covid-19 info

logo ČVUT

Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-403b - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-776609812
E-mail:
Pavel.Jurus@cvut.cz
Osobní email
pavel.jurus@gmail.com

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20Y1EA - Environmentální aspekty dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.PALM-USM v1.0: A new urban surface model integrated into the PALM large-eddy simulation model
Resler, J. - Krč, P. - Belda, M. - Juruš, P. - Benešová, N. - Lopata, T. - Vlček, O. - Damašková, D. - Eben, K. - Derbek, P. - Maronga, B., - Kanani-Suehring, F.
Geoscientific Model Development. 2017, 10(10), 3635-3659. ISSN 1991-959X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
2.New integrated emission processor for air quality models
Benešová, N. - Vlček, O. - Belda, M. - Huszár, P. - Resler, J., - Juruš, P.
In: HARMO 2017 - 18th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings. Budapest: Hungarian Meteorological Service, 2017. p. 161-165. Volume 2017-October.
Stať ve sborníku (2017)
3.Street-level assessment of urban scenarios on thermal comfort and air quality by the means of newly developed urban surface model for les model palm
Resler, J. - Krč, P. - Belda, M. - Juruš, P. - Benešová, N. - Vlček, O. - Damašková, D. - Eben, K., - Derbek, P.
In: HARMO 2017 - 18th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings. Budapest: Hungarian Meteorological Service, 2017. p. 611-616. Volume 2017-October.
Stať ve sborníku (2017)
4.Analýza informační vytěžitelnosti dat z vozidlových jednotek
Juruš, P. - Brabec, M. - Eben, K. - Fuglík, V. - Kasanický, I. - Konár, O. - Pelikán, E. - Resler, J., - Barnet, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2016. Report no. 52/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
5.Návrh struktury a konstrukce integrovaného emisního modelu
Juruš, P. - Brabec, M. - Eben, K. - Fuglík, V. - Kasanický, I. - Konár, O. - Pelikán, E., - Resler, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2016. Report no. 53/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
6.Street-level modelling of the effect of climate adaptation measures on air quality
Resler, J. - Krč, P. - Belda, M. - Juruš, P. - Eben, K. - Benešová, N. - Srbová, D. - Derbek, P. - Hrubeš, P. - Lopata, J. - Vlček, O., - Bauerová, P.
In: HARMO 2016 - 17th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings. Budapest: Hungarian Meteorological Service, 2016. p. 362-366. ISBN 9789639931107.
Stať ve sborníku (2016)
7.Emission processor for air quality models utilizing newly available data
Juruš, P. - Karel, J. - Jares, R. - Martinovsky, J. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Konár, O. - Fuglík, V. - Eben, K., - Resler, J.
In: HARMO 2016 - 17th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings. Budapest: Hungarian Meteorological Service, 2016. p. 117-120. ISBN 9789639931107.
Stať ve sborníku (2016)
8.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation - Impact Evaluation
Srbová, D. - Blümelová, J. - Derbek, P. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. Berlin: European Meteorological Society, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
10.Metoda pro krátkodobou predikci oblačnosti na základě satelitních dat ze senzoru SEVIRI
Juruš, P. - Brabec, M., - Konár, O.
[Research Report] 2015. Report no. 48/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Techniques for Modeling Approaches of the Main Sources of Anthropogenic Heat in the so-called Heat Islands and Their Behavior
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. Berlin: European Meteorological Society, 2015,
Abstrakt ve sborníku (2015)
12.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 26. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
13.A Statistical Approach to Planning Reserved Electric Power for Railway Infrastructure Administration
Brabec, M. - Pelikán, E. - Konár, O. - Kasanický, I. - Juruš, P. - Sadil, J., - Blažek, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 311-318. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
14.Dopravní studie: Optimalizace sjednávání rezervované kapacity
Sadil, J. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Juruš, P. - Kasanický, I., - Konár, O.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. 11/2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
15.Generování a analýza dat ze systému MEDARD pro potřeby bilance fotovoltaického systému
Pelikán, E. - Krč, P., - Juruš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
16.Zpracování studie modelových imisních scénářů pro území hlavního města Prahy
Resler, J. - Eben, K. - Juruš, P., - Pelikán, E.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Pokročilý emisní procesor využívající nové zdroje dat
Juruš, P.
2014 - 2017
TA04020797
2.Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím
Juruš, P.
2015 - 2016
EHP-CZ02-0V-1-036-2015