info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Ivo Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-438 - Horská 3, Praha
E-mail:
novotivo@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
řešitel: Jacura, M.
spoluřešitelé: Havlena, O. - Javořík, T. - Kočárková, D. - Novotný, I. - Novotný, V.
2015 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/170/OHK2/2T/16