Ing. Petr Brynda

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř speciálních projektů při Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství (K623)

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
Funkční vzorek (2017)
2.Mobile sensor unit for online air quality monitoring
Brynda, P. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
3.Audiovizuální dokument
Brynda, P. - Jirovský, V.
Audiovizuální tvorba (2016)
4.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
Abstrakt ve sborníku (2016)
5.Administrátorské rozhraní pro řízení sítě
Jíra, P. - Galamboš, L., - Brynda, P.
Software splňující podmínky RIV (2015)
6.Deska se senzory plynů typu MOS
Honzík, P. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Horák, M.
Funkční vzorek (2015)
7.Senzorická síť pro měření znečištění z dopravy
Horák, M. - Kopřiva, J., - Brynda, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
8.Trafficsensnet Sensor Network for Measuring Emissions from Transportation
Brynda, P. - Kopřiva, J., - Horák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.Trafficsensnet - sensory network for measuring the air quality and transportation impact
Brynda, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Průběžná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Brynda, P., - Galamboš, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Sensor Network for Environmental and Traffic-Related MeasurementsSensor network for environmental and traffic-related measurements
Kopřiva, J. - Brynda, P., - Horák, M.
Stať ve sborníku (2015)
12.Prvotní modely scénářů pro automatizaci rozhodování v senzorické síti
Galamboš, L. - Brynda, P.
Software splňující podmínky RIV (2014)
13.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
Software splňující podmínky RIV (2014)
14.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
Poloprovoz (2014)
15.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
Funkční vzorek (2013)
16.Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Jirovský, V. - Brynda, P., - Velatová, N.
Vědecká kniha česky (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.