covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Gabriel Skronka

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
skrongab@fd.cvut.cz
Telefon:
+420-776118586
Osobní email
skronka.gabor@gmail.com
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Determination of Rutting Distresses on Hot Mix Asphalts by Advanced Techniques
Skronka, G. - Jasso, M., - Vacín, O.
In: International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering (ICAnCEE 2018). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2019. vol. 276. ISSN 2261-236X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
2.Změny smykového napětí asfaltových směsí a asfaltových pojiv při zkoušce opakovaného namáhání MSCR
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Silniční obzor. 2018, 79(9), 253-260. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.Porovnání stárnutí u polymerem modifikovaných asfaltových pojiv
Skronka, G. - Vacín, O.
Silniční obzor. 2018, 79(2), 31-35. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.The Effect of High Stress on Asphalt Binders and Hot Mix Asphalt
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
In: Canadian Technical Asphalt Association Proceedings 2018. West Kelowna: Canadian Technical Asphalt Association, 2018. p. 79-98. ISBN 978-0-9869141-7-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Determination of Rutting Distresses on Hot Mix Asphalts by Advanced Techniques
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
In: Book of Abstracts of International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering. Bali: University of Udayana, 2018. p. 122.
Abstrakt ve sborníku (2018)
6.New Method for Analysing the Asphalt Binders
Skronka, G.
2017. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Transportation Systems.
Doktorandské minimum (2017)
7.Vliv asfaltového pojiva na vysokoteplotní vlastnosti asfaltových směsí
Skronka, G. - Vacín, O.
Defense date 2014-06-18. Master Thesis. CTU FTS. Department of Transportation Systems.
Diplomová práce (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv stárnutí a změny zatížení na reologické vlastnosti asfaltových pojiv
Skronka, G.
2018 - 2018
SGS18/092/OHK2/1T/16