Ing. Jakub Brodský

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Obor:
L - Dopravní logistika
Školitel:
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
brodsjak@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
L - Dopravní logistika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
Brodský, J.
2016 - 2016
SGS16/105/OHK2/1T/16