, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
59.Obecný model vjezdového poplatku na autobusové nádraží
Lánská, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
60.University a ekonomický rozvoj
Lánská, M. ed.
Sborník (2007)
61.Modelování vjezdového poplatku autobusového nádraží
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
62.Finanční vztah provozovatele autobusového nádraží a dopravce
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
63.Autobusová nádraží a jeho možnosti využívání outsourcingu-služeb poskytovaných externím dodavatelem
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
64.Model financování autobusových terminálů
Lánská, M.
Doktorandské minimum (2006)
65.Náklady v autobusové dopravě
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
66.Finanční optimalizace autobusových terminálů II
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
67.Finanční optimalizace autobusových terminálů
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
68.Financování autobusové dopravy
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
69.Využití metody "PPP"pro budování distribučních center
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
70.Modely financování IDS
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
71.Proč je nutné chápat dopravu jako vědu?
Lánská, M. - Foglarová, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
72.Autobusová nádraží významná součast dopravních systémů v současných provozně-ekonomických podmínkách
Lánská, M. - Tichý, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
73.Analýza současného stavu financování veřejné osobní dopravy
Lánská, M. - Felfel, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
74.Moderní aspekty týmové práce
Lánská, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
75.Finanční a ekonomické apsekty rozvoje ID
Lánská, M.
Diplomová práce (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Kompatibilita zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
Vitteková, M.
2013 - 2014
SGS13/155/OHK2/2T/16
2.Stanovení finančního vztahu mezi provozovatelem autobusového nádraží a dopravci využívající služeb autobusového nádraží
Vitteková, M.
2006 - 2006
CTU0612116