Ing. Václav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-430 - Horská 3, Praha
E-mail:
novotva2@fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12DOUP - Doprava v územním plánování

Vedoucí studentského projektu:

Udržitelná mobilita v Praze
  12X1UM - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
2.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
3.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
4.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
5.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
6.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
7.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
Technické dílo (2012)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.