Ing. Martina Vitteková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-243 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359160
E-mail:
lanskmar@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge. 2016, s. 46-75. ISBN 978-1-5225-0001-8. Dostupné z: http://www.igi-global.com/chapter/beyond-the-horizon-of-supply-chain-security-performance-measurement/148034
Kapitola v zahraniční vědecké knize
2.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Zvyšování kapacity tratí. Cerhenice, 13.11.2014. 2015, ISBN 978-80-214-5231-2. Dostupné z: http://www.iricon.cz/
3.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Informační technologie ve vozidlech ČD. Brno, 30.04.2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5236-7.
4.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
5.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Král, M. org. - Řezníčková, J. org. - Vašátko, J. org. - Vitteková, M. org., - Jíra, J. org.
Technologická podpora integrovaných dopravních systémů. Brno, 12.02.2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5233-6.
6.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Strategie a nástroje řízení železniční dopravy. Mstětice, 12.03.2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5235-0.
7.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
8.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed. - Král, M. ed., - Brandejský, T. ed.
Satelitní navigace na železnici. Cerhenice, 22.05.2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2015, ISBN 978-80-214-5144-5.
9.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
10.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
In: Drive your knowledge be a scientist 2015 Conference proceedings. Drive your knowledge be a scientist 2015. Zlín, 23.04.2015 - 24.04.2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2015, s. 321-330. ISBN 978-80-7454-475-0. Dostupné z: http://dokbat.utb.cz/2015/wp-content/uploads/2015/04/DOKBAT-2015-Conference-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
11.Process Model of Supply Chain Trading-off with Risks
Vitteková, M. - Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), s. 26-31. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
12.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Carpathian Logistics Congress 2013. Krakow, 09.12.2013 - 11.12.2013. Ostrava: TANGER. 2014, ISBN 978-80-87294-50-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
13.A Stochastic Model of Corrective Maitenance Logistic Assurance for Railway Vehicles
Famfulík, J. - Míková, J. - Richtář, M., - Lánská, M.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2014, 1(228), s. 85-92. ISSN 0954-4097.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
14.Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Vytvoření podmínek pro širší organizované využití kontejnerové železniční dopravy mezi Evropou a Asii. Velim, 21.11.2013. 2014, ISBN 978-80-214-4964-0.
15.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
In: Pre-Conference Proceedings of the 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014. The 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 19.06.2014 - 21.06.2014. Maribor: University of Maribor. 2014, ISBN 9789616962001.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Perspektivy železniční dopravy mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. - Král, M.
TecniCall. 2014, (1), s. 4. ISSN 1805-1030. Dostupné z: http://issuu.com/tecnicall2012/docs/tc_1_2014_web
17.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, J. ed.
Zvyšování kapacity tratí. Velim, 13.11.2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2014, ISBN 978-80-214-5231-2.
18.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2014
Pořádání workshopu
19.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
[Pořádání workshopu]. 2014
Pořádání workshopu
20.Compatibility of Supply Chain Security Solution
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Proceedings of the 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. The 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 13.06.2013 - 15.06.2013. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics. 2013, ISBN 978-961-6562-75-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Specification of Supply Chain Security
Lánská, M. - Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. MOSATT 2013 - International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice, 24.09.2013 - 26.09.2013. Košice: PERPETIS S.R.O.. 2013, s. 141-148. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Supply Chain Security Model for Security Performance Measurement
Lánská, M.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 152-157. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M.
Perner's Contact. 2013, 8(III), s. 90-99. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
24.Supply Chain Security Frameworks Utilization for Analysis and Design of Security Performance Evaluation - Part 1
Vitteková, M.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(4), s. 153-158. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
25.Report on Recent Scientific Applications of Self-Organizing Migration Algorithm
Horák, T. - Lánská, M., - Mastorakis, N.
