Ing. Ivo Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-438 - Horská 3, Praha
E-mail:
novotivo@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O. - Javořík, T. - Novotný, I. - Novotný, V., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
2.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I. - Javořík, T., - Novotný, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
3.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V. - Novotný, I., - Javořík, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
4.Přestupní terminály VHD - teorie a praxe
Havlena, O. - Jacura, M., - Novotný, I.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
5.Rozvoj železnice v Praze v souvislostech udržitelné mobility a strategického plánu
Jacura, M. - Tittl, L. - Novotný, I., - Zděradička, ZM
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.