Ing. Gabriel Skronka

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
skrongab@fd.cvut.cz
Telefon:
+420-776118586
Osobní email
skronka.gabor@gmail.com
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Determination of Rutting Distresses on Hot Mix Asphalts by Advanced Techniques
Skronka, G. - Jasso, M., - Vacín, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
2.Porovnání stárnutí u polymerem modifikovaných asfaltových pojiv
Skronka, G. - Vacín, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.Změny smykového napětí asfaltových směsí a asfaltových pojiv při zkoušce opakovaného namáhání MSCR
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.The Effect of High Stress on Asphalt Binders and Hot Mix Asphalt
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Determination of Rutting Distresses on Hot Mix Asphalts by Advanced Techniques
Skronka, G. - Vacín, O., - Jasso, M.
Abstrakt ve sborníku (2018)
6.New Method for Analysing the Asphalt Binders
Skronka, G.
Doktorandské minimum (2017)
7.Vliv asfaltového pojiva na vysokoteplotní vlastnosti asfaltových směsí
Skronka, G. - Vacín, O.
Diplomová práce (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv stárnutí a změny zatížení na reologické vlastnosti asfaltových pojiv
Skronka, G.
2018 - 2018
SGS18/092/OHK2/1T/16