Ing. Petr Brynda

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř speciálních projektů při Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství (K623)

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
[Funkční vzorek]. 2017, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/09/Hlukov%C3%BD-senzor.pdf
Funkční vzorek
2.Mobile sensor unit for online air quality monitoring
Brynda, P. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, s. 1-4. ISBN 978-1-5090-1116-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501028/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
In: Book of Abstracts First ECSA Conference 2016. First International ECSA Conference 2016 Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy. Berlin, 19.05.2016 - 21.05.2016. Leipzig: HELMHOLTZ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH - UFZ. 2016, s. 57. Dostupné z: http://www.ecsa2016.eu/assets/book_of_abstracts_ecsa2016.pdf
Abstrakt ve sborníku
4.Audiovizuální dokument
Brynda, P. - Jirovský, V.
2016
Audiovizuální tvorba
5.Deska se senzory plynů typu MOS
Honzík, P. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Funkční vzorek]. 2015
Funkční vzorek
6.Administrátorské rozhraní pro řízení sítě
Jíra, P. - Galamboš, L., - Brynda, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
7.Trafficsensnet Sensor Network for Measuring Emissions from Transportation
Brynda, P. - Kopřiva, J., - Horák, M.
In: Procedia Engineering Special Issue Eurosensors 2015. Eurosensors 2015. Freiburg, 06.09.2015 - 09.09.2015. Oxford: Elsevier Ltd. 2015, s. 902-907. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815024443
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
8.Senzorická síť pro měření znečištění z dopravy
Horák, M. - Kopřiva, J., - Brynda, P.
In: MIČUNKOVÁ, K., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9. Dostupné z: http://ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/Horak-Matyas-Paper.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
9.Trafficsensnet - sensory network for measuring the air quality and transportation impact
Brynda, P.
In: ITS Wolrd Congress proceedings. ITS World Congress 2015. Bordeaux, 05.10.2015 - 09.10.2015. Brussels: ERTICO - ITS Europe. 2015, Dostupné z: https://proceedings.itsworldcongress.com/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
10.Sensor Network for Environmental and Traffic-Related MeasurementsSensor network for environmental and traffic-related measurements
Kopřiva, J. - Brynda, P., - Horák, M.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku
11.Průběžná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Brynda, P., - Galamboš, L.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezepčnostních technologií a inženýrství. 2015, Dostupné z: https://security.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
12.Prvotní modely scénářů pro automatizaci rozhodování v senzorické síti
Galamboš, L. - Brynda, P.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
13.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Software splňující podmínky RIV
14.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
2014
Poloprovoz
15.Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Jirovský, V. - Brynda, P., - Velatová, N.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2013, ISBN 978-80-01-05254-9.
Vědecká kniha česky
16.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://security.fd.cvut.cz/index.php/projekty-2/vysledky/
Funkční vzorek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.