Ing. Tomáš Honc

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-422 - Horská 3, Praha
E-mail:
honctom1@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12Y1C1 - Projektování komunikací v Civil 3D I
12Y1C2 - Projektování komunikací v Civil 3D II

Vedoucí studentského projektu:

Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.