Ing. Václav Jirovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K408b - Konviktská 20, Praha
B1-709 - Technická 4, Praha
Telefon:
+420-224359537
+420-224352496
E-mail:
Vaclav.Jirovsky@fs.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Trestné činy a přestupky v dopravě
  23X1TS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.XaaS - Anything-as-a-Service?
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2018)
2.Entropy in Reaction Space - Upgrade of Time-to-Collision Quantity
Jirovský, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
3.Lidar based object detection near vehicle
Pavelka, M. - Jirovský, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
4.Autonomous Daily - Distinctive Application in Heterogenous Environments
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Design Principles of Post-Autonomous Vehicles
Jirovský, V. - Cappas, A.T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
6.Classification of road accidents from the point of view of vehicle safety systems
Jirovský, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
7.Interface RS232 pro sensor SpO2 NONIN OEM III
Jirovský, V. - Stoklásek, P.
Funkční vzorek (2015)
8.Advanced Methods for Integrated Safety Systems Testing
Jirovský, V. - Vaculín, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
9.Adavced Methods for Integrated Safety Systems Testing
Jirovský, V. - Vaculín, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.CarSharing pro univerzity
Jirovský, V. - Vašíček, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Tester měřícího a komunikačního modulu senzorické stanice
Jirovský, V. - Horák, M., - Honzík, P.
Funkční vzorek (2014)
12.Senzorický modul Bodyware pro komplexní měření
Jirovský, V. - Horák, M. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Funkční vzorek (2014)
13.Analýza relevance dat z databáze dopravních nehod PČR
Jirovský, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
14.Senzorický modul Bodyware pro jeden druh měření (VOC)
Jirovský, V. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Funkční vzorek (2013)
15.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Slave
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
Funkční vzorek (2013)
16.Stíněný box pro komunikaci s OBU jednotkou
Jirovský, V. - Černý, P.
Funkční vzorek (2011)
17.Měřicí box pro testování OBU jednotek v různých klimatických podmínkách
Jirovský, V. - Černý, P.
Prototyp (2011)
18.Legendy o bezpečnosti dopravních systémů aneb jak vozidlo vidí svět
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
19.Functional approach on vehicle integrated safety assessment
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
20.Mýty v bezpečnosti dopravy
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
21.Hybridní vozidla - energetický kompromis?
Jirovský, V.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
22.Energomatika 2009 - www.energomatika.cz
Jirovský, V. ed.
Sborník (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
Jirovský, V.
2019 - 2020
TL02000400