In: Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC'12). 12th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '12). Istanbul, 21.08.2012 - 23.08.2012. Istanbul: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). 2012, s. 247-251. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-113-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
26.Supply Chain Security Technologies
Lánská, M. - Horák, T.
Perner's Contacts. 2012, 2(2), s. 80-95. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_262012.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
27.Supply Chain Security
Lánská, M.
In: IPAVEC, V.M.I., ed. Proceedings of the International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2012. the 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2012. Celje, 14.06.2012 - 16.06.2012. Maribor: University Maribor. 2012, s. 191-195. ISBN 978-961-6562-53-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Autobusová nádraží a jejich rizika
Lánská, M. - Procházková, D.
In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava, 01.02.2012 - 02.02.2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2012, s. 144-147. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Výsledky případové studie simulující dopady nehody v tunelu
Procházková, D. - Lánská, M.
SECURITY magazín. 2012, XVIII(6), s. 14-17. ISSN 1210-8723.
30.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), s. 126-137. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_282012.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
31.International Supply Chain Security Programs - Introduction to Mutual Recognition and Common Problems of Compatibility
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Ochrana civilní letecké dopravy (Air Transport Security) 2012. Praha, 20.11.2012 - 21.11.2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.. 2012, s. 78-82. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
32.Návrh parametrů synergie letecké a vysokorychlostní železniční dopravy
Horák, T. - Lánská, M.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2012, 2(34), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
33.Comparison of Security Ensurance of Supply Chain in EU and U.S.
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Carpathian Logistics Congress. Jeseník, 07.11.2012 - 09.11.2012. Ostrava: TANGER. 2012, ISBN 978-80-87294-36-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
34.Aktuální evropský pohled na security logistických řetězců
Horák, T. - Lánská, M., - Vařacha, P.
In: Logistika v teorii a praxi IV: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference vydaný v rámci řešení projektu „LOGISTICKÉ CENTRUM”. Logistika v teorii a praxi IV. Uherské Hradiště, 12.04.2012. Uherské Hradiště: FLKŘ, Ústav logistiky, OHK Uherské Hradiště. 2012, s. 88-93. ISBN 978-80-7454-145-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Logistika - Ekonomika - Prax 2012 - Recenzovaný zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2012. Žilina, 27.11.2012. Žilina: Výtvarná agentúra A1. 2012, s. 204-211. ISSN 1336-5878. Dostupné z: http://www.logistickymonitor.sk/images/prispevky/zbornik-lep-2012.pdf
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
36.Případová studie simulující dopady nehody v tunelu pod Vítkovem
Procházková, D. - Lánská, M.
In: Požární ochrana 2012. Požární ochrana 2012. Ostrava, 05.09.2012 - 06.09.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2012, s. 253-256. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky
37.Inovace přestupních uzlů z hlediska pohybu cestujících - Úvod do problematiky
Lánská, M. - Čepa, M.
Perner's Contacts. 2011, 6(IV), s. 205-214. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_232011.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
38.Obecný model odstavného poplatku na autobusovém nádraží pro soukromého vlastníka
Vitteková, M.
Perner's contacts. 2010, 5(3), s. 147-151. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
39.Obecný model odstavného poplatku na autobusovém nádraží pro soukromého vlastníka
Lánská, M.
Perner's contacts. 2010, 5(3), s. 147-151. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
40.Modelling of Price Demand Elasticity for Entry to Bus Terminal
Lánská, M.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(2), s. 67-70. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
41.Centrální autobusové nádraží Berlín (ZOB Berlín).
Lánská, M.
Doprava a Logistika. 2009, 1(6), s. 388-391. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
42.Návrh modelu vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
Perner's contacts. 2009, 4(1), s. 139-148. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
43.Modelování cenové elasticity poptávky po vjezdu na autobusové nádraží
Lánská, M.
