Ing. Jakub Brodský

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Obor:
L - Dopravní logistika
Školitel:
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
brodsjak@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
L - Dopravní logistika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7973872
Stať ve sborníku
2.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 354-360. ISSN 1822-296X. Dostupné z: https://dl.dropboxusercontent.com/u/81523466/Transport_means_2016.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Optimization of a spare parts distribution system
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
4.A Genetic Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
Applied Mechanics and Materials. 2015, 803(803(2015)), s. 69-75. ISSN 1660-9336. Dostupné z: http://www.ttp.net/978-3-03835-622-6.html
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
5.Optimization of a Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A. - Burketová, A., - Brodský, J.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 27. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku
6.Testing the Quality of the Proposed Solution to the TSP Problem Using Genetic Algorithms
Mocková, D. - Brodský, J.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2014, III(VII), ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://www.theglobaljournals.com/paripex/issues.php?m=July&y=2014&id=33
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
7.Vyvinutý software pro řešení vybrané lokační úlohy genetickými algoritmy
Mocková, D. - Brodský, J.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. SW nástroje na řešení úloh racionalizace. Objektivizace a optimalizace pokrytí území veřejnými obslužnými systémy.. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. SW nástroje na řešení úloh racionalizace. Objektivizace a optimalizace pokrytí území veřejnými obslužnými systémy.. Pardubice, 28.10.2013 - 29.10.2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. 2013, s. 106-113. ISBN 978-80-7395-744-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
Brodský, J.
2016 - 2016
SGS16/105/OHK2/1T/16