Ing. Václav Jirovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K408b - Konviktská 20, Praha
B1-709 - Technická 4, Praha
Telefon:
+420-224359537
+420-224352496
E-mail:
Vaclav.Jirovsky@cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Autonomní vozidla v pozemní dopravě
  23X1NS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Can a Machine Be Intelligent? The New Concept of Intelligent Machine
Jirovský, V. - Jirovský, V.
In: Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications II. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 110-114. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-44266-8.
Stať ve sborníku (2020)
2.Poloprovoz: Carsharing Uniqway
Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Vachula, R. - Ravas, F. - Tomlain, J. - Tereň, O. - Drozd, S. - Švec, V. - Hámek, F. - Horáček, M. - Severa, Š. - Prouza, P. - Osvald, R. - Černý, M. - Jun, J. - Král, P. - Svárovská, D. - Motejlová, K. - Stuchlíková, M. - Sucháček, R. - et al.
[Pilot Plant] 2019.
Poloprovoz (2019)
3.Impact of disruptive technologies on the human attitude
Jirovský, V. - Jirovský, V.
In: Human Interaction and Emerging Technologies. Cham: Springer, 2019. p. 84-89. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-25628-9.
Stať ve sborníku (2019)
4.Ověřená technologie: Carsharing Uniqway
Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Vachula, R. - Ravas, F. - Tomlain, J. - Tereň, O. - Drozd, S. - Švec, V. - Hámek, F. - Horáček, M. - Král, P. - Stránská, M. - Dvořák, J. - Dopita, Z. - Svárovská, D. - Smutka, L. - Vacek, T. - Husinec, M. - Borák, J. - Brecklová, V. - et al.
[Verified Technology] 2018.
Ověřená technologie (2018)
5.XaaS - Anything-as-a-Service?
Jirovský, V.
In: Autosympo/Kolokvium Božek 2018. Praha: Česká automobilová společnost, 2018.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2018)
6.Entropy in Reaction Space - Upgrade of Time-to-Collision Quantity
Jirovský, V.
Society of Automotive Engineers Technical Paper Series. 2017, 2017(1), ISSN 0148-7191.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
7.Lidar based object detection near vehicle
Pavelka, M. - Jirovský, V.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
8.Autonomous Daily - Distinctive Application in Heterogenous Environments
Jirovský, V.
In: Autosympo/Kolokvium Božek 2017. Praha: Česká automobilová společnost, 2017.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
9.Design Principles of Post-Autonomous Vehicles
Jirovský, V. - Cappas, A.T.
In: EARPA FORM Forum. Brusel: European Automotive Research Partners Association, 2016.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
10.Classification of road accidents from the point of view of vehicle safety systems
Jirovský, V.
MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2015, 2015(2), 1-9. ISSN 1214-0821.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
11.Interface RS232 pro sensor SpO2 NONIN OEM III
Jirovský, V. - Stoklásek, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
12.Advanced Methods for Integrated Safety Systems Testing
Jirovský, V. - Vaculín, O.
In: 24. Aachener Kolloquium - Fahrzeug- und Motorentechnik. Aachen: RWTH Institut fur Kraftfahrwesen Aachen, 2015. p. 1391-1405. ISBN 978-3-00-049205-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
13.Adavced Methods for Integrated Safety Systems Testing
Jirovský, V. - Vaculín, O.
In: 5. Aachen Colloquium China. Aachen: RWTH Institut fur Kraftfahrwesen Aachen, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
14.CarSharing pro univerzity
Jirovský, V. - Vašíček, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2015. Report no. Z15-31.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Tester měřícího a komunikačního modulu senzorické stanice
Jirovský, V. - Horák, M., - Honzík, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
16.Senzorický modul Bodyware pro komplexní měření
Jirovský, V. - Horák, M. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
17.Analýza relevance dat z databáze dopravních nehod PČR
Jirovský, V.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2014. Praha: AF CITYPLAN s.r.o., 2014.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
18.Senzorický modul Bodyware pro jeden druh měření (VOC)
Jirovský, V. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
19.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Slave
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
20.Stíněný box pro komunikaci s OBU jednotkou
Jirovský, V. - Černý, P.
[Functional Sample] 2011.
Funkční vzorek (2011)
21.Měřicí box pro testování OBU jednotek v různých klimatických podmínkách
Jirovský, V. - Černý, P.
[Prototype] 2011.
Prototyp (2011)
22.Legendy o bezpečnosti dopravních systémů aneb jak vozidlo vidí svět
Jirovský, V.
In: Sborník konference BRNOSAFETY 2011. Brno: Veletrhy Brno, 2011. pp. 27-34. ISBN 978-80-7293-280-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
23.Functional approach on vehicle integrated safety assessment
Jirovský, V.
In: Vehicle Dynamics Expo 2011 Open Technology Forum. Surrey: UKIP Media & Events Ltd, 2011.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
24.Mýty v bezpečnosti dopravy
Jirovský, V.
In: BRNOSAFETY 2010. Brno: Veletrhy Brno, 2010. pp. 32-37. ISBN 978-80-7293-270-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
25.Hybridní vozidla - energetický kompromis?
Jirovský, V.
In: Energomatika 2009 - www.energomatika.cz. Praha: Energomatika, 2009. p. 1-6. 1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
26.Energomatika 2009 - www.energomatika.cz
Jirovský, V. ed.
Praha, 2009-09-09/2009-09-10. Praha: Energomatika, 2009. 1.
Sborník (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
Jirovský, V.
2019 - 2020
TL02000400