Perner's Contact. 2009, 4(3), s. 143-148. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
44.Moderní autobusové nádraží ČSAD Jihotrans a.s. v Českých Budějovicích - porovnání s autobusovým nádražím ÚAN Praha Florenc
Lánská, M.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Verejná osobná doprava 2008. Bratislava, 18.09.2008 - 19.09.2008. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2008, s. 177-181. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Stanovení vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
In: KUBÁT, B., JÍROVÁ, J., a JACURA, M., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 163-166. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Model financování autobusových terminálů
Lánská, M.
2008. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
47.Modelování vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
Logistika. 2008, 14(6), s. 40-42. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
48.Principles of Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. 2008, 244(5), s. 271-274. ISSN 1561-6908.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
49.Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
In: Trans & Motauto´08. Trans & Motauto´80. Sozopol, 18.09.2008 - 20.09.2008. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering. 2008, s. 7-9. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Optimalizace ekonomických aspektů autobusových nádraží jako součást globalizace dopravy II
Lánská, M.
In: KRÁĽ, P.K., KRASŇAN, M.K., a GOGOLOVÁ, M.G., eds. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dộsledky ´08 - zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dộsledky ´08. Rajecké Teplice, 30.09.2008 - 02.10.2008. Žilina: Randa a spol.. 2008, s. 333-337. ISBN 979-80-969745-1-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
51.Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Machines, Technologies, Materials. 2008, 2(6-7), s. 30-32. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
52.Principles of Modelling of Entrance Fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
In: ŠTEFKO, J., ed. Zprávy vědecké ideje - 2008 (Materiály). Zprávy vědecké ideje - 2008 (Materiály). Dnepropetrovsk, 27.10.2008 - 05.11.2008. Beijing: Publishing House of Electronics Industry. 2008, s. 22-25. ISBN 978-966-8736-05-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.Racionální rozvoj autobusových nádraží jako jedna z podmínek rozvoje autobusové dopravy
Lánská, M.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Národohospodářské aspekty dopravního systému. Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha, 28.03.2007. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. 2007, s. 40. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
54.Obecný model vjezdového poplatku na autobusové nádraží
Lánská, M.
Doprava a Logistika. 2007, 2(mimořádné), s. 103-106. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
55.University a ekonomický rozvoj
Lánská, M. ed.
University a ekonomický rozvoj. praha, 30.11.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, ISBN 978-80-01-03954-0.
56.Modelování vjezdového poplatku autobusového nádraží
Lánská, M.
In: Verejná osobná doprava 2007. Verejná osobná doprava 2007. Bratislava, 04.12.2007 - 05.12.2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2007, s. 149-154. ISBN 978-80-89275-09-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
57.Optimalizace ekonomických aspektů autobusových nádraží jako součást globalizace dopravy
Lánská, M.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´07. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´07. Rajecké Teplice, 03.10.2007 - 04.10.2007. Žilina: Žilinská univerzita. 2007, s. 339-341. ISBN 978-80-969742-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
58.Základy modelování vjezdového poplatku
Lánská, M.
Perner's Contact. 2007, 2(3), s. 44-56. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
59.Determing the Financial Relation Between the Bus Terminal Operator and Carriers Using the Services
Lánská, M.
In: Proceedings of Workshop 2007. Workshop 2007. Praha, 19.02.2007 - 23.02.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 716-717. ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
60.The Determination of the Entrance Fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 149-150. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
61.Centrální autobusové nádraží Hamburg, s.r.o
Lánská, M.
In: JAGELČÁK, J., ed. Cestná a mestská doprava a trvaĺoudržatelný rozvoj (CDMTUR 2007). Cestná a mestská doprava a trvaĺoudržitelný rozvoj (CDMTUR 2007). Žilina, 30.10.2007 - 31.10.2007. Žilina: Žilinská univerzita. 2007, s. 129-135. ISBN 978-80-8070-759-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
62.Finanční optimalizace autobusových terminálů II
Lánská, M.
