Ing. Jakub Brodský

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Obor:
L - Dopravní logistika
Školitel:
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Školitel specialista:
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
brodsjak@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Logistika
Kód programu:
P 3713
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
L - Dopravní logistika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
2.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 354-360. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
3.A Genetic Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
Applied Mechanics and Materials. 2015, 803(803(2015)), 69-75. ISSN 1660-9336.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
4.Optimization of a spare parts distribution system
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
5.Optimization of a Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A. - Burketová, A., - Brodský, J.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 27. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
6.Testing the Quality of the Proposed Solution to the TSP Problem Using Genetic Algorithms
Mocková, D. - Brodský, J.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2014, III(VII), ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
7.Vyvinutý software pro řešení vybrané lokační úlohy genetickými algoritmy
Mocková, D. - Brodský, J.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. SW nástroje na řešení úloh racionalizace. Objektivizace a optimalizace pokrytí území veřejnými obslužnými systémy.. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013, pp. 106-113. ISBN 978-80-7395-744-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
Brodský, J.
2016 - 2016
SGS16/105/OHK2/1T/16