Ing. Bc. Marek Kouba

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
koubama4@fd.cvut.cz
Místnost:
A-264 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359157
+420-737709882
Osobní email
marek.kouba@hotmail.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Logistika a management v letecké dopravě
  17X1LE - bakalářský studijní program
  17X2LE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Aplikace Demingova cyklu PDCA na zvyšování kvality služeb
Kouba, M. - Faifrová, V.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 114-119. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Aplikace metod řízení kvality na dopravu
Kouba, M.
2016 - 2016
SGS16/107/OHK5/1T/16