In: Verejná osobná doprava 2006. Verejná osobná doprava 2006. Bratislava, 26.09.2006 - 27.09.2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o.. 2006, s. 93-96. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
63.Autobusová nádraží a jeho možnosti využívání outsourcingu-služeb poskytovaných externím dodavatelem
Lánská, M.
In: ŠIROKÝ, J., ed. Externí poskytování logistických služeb, LOGI 2006. Externí poskytování logistických služeb, LOGI 2006. Lázně Bohdaneč, 18.04.2006 - 19.04.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2006, s. 113-119. ISBN 80-86530-30-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
64.Finanční vztah provozovatele autobusového nádraží a dopravce
Lánská, M.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Financování dopravy-možnosti a realita. Financování dopravy-možnosti a realita. Praha, 17.05.2006. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2006, s. 47. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
65.Financování autobusové dopravy
Lánská, M.
In: DUCHOŇ, B. a ŘÍHA, Z., eds. Financování dopravy-možnosti a realita. Financování dopravy-možnosti a realita. Praha, 17.05.2006. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2006, s. 46. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
66.Finanční optimalizace autobusových terminálů
Lánská, M.
In: VÍZNER, F., ed. Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice, 14.09.2006 - 15.09.2006. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2006, s. 63-68. ISBN 80-7194-880-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Model financování autobusových terminálů
Lánská, M.
2006. Doktorandské minimum. Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
68.Náklady v autobusové dopravě
Lánská, M.
In: POLIAK, M., ed. Aktuálne problémy v podnikární v cestnej doprave. Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave. Nitra, 21.11.2006 - 22.11.2006. Žilina: Žilinská univerzita. 2006, s. 141-147. ISBN 80-8070-610-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.Využití metody "PPP"pro budování distribučních center
Lánská, M.
In: ŠIROKÝ, J., ed. LOGI 2005. LOGI 2005. Lázně Bohdaneč, 15.02.2005 - 16.02.2005. Pardubice: Institut Jana Pernera. 2005, s. 151-153. ISBN 80-86530-25-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
70.Modely financování IDS
Lánská, M.
In: JAGELČÁK, J., ed. Cestná a mestská doprava a trvalo udržateĺný rozvoj. Cestná a mestská doprava a trvalo udržateĺný rozvoj. žilina, 13.09.2005 - 14.09.2005. Žilina: Žilinská univerzita. 2005, s. 343-347. ISBN 80-8070-452-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
71.Analýza současného stavu financování veřejné osobní dopravy
Lánská, M. - Felfel, A.
In: ŘÍHA, Z. a DUCHOŇ, B., eds. Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha, 10.05.2005. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. 2005, s. 40. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
72.Moderní aspekty týmové práce
Lánská, M.
In: JANKAL, R., ed. Modelovanie procesov manažmentu 2005. Modelovanie procesov manažmentu 2005. Žilina, 14.04.2005 - 15.04.2005. Žilina: Žilinská univerzita. 2005, s. 145-150. ISBN 80-8070-447-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
73.Proč je nutné chápat dopravu jako vědu?
Lánská, M. - Foglarová, M.
Doprava. 2005, 47(6), s. 15-16. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
74.Autobusová nádraží významná součast dopravních systémů v současných provozně-ekonomických podmínkách
Lánská, M. - Tichý, J.
In: POTĚŠIL, T., ed. Dopravní systémy 2005. Dopravní systémy 2005. Pardubice, 29.11.2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2005, s. 190-197. ISBN 80-7194-805-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Finanční a ekonomické apsekty rozvoje ID
Lánská, M.
2003. Diplomová práce. Praha: Fakulta dopravní ČVUT.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Kompatibilita zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
Vitteková, M.
2013 - 2014
SGS13/155/OHK2/2T/16
2.Stanovení finančního vztahu mezi provozovatelem autobusového nádraží a dopravci využívající služeb autobusového nádraží
Vitteková, M.
2006 - 2006
CTU0612116