Ing. Ivo Novotný

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-438 - Horská 3, Praha 2, 128 03
E-mail:
novotivo@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O. - Javořík, T. - Novotný, I. - Novotný, V., - Svetlík, M.
In: MÍK, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-11. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
2.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I. - Javořík, T., - Novotný, V.
In: SOMR, M., et al., eds. Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Trendy a inovace v dopravním stavitelství. Praha, 20.06.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2016, s. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9. Dostupné z: http://d2051.fsv.cvut.cz/aktuality/TRINfra2016.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
3.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V. - Novotný, I., - Javořík, T.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. V International Symposium of Young Researchers Transport Problems 2016. Katowice, 27.06.2016 - 28.06.2016. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2016, s. 791-800. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Přestupní terminály VHD - teorie a praxe
Havlena, O. - Jacura, M., - Novotný, I.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2015. Bratislava, 22.10.2015 - 23.10.2015. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2015, s. 60-67. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
5.Rozvoj železnice v Praze v souvislostech udržitelné mobility a strategického plánu
Jacura, M. - Tittl, L. - Novotný, I., - Zděradička, ZM
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2014. Bratislava, 23.10.2014 - 24.10.2014. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2014, s. 82-85